Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a BI Forum 2010 - Datové sklady a BI veřejného sektoru v době krize(20)

Más de OKsystem(20)

Anzeige

BI Forum 2010 - Datové sklady a BI veřejného sektoru v době krize

 1. Datové sklady a BI veřejného sektoru v době krize? Ing. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje
 2. Agenda • O Plzeňském kraji • DWH a BI ve veřejném sektoru • Řešení DWH na Plzeňském kraji • DWH a GIS • Aktuální stav
 3. Agenda • O Plzeňském kraji • DWH a BI ve veřejném sektoru • Řešení DWH na Plzeňském kraji • DWH a GIS • Aktuální stav
 4. Co to je Plzeňský kraj? Plzeňský kraj  Vznikl zákonem ze dne 12. dubna 2000 o krajích č. 129/2000 Sb.  Kraj je spravován Zastupitelstvem Plzeňského kraje  Zastupitelstvo Plzeňského kraje má 45 členů (počet zastupitelů je stanoven podle počtu obyvatel kraje)  Zastupitelstvo volí hejtmana kraje, náměstky hejtmana a další členy Rady Plzeňského kraje  Rada kraje má 9 členů
 5. Co to je Plzeňský kraj? Základní charakteristika Plzeňského kraje  počet obyvatel: 549 374 (5,4% obyvatel ČR)  rozloha: 7 561 km2  3. největší v ČR  2.-3. v tvorbě HDP/obyv. v ČR  hranice se SRN (Bavorskem)  kraj strojírenské, lihovarnické, pivovarnické a keramické tradice  s velkým potenciálem pro cestovní ruch  s kulturními památkami a venkovskými tradicemi
 6. Co to je Plzeňský kraj? Správní členění Plzeňského kraje  celkový počet obcí: 501  15 obcí s rozšířenou působností  35 pověřených obcí
 7. Co to je Plzeňský kraj? Plzeňský kraj je zřizovatelem, nebo většinovým vlastníkem následujících organizací a subjektů  112 školských zařízení  6 správ a údržeb silnic  13 kulturních institucí  13 sociálních zařízení  7 zdravotnických zařízení
 8. Co to je Plzeňský kraj? Krajský úřad Plzeňského kraje  v čele ředitel  18 odborů (např. Odbor informatiky)  Cca 400 zaměstnanců  Cca. 130 zřizovaných, nebo většinově vlastněných subjektů Rozpočet Plzeňského kraje – cca. 3,5 mld. Kč
 9. Agenda • O Plzeňském kraji • DWH a BI ve veřejném sektoru • Řešení DWH na Plzeňském kraji • DWH a GIS • Aktuální stav
 10. DWH a BI ve veřejném sektoru? Oblasti, pro které lze využívat  Vnitřní svět úřadu  Vnější svět celého kraje v kontextu ČR, EU atd. ..
 11. DWH a BI ve veřejném sektoru?  Vnitřní svět úřadu - interní procesy  Finanční a nákladové analýzy  Analýzy toku dokumentů a informací  Sledování veřejné podpory  Vyhodnocování efektivity využívání zdrojů (auta, telefony, tiskárny …)
 12. DWH a BI ve veřejném sektoru?  Vnější svět v kraji mimo úřad  Ekonomika obcí  Ekonomika zřizovaných organizací kraje  Údržba silnic  Zdravotnictví  Nákladovost školství  Vyhodnocování efektivnosti dotačních titulů a intervencí  Dopravní obslužnost  Poskytování sociálních služeb  Zdravotnictví  Vývoj a předpověď statistických ukazatelů v kraji  Nezaměstnanost  Přírůstky a úbytky firem dle odvětví  Daňové příjmy  Demografie  Vzdělanost obyvatelstva  Dojížďka do zaměstnání  Vybavenost obcí
 13. DWH a BI ve veřejném sektoru? DWH a BI by měly být nástrojem, díky kterému veřejná správa ví co dělá, proč to dělá a jaké byly, jsou a pravděpodobně budou důsledky jejího konání!!!
 14. DWH a BI ve veřejném sektoru? Problém je tedy řešen dříve, než nastane!!! Občan je spokojený!
 15. DWH a BI ve veřejném sektoru? Realita? Proč se tak málo využívají?  vliv informační gramotnosti, byť obecně je ve veřejném sektoru vyšší než v komerční sféře, ale především vrcholoví manažeři ve VS na tom nejsou nejlépe  komplikované získávání zdrojových dat pro DWH především z „centrálních databází státu“  obava z menšího prostoru pro politická rozhodnutí  obava, že BI rozhoduje za mne
 16. Agenda • O Plzeňském kraji • DWH a BI ve veřejném sektoru • Řešení DWH na Plzeňském kraji • DWH a GIS • Aktuální stav
 17. Kdy jsme začali s DWH a BI  Záměr vybudovat datový sklad vznikl již v roce 2004  V roce 2006 zahájena realizace projektu, na konci roku projekt dokončen a spuštěn do ostrého provozu  V roce 2009 nasazena další technologie
 18. Vstupní data  Vnitřní IS kraje (ERP)  Různé „malé“ aplikace v rámci IS kraje  Excelové tabulky  Přebíraná data od dalších subjektů VS  ČSÚ – KROK, MOS, Demografie  Ministerstvo financí – ARES, CEDR, MSSF-MONIT  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Nezaměstnanost, Nezaměstnaní dle poslední školy  Cizinecká policie,  Národní památkový ústav  Ústav zdravotnických informací  SPADO – dopravní obslužnost
 19. Řešení DWH na PK
 20. Řešení DWH na PK veřejně přístupné na http://data.plzensky-kraj.cz
 21. DWH ve zdravotnictví v Plz. kraji • Reakce na aktuální poptávku vedení kraje Cíle • Dostatek informací o činnosti krajských zdravotnických zařízení • Informace mít v souvislostech • Informace mít v časových řadách • Mít možnost porovnat naše nemocnice nejen mezi sebou, ale i s jinými nemocnicemi v České republice
 22. Zdravotnictví - hlavní uživatelé informací • Vedení kraje • Odbor zdravotnictví • Jednotlivé krajské nemocnice
 23. Zdravotnictví - vstupy do DWH • Účetnictví • Personalistika a mzdy • Výkazy péče (pro zdravotní pojišťovny) • Statistické výkazy hospitalizace (pro ÚZIS) • Kapacitní údaje (počet lůžek a lůžkových stanic) • Číselníky analytických dimenzí
 24. Zdravotnictví - způsob sběru dat z nemocnic • Automatizovaně, bez nutnosti zásahu zaměstnanců nemocnice • Využívat data, která již nyní nemocnice předávají, např. zdravotním pojišťovnám • Snížit administrativní zátěž nemocnic i v oblasti předávání informací kraji - řešit jako součást předávaných dat
 25. Zdravotnictví - výstupy z DWH • Analýzy • Primární a odvozené ukazatele • Desítky ukazatelů • Stovky prvků dimenzí • Výstupy slouží spíše pro strategické rozhodování, než pro operativní řízení
 26. Agenda • O Plzeňském kraji • DWH a BI ve veřejném sektoru • Řešení DWH na Plzeňském kraji • DWH a GIS • Aktuální stav
 27. Vazba BI na GIS • Dle nás pro veřejnou správu naprosto zásadní • Interpretace informace v prostoru
 28. Agenda • O Plzeňském kraji • DWH a BI ve veřejném sektoru • Řešení DWH na Plzeňském kraji • DWH a GIS • Aktuální stav
 29. Problémy řešení DWH na PK  Problém je data vůbec získat  Zajistit smluvně garantovaný interval přebírání dat  Mít pod kontrolou životní cyklus datových zdrojů  Zajistit dostatečné využívání  Kdo by měl být analytikem, jeho organizační začlenění – vznik oddělení analýz na Ekonomickém odboru  Vědět, jaké otázky si pokládají politici a manažeři
 30. Jsme teprve na začátku  Analogie s GIS, dnes běžný nástroj ve veřejné správě  To nejcennější co máme jsou data, informace a znalosti  Většina krajů bude v příštím roce budovat vlastní datový sklad  Pod Plzeňským krajem vznikají nové subjekty, které jej budou potřebovat a jejich informační systém navrhujeme včetně DWH a BI  Zdravotní holding PK  Krajská správa a údržba silnic
 31. Na závěr? • DWH BI sami o sobě nic neřeší! • Informace musí být správně interpretovány v souvislostech a se znalostí prostředí!
 32. Děkuji Vám za pozornost vaclav.koudele@plzensky-kraj.cz
Anzeige