Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Fulla ruta 25 n

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Reunió pares set 2015
Reunió pares set 2015
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Fulla ruta 25 n (20)

Weitere von Nuria Lopez Roca (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Fulla ruta 25 n

  1. 1. FULLA DE RUTA - Projecte 25 N - IES CAN BALO QUINS OBJECTIUS ENS PLATEGEM? - Millorar la nostra expressió escrita i oral. - Potenciar destreses de recercai elaboració de produccions - Cercar informació sobrela història d’aquestdia. - Entendre i interioritzar el concepte de violència de gènere en totes les seves modalitats - Treballar la detecció de conductes que promoguin la violència de gènere. - Sensibilitzar cap a la idea de la necessitat d'igualtat entre dones i - Elaborar material pel dia 25 N mural, canvas... xs - AVANÇARI PROMOCIONAR QUÈ EXPOSAREM? - Artícles para revista - Entrades del blog del procés - Presentacions digitals -Murals / canvas QUÈ NECESSIT PER A TENIR ÈXITO? - Acabar les tasques correctament - Cooperar e implicar-se en les clases -Treballar en equip bé _mostras adquisició dels objetius plantejats COM M’AVALUARAN? - Exposicions orals - Doc wors o presentacions digitals - TREBALL D’ AULA / PARTICIPACIÓ/ INTERÉS - Revisió tasques (portfoli) - Rubriques QUÈ FAREM SERVIR? - Internet (blog, webquets, google,…) - Pissarra digital / Portàtils - Material preparat pels profes COM FAREM PUBLICITAT? - Blog / FB - Taller de Famílies / Jornades Portes obertes - Revista COM ENS ORGANITZAREM? - Treball individual - Treball cooperatiu PRODUCTO FINAL - Presentació de la tasca feta a altres grups - Murals - Canvas - Ambientació aula
  2. 2. FULLA DE RUTA - Projecte 25 N - IES CAN BALO QUINES ACTIVITATS FAREM DE C. SOCIALS? - Farem recerques / investigacions sobre el dia 25 N i la violència de gènere - Elaborarem tota la informació extreta en forma de document word o presentació digital (activitat que també es treballar a àmbit de comunicació) - Dissenyarem murals amb tot allò après i treballat. QUINES ACTIVITATS FAREM D COMUNICACIÓ / LLENGUAS - Recerca de INFO sobres els temes a tractar en relació a dona, drets de la dona i moviments socials pro dona. - Elaboració presentacions digitals - Videofòrum - Preparació de les presentacions orals - Elaboració de murals i material vials per aula - QUINES ACTIVITATS FAREM EDUCACIÓ ARTÍSTICA? - Disseny i elaboració de murals i canvas
  3. 3. FULLA DE RUTA - Projecte 25 N - IES CAN BALO TEMPORALITZACIÓ - Presentació del projecte: objectius, temes a tractar i seqüenciació - Contextualització històrica del tema principal: Dia 25 N - Recerca de INFO a partir del guió proporcionat - Elaboració de les presentacions, canves o documents word amb partir de la INFO extreta i re elaborada. - Preparació dels productes finals: què farem, procés, passes,... - Tancar el procés amb un vídeo fòrum - Difusió dels productes finals

×