SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
APRENENTATGE PER SERVEI SOLIDARI
1. JUSTIFICACIÓ
Durant els darrers cursos escolars he manat desenvolupant diferents activitats
solidàries amb un doble objectiu: potenciar empatia iesperit solidarien el nostre
alumnat i per una altra banda donar un servei solidari a alguna associació
implicada en dita tasca.
Associacions con Save the Childre o Jane Goodall ens han convida a participar en
diferents iniciatives o activitats de caire solidari per tal de poder treballar amb el
nostre alumnat la solidaritat, cooperació i compromís social.
A altres moments a altres unitats docents tambñe hem fet petites experiències
intergeneracionals, peer tutoring entre alumnat d’un mateix grup p activitats
d’ajuda al medi ambient.
Valorem que és moment de donar una passa més cap a endavant i dissenyar un
projecte d’aprenentatge servei a les nostres aules que doni peu a continuar amb
la línia de tasques per projectes, ens ajudi a continuar treballant aspectes com
empatia, col.laboració o responsabilitat individual ial avegada ens doni recursos
per seguir el nostre projecte de visibilitat positiva.
2. INTRODUCCIÓ / CONTEXTUALITZACIÓ
L’aprenentatge serveies tracta d’una proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge competencials i reals i de servei a la comunitat més o manco
propera de l’alumnat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els
participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb
l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix un servei comunitari,
aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic.
En el cas del nostre alumnat (menors infractors en conflicte social) els quals
algunes de les seves necessitats a donar resposta és el foment de l’empatia, la
responsabilitat individual, el treball en equip i la solidaritat com a valor
indispensablene lapersona es faobvi laintroducció d’aquesta vessant educativa
en les nostres pràctiques de dia a dia no només com una eina de com fer feina
sinó com un recurs a partir del qual l’alumnat desenvoluparà el currículum
prescriptiu des d’una perspectiva més real i sobre tot adaptada a les necessitats
presentades.
Per una altra banda convé diferenciar-lo del voluntariat ja que aquesta proposta
és més complex. Inclou no només un servei solidari a la comunitat sinó que
també implica un aprenentatge curricular per part de l’alumnat implicat.
En el treball voluntari la finalitat és el servei a la comunitat. En els projectes
d'APS, hi ha dues finalitats que es persegueixen al mateix temps: el servei a la
comunitat i l'aprenentatge que aquest servei proporciona a tots els seus
participants. Aquest aprenentatge ha de partir del currículum que té assignat
l’alumnat per curs, necessitats i edat o moment maduratiu
3. OBJECTIU GENERAL
Combinar l’prenentatge de continguts, competències marcats i valors reflectits
al en el currículum prescriptiu amb la realització de tasques de servei a la
comunitat.
4. OBJECTIUS ESPECÍFICS
❱ Vincular curriculum i servei a la comunitat per tal de promoure aprenettages
reals i sginificatius.
❱ Educar en valors i destreses que afavoreixin una actitud crítica i com- promesa
davant la societat, empatía, assumpció de resposnabilitats individuals i
cooperación per tal d’esdevenir membres actius en una societat democràtica i
participativa.
❱ Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes
i amb el treball d’equip.
❱ Promoure la participació del nostre alumnat en accions de servei ala comunitat
com aeina per alcompromís social,latransmissióde valors i la promoció d’espais
d’integració i convivència.
❱ Donar a conèixer al nostre alumnat, i a les seves famílies, la xarxa associativa i
les entitats de l’entorn, proper i no tan proper per talde promoure lasevapartici-
pació i col·laboració.
❱ Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
5. FASES
1) Planificar i dissenyar el projecte:
Moment de l’anàlisi de les necessitats que té la comunitat propera o manco
propera i quines responen als interessos i motivacions dels infants o joves.
Un cop trobat l’àmbit d’actuació será momento de determinar un servei
necessari i del qual se’n pugui treure un rendiment pedagògic elevat. Lo
següent és cercar una entitat que el posi en contacte amb la realitat en la
que es vol treballar. També pot donar-se la situación de que des de la
invitació d’una entitat iniciem el disseny del projece.
Per a una millor avaluació del projecte a posteriori caldrà plasmar per escrit
els objectius del projecte i la planificació detallada de l’organització del
treball: Què volem aprendre? Com volem transformar la nostra realitat
social? Quines accions realitzarem per satisfer aquests objectius? Com ens
organitzem per realitzar-les? Quines responsabilitats assumeix cadascú?
Podem utilizar el model de fulla de ruta que usam per altres activitats
programacions
2) Execució del projecte:
Necessari controlar quin tipus de suport necessitaen i quina continuitat Anar
avaluant per preveure posibles reajustaments. I no olblidar la connexió que
haurà amb una part del curriculum el qualhem seleccionatcom elmés adient
per acompañar dit procés
.
3) Cloenda i avaluació:
Finalment, cal fer memòria dels objectius plantejats inicialment, tant pel què
fa al servei com a l’aprenentatge. Es pot valorar l’aprenentatge des de 3
dimensions: els conceptes, els procediments i habilitats,i les actituds i valors.
Tal i com marca el curriculum prescriptiu.
Val la pena que també l’avaluació sigui conjunta amb l’entitat
col•laboradora amb el projecte i els seus beneficiaris, el què possibilitarà
que assumeixi un compromís permanent amb el projecte i l’entitat. I
promocionar també una autoavaluació del mateix alumne.
6. ÀMBITS D’ACTUACIÓ
 Acollida (alumnes guia, cicerons de CENTRE...)
 Ajut de proximitat a persones que ho necessiten
 Experiències d'intercanvi Inter generacional
 Ajut educatiu entre iguals en l’àmbit formal
 Activitats de participació́ ciutadana
 Projectes de solidaritat i cooperació
 Defensa del patrimoni cultura
 Propostes de defensa del medi ambient
 Plans de promoció́ de la salut
7. AVALUACIÓ
Pel que fa a l’avaluació serà necessari en el moment de dissenyar una fulla de ruta (com
a canva de programació) incloure uns indicadors que ens permetin saber què volem
valorar, que permetin comunicar-ho als joves i que ajudin a observar aspectes concrets
i precisos del seu comportament. Per tant, es tracta de trobar les maneres de fer una
avaluació́ tant del procés com dels resultats, una avaluació́ “en l’acció́” que permeti
valorar la participació́ i la implicació́ de l’alumnat en la comunitat escolar o en l’entorn
de manera responsable, constructiva i compromesa. És important també fer partícip
l'alumnat del seu procés d’avaluació́ i donar oportunitats perquè̀ s’autoregulin (fulles
d’autoavaluació o bé rúbriques).
8. ENTITATS AMB LES QUE COL.LABOREM:
- Save The Childre
- Associació Jane Goodal
- Aldeas Infantiles
- Protectora animales Baleares
- Entitats / departaments propis de la nostra comunitat

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Aprenentatge per servei solidari

C:\Fakepath\Aprenentatge Servei
C:\Fakepath\Aprenentatge ServeiC:\Fakepath\Aprenentatge Servei
C:\Fakepath\Aprenentatge Serveiramonroura
 
Aprenentatge Servei
Aprenentatge ServeiAprenentatge Servei
Aprenentatge Serveiramonroura
 
Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)Algeavidor
 
Aprenentatge Servei
Aprenentatge ServeiAprenentatge Servei
Aprenentatge ServeiEsperanza
 
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariRoser Batlle Suñer
 
Pec pel blog
Pec pel blogPec pel blog
Pec pel blog201691
 
Com desenvolupar un projecte aps
Com desenvolupar un projecte apsCom desenvolupar un projecte aps
Com desenvolupar un projecte apsRoser Batlle Suñer
 
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINTMETODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINTpintbir
 
Escola Inclusiva
Escola InclusivaEscola Inclusiva
Escola Inclusivashenica19
 
(107) Multiculturalisme i aprenentatge servei
(107) Multiculturalisme i aprenentatge servei(107) Multiculturalisme i aprenentatge servei
(107) Multiculturalisme i aprenentatge serveiCITE 2011
 
Pedagogia Holística. Construcció de Comunitat
Pedagogia Holística. Construcció de ComunitatPedagogia Holística. Construcció de Comunitat
Pedagogia Holística. Construcció de ComunitatMontserrat González Vera
 
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]Es Calidoscopi
 
Escoles coop marc-metodologic-160721
Escoles coop marc-metodologic-160721Escoles coop marc-metodologic-160721
Escoles coop marc-metodologic-160721fgfcesc
 
Compromís ètic del professorat- maig 2011
Compromís ètic del professorat- maig 2011Compromís ètic del professorat- maig 2011
Compromís ètic del professorat- maig 2011Fundació Jaume Bofill
 
Compromís ètic del professorat maig 2011
Compromís ètic del professorat maig 2011Compromís ètic del professorat maig 2011
Compromís ètic del professorat maig 2011Fundació Jaume Bofill
 

Ähnlich wie Aprenentatge per servei solidari (20)

C:\Fakepath\Aprenentatge Servei
C:\Fakepath\Aprenentatge ServeiC:\Fakepath\Aprenentatge Servei
C:\Fakepath\Aprenentatge Servei
 
Aprenentatge Servei
Aprenentatge ServeiAprenentatge Servei
Aprenentatge Servei
 
Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)
 
Aprenentatge Servei
Aprenentatge ServeiAprenentatge Servei
Aprenentatge Servei
 
Pec definitiu ce gen 2019
Pec definitiu ce gen 2019Pec definitiu ce gen 2019
Pec definitiu ce gen 2019
 
Pec definitiu ce
Pec definitiu cePec definitiu ce
Pec definitiu ce
 
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
 
Tens molt a dir
Tens molt a dirTens molt a dir
Tens molt a dir
 
Pec pel blog
Pec pel blogPec pel blog
Pec pel blog
 
Com desenvolupar un projecte aps
Com desenvolupar un projecte apsCom desenvolupar un projecte aps
Com desenvolupar un projecte aps
 
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINTMETODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
 
Presentacio Guia
Presentacio GuiaPresentacio Guia
Presentacio Guia
 
Escola Inclusiva
Escola InclusivaEscola Inclusiva
Escola Inclusiva
 
Solidaritat (prova)
Solidaritat (prova)Solidaritat (prova)
Solidaritat (prova)
 
(107) Multiculturalisme i aprenentatge servei
(107) Multiculturalisme i aprenentatge servei(107) Multiculturalisme i aprenentatge servei
(107) Multiculturalisme i aprenentatge servei
 
Pedagogia Holística. Construcció de Comunitat
Pedagogia Holística. Construcció de ComunitatPedagogia Holística. Construcció de Comunitat
Pedagogia Holística. Construcció de Comunitat
 
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]
 
Escoles coop marc-metodologic-160721
Escoles coop marc-metodologic-160721Escoles coop marc-metodologic-160721
Escoles coop marc-metodologic-160721
 
Compromís ètic del professorat- maig 2011
Compromís ètic del professorat- maig 2011Compromís ètic del professorat- maig 2011
Compromís ètic del professorat- maig 2011
 
Compromís ètic del professorat maig 2011
Compromís ètic del professorat maig 2011Compromís ètic del professorat maig 2011
Compromís ètic del professorat maig 2011
 

Mehr von Nuria Lopez Roca (20)

Graella 8 m global (1)
Graella 8 m global (1)Graella 8 m global (1)
Graella 8 m global (1)
 
Graella 25 n global
Graella 25 n globalGraella 25 n global
Graella 25 n global
 
Manifet parlament 2019
Manifet parlament 2019Manifet parlament 2019
Manifet parlament 2019
 
Powerpointviolenciagenero definitivo
Powerpointviolenciagenero definitivoPowerpointviolenciagenero definitivo
Powerpointviolenciagenero definitivo
 
Fulla ruta 25 n
Fulla ruta 25 nFulla ruta 25 n
Fulla ruta 25 n
 
Revista juny 2019
Revista juny 2019Revista juny 2019
Revista juny 2019
 
Comic natalia i sara
Comic natalia i saraComic natalia i sara
Comic natalia i sara
 
Comic melani
Comic melaniComic melani
Comic melani
 
Comic hilary
Comic hilaryComic hilary
Comic hilary
 
Jornades families abril 2019
Jornades families abril 2019Jornades families abril 2019
Jornades families abril 2019
 
Ximpanzes
XimpanzesXimpanzes
Ximpanzes
 
Animal preferit guia de l'alumne
Animal preferit guia de l'alumneAnimal preferit guia de l'alumne
Animal preferit guia de l'alumne
 
Animal preferit guia de l'alumne (1)
Animal preferit guia de l'alumne (1)Animal preferit guia de l'alumne (1)
Animal preferit guia de l'alumne (1)
 
Animal preferit guia de l'alumne (2)
Animal preferit guia de l'alumne (2)Animal preferit guia de l'alumne (2)
Animal preferit guia de l'alumne (2)
 
Animal preferit guia de l'alumne (1)
Animal preferit guia de l'alumne (1)Animal preferit guia de l'alumne (1)
Animal preferit guia de l'alumne (1)
 
Jg
JgJg
Jg
 
3.chimpances biologia
3.chimpances biologia3.chimpances biologia
3.chimpances biologia
 
Cofib
CofibCofib
Cofib
 
Projecte visibilitat positiva
Projecte visibilitat positiva Projecte visibilitat positiva
Projecte visibilitat positiva
 
Poster proyecto jane goodall2019
Poster proyecto jane goodall2019Poster proyecto jane goodall2019
Poster proyecto jane goodall2019
 

Aprenentatge per servei solidari

 • 1. APRENENTATGE PER SERVEI SOLIDARI 1. JUSTIFICACIÓ Durant els darrers cursos escolars he manat desenvolupant diferents activitats solidàries amb un doble objectiu: potenciar empatia iesperit solidarien el nostre alumnat i per una altra banda donar un servei solidari a alguna associació implicada en dita tasca. Associacions con Save the Childre o Jane Goodall ens han convida a participar en diferents iniciatives o activitats de caire solidari per tal de poder treballar amb el nostre alumnat la solidaritat, cooperació i compromís social. A altres moments a altres unitats docents tambñe hem fet petites experiències intergeneracionals, peer tutoring entre alumnat d’un mateix grup p activitats d’ajuda al medi ambient. Valorem que és moment de donar una passa més cap a endavant i dissenyar un projecte d’aprenentatge servei a les nostres aules que doni peu a continuar amb la línia de tasques per projectes, ens ajudi a continuar treballant aspectes com empatia, col.laboració o responsabilitat individual ial avegada ens doni recursos per seguir el nostre projecte de visibilitat positiva. 2. INTRODUCCIÓ / CONTEXTUALITZACIÓ L’aprenentatge serveies tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge competencials i reals i de servei a la comunitat més o manco propera de l’alumnat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix un servei comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic. En el cas del nostre alumnat (menors infractors en conflicte social) els quals algunes de les seves necessitats a donar resposta és el foment de l’empatia, la responsabilitat individual, el treball en equip i la solidaritat com a valor indispensablene lapersona es faobvi laintroducció d’aquesta vessant educativa en les nostres pràctiques de dia a dia no només com una eina de com fer feina sinó com un recurs a partir del qual l’alumnat desenvoluparà el currículum prescriptiu des d’una perspectiva més real i sobre tot adaptada a les necessitats presentades.
 • 2. Per una altra banda convé diferenciar-lo del voluntariat ja que aquesta proposta és més complex. Inclou no només un servei solidari a la comunitat sinó que també implica un aprenentatge curricular per part de l’alumnat implicat. En el treball voluntari la finalitat és el servei a la comunitat. En els projectes d'APS, hi ha dues finalitats que es persegueixen al mateix temps: el servei a la comunitat i l'aprenentatge que aquest servei proporciona a tots els seus participants. Aquest aprenentatge ha de partir del currículum que té assignat l’alumnat per curs, necessitats i edat o moment maduratiu 3. OBJECTIU GENERAL Combinar l’prenentatge de continguts, competències marcats i valors reflectits al en el currículum prescriptiu amb la realització de tasques de servei a la comunitat. 4. OBJECTIUS ESPECÍFICS ❱ Vincular curriculum i servei a la comunitat per tal de promoure aprenettages reals i sginificatius. ❱ Educar en valors i destreses que afavoreixin una actitud crítica i com- promesa davant la societat, empatía, assumpció de resposnabilitats individuals i cooperación per tal d’esdevenir membres actius en una societat democràtica i participativa. ❱ Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip. ❱ Promoure la participació del nostre alumnat en accions de servei ala comunitat com aeina per alcompromís social,latransmissióde valors i la promoció d’espais d’integració i convivència. ❱ Donar a conèixer al nostre alumnat, i a les seves famílies, la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, proper i no tan proper per talde promoure lasevapartici- pació i col·laboració. ❱ Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn. 5. FASES 1) Planificar i dissenyar el projecte: Moment de l’anàlisi de les necessitats que té la comunitat propera o manco propera i quines responen als interessos i motivacions dels infants o joves. Un cop trobat l’àmbit d’actuació será momento de determinar un servei necessari i del qual se’n pugui treure un rendiment pedagògic elevat. Lo següent és cercar una entitat que el posi en contacte amb la realitat en la que es vol treballar. També pot donar-se la situación de que des de la invitació d’una entitat iniciem el disseny del projece.
 • 3. Per a una millor avaluació del projecte a posteriori caldrà plasmar per escrit els objectius del projecte i la planificació detallada de l’organització del treball: Què volem aprendre? Com volem transformar la nostra realitat social? Quines accions realitzarem per satisfer aquests objectius? Com ens organitzem per realitzar-les? Quines responsabilitats assumeix cadascú? Podem utilizar el model de fulla de ruta que usam per altres activitats programacions 2) Execució del projecte: Necessari controlar quin tipus de suport necessitaen i quina continuitat Anar avaluant per preveure posibles reajustaments. I no olblidar la connexió que haurà amb una part del curriculum el qualhem seleccionatcom elmés adient per acompañar dit procés . 3) Cloenda i avaluació: Finalment, cal fer memòria dels objectius plantejats inicialment, tant pel què fa al servei com a l’aprenentatge. Es pot valorar l’aprenentatge des de 3 dimensions: els conceptes, els procediments i habilitats,i les actituds i valors. Tal i com marca el curriculum prescriptiu. Val la pena que també l’avaluació sigui conjunta amb l’entitat col•laboradora amb el projecte i els seus beneficiaris, el què possibilitarà que assumeixi un compromís permanent amb el projecte i l’entitat. I promocionar també una autoavaluació del mateix alumne. 6. ÀMBITS D’ACTUACIÓ  Acollida (alumnes guia, cicerons de CENTRE...)  Ajut de proximitat a persones que ho necessiten  Experiències d'intercanvi Inter generacional  Ajut educatiu entre iguals en l’àmbit formal  Activitats de participació́ ciutadana  Projectes de solidaritat i cooperació  Defensa del patrimoni cultura  Propostes de defensa del medi ambient  Plans de promoció́ de la salut 7. AVALUACIÓ
 • 4. Pel que fa a l’avaluació serà necessari en el moment de dissenyar una fulla de ruta (com a canva de programació) incloure uns indicadors que ens permetin saber què volem valorar, que permetin comunicar-ho als joves i que ajudin a observar aspectes concrets i precisos del seu comportament. Per tant, es tracta de trobar les maneres de fer una avaluació́ tant del procés com dels resultats, una avaluació́ “en l’acció́” que permeti valorar la participació́ i la implicació́ de l’alumnat en la comunitat escolar o en l’entorn de manera responsable, constructiva i compromesa. És important també fer partícip l'alumnat del seu procés d’avaluació́ i donar oportunitats perquè̀ s’autoregulin (fulles d’autoavaluació o bé rúbriques). 8. ENTITATS AMB LES QUE COL.LABOREM: - Save The Childre - Associació Jane Goodal - Aldeas Infantiles - Protectora animales Baleares - Entitats / departaments propis de la nostra comunitat