Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Viaxando polos lugares santos

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 95 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (19)

Weitere von Nuria M Núñez Elissetche (20)

Anzeige

Viaxando polos lugares santos

 1. 1. VIAXANDO POLOS LUGARES SANTOS 1 HAI MÁIS DE DOUS MIL ANOS OCORREU UN DOS ACONTECEMENTOS MÁIS IMPORTANTES QUE VIVIU A HUMANIDADE. XESÚS DE NAZARÉ NACEU NA VILA DE BELÉN, O QUE FOI E SEGUE SENDO O REDENTOR DA HUMANIDADE. PASARON MÁIS DE 20 SÉCULOS, E O ACONTECEMENTO SÉGUESE CELEBRANDO COMO SE TIVESE SIDO ONTE.
 2. 2. 2 POR ISO CADA ANO ORGANÍZANSE NUMEROSAS EXCURSIÓNS E VISITAS AOS LUGARES ONDE XESÚS NACEU, VIVIU E SUFRIU PERSECUSIÓN, TORTURAS E A SÚA MORTE. DESDE ENTÓN PARECE QUE A PAZ NON CHEGA A ESA REXIÓN A PESAR DE QUE XESÚS PREDICOU A SÚA DOUTRINA DA BENEVOLENCIA, CONVIVENCIA PACÍFICA E AMOR ENTRE OS SERES DESTE MUNDO. HOXE ATÁCASE ESA DOUTRINA E AÍNDA OS LUGARES DESTA REXIÓN DO MUNDO SOFREN OS MÁIS CRUEIS ATAQUES DESTRUTIVOS.
 3. 3. 3 NO MESMO SÉCULO DO NACEMENTO E MORTE DE CRISTO, OS ROMANOS DESTRUÍRON XERUSALÉN, PERO NINGUÉN PUIDO DESTRUIR A FILOSOFIA DA SÚA DOUTRINA NIN AS CELEBRACIÓNS DA TRADICIONAL DATA DA PAIXÓN DO REDENTOR DA HUMANIDADE. FAREMOS UNHA VISITA A ESES LUGARES PARA COÑECER E LEMBRAR O SUFRIMENTO DE CRISTO.
 4. 4. Friday, April 11, 2014 4
 5. 5. Friday, April 11, 2014 5 aeroporto de Tel Aviv Israel Chegada ao Aeroporto de Tel Aviv
 6. 6. Friday, April 11, 2014 6 Xa se pasou o rexistro de persoal no aeroporto de Tel Aviv. O corredor da dereita é por onde se entra ao chegar a Tel Aviv
 7. 7. Friday, April 11, 2014 7 CAMIÑANDO POLA CIDADE ENCONTRAMOS A MURALLA DE XERUSALÉNCAMIÑANDO POLA CIDADE ENCONTRAMOS A MURALLA DE XERUSALÉN
 8. 8. Friday, April 11, 2014 8 MURALLA DE XERUSALÉNMURALLA DE XERUSALÉN
 9. 9. Friday, April 11, 2014 9 MURALLA E RÚA DE XERUSALÉNMURALLA E RÚA DE XERUSALÉN
 10. 10. Friday, April 11, 2014 10 RÚA QUE CONTINÚA AO LADO DA MURALLARÚA QUE CONTINÚA AO LADO DA MURALLA
 11. 11. Friday, April 11, 2014 11 PORTA DE DAMASCO NA MURALLA DE XERUSALÉNPORTA DE DAMASCO NA MURALLA DE XERUSALÉN
 12. 12. Friday, April 11, 2014 12 PORTA DE XAFFA NA MURALLA DE XERUSALÉNPORTA DE XAFFA NA MURALLA DE XERUSALÉN
 13. 13. Friday, April 11, 2014 13 PORTA DOS LEÓNS NA MURALLA DE XERUSALÉNPORTA DOS LEÓNS NA MURALLA DE XERUSALÉN
 14. 14. Friday, April 11, 2014 14 PORTA DOS REFUGALLOS NA MURALLA DE XERUSALÉNPORTA DOS REFUGALLOS NA MURALLA DE XERUSALÉN
 15. 15. Friday, April 11, 2014 15 Servindo o téServindo o té
 16. 16. Friday, April 11, 2014 16 AGORA CAMIÑEMOS POLAS RÚAS DE XERUSALÉNAGORA CAMIÑEMOS POLAS RÚAS DE XERUSALÉN
 17. 17. Friday, April 11, 2014 17 RÚA DE XERUSALÉNRÚA DE XERUSALÉN
 18. 18. Friday, April 11, 2014 18 O U T R A RÚA DE X E R U S A L É N,
 19. 19. Friday, April 11, 2014 19 OTRAS RÚAS DE XERUSALÉN
 20. 20. Friday, April 11, 2014 20 Mercado en XerusalénMercado en Xerusalén
 21. 21. Friday, April 11, 2014 21 CURIOSIDADES EN XERUSALÉNCURIOSIDADES EN XERUSALÉN Flores do desertoFlores do deserto
 22. 22. Friday, April 11, 2014 22 MUÍÑOMUÍÑO
 23. 23. Friday, April 11, 2014 23 TRANSPORTE AÍNDATRANSPORTE AÍNDA USADO EN XERUSALÉN,USADO EN XERUSALÉN, ISRAELISRAEL
 24. 24. Friday, April 11, 2014 24 Transportador deTransportador de mercadoríasmercadorías dentro da cidadedentro da cidade amuralladaamurallada
 25. 25. Friday, April 11, 2014 25 IMOS A NAZARÉIMOS A NAZARÉ
 26. 26. Friday, April 11, 2014 26 NAZARÉNAZARÉNAZARÉNAZARÉ
 27. 27. Friday, April 11, 2014 27 NAZARÉNAZARÉNAZARÉNAZARÉ
 28. 28. Friday, April 11, 2014 28 NAZARÉNAZARÉNAZARÉNAZARÉ
 29. 29. Friday, April 11, 2014 29 NAZARÉNAZARÉNAZARÉNAZARÉ
 30. 30. Friday, April 11, 2014 30 BASÍLICA DA ANUNCIACIÓN EN NAZARÉBASÍLICA DA ANUNCIACIÓN EN NAZARÉ
 31. 31. Friday, April 11, 2014 31 Basílica da Anunciación, NazaréBasílica da Anunciación, Nazaré
 32. 32. Friday, April 11, 2014 32 Basílica da Anunciación, NazaréBasílica da Anunciación, Nazaré
 33. 33. Friday, April 11, 2014 33 Exterior da Basílica da Anunciación, NazaréExterior da Basílica da Anunciación, Nazaré
 34. 34. Friday, April 11, 2014 34 IgrexaIgrexa dede San Xosé, Nazaré, San Xosé, Nazaré,
 35. 35. Friday, April 11, 2014 35 Igrexa de San Xosé, NazaréIgrexa de San Xosé, Nazaré
 36. 36. Friday, April 11, 2014 36
 37. 37. Friday, April 11, 2014 37 INTERIOR DA IGREXA DE SAN JOSÉ, NAZARÉ
 38. 38. Friday, April 11, 2014 38 ACHEGÁMONOS Á IGREXA DE SAN GABRIEL, NAZARÉACHEGÁMONOS Á IGREXA DE SAN GABRIEL, NAZARÉ
 39. 39. Friday, April 11, 2014 39 INTERIOR DA IGREXA DE SAN GABRIEL, NAZARÉ
 40. 40. Friday, April 11, 2014 40 ABEIRÁMONOS OA LAGO DE GALILEA, ISRAELABEIRÁMONOS OA LAGO DE GALILEA, ISRAEL
 41. 41. Friday, April 11, 2014 41 GALILEAGALILEA
 42. 42. Friday, April 11, 2014 42 GALILEAGALILEA
 43. 43. Friday, April 11, 2014 43 GG AA LL II LL EE AA
 44. 44. Friday, April 11, 2014 44 GALILEAGALILEA
 45. 45. Friday, April 11, 2014 45 ENTRAMOS EN CAFARNAÚN, GALILEAENTRAMOS EN CAFARNAÚN, GALILEA
 46. 46. Friday, April 11, 2014 46 Cafarnaún, GalileaCafarnaún, Galilea
 47. 47. Friday, April 11, 2014 47 Cafarnaún, GalileaCafarnaún, Galilea
 48. 48. Friday, April 11, 2014 48 Cafarnaún, GalileaCafarnaún, Galilea
 49. 49. Friday, April 11, 2014 49 CAFARNAÚN, GALILEACAFARNAÚN, GALILEA
 50. 50. Friday, April 11, 2014 50 MEMORIAL DE SAN PEDRO, GALILEAMEMORIAL DE SAN PEDRO, GALILEA
 51. 51. Friday, April 11, 2014 51 MEMORIAL DE SAN PEDRO, GALILEAMEMORIAL DE SAN PEDRO, GALILEA
 52. 52. Friday, April 11, 2014 52 MEMORIAL DE SAN PEDRO, GALILEAMEMORIAL DE SAN PEDRO, GALILEA
 53. 53. Friday, April 11, 2014 53 RÍO XORDÁN, ONDE FOI BAUTIZADO XESÚSRÍO XORDÁN, ONDE FOI BAUTIZADO XESÚS
 54. 54. Friday, April 11, 2014 54 RÍO XORDÁN
 55. 55. Friday, April 11, 2014 55 RÍO XORDÁNRÍO XORDÁN
 56. 56. Friday, April 11, 2014 56 MAR MORTO,MAR MORTO, ESTABLECEMENTO TURÍSTICOESTABLECEMENTO TURÍSTICO NA BEIRA DO MAR MORTONA BEIRA DO MAR MORTO
 57. 57. Friday, April 11, 2014 57 VISTA PANORÁMICA DO MAR MORTOVISTA PANORÁMICA DO MAR MORTO
 58. 58. Friday, April 11, 2014 58 HOTEL A CARÓN DO MAR MUERTO
 59. 59. Friday, April 11, 2014 59 ALTURAS DO GOLÁNALTURAS DO GOLÁN
 60. 60. Friday, April 11, 2014 60 PORTA DE HERODES NA MURALLA DE XERUSALÉNPORTA DE HERODES NA MURALLA DE XERUSALÉN
 61. 61. Friday, April 11, 2014 61 Basílica da Natividade, construída no lugar onde estivo o presebe onde naceu XESÚS.
 62. 62. Friday, April 11, 2014 62 Porta da Basílica da Natividade, BelénPorta da Basílica da Natividade, Belén
 63. 63. Friday, April 11, 2014 63 Presebe na Basílica da Natividade, BelénPresebe na Basílica da Natividade, Belén
 64. 64. Friday, April 11, 2014 64 O presebe onde recostaron a XESÚS en Belén
 65. 65. Friday, April 11, 2014 65 Aquí naceu XESÚS en BelénAquí naceu XESÚS en Belén
 66. 66. Friday, April 11, 2014 66 CAMPO DOS PASTORES EN BELÉNCAMPO DOS PASTORES EN BELÉN
 67. 67. Friday, April 11, 2014 67 Campo dos Pastores, Belén Campo dos Pastores, Belén
 68. 68. Friday, April 11, 2014 68 Campo dos Pastores, BelénCampo dos Pastores, Belén
 69. 69. Friday, April 11, 2014 69 Campo dos Pastores, BelénCampo dos Pastores, Belén
 70. 70. Friday, April 11, 2014 70 Campo dos Pastores, BelénCampo dos Pastores, Belén
 71. 71. Friday, April 11, 2014 71 MONTE CALVARIO, ONDEMORREU XESÚS
 72. 72. Friday, April 11, 2014 72 MONTE CALVARIOMONTE CALVARIO
 73. 73. Friday, April 11, 2014 73 Pretorio onde Pilato xulgou a CristoPretorio onde Pilato xulgou a Cristo
 74. 74. Friday, April 11, 2014 74 XERUSALÉN vista desde o Monte das OliveirasXERUSALÉN vista desde o Monte das Oliveiras
 75. 75. Friday, April 11, 2014 75 Porta de Damasco, na Muralla de XERUSALÉNPorta de Damasco, na Muralla de XERUSALÉN
 76. 76. Friday, April 11, 2014 76 Torre de David, na Cidadela, próxima á Porta de Xaffa A Torre de David é o que queda das tres torres feitas por Herodes.
 77. 77. Friday, April 11, 2014 77 O Muro das Lamentacións, Muro Occidental. XERUSALÉNO Muro das Lamentacións, Muro Occidental. XERUSALÉN
 78. 78. Friday, April 11, 2014 78 VIII Estación: XESÚS dilles ás mulleres que non choren por el; que choren por elasVIII Estación: XESÚS dilles ás mulleres que non choren por el; que choren por elas mesmas e polos seus fillos. Vía Dolorosa, XERUSALÉNmesmas e polos seus fillos. Vía Dolorosa, XERUSALÉN
 79. 79. Friday, April 11, 2014 79 Capela na VIII Estación, na Vía DolorosaCapela na VIII Estación, na Vía Dolorosa Comeza a Vía Dolorosa onde Poncio Pilato condenou a XESÚS, sendo esa a PrimeiraComeza a Vía Dolorosa onde Poncio Pilato condenou a XESÚS, sendo esa a Primeira Estación. A última, Estación XIV, é a sepultura de XESÚS. Da X á XIV encóntranseEstación. A última, Estación XIV, é a sepultura de XESÚS. Da X á XIV encóntranse dentro da igrexa do Santo Sepulcro.dentro da igrexa do Santo Sepulcro.
 80. 80. Friday, April 11, 2014 80 IX Estación: XESÚS cae por terceira vez. Á esquerda entrada á igrexa ortodoxa de Santa Helena. Vía Dolorosa, XERUSALÉN
 81. 81. Friday, April 11, 2014 81 Chegando á igrexa do Santo Sepulcro. Ao fondo torre da igrexa do Santo Sepulcro. Vía Dolorosa, XERUSALÉN
 82. 82. Friday, April 11, 2014 82 Entrada na igrexa do Santo Sepulcro no monte Calvario ou GólgotaEntrada na igrexa do Santo Sepulcro no monte Calvario ou Gólgota Vía Dolorosa, XERUSALÉNVía Dolorosa, XERUSALÉN
 83. 83. Friday, April 11, 2014 83 ESTAMOS NO INTERIOR DA IGREXA DO SANTO SEPULCROESTAMOS NO INTERIOR DA IGREXA DO SANTO SEPULCRO Nosa Señora dasNosa Señora das Dores. Igrexa doDores. Igrexa do Santo Sepulcro,Santo Sepulcro, XERUSALÉNXERUSALÉN
 84. 84. Friday, April 11, 2014 84 Lugar onde XESÚS foi cravado na CruzLugar onde XESÚS foi cravado na Cruz Estación XI da Vía DolorosaEstación XI da Vía Dolorosa Igrexa do Santo Sepulcro, XERUSALÉNIgrexa do Santo Sepulcro, XERUSALÉN
 85. 85. Friday, April 11, 2014 85 Lugar onde XESÚS morreu na Cruz. Círculo dourado con raios de prata, no chanzo de mármore, indica o lugar onde estivo a cruz. Estación XII da Vía Dolorosa Igrexa do Santo Sepulcro, XERUSALÉN DEBUXO DO ROSTRO DE XESÚS
 86. 86. Friday, April 11, 2014 86 O corpo de XESÚS, baixado da Cruz, descansou sobre esta pedra antes de ser sepultado. Estación XIII da Vía Dolorosa. Igrexa do Santo Sepulcro, XERUSALÉN
 87. 87. Friday, April 11, 2014 87 Igrexa do Santo Sepulcro, XERUSALÉNIgrexa do Santo Sepulcro, XERUSALÉN
 88. 88. Friday, April 11, 2014 88 INTERIOR DA IGREXA DO SANTO SEPULCRO, XERUSALÉN.
 89. 89. Friday, April 11, 2014 89 Igrexa do Santo Sepulcro,Igrexa do Santo Sepulcro, XERUSALÉNXERUSALÉN
 90. 90. Friday, April 11, 2014 90 INTERIOR DA CÚPULA DA IGREXA DO SANTO SEPULCRO
 91. 91. Friday, April 11, 2014 91 INTERIOR DE OUTRA CÚPULA DA IGREXA DO SANTO DEPULCROINTERIOR DE OUTRA CÚPULA DA IGREXA DO SANTO DEPULCRO EN XERUSALÉN.EN XERUSALÉN.
 92. 92. Friday, April 11, 2014 92
 93. 93. Friday, April 11, 2014 93 INTERIOR DAINTERIOR DA CÚPULACÚPULA CENTRAL DA IGREXACENTRAL DA IGREXA DO SANTODO SANTO SEPULCROSEPULCRO
 94. 94. Friday, April 11, 2014 94 O MONTE DAS OLIVEIRAS NA ACTUALIDADEO MONTE DAS OLIVEIRAS NA ACTUALIDADE
 95. 95. Friday, April 11, 2014 95 MONTE DAS OLIVEIRAS NA ACTUALIDADEMONTE DAS OLIVEIRAS NA ACTUALIDADE

×