Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Dom16 tob b.pagola

49 Aufrufe

Veröffentlicht am

Domingo 16 - Tempo Ordinario ciclo B 2018
Bene Pagola

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Dom16 tob b.pagola

 1. 1. Presentaci�n: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain. M�sica: Andr�s Tejero. 22 xullo 2018 16� Tempo Ordinario Marcos 6, 30-3 Jos� Antonio Pagola
 2. 2. Os disc�pulos,Os disc�pulos, enviados porenviados por Xes�sXes�s para anunciarpara anunciar o seuo seu Evanxeo,Evanxeo, volvenvolven entusiasmadoentusiasmado s.s. F�ltallesF�ltalles tempo paratempo para contar a seucontar a seu Mestre todo oMestre todo o
 3. 3. Ao parecer, Xes�s quere escoitalos conAo parecer, Xes�s quere escoitalos con calma e inv�taos a retirarsecalma e inv�taos a retirarse ��eles s�s aeles s�s a un sitio tranquilo a descansar unun sitio tranquilo a descansar un poucopouco��..
 4. 4. A xente estr�galles todo o seu plan.A xente estr�galles todo o seu plan. De todas as aldeas corren a buscalos.De todas as aldeas corren a buscalos. Xa non � posible aquela reuni�nXa non � posible aquela reuni�n tranquila que proxectara Xes�s a soastranquila que proxectara Xes�s a soas cos seus disc�pulos m�is achegados.cos seus disc�pulos m�is achegados.
 5. 5. Para cando chegan ao lugar, aPara cando chegan ao lugar, a multitude invadiuno todo.multitude invadiuno todo. Como reaccionar� Xes�s?Como reaccionar� Xes�s?
 6. 6. O evanxelista describe con detalle a s�aO evanxelista describe con detalle a s�a actitude. A Xes�s nunca lle estorba aactitude. A Xes�s nunca lle estorba a xente.xente. Fixa a s�a ollada na multitude.Fixa a s�a ollada na multitude. Sabe ollar, non s� as persoas concretas eSabe ollar, non s� as persoas concretas e pr�ximas, sen�n tam�n a esa masa depr�ximas, sen�n tam�n a esa masa de xente formada por homes e mulleres senxente formada por homes e mulleres sen voz, sen rostro e sen importanciavoz, sen rostro e sen importancia
 7. 7. Decontado esp�rtase nel aDecontado esp�rtase nel a compaix�n. Non o pode evitar.compaix�n. Non o pode evitar. ��Sentiu compaix�n por elesSentiu compaix�n por eles �.�. L�vaos a todos moi dentro doL�vaos a todos moi dentro do seu coraz�n.seu coraz�n.
 8. 8. Nunca osNunca os abandonar�.abandonar�. ���llaos como�llaos como ovellas senovellas sen pastorpastor�:�: xentes sen gu�asxentes sen gu�as para descubrir opara descubrir o cami�o, sencami�o, sen profetas paraprofetas para escoitar a voz deescoitar a voz de Deus.Deus. Por iso,Por iso, ��p�xose ap�xose a ensinalosensinalos con calmcon calma�,a�, dedic�ndollesdedic�ndolles
 9. 9. Un d�a teremos que revisar ante Xes�s,Un d�a teremos que revisar ante Xes�s, noso �nico Se�or, como ollamos enoso �nico Se�or, como ollamos e tratamos a esas multitudes que se nostratamos a esas multitudes que se nos est�n marchando pouco a pouco daest�n marchando pouco a pouco da Igrexa, tal vez porque non escoitanIgrexa, tal vez porque non escoitan entre n�s o seu Evanxeo e porque xaentre n�s o seu Evanxeo e porque xa non lles din nada os nosos discursos,non lles din nada os nosos discursos, comunicados e declaraci�ns.comunicados e declaraci�ns.
 10. 10. Persoas sinxelas e boas �s quePersoas sinxelas e boas �s que estamos decepcionando porqueestamos decepcionando porque non ven en n�s a compaix�n denon ven en n�s a compaix�n de Xes�s.Xes�s.
 11. 11. Crentes que non saben a quen acudir nin que cami�os seguir para encontrarse cun Deus m�is humano que o que perciben entre n�s. Cristi�ns que se calan porque saben que a s�a palabra non ser� tida en conta por ningu�n importante na Igrexa.
 12. 12. Un d�a o rostro desta Igrexa cambiar�. Aprender� a actuar con m�is compaix�n; esquecerase dos seus propios discursos e po�erase a escoitar o sufrimento da xente. Xes�s ten forza para transformar os nosos
 13. 13. COMO OVELLAS SEN PASTOR � Os disc�pulos, enviados por Xes�s para anunciar o seu Evanxeo, volven entusiasmados. F�ltalles tempo para contar a seu Mestre todo o que fixeron e ensinaron. Ao parecer, Xes�s quere escoitalos con calma e inv�taos a retirarse � eles s�s a un sitio tranquilo a descansar un pouco�. A xente estr�galles todo o seu plan. De todas as aldeas corren a buscalos. Xa non � posible aquela reuni�n tranquila que proxectara Xes�s a soas cos seus disc�pulos m�is achegados. Para cando chegan ao lugar, a multitude invadiuno todo. Como reaccionar� Xes�s? O evanxelista describe con detalle a s�a actitud. A Xes�s nunca lle estorba a xente. Fixa a s�a ollada na multitude. Sabe ollar, non s� as persoas concretas e pr�ximas, sen�n tam�n a esa masa de xente formada por homes e mulleres sen voz, sen rostro e sen importancia especial. Decontado esp�rtase nel a compaix�n. Non o pode evitar. �Sentiu compaix�n por eles�. L�vaos a todos moi dentro do seu coraz�n. Nunca os abandonar�. ��llaos como ovellas sen pastor�: xentes sen gu�as para descubrir o cami�o, sen profetas para escoitar a voz de Deus. Por iso, � p�xose a ensinalos con calma�, dedic�ndolles tempo e atenci�n para alimentalos coa s�a Palabra curadora. Un d�a teremos que revisar ante Xes�s, noso �nico Se�or, como ollamos e tratamos esas multitudes que se nos est�n marchando pouco a pouco da Igrexa, tal vez porque non escoitan entre n�s o seu Evanxeo e porque xa non lles din nada os nosos discursos, comunicados e declaraci�ns. Persoas sinxelas e boas �s que estamos decepcionando porque non ven en n�s a compaix�n de Xes�s. Crentes que non saben a quen acudir nin que cami�os seguir para encontrarse cun Deus m�is humano que o que perciben entre n�s. Cristi�ns que se calan porque saben que a s�a palabra non ser� tida en conta por ningu�n importante na Igrexa. Un d�a o rostro desta Igrexa cambiar�. Aprender� a actuar con m�is compaix�n; esquecerase dos seus propios discursos e po�erase a escoitar o sufrimento da xente. Xes�s ten forza para transformar os nosos coraz�ns e renovar as nosas comunidades. Jos� Antonio Pagola

×