SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 14
Downloaden Sie, um offline zu lesen
25 de maio de 2014
6º Pascua (A)
Xoán 14, 15-21
Rede evanxelizadora BUENAS NOTICIAS
Contribúe a difundir o “Espírito da Verdade”.
Pásao.
José Antonio Pagola
Presentación:B.Areskurrinaga HC;
Euskaraz:D.Amundarain
Xesús estase despedindo dos seus discípulos.
Decátase de que están tristes e abatidos.
Axiña non o terán con eles.
Quen poderá encher este baleiro?
Ata agora foi el quen
coidou deles,
defendeunos dos
escribas e fariseos,
sostivo a súa fe débil
e vacilante, foilles
descubrindo a
verdade de Deus e
iniciounos no seu
proxecto
humanizador.
Xesús
fálalles
apaixonadamente
do Espírito.
Non os quere deixar
orfos.
El mesmo pedirá ao
Pai que non os
abandone, que lles
dea “outro
Defensor” para que
“estea sempre
con eles”.
Xesús chámaoXesús chámao “o Espírito da Verdade”“o Espírito da Verdade”..
Que se esconde nestas palabras deQue se esconde nestas palabras de
Xesús?Xesús?
Este “Espírito da Verdade” non hai que confundilo
cunha doutrina.
Esta verdade non hai que buscala nos libros dos
teólogos nin nos documentos da xerarquía.
É algo moito máis profundo.
Xesús di queXesús di que
““vive connosco evive connosco e
está en nós”está en nós”..
É alento, forza, luz,É alento, forza, luz,
amor... que nosamor... que nos
chega do misteriochega do misterio
último de Deus.último de Deus.
Temos que acolleloTemos que acollelo
con corazón sinxelocon corazón sinxelo
e confiado.e confiado.
Este “Espírito da Verdade” non nos converteEste “Espírito da Verdade” non nos converte
en “propietarios” da verdade.en “propietarios” da verdade.
Non vén para que impoñamos a outros a nosaNon vén para que impoñamos a outros a nosa
fe nin para que controlemos a súafe nin para que controlemos a súa ortodoxia.
Vén para non deixarnos orfos de Xesús, e
invítanos a abrirnos á súa verdade, escoitando,
acollendo e vivindo o seu Evanxeo.
Este “Espírito da Verdade” non nos fai tampouco
“gardiáns” da verdade, senón testemuñas.
O noso quefacer non é disputar, combatir nin
derrotar adversarios, senón vivir a verdade
do Evanxeo e
“amar a Xesús gardando os seus mandatos”.
Este “Espírito daEste “Espírito da
Verdade” está no interiorVerdade” está no interior
de cada un de nósde cada un de nós
defendéndonos de todo odefendéndonos de todo o
que nos pode apartar deque nos pode apartar de
Xesús.Xesús.
Invítanos a abrirnos conInvítanos a abrirnos con
sinxeleza ao misterio dunsinxeleza ao misterio dun
Deus, Amigo da vida.Deus, Amigo da vida.
Quen busca a este Deus con honradez
e verdade non está lonxe del.
Xesús dixo en certa ocasión:
“Todo o que é da verdade, escoita a miña
voz”. É certo.
Este “Espírito da Verdade” invítanos a vivir na
verdade de Xesús no medio dunha sociedade onde,
con frecuencia, á mentira chámaselle estratexia;
á explotación, negocio;
á irresponsabilidade, tolerancia;
á inxustiza, orde establecido;
á arbitrariedade, liberdade;
á falta de respecto, sinceridade...
Que sentido pode ter a Igrexa
de Xesús se deixamos que se
perda nas nosas comunidades
o
“Espírito da Verdade”?
Quen poderá salvala do
autoengano, as desviacións e
a mediocridade xeneralizada?
Quen anunciará a Boa Nova
de Xesús nunha sociedade tan
necesitada de alento e
esperanza?...
O ESPÍRITO DA VERDADE
Xesús estase despedindo dos seus discípulos. Decátase de que están tristes e abatidos. Axiña non o terán con
eles. Quen poderá enchar o seu baleiro? Ata agora foi el quen coidou deles, defendeunos dos escribas e
fariseos, sostivo a súa fe débil e vacilante, foilles descubriendo a verdade de Deus e iniciounos no seu proxecto
humanizador.
Xesús fálalles apaixonadamente do Espírito. Non os quere deixar orfos. El mesmo pedirá ao Pai que
non os abandone, que lles dea “outro Defensor” para que “estea sempre con eles”. Xesús chámao “o Espírito da
Verdade”. Que se esconde nestas palabras de Xesús?
Este “Espírito da Verdade” non hai que confundilo cunha doutrina. Esta verdade non hai que buscala
nos libros dos teólogos nin nos documentos da xerarquía. É algo moito máis profundo. Xesús di que “vive
connosco e está en nós”. É alento, forza, luz, amor... que nos chega do misterio último de Deus. Temos que
acollelo con corazón sinxelo e confiado.
Este “Espírito da verdade” non nos converte en “propietarios” da verdade. Non vén para que
impoñamos a outros nosa fe nin para que controlemos a súa ortodoxia. Vén para non deixarnos orfos de Xesús, e
invítanos a abrirnos á súa verdade, escoitando, acollendo e vivindo o seu Evanxeo.
Este “Espírito da Verdade” non nos fai tampouco “gardiáns” da verdade, senón testemuñas. O noso
quefacer non é disputar, combater nin derrotar adversarios, senón vivir a verdade do Evanxeo e “amar a Xesús
gardando os seus mandatos”.
Este “Espírito da Verdade” está no interior de cada un de nós defendéndonos de todo o que nos
pode apartar de Xesús. Invítanos a abrirnos con sinxeleza ao misterio dun Deus, Amigo da vida. Quen busca a
este Deus con honradez e verdade non está lonxe del. Xesús dixo en certa ocasión: “Todo o que é da verdade,
escoita a miña voz”. É certo.
Este “Espírito da Verdade” invítanos a vivir na verdade de Xesús no medio dunha sociedade onde
con frecuencia á mentira chámaselle estratexia; á explotación, negocio; á irresponsabilidade, tolerancia; á
inxustiza, orde establecido; á arbitrariedade, liberdade; á falta de respecto, sinceridade...
Que sentido pode ter a Igrexa de Xesús se deixamos que se perda nas nosas comunidades o
“Espírito da Verdade”? Quen poderá salvala do autoengano, as desviacións e a mediocridade xeneralizada?
Quen anunciará a Boa Nova de Xesús nunha sociedade tan necesitada de alento e de esperanza?
José Antonio Pagola

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

12º domingo toc 2013 bene pagola
12º domingo toc 2013 bene pagola12º domingo toc 2013 bene pagola
12º domingo toc 2013 bene pagola
 
6º pascua c 2016 pagola
6º pascua c 2016 pagola6º pascua c 2016 pagola
6º pascua c 2016 pagola
 
19º domingo tob 2012 bene-pagola
19º domingo tob 2012 bene-pagola19º domingo tob 2012 bene-pagola
19º domingo tob 2012 bene-pagola
 
1º domingo advento b -2014 bene pagola
1º domingo advento  b -2014 bene pagola1º domingo advento  b -2014 bene pagola
1º domingo advento b -2014 bene pagola
 
2º advento c 2012 bene pagola
2º advento c 2012 bene pagola2º advento c 2012 bene pagola
2º advento c 2012 bene pagola
 
2º pascua c 2013 bene pagola
2º pascua c 2013 bene pagola2º pascua c 2013 bene pagola
2º pascua c 2013 bene pagola
 
2º domingo toa 2014 bene pagola
2º domingo toa 2014 bene pagola2º domingo toa 2014 bene pagola
2º domingo toa 2014 bene pagola
 
24º domingo tob 2015 bene pagola
24º domingo tob 2015 bene pagola24º domingo tob 2015 bene pagola
24º domingo tob 2015 bene pagola
 
6º pascua c bene pagola 2013
6º pascua c bene pagola 20136º pascua c bene pagola 2013
6º pascua c bene pagola 2013
 
21º domingo toa 2014
21º domingo toa 201421º domingo toa 2014
21º domingo toa 2014
 
3º domingo toa 2014 bene pagola
3º domingo toa 2014 bene pagola3º domingo toa 2014 bene pagola
3º domingo toa 2014 bene pagola
 
13º domingo tob bene pagola 2012
13º domingo tob bene pagola 201213º domingo tob bene pagola 2012
13º domingo tob bene pagola 2012
 
15º domingo toa 2014 bene pagola
15º domingo toa 2014 bene pagola15º domingo toa 2014 bene pagola
15º domingo toa 2014 bene pagola
 
4º pascua 2014 a bene pagola
4º pascua 2014 a bene pagola4º pascua 2014 a bene pagola
4º pascua 2014 a bene pagola
 
3º domingo toc 2013
3º domingo toc 20133º domingo toc 2013
3º domingo toc 2013
 
7º santísima trindade c 2016
7º santísima trindade c 20167º santísima trindade c 2016
7º santísima trindade c 2016
 
21º domingo toa 2014 bene pagola
21º domingo toa 2014 bene pagola21º domingo toa 2014 bene pagola
21º domingo toa 2014 bene pagola
 
8º pascua pentecoste c 2016 bene pagola
8º pascua pentecoste c 2016 bene pagola8º pascua pentecoste c 2016 bene pagola
8º pascua pentecoste c 2016 bene pagola
 
4 2º domingo nadal a 2013 bene pagola
4 2º domingo nadal a 2013 bene pagola4 2º domingo nadal a 2013 bene pagola
4 2º domingo nadal a 2013 bene pagola
 
4º pascua c 2016 bene pagola
4º pascua c 2016 bene pagola4º pascua c 2016 bene pagola
4º pascua c 2016 bene pagola
 

Andere mochten auch (17)

Diferenza entre anxo e amigo
Diferenza entre anxo e amigoDiferenza entre anxo e amigo
Diferenza entre anxo e amigo
 
17º domingo toa 2014
17º domingo toa 201417º domingo toa 2014
17º domingo toa 2014
 
Despedida gabo
Despedida gaboDespedida gabo
Despedida gabo
 
4º coresma a 2014 bene pagola
4º coresma a 2014 bene pagola4º coresma a 2014 bene pagola
4º coresma a 2014 bene pagola
 
1º coresma 2014 a
1º coresma 2014 a1º coresma 2014 a
1º coresma 2014 a
 
5º coresma a 2014
5º coresma  a 20145º coresma  a 2014
5º coresma a 2014
 
28º domingo toa
28º domingo toa28º domingo toa
28º domingo toa
 
Cristo da boa morte a
Cristo da boa morte aCristo da boa morte a
Cristo da boa morte a
 
Felicidade algo de soño
Felicidade algo de soñoFelicidade algo de soño
Felicidade algo de soño
 
Pv maio 2014
Pv maio 2014Pv maio 2014
Pv maio 2014
 
3º coresma 2014 a.
3º coresma 2014 a.3º coresma 2014 a.
3º coresma 2014 a.
 
6º pascua 2014 a
6º pascua  2014 a6º pascua  2014 a
6º pascua 2014 a
 
Algo aprendín
Algo aprendínAlgo aprendín
Algo aprendín
 
5º pascua a 2014
5º pascua a 20145º pascua a 2014
5º pascua a 2014
 
Un adianto do ceo
Un adianto do ceoUn adianto do ceo
Un adianto do ceo
 
O eco da vida
O eco da vidaO eco da vida
O eco da vida
 
8º pentecoste 2014 a
8º pentecoste 2014 a8º pentecoste 2014 a
8º pentecoste 2014 a
 

Ähnlich wie 6º pascua a 2014 pagola

Ähnlich wie 6º pascua a 2014 pagola (19)

23º domingo tob 2015 bene pagola
23º domingo tob 2015 bene pagola23º domingo tob 2015 bene pagola
23º domingo tob 2015 bene pagola
 
12º domingo toc 2016 pagola
12º domingo toc 2016 pagola12º domingo toc 2016 pagola
12º domingo toc 2016 pagola
 
4º domingo tob 2015 bene pagola
4º domingo tob 2015 bene pagola4º domingo tob 2015 bene pagola
4º domingo tob 2015 bene pagola
 
4º domingo tob 2018 bene pagola
4º domingo tob 2018 bene pagola4º domingo tob 2018 bene pagola
4º domingo tob 2018 bene pagola
 
20º domingo tob bene pagola
20º domingo tob bene pagola20º domingo tob bene pagola
20º domingo tob bene pagola
 
20º domingo tob bene pagola
20º domingo tob bene pagola20º domingo tob bene pagola
20º domingo tob bene pagola
 
19º domingo toa 2014 bene pagola
19º domingo toa 2014 bene pagola19º domingo toa 2014 bene pagola
19º domingo toa 2014 bene pagola
 
13º domingo tob 2015 bene pagola
13º domingo tob 2015 bene pagola13º domingo tob 2015 bene pagola
13º domingo tob 2015 bene pagola
 
5º pascua a 2014 bene pagola
5º pascua a 2014 bene pagola5º pascua a 2014 bene pagola
5º pascua a 2014 bene pagola
 
2º coresma a 2014 bene pagola
2º coresma a 2014 bene pagola2º coresma a 2014 bene pagola
2º coresma a 2014 bene pagola
 
14º domingo toc 2013 bene pagola
14º domingo toc 2013 bene pagola14º domingo toc 2013 bene pagola
14º domingo toc 2013 bene pagola
 
21º domingo tob 2015 palabras de vida
21º domingo tob 2015 palabras de vida21º domingo tob 2015 palabras de vida
21º domingo tob 2015 palabras de vida
 
3º coresma a 2014 bene pagola
3º coresma a 2014 bene pagola3º coresma a 2014 bene pagola
3º coresma a 2014 bene pagola
 
3º coresma a 2014 bene pagola
3º coresma a 2014 bene pagola3º coresma a 2014 bene pagola
3º coresma a 2014 bene pagola
 
3º advento b 2014 bene pagola
3º advento b 2014 bene pagola3º advento b 2014 bene pagola
3º advento b 2014 bene pagola
 
21º domingo toc 2013 bene pagola
21º domingo toc 2013 bene pagola21º domingo toc 2013 bene pagola
21º domingo toc 2013 bene pagola
 
30º todos os santos 2010
30º todos os santos 201030º todos os santos 2010
30º todos os santos 2010
 
23 domingo toc 2013 bene pagola
23 domingo toc 2013 bene pagola23 domingo toc 2013 bene pagola
23 domingo toc 2013 bene pagola
 
8º stma. trindade c 2013
8º stma. trindade c 20138º stma. trindade c 2013
8º stma. trindade c 2013
 

Mehr von Nuria M Núñez Elissetche

Mehr von Nuria M Núñez Elissetche (20)

A terra que canta
A terra que cantaA terra que canta
A terra que canta
 
Co tempo
Co tempoCo tempo
Co tempo
 
Dom16 tob b.pagola
Dom16 tob b.pagolaDom16 tob b.pagola
Dom16 tob b.pagola
 
Domingo 16 ord b
Domingo 16 ord bDomingo 16 ord b
Domingo 16 ord b
 
1º coresma b 2018
1º coresma b 20181º coresma b 2018
1º coresma b 2018
 
6º domingo tob 2018 bene pagola
6º domingo tob 2018 bene pagola6º domingo tob 2018 bene pagola
6º domingo tob 2018 bene pagola
 
6º domingo tob 2018
6º domingo tob 20186º domingo tob 2018
6º domingo tob 2018
 
O xardín
O xardínO xardín
O xardín
 
5º domingo tob 2018 bene pagola
5º domingo tob 2018 bene pagola5º domingo tob 2018 bene pagola
5º domingo tob 2018 bene pagola
 
5º domingo tob 2018
5º domingo tob 20185º domingo tob 2018
5º domingo tob 2018
 
4º domingo tob 2018
4º domingo tob 20184º domingo tob 2018
4º domingo tob 2018
 
Ruxido capaz de sacudir o mundo
Ruxido capaz de sacudir o mundoRuxido capaz de sacudir o mundo
Ruxido capaz de sacudir o mundo
 
2º domingo tob 2018
2º domingo tob 20182º domingo tob 2018
2º domingo tob 2018
 
2º domingo tob 2018 bene pagola
2º domingo tob 2018 bene pagola2º domingo tob 2018 bene pagola
2º domingo tob 2018 bene pagola
 
4 epifania do señor b 2018 bene pagola
4 epifania do señor b 2018 bene pagola4 epifania do señor b 2018 bene pagola
4 epifania do señor b 2018 bene pagola
 
4 epifania b 2018
4 epifania b 20184 epifania b 2018
4 epifania b 2018
 
5 bautismo do señor b 2018
5 bautismo do señor b 20185 bautismo do señor b 2018
5 bautismo do señor b 2018
 
3 santa maría nai de deus 2017 b
3 santa maría nai de deus 2017 b3 santa maría nai de deus 2017 b
3 santa maría nai de deus 2017 b
 
2 sagrada familia 2017 b
2 sagrada familia 2017 b2 sagrada familia 2017 b
2 sagrada familia 2017 b
 
1 nadal b 2011 natividade do señor
1 nadal b 2011 natividade do señor1 nadal b 2011 natividade do señor
1 nadal b 2011 natividade do señor
 

6º pascua a 2014 pagola

 • 1. 25 de maio de 2014 6º Pascua (A) Xoán 14, 15-21 Rede evanxelizadora BUENAS NOTICIAS Contribúe a difundir o “Espírito da Verdade”. Pásao. José Antonio Pagola Presentación:B.Areskurrinaga HC; Euskaraz:D.Amundarain
 • 2. Xesús estase despedindo dos seus discípulos. Decátase de que están tristes e abatidos. Axiña non o terán con eles. Quen poderá encher este baleiro?
 • 3. Ata agora foi el quen coidou deles, defendeunos dos escribas e fariseos, sostivo a súa fe débil e vacilante, foilles descubrindo a verdade de Deus e iniciounos no seu proxecto humanizador.
 • 4. Xesús fálalles apaixonadamente do Espírito. Non os quere deixar orfos. El mesmo pedirá ao Pai que non os abandone, que lles dea “outro Defensor” para que “estea sempre con eles”.
 • 5. Xesús chámaoXesús chámao “o Espírito da Verdade”“o Espírito da Verdade”.. Que se esconde nestas palabras deQue se esconde nestas palabras de Xesús?Xesús?
 • 6. Este “Espírito da Verdade” non hai que confundilo cunha doutrina. Esta verdade non hai que buscala nos libros dos teólogos nin nos documentos da xerarquía. É algo moito máis profundo.
 • 7. Xesús di queXesús di que ““vive connosco evive connosco e está en nós”está en nós”.. É alento, forza, luz,É alento, forza, luz, amor... que nosamor... que nos chega do misteriochega do misterio último de Deus.último de Deus. Temos que acolleloTemos que acollelo con corazón sinxelocon corazón sinxelo e confiado.e confiado.
 • 8. Este “Espírito da Verdade” non nos converteEste “Espírito da Verdade” non nos converte en “propietarios” da verdade.en “propietarios” da verdade. Non vén para que impoñamos a outros a nosaNon vén para que impoñamos a outros a nosa fe nin para que controlemos a súafe nin para que controlemos a súa ortodoxia. Vén para non deixarnos orfos de Xesús, e invítanos a abrirnos á súa verdade, escoitando, acollendo e vivindo o seu Evanxeo.
 • 9. Este “Espírito da Verdade” non nos fai tampouco “gardiáns” da verdade, senón testemuñas. O noso quefacer non é disputar, combatir nin derrotar adversarios, senón vivir a verdade do Evanxeo e “amar a Xesús gardando os seus mandatos”.
 • 10. Este “Espírito daEste “Espírito da Verdade” está no interiorVerdade” está no interior de cada un de nósde cada un de nós defendéndonos de todo odefendéndonos de todo o que nos pode apartar deque nos pode apartar de Xesús.Xesús. Invítanos a abrirnos conInvítanos a abrirnos con sinxeleza ao misterio dunsinxeleza ao misterio dun Deus, Amigo da vida.Deus, Amigo da vida.
 • 11. Quen busca a este Deus con honradez e verdade non está lonxe del. Xesús dixo en certa ocasión: “Todo o que é da verdade, escoita a miña voz”. É certo.
 • 12. Este “Espírito da Verdade” invítanos a vivir na verdade de Xesús no medio dunha sociedade onde, con frecuencia, á mentira chámaselle estratexia; á explotación, negocio; á irresponsabilidade, tolerancia; á inxustiza, orde establecido; á arbitrariedade, liberdade; á falta de respecto, sinceridade...
 • 13. Que sentido pode ter a Igrexa de Xesús se deixamos que se perda nas nosas comunidades o “Espírito da Verdade”? Quen poderá salvala do autoengano, as desviacións e a mediocridade xeneralizada? Quen anunciará a Boa Nova de Xesús nunha sociedade tan necesitada de alento e esperanza?...
 • 14. O ESPÍRITO DA VERDADE Xesús estase despedindo dos seus discípulos. Decátase de que están tristes e abatidos. Axiña non o terán con eles. Quen poderá enchar o seu baleiro? Ata agora foi el quen coidou deles, defendeunos dos escribas e fariseos, sostivo a súa fe débil e vacilante, foilles descubriendo a verdade de Deus e iniciounos no seu proxecto humanizador. Xesús fálalles apaixonadamente do Espírito. Non os quere deixar orfos. El mesmo pedirá ao Pai que non os abandone, que lles dea “outro Defensor” para que “estea sempre con eles”. Xesús chámao “o Espírito da Verdade”. Que se esconde nestas palabras de Xesús? Este “Espírito da Verdade” non hai que confundilo cunha doutrina. Esta verdade non hai que buscala nos libros dos teólogos nin nos documentos da xerarquía. É algo moito máis profundo. Xesús di que “vive connosco e está en nós”. É alento, forza, luz, amor... que nos chega do misterio último de Deus. Temos que acollelo con corazón sinxelo e confiado. Este “Espírito da verdade” non nos converte en “propietarios” da verdade. Non vén para que impoñamos a outros nosa fe nin para que controlemos a súa ortodoxia. Vén para non deixarnos orfos de Xesús, e invítanos a abrirnos á súa verdade, escoitando, acollendo e vivindo o seu Evanxeo. Este “Espírito da Verdade” non nos fai tampouco “gardiáns” da verdade, senón testemuñas. O noso quefacer non é disputar, combater nin derrotar adversarios, senón vivir a verdade do Evanxeo e “amar a Xesús gardando os seus mandatos”. Este “Espírito da Verdade” está no interior de cada un de nós defendéndonos de todo o que nos pode apartar de Xesús. Invítanos a abrirnos con sinxeleza ao misterio dun Deus, Amigo da vida. Quen busca a este Deus con honradez e verdade non está lonxe del. Xesús dixo en certa ocasión: “Todo o que é da verdade, escoita a miña voz”. É certo. Este “Espírito da Verdade” invítanos a vivir na verdade de Xesús no medio dunha sociedade onde con frecuencia á mentira chámaselle estratexia; á explotación, negocio; á irresponsabilidade, tolerancia; á inxustiza, orde establecido; á arbitrariedade, liberdade; á falta de respecto, sinceridade... Que sentido pode ter a Igrexa de Xesús se deixamos que se perda nas nosas comunidades o “Espírito da Verdade”? Quen poderá salvala do autoengano, as desviacións e a mediocridade xeneralizada? Quen anunciará a Boa Nova de Xesús nunha sociedade tan necesitada de alento e de esperanza? José Antonio Pagola