Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

5º domingo tob 2018 bene pagola

 1.  En aquel tiempo, estaba Juan con dos  de sus discípulos e, fijándose en Xesús  que pasaba, dice: - «Éste é o Cordero de Dios.» Los dos discípulos oeeron sus palabras  e siguieron a Xesús.  Xesús se volvió e, al ver que lo seguían,  les pregunta: - «¿Qué buscáis?» Ellos le contestaron: -«Rabí (que significa Maestro),  -¿dónde vives?» Él les dijo: -«Venid e lo veréis.» -Entonces fueron, vieron dónde  vivía e se quedaron con él aquel  día; serían las cuatro de as tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro,  era uno de os dos que oeeron a  Juan e siguieron a Xesús;  encuentra primero a su hermano  Simón e le dice: - «Hemos encontrado al Mesías  (que significa Cristo).» e lo llevó a Xesús. Xesús se le  quedó mirando e le dijo: - «Tú eres Simón, o hijo de Juan; tú  te llamarás Cefas (que se traduce  Pedro).» T.Ordinario dom 3 (B) Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 35-42 clic Naquel tempo, ao saír Xesús e os seus  discípulos da sinagoga, foi  con Santiago e Xoán á casa de  Simón e Andrés.  A sogra de Simón estaba na cama  con febre, e dixéronllo.  Xesús achegouse, colleuna da man  e ergueuna.  Pasoulle a febre e púxose a servilos.  Á noitiña, cando se puxo o sol, leváronlle  todos os enfermos e endemoñados. A  poboación enteira amoreábase á porta.  Curou a moitos enfermos de diversos  males e expulsou moitos demos; e como os demos coñecíano, non lles  permitía falar. Ergueuse de madrugada, marchou  ao descampado e alí  púxose a orar.  Simón e os seus compañeiros foron  e, ao encontralo, dixéronlle: - «Todo o mundo te busca.» El respondeulles: -«Vámonos a outra parte, ás aldeas  próximas, para predicar tamén alí;  que para iso saín.» Así recorreu toda Galilea, predicando  nas sinagogas e expulsando os  demos. T. Ordinario dom 5 (B) Lectura do santo Evanxeo segundo san Marcos 1, 29-39 clic
 2. 04-02-1804-02-18 Domingo 5ºDomingo 5º Tempo ordinario –BTempo ordinario –B (Marcos 1,29-39(Marcos 1,29-39)) José Antonio PagolaJosé Antonio Pagola Presentación: B.Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Música: Bilitis Pourcel
 3. Na sinagoga de Cafarnaún, Xesús liberou pola mañá un home posuído por un espírito maligno. Agora se nos di que sae da «sinagoga» e marcha á «casa» de Simón e Andrés. A indicación é importante,A indicación é importante, pois no evanxeo de Marcospois no evanxeo de Marcos o que sucede nesa casao que sucede nesa casa encerra sempre algunhaencerra sempre algunha ensinanza para asensinanza para as comunidades cristiás.comunidades cristiás.
 4. Xesús pasa da sinagoga, lugar oficial da relixión xudía, á casa, lugar onde se vive a vida cotiá xunto aos seres máis queridos. Nesa casa vaise ir xestando a nova familia de Xesús.
 5. Nas comunidades cristiás temos que saber que non son un lugar relixioso onde se vive da Lei, senón un hogar onde se aprende a vivir de maneira nova a carón de Xesús.
 6. Ao entrar na casa, os discípulos fálanlle da sogra de Simón. Non puido saír a acollelos, pois está prostrada na cama con febre. Xesús non necesita de máis. De novo vai romper o sábado por segunda vez o mesmo día.
 7. Para el, o importante é a vida sa das persoas, non as observancias relixiosas. O relato describe con todo detalle os xestos de Xesús coa muller enferma.
 8. «Achegouse». É o primeiro que fai sempre: achegarse aosÉ o primeiro que fai sempre: achegarse aos que sofren, mirar de cerca o seu rostro e compartirque sofren, mirar de cerca o seu rostro e compartir o seu sufrimento.o seu sufrimento. LogoLogo «colleuna da man»: toca a enferma, non teme as regras de pureza que otoca a enferma, non teme as regras de pureza que o prohíben; quere que a muller sinta a súa forza curadora.prohíben; quere que a muller sinta a súa forza curadora. Por finPor fin «erguéuna», púxoa de pé,púxoa de pé, devolveulle a dignidade.devolveulle a dignidade.
 9. Así está sempre Xesús no medio dos seus: como unha man tendida que nos levanta, como un amigo achegado que nos infunde vida. Xesús só sabe de servir, non de ser servido. Por iso a muller curada por el ponse a «servir» a todos. Aprendeuno de Xesús. Os seus seguidores temos que vivir acolléndonos e coidándonos uns a outros.
 10. Pero sería un erro pensar que a comunidade cristiá é unha familia que pensa só nos seus propios membros e vive de costas ao sufrimento dos demais.
 11. O relato di que ese mismo día, «á noitiña», cando rematou o sábado, lévanlle a Xesús toda clase de enfermos e posuídos por algún mal.
 12. Os seguidores de Xesús temos que gravar ben esta escena. Ao chegar a escuridade da noite, a poboación enteira, cos seus enfermos, «amoréase á porta». Os ollos e as esperanzas dos que sofren buscan a porta desa casa onde está Xesús.
 13. A Igrexa só atrae de verdade cando a xente que sofre pode descubrir dentro dela a Xesús curando a vida e aliviando o sufrimento. Á porta das nosas comunidades hai moita xente sufrindo. Non o esquezamos.
Anzeige