Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
17º domingo tob 2015
17º domingo tob 2015
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Ähnlich wie 5º domingo tob 2018 (20)

Anzeige

Weitere von Nuria M Núñez Elissetche (20)

5º domingo tob 2018

 1. 1. 5º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B5º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B ““Os meuOs meus días corren máis que a lanzadeira es días corren máis que a lanzadeira e consúmense sen esperanza. Recordo que a miña vida éconsúmense sen esperanza. Recordo que a miña vida é un sopro e que os meus ollos non verán máis a dita”.un sopro e que os meus ollos non verán máis a dita”. (Xob, 1,6-7)(Xob, 1,6-7)
 2. 2. Moitos enfermos e anciáns teranse identificado moitasMoitos enfermos e anciáns teranse identificado moitas veces con estas lamentacións.veces con estas lamentacións. Xob dixera que a noite se lle facía longa e queXob dixera que a noite se lle facía longa e que se fartaba de dar voltas ata a alba.se fartaba de dar voltas ata a alba.
 3. 3. Quen se cre donoQuen se cre dono da súa propia vidada súa propia vida darase por vencidodarase por vencido ante a experienciaante a experiencia da enfermidade.da enfermidade. O misterio da dorO misterio da dor pon en entredito todas aspon en entredito todas as nosas seguridades.nosas seguridades.
 4. 4. O evanxeo de Marcos comeza evocando asO evanxeo de Marcos comeza evocando as actividades que van encher o tempo de Xesús duranteactividades que van encher o tempo de Xesús durante a súa vida pública:a súa vida pública: (Mc 1,29-39).(Mc 1,29-39).  A predicación polas aldeas de Galilea,A predicación polas aldeas de Galilea,  A oración silandeira antes do amencer ,A oración silandeira antes do amencer ,  A curación dos enfermos.A curación dos enfermos.
 5. 5. A predicaciónA predicación na sinagogana sinagoga revélaorevélao como un Mestrecomo un Mestre que falaque fala con autoridade.con autoridade.
 6. 6. A oración lévao tamén á sinagoga no díaA oración lévao tamén á sinagoga no día do sábado, e encamíñao despois a lugaresdo sábado, e encamíñao despois a lugares descampados e desertos.descampados e desertos.
 7. 7. E a súa compaxiónE a súa compaxión cos enfermoscos enfermos maniféstase de novomaniféstase de novo na sinagoga, pero tamén nasna sinagoga, pero tamén nas casas e nos camiños.casas e nos camiños.
 8. 8. O evanxeo de hoxe conta que Xesús curouO evanxeo de hoxe conta que Xesús curou a sogra de Pedro.a sogra de Pedro. Xesús tómaa da man. E ela érgueseXesús tómaa da man. E ela érguese e ponse a servir os seus hóspedes.e ponse a servir os seus hóspedes.
 9. 9. ““PARA ISO VIN”.PARA ISO VIN”. Xesús recoñece que a súa misión é anunciar a boa noticiaXesús recoñece que a súa misión é anunciar a boa noticia de Deus. A Igrexa exerceu no mundode Deus. A Igrexa exerceu no mundo un labor de asistencia aos pobres e aos enfermos.un labor de asistencia aos pobres e aos enfermos. Mais ten que ser fiel, sobre todo, á súa misión deMais ten que ser fiel, sobre todo, á súa misión de evanxelizar.evanxelizar.
 10. 10. Señor Xesús, recoñecémoste como o MestreSeñor Xesús, recoñecémoste como o Mestre e a testemuña da misericordia de Deus. Os teus xestose a testemuña da misericordia de Deus. Os teus xestos son unha ensinanza para toda a Igrexa e para todosson unha ensinanza para toda a Igrexa e para todos os que pretendemos seguirte polo camiño.os que pretendemos seguirte polo camiño. Bendito sexas por sempre, Señor! Amén.Bendito sexas por sempre, Señor! Amén.
 11. 11. José Román Flecha Andrés Texto: a SEMILLA, Ciclo B –Editorial Monte Carmelo 2017 Presentación: Antonia Castro Panero

×