Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

4º pascua 2014 a bene pagola

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (18)

Ähnlich wie 4º pascua 2014 a bene pagola (19)

Anzeige

Weitere von Nuria M Núñez Elissetche (20)

4º pascua 2014 a bene pagola

 1. 1. Música: Bruch. Adagio.;Present:B.Areskurrinaga HC;Euskaraz:D.Amundarain 11 de maio de 2014 4º Pascua (A) Xoán 1, 1-10 Rede evanxelizadora BUENAS NOTICIAS Contribúe a reavivar a relación con Xesús. Pásao. José Antonio Pagola
 2. 2. Nas comunidades cristiás necesitamos vivirNas comunidades cristiás necesitamos vivir unha experiencia nova de Xesús reavivandounha experiencia nova de Xesús reavivando a nosa relación con El.a nosa relación con El. Poñelo decididamente no centro da nosa vida.Poñelo decididamente no centro da nosa vida.
 3. 3. Pasar dun Xesús confesado de maneira rutineira a un Xesús acollido vitalmente. O evanxeo de Xoán fai algunhas suxestións importantes ao falar da relación das ovellas co seu Pastor.
 4. 4. O primero éO primero é “escoitar“escoitar a súa voz”a súa voz” en toda a súa frescuraen toda a súa frescura e orixinalidade.e orixinalidade. Non confundila coNon confundila co respecto ás tradiciónsrespecto ás tradicións nin coa novidade dasnin coa novidade das modas.modas. Non deixarnosNon deixarnos distraer nin aparvardistraer nin aparvar por outras vocespor outras voces estrañas que, aíndaestrañas que, aínda que se escoiten noque se escoiten no interior da Igrexa, noninterior da Igrexa, non comunican a súa Boacomunican a súa Boa Nova.Nova.
 5. 5. É importante sentirnos chamados por Xesúspor Xesús ““polo noso nome”polo noso nome”.. Deixarnos atraer porDeixarnos atraer por El persoalmente.El persoalmente. Descubrir pouco aDescubrir pouco a pouco, e cada vezpouco, e cada vez con máis alegría, quecon máis alegría, que ninguén respondeninguén responde coma El ás nosascoma El ás nosas preguntas máispreguntas máis decisivas, ás nosasdecisivas, ás nosas arelas máisarelas máis profundas e ás nosasprofundas e ás nosas necesidades últimasnecesidades últimas.
 6. 6. É decisivo “seguir“ a Xesús. A fe cristiá non consiste en crer cousas sobre Xesús, senón en crelo a El: vivir confiando na súa persoa. Inspirarnos no seu estilo de vida para orientar a nosa propia existencia con lucidez e responsabilidade.
 7. 7. É vital camiñar tendo a Xesús “diante de nós”. Non facer o recorrido da nosa vida en solitario.
 8. 8. Experimentar nalgún momento, aínda que sexa deExperimentar nalgún momento, aínda que sexa de maneira torpe, que é posible vivir a vida desde a súamaneira torpe, que é posible vivir a vida desde a súa raíz: desde ese Deus que se nos ofrece en Xesús,raíz: desde ese Deus que se nos ofrece en Xesús, máis humano, máis amigo, máis achegado e salvadormáis humano, máis amigo, máis achegado e salvador que todas as nosas teorías.que todas as nosas teorías.
 9. 9. Esta relación viva con Xesús non nace en nós de maneira automática.automática. Vaise espertandoVaise espertando no noso interiorno noso interior de forma fráxil ede forma fráxil e humildehumilde
 10. 10. Ao comezo, é case só un desexo. Polo xeral, crece rodeada de dúbidas, interrogantes e resistencias. Pero, non sei cómo, chega un momento no que o contacto con Xesús empeza a marcar decisivamente a nosa vida.
 11. 11. Estou convencido de que oEstou convencido de que o futuro da fe entre nósfuturo da fe entre nós estase decidindo,estase decidindo, en boa parte, na concienciaen boa parte, na conciencia dos que nestes momentosdos que nestes momentos nos sentimos cristiáns.nos sentimos cristiáns.
 12. 12. Agora mesmo, a fe estase reavivando ou vaise extinguindo nas nosas parroquias e comunidades, no corazón dos sacerdotes e fieis que as formamos.
 13. 13. A increnza empeza a penetrar en nós desde o mesmo momento en que a nosa relación con Xesús perde forza, ou queda adormecida pola rutina, a indiferenza e a despreocupación.
 14. 14. Por iso, o Papa Francisco recoñeceu quePor iso, o Papa Francisco recoñeceu que “necesitamos crear espazos motivadores“necesitamos crear espazos motivadores e sandadores... lugares onde rexenerar ae sandadores... lugares onde rexenerar a fe en Xesús”.fe en Xesús”. Temos que escoitar a súa chamada.Temos que escoitar a súa chamada.
 15. 15. NOVA RELACIÓN CON XESÚS  Nas comunidades cristiás necesitamos vivir unha experiencia nova de Xesús reavivando a nosa relación con El. Poñelo decididamente no centro da nosa vida. Pasar dun Xesús confesado de maneira rutineira a un Xesús acollido vitalmente. O evanxeo de Xoán fai algunhas suxestións importantes ao falar da relación das ovellas co seu Pastor. O primeiro é “escoitar a súa voz” en toda a súa frescura e orixinalidade. Non confundila co respecto ás tradicións nin coa novidade das modas. Non deixarnos distraer nin aparvar por outras voces estrañas que, aínda que se escoiten no interior da Igrexa, non comunican a súa Boa Nova. É importante sentirnos chamados por Xesús “polo noso nome”. Deixarnos atraer por El persoalmente. Descubrir pouco a pouco, e cada vez con máis alegría, que ninguén responde coma El ás nosas preguntas máis decisivas, ás nosas arelas máis profundas e ás nosas necesidades últimas. É decisivo “seguir“ a Xesús. A fe cristiá non consiste en crer cousas sobre Xesús, senón en crelo a El: vivir confiando na súas persoa. Inspirarnos no seu estilo de vida para orientar a nosa propia existencia con lucidez e responsabilidade. É vital camiñar tendo a Xesús “diante de nós”. Non facer o recorrido da nosa vida en solitario. Experimentar nalgún momento, aínda que sexa de maneira torpe, que é posible vivir a vida desde a súa raíz: desde ese Deus que se nos ofrece en Xesús, máis humano, máis amigo, máis achegado e salvador que todas as nosas teorías. Esta relación viva con Xesús non nace en nós de maneira automática. Vaise espertando no noso interior de forma fráxil e humilde. Ao comezo, é case só un desexo. Polo xeral, medra rodeada de dúbidas, interrogantes e resistencias. Pero, non sei cómo, chega un momento no que o contacto con Xesús empeza a marcar decisivamente a nosa vida. Estou convencido de que o futuro da fe entre nós estase decidindo, en boa parte, na conciencia dos que nestes momentos nos sentimos cristiáns. Agora mesmo, a fe estase a reavivar ou vaise extinguindo nas nosas parroquias e comunidades, no corazón dos sacerdotes e fieis que as formamos. A increnza empeza a penetrar en nós desde o mesmo momento en que a nosa relación con Xesús perde forza, ou queda adormecida pola rutina, a indiferenza e a despreocupación. Por iso, o Papa Francisco recoñeceu que “necesitamos crear espazos motivadores e sandadores... lugares onde rexenerar a fe en Xesús”. Temos que escoitar a súa chamada. José Antonio Pagola

×