Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

19º domingo tob 2012 bene-pagola

303 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

19º domingo tob 2012 bene-pagola

 1. 1. José Antonio Pagola 12 de agosto de 2012 Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS 19º Tempo ordinario (B) Contaxia a atracción de Xesús. Pásao Xoán 6, 41-51Música: Bach-Adagio;Present:B.Areskurrinaga HC; euskaraz:D.Amundarain
 2. 2. Segundo e relato de Xoán, Xesús repitecada vez de maneiramáis aberta que vénde Deus para ofrecer a todos un alimento que dá vida eterna. A xente non pode seguir escoitandoalgo tan escandaloso sen reaccionar. Coñecen os seus pais. Como pode dicir que vén de Deus?
 3. 3. A ninguén nos pode sorprender a súa reacción. É razoable crer en Xesucristo? Como podemos crer que nese home concreto, nacidopouco antes de morrer Herodes o Grande, e coñecido pola súa actividade profética na Galilea dos anos trinta, se encarnou o Misterio insondable de Deus?
 4. 4. Xesús non responde ás súas obxeccións. Vai directamente á raíz da súa incredulidade: "Non critiquedes".
 5. 5. É un erro resistirse ánovidade radical da súa persoa, obstinándose en pensar que xa saben todo acerca da súa verdadeira identidade. Indicaralles o camiño que poden seguir.
 6. 6. Xesús presupón que ninguén pode crer nel se non se sente atraído pola súa persoa. É certo. Tal vez, desde a nosa cultura, entendémolo mellor que aquelas xentes de Cafarnaún.
 7. 7. Cada vez resúltanos máis difícil crer en doutrinas ou ideoloxías.A fe e a confianza espértanse en nós cuando nos sentimos atraídos por alguén que nos fai ben e nos axuda a vivir.
 8. 8. Pero Xesús advírtelles de algo moi importante:“Ninguén pode vir a min se nono atrae o Pai que me enviouo”.
 9. 9. A atracción cara a Xesús prodúcea Deus mesmo. O Pai que o enviou ao mundo esperta o noso corazónpara que nos acheguemos a Xesús con gozo e confianza, superando dúbidas e resistencias.
 10. 10. Por iso temos que escoitar a voz de Deusno noso corazón e deixarnos conducir por El cara a Xesús. Deixarnos ensinar docilmente por ese Pai, Creador da vida e Amigo do ser humano: “Todo o que escoita o que di o Pai e aprende, vén a min”.
 11. 11. A afirmación de Xesús resulta revolucionaria para aqueles hebreos. A tradición bíblica dicía que e ser humano escoita no seu corazón achamada de Deus a cumprir fielmente a Lei.
 12. 12. O profeta Xeremías proclamara así a promesa de Deus:“Eu poñerei a miñaLei dentro de vós e escribireina no voso corazón".
 13. 13. As palabras deXesús invítannos a vivir unha experiencia diferente.A conciencia non é só o lugar recóndito eprivilexiado no quepodemos escoitar a Lei de Deus.
 14. 14. Se, no íntimo do noso ser, nos sentimos atraídospolo bo, o fermoso, o nobre, o que faiben ao ser humano, o que constrúe un mundo mellor, facilmente nos sentiremosinvitados por Deus a sintonizar con Xesús. É o mellor camiño para crer nel.
 15. 15. O CAMIÑO PARA CRER EN XESÚS Segundo o relato de Xoán, Xesús repite cada vez de maneira máis aberta que vén de Deus paraofrecer a todos un alimento que dá vida eterna. A xente non pode seguir escoitando algo tan escandalososen reaccionar. Coñecen os seus pais. Como pode dicir que vén de Deus? A ninguén nos pode sorprender a súa reacción. É razoable crer en Xesucristo? Como podemoscrer que nese home concreto, nacido pouco antes de morrer Herodes o Grande, e coñecido pola súaactividade profética na Galilea dos anos trinta, se encarnou o Misterio insondable de Deus? Xesús non responde ás súas obxeccións. Vai directamente á raíz da súa incredulidade: "Noncritiquedes". É un erro resistirse á novidade radical da súa persoa obstinándose en pensar que xa sabentodo acerca da súa verdadeira identidade. Indicaralles o camiño que poden seguir. Xesús presupón que ningueén pode crer nel se non se sente atraído pola súa persoa. É certo.Tal vez, desde a nosa cultura, entendémolo mellor que aquelas xentes de Cafarnaún. Cada vez resúltanosmáis difícil crer en doutrinas ou ideoloxías. A fe e a confianza espértanse en nós cando nos sentimosatraídos por alguén que nos fai ben e nos axuda a vivir. Pero Xesús advírtelles de algo moi importante:"Ninguén pode vir a min se non o atrae o Pai queme enviou". A atracción cara a Xesús prodúcea Deus mesmo. O Pai que o enviou ao mundo esperta o nosocorazón para que nos acheguemos a Xesús con gozo e confianza, superando dúbidas e resistencias. Por iso temos que escoitar a voz de Deus no noso corazón e deixarnos conducir por el cara aXesús. Deixarnos ensinar docilmente por ese Pai, Creador da vida e Amigo do ser humano: "Todo o queescoita o que di o Pai e aprende, vén a min". A afirmación de Xesús resulta revolucionaria para aqueles hebreos. A tradición bíblica dicía queo ser humano escoita no seu corazón a chamada de Deus a cumprir fielmente a Lei. O profeta Xeremíasproclamara así a promesa de Deus: “Eu poñerei a miña Lei dentro de vós e escribireina no voso corazón". As palabras de Xesús invítannos a vivir unha experiencia diferente. A conciencia non é só o lugarrecóndito e privilexiado no que podemos escoitar a Lei de Deus. Se, no íntimo do noso ser, nos sentimosatraídos polo bo, o fermoso, o nobre, o que fai ben ao ser humano, o que constrúe un mundomellor, facilmente nos sentiremos invitados por Deus a sintonizar con Xesús. É o mellor camiño para crer nel. José Antonio Pagola

×