Anzeige
Anzeige

19º domingo toa 2014

  1. A barca ía xa moi lonxe de terra, sacudida polas ondas.A barca ía xa moi lonxe de terra, sacudida polas ondas. De madrugada achegóuselles Xesús andando sobre o mar,De madrugada achegóuselles Xesús andando sobre o mar, asustáronse e gritaron cheos de medo,asustáronse e gritaron cheos de medo, pensando que era unha pantasma.pensando que era unha pantasma.
  2. Xesús díxolles de seguida: Pedro respondeulle:
  3. Ante as leis que contradín frontalmente o sentido da vida e ante oAnte as leis que contradín frontalmente o sentido da vida e ante o terrorismo, moitos senten a sensación de ir navegando «sobre augasterrorismo, moitos senten a sensación de ir navegando «sobre augas turbulentas»turbulentas» Esa sensación afectaEsa sensación afecta a todos,a todos, pero os cristiánspero os cristiáns parecen especialmenteparecen especialmente impresionadosimpresionados nestes momentos.nestes momentos.
  4. Algúns teñen medo a facer pública a propia identidade.Algúns teñen medo a facer pública a propia identidade. Cando se perde a fe naquilo que se cre,Cando se perde a fe naquilo que se cre, queda un á mercé de calquera.queda un á mercé de calquera.
  5. No evanxeo de hoxe a barca dos discípulos de XesúsNo evanxeo de hoxe a barca dos discípulos de Xesús está xa lonxe de terra e sacudida polas ondas.está xa lonxe de terra e sacudida polas ondas.
  6. Os discípulos descobren a Xesús, que camiña sobre a auga. Camiñar sobre o mar é unha imaxeCamiñar sobre o mar é unha imaxe do dominio sobre o mal.do dominio sobre o mal. Con todo, aos fatigados de remar, parécelles unha pantasmaCon todo, aos fatigados de remar, parécelles unha pantasma..
  7. O crente afúndase cando se apoia sóO crente afúndase cando se apoia só nas súas forzas ou nas súas razóns.nas súas forzas ou nas súas razóns. Non é o propio poder nin o propio saberNon é o propio poder nin o propio saber o que nos mantén a flote, senón a forza do Señor.o que nos mantén a flote, senón a forza do Señor.
  8. A esa confesión se nosA esa confesión se nos invita xa desde o bautismo.invita xa desde o bautismo. É o anuncio que se esperaÉ o anuncio que se espera da nosa vidada nosa vida que ha de ser coherenteque ha de ser coherente con esa proclamación.con esa proclamación.
  9. Señor Xesús,Señor Xesús, Ti coñeces as tentaciónsTi coñeces as tentacións de medo que nos asaltande medo que nos asaltan cada día.cada día. Ti sabes taménTi sabes tamén que confiamos en ti.que confiamos en ti. Recoñecémoste comoRecoñecémoste como SalvadorSalvador e así anunciámoste cone así anunciámoste con humildade e decisión.humildade e decisión. Amén.Amén.
  10. Texto: José Román Flecha Andrés PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero Música: Relax.Sonidos de cascada
Anzeige