Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige
Anzeige

STPM SEM 1 SEJARAH TEMA 3 (SUMBANGAN TOKOH ILMU DI PERANCIS & ENGLAND)

 1. AHLI KUMPULAN: HUMAIRAH FARA AIMUNI SUMBANGAN TOKOH ILMU DI PERANCIS & ENGLAND
 2. PERANCIS
 3. JEAN JACQUES ROUSSEAU TOKOH FALSAFAH PERANCIS
 4. Here you could state one of your qualities MERCURY Here you could state one of your qualities VENUS Here you could state one of your qualities JUPITER Here you could state one of your qualities SATURN
 5. GUIDING PRINCIPLESMISSION Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun. It’s terribly hot—even hotter than Mercury—and its atmosphere is extremely poisonous. It’s the second- brightest natural object in the night sky after the Moon VISION
 6. “This is a quote. Words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired.” —SOMEONE FAMOUS
 7. Here you could describe the topic of the section
 8. CHARLES LOUIS MONTESQUIEU ❏ Dilahirkan di Chateau de la Brede, barat daya Perancis pada 18 Januari 1689. Beliau merupakan lulusan undang-undang dari Universiti Bordeaux dan Berjaya menjadi peguam pada tahun 1708. ❏ Seorang aristokrat , seigneur , atau lord manor di selatan Perancis. ❏ The Spirit of Laws ( 1748) , Lettres Persanes (1721) & The Consideration of the Grandeur and Decadence of the Roman (1734)
 9. THE SPIRIT OF THE LAWS *Membentuk kerajaan yang berbeza-beza mengikut iklim dan keadaan. ● Doktrin terkenalnya ialah ‘pembahagian’ dan ‘imbangan kuasa. ● Beliau percaya bahawa kuasa harus dibahagikan antara raja dan badan perantaraan. Harus ada pemisahan antara pembentuk undang-undang,perundangan, pelaksanaan kabinet dan kehakiman. DUA IDEA UTAMA
 10. LETTRES PERSANES ● Bagi karya Lettres Persanes mengisahkan dua orang Persia yang bernama Usbek dan Rica yang menggembara ke Perancis. ● Dalam bentuk surat karya ini menceritakan cara wanita dikawal oleh sida yang bertanggungjawab terhadap wanita sehingga dibenarkan membunuh. Selain itu, pemerhatian kedua-dua pengembara ini tentang masyarakat Perancis dan persepektif mereka sebagai orang luar juga di garap dalam karya ini. ● Tema yang ingin dipaparkan ialah kemerosotan moral di penghujung zaman pemerintahan Raja Louis XIV dan Raja Louis XV.
 11. The Consideration of the Grandeur and Decadence of the Roman ● Membincangkan kebangkitan, kegemilangan dan kejatuhan Rom. ● Beliau telah mengemukan sebab- sebab tersirat kejatuhan Rom iaitu keruntuhan moral pemimpin Rom, ketiadaan semangat nasionalisme di kalangan rakyat di empayar yang luas dan sebagainya. ● Kajian beliau ini telah memperkembangkan kegiatan intelektual di Perancis dan di Eropah secara keseluruhannya.
 12. ENGLAND
 13. ADAM SMITH (1723-1729)
 14. Adam Smith merupakan pakar ekonomi dan ahli falsafah yang amat pengaruh. Meneruskan pengajian di University Oxford dari tahun 1740 – 1746. Mendapat anugerah daripada Univeriti Glascow , Scotland ★ Gelaran professor pada tahun 1751. ★ Gelaran doktor undang- undang pada tahun 1762. Bapa Ekonomi Moden
 15. THE WEALTH OF NATIONS Pengumpulan modal Peranan Kerajaan Mengkritik Dasar Merkantilisme TeoriFaedah Mutlak Pembahagian Kerja Idea Perdagangan Bebas Peningkatan Pendapatan Negara Kepentingan Meritokrasi Nilaidan Pengelasan Masyarakat
 16. IDEA PERDAGANGAN BEBAS Adam Smith mempelopori idea perdagangan bebas Laissez-faire Laissez-faire – istilah Perancis yang membawa maksud “biarkan keadaan seperti yang sedia ada”. beliau berpendapat kerajaan tidak harus campur tangan dalam urusan ekonomi kerana akan menganggu kecekapan ekonomi dan menaikkan harga, sebaliknya membiarkan sistem ekonomi berfungsi seperti biasa. Dengan cara ini, sistem ekonomi akan berfungsi dengan lebih cekap dan memaksimumkan kebajikan umum. Setiap individu harus diberi kebebasan untuk mengumpul kekayaan untuk diri sendiri.
 17. Menerangkan peranan dan tanggungjawab pemerintah dalam ekonomi . Kerajaan harus menguatkuasakan undang- undang bagi menghalang individu menggunakan kekerasan dan penipuan dalam kegiatan perdagangan. Kerajaan harus mengenakan cukai berpatutan yang tidak menggugat kesejahteraan rakyat . PERANAN KERAJAAN
 18. ★ Mengkritik dasar ekonomi merkantilisme yang diamalkan oleh negara-negara bangsa di Eropah. ★ Membidas tindakan kerajaan yang mengamalkan dasar monopoli berhubung kegiatan ekonomi dalam negara. ★ Menolak tindakan yang dilakukan oleh negara-negara bangsa untuk mengawal ekonomi tanah-tanah jajahan . ★ Berpendapat tanah-tanah jajahan boleh berkembang sekiranya diberi kebebasan untuk menjalankan aktiviti mengikut pilihan sendiri. ★ Sebaliknya, tindakan mengawal tanah-tanah jajahan secara politik hanya akan menambahkan beban negara induk dari segi kewangan. MENGKRITIK DASAR MERKANTILISME
 19. Tidak praktikal bagi sesebuah negara menghasilkan barang yang boleh didapati dengan murah di tempat lain. Menyarankan sesebuah negara membuat pengkhususan dalam pengeluaran barangan yang mempunyai faedah mutlak. FAEDAH MUTLAK
 20. PEMBAHAGIAN KERJA •Berpendapat perdagangan bebas akan meluaskan pasaran dan mewujudkan pembahagian kerja . Meningkatkan; ➔ Produktiviti barangan ➔ Kecekapan pekerja ➔ Menjimatkan masa dalam pengeluaran barangan ❏ Lebihan hasil dapat dipasarkan ke luar negara.
 21. PENGUMPULAN MODAL Menekankan bahawa pengumpulan modal merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Modal diperoleh daripada golongan bangsawan dan tuan tanah-tanah yang kaya. •Lahir golongan kapitalis – mengembangkan modal yang diperoleh daripada golongan bangsawan. •Berlaku peningkatan dalam kemakmuran ekonomi negara.
 22. KEPENTINGAN MERITOKRASIPENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA ● Berpendapat perdagangan bebas dapat menambahkan sumber pendapatan sesebuah negara ● Mengurangkan kos pengeluaran dan menyebabkan pengaliran modal ke sektor yang produktif . ● Menekankan kepentingan meritokrasi dalam pertumbuhan ekonomi negara. ● Individu yang dipilih untuk menerajui sesebuah organisasi harus berdasarkan kemampuan dan bakatnya. ● Mendorong individu memperbaiki diri dan mewujudkan kecekapan dalam ekonomi.
 23. NILAI DAN PENGELASAN MASYARAKAT Pandangan Adam Smith: •Nilai merujuk kepada kuasa untuk membeli barangan lain. •Nilai sesuatu barangan dapat diketahui daripada jumlah tenaga buruh yang digunakan. •3 kelas masyarakat ❏ Sewa ❏ Upah ❏ Untung
 24. The Theory of Moral Sentiments ( Teori Sentimen Moral)
 25. •Adam Smith menerbitkan buku yang bertajuk The Theory of Moral Sentiments atau Teori Sentimen Moral. •Antara yang dibincangkan dalam karyanya tentang kesedaran terhasil daripada perhubungan sosial. •Beliau mengemukakan Teori Simpati yang menerangkan bagaimana pemerhatian terhadap orang lain yang menyebabkan seseorang menyedari tentang diri dan kelakuan sendiri.
 26. KESIMPULAN •Pandangan yang dikemukakan oleh Adam Smith menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh England. •Idea yang dikemukakan dalam bidang ekonomi diterima dan diamalkan negara-negara lain di Seluruh Eropah.
 27. SISTEM PENDIDIKAN DI PERANCIS PADA ABAD KE-18 & KE-19
 28. Peta Perancis
 29. Pengenalan Dikesan sejak Revolusi 1789 Pemimpin-pemimpin dipengaruhi oleh idea demokrasi percaya bahawa pendidikan awam penting untuk menentukan kelangsungan pemerintahan republik. Sekolah rendah ditubuhkan menerusi konvensyen (1793) Undand-undang mewajibkan pendidikan di sekolah rendah.
 30. Dasar Pendidikan ❖ Mengalami perubahan & mengikut ideologi pemerintah. ❖ Lahir kesedaran untuk sistem pendidikan popular. ❖ Idea ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila pemerintahan dikuasai oleh Napoleon. ❖ Napoleon Bonaparte memperkenalkan sistem pendidikan yang seragam. ❖ Kerajaan reaksioner yang memerintah Perancis memberi keutamaan pada pendidikan berteraskan teologi dan moral. ❖ Terletak dibawah pemerintahan pihak gereja. ❖ Selepas Revolusi 1830, pemerintahan negara dierajui oleh Louis Philippe dan berlaku perubahan yang ketara dalam sistem pendidkan.
 31. NapoleonBonaparte ➢ Berjaya menyatukan institusi pendidikan di bawah satu badan induk yang dikenali sebagai Universiti Perancis. ➢ Sistem pendidikan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana beliau memberi keutamaan kepada dasar perluasan kuasa. ➢ Selepas zaman Napoleon, perubahan telah dilaksanakan oleh pemerintah terhadap dasar pendidikan popular.
 32. Langkah-langkah Memantapkan Sistem Gereja ● Sistem pendidikan dibebaskan daripada kongkongan gereja. ● Memperkenalkan sistem pendidkan kebangsaan yang seragam. ● Memantapkan sistem pendidkan popular di Perancis antaranya: a) Sekolah-skolah didirikan di setiap daerah. b) Bangunan sekolah didirkan di seluruh negara. c) Kaedah pengajaran dan pembelajaran saintifik diperkenalkan. d) Sekolah latihan perguruan ditubuhkan. Louis Philippe
 33. Langkah Yang Diambil Oleh Kerajaan Republik Kedua ★ Mengkaji semula undang-undang berhubung dengan sistem pendidikan dan telah melakukan sedikit pembaharuan dalam undang-undang tersebut.
 34. Majlis Tertinggi yang diketuai oleh Menteri Pendidikan ditubuhkan Mempunyai kuasa tertinggi dalam hal ehwal yang berkaitan dengan pendidikan. Bagi melicinkan pengurusan pendidikan,wilayah-wilayah dibahagikan kepada 17 daerah atau akademi: - Majlis Akademi ditubuhkan bagi menguruskan segala hal ehwal berkaitan dengan pendidikan di peringkat daerah. - Ditubuhkan di peringkat wilayah yang dianggotai oleh ketua,inspektor akademi, dan inspektor bagi sekolah rendah.
 35. Akhir abad ke-19, pendidikan diwajibkan kepada kanak- kanak yang berumur 7 hingga 14 tahun. Pendidikan percuma kepada kanak-kanak. Majlis tempatan ditubuhkan di peringkat bandar bagi mengawasi sekolah-sekolah kerajaan dan swasta.
 36. Institusi Pendidikan ● Menjelang 1806, Napoleon berjaya menyatukan pendidikan di bawah satu badan induk yang dikenali sebagai Universiti Perancis. ● Pentadbiran Universiti diterajui oleh serang grand master dan dibantu oleh Majlis Universiti. ● 2 cabang utama; rendah dan menengah.
 37. a)Pendidikan Rendah ➔ Dikendalikan oleh sekolah-sekolah rendah. ➔ Peraturan yang berhubung dengan penubuhan dan pengurusan sekolah rendah di Perancis terkandung dalam Undang-Undang 1795. ➔ Kerajaan tidak memberikan sebarang bantuan dan dana. ➔ Kebanyakkan skolah rendah dikendalikan oleh guru dan gereja. ➔ Berasakan Undang-undang 1833 digubal berasaslan lapran dikemukakan oleh Victor Cousin. (1792-1867)
 38. b) Pendidikan Menengah ★ Terdiri daripada Lyceum dan Kolej Awam. ★ Ditubuhkan berdasarkan Undang-undang 1802 bagi menggantikan sekolah tinggi pusat (1795).
 39. Lyceum ❏ Kerajaan menyediakan kemudahan seperti bangunan sekolah. ❏ Peralatan mengajar dan perabot disediakan oleh Majlis Perbandaran. ❏ Dana untuk pengurusan sekolah diperoleh daripada kutipan yuran pelajar. ❏ Diterajui oleh seorang ketua pentadbir dan dibantu oleh penyelia pengajian dan mempunyaisekurang-kurangnya 8 profesor. ❏ Dibahagaikan kepada 3 bahagian: - Elementori - Bahagian nahu - Bahagian tertinggi ❏ Mata pelajaran diajar ialah bahasa kuno, retorik, logik, etika, matematik, lukisan, dan sains.
 40. Kolej Awam ➢ Ditubuhkan oleh Majlis Perbandaran. ➢ Menekankan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Latin, Bahasa Perancis, Sejarah, Geogafi, dan Matematik. ➢ Pengurusan kolej awam dikehendaki mendapatkan lesen daripada kerajaan. ➢ Menjelang tahun 1804, terdapat 46 buah Lyceum, 378 sekolah menengah, dan 361 buah sekolah menengah swasta. ➢ Sekolah menengah akan diselia oleh 3 orang pesuruhjaya. ➢ Pengarah pendidikan bertanggungjawab menentukan dasar sekolah menengah meliputi perkara berikut: mata pelajaran yang diajar, peraturan pentadbiran, menyediakan buku teks, melantik profesor.
 41. a) Sekolah Tinggi ● Undang-Undang 1802 memperuntukkan penubuhan sekolah tinggi ● 1803 : sekolah tinggi sastera dan perdagangan didirikan. ● 1804 : sekolah teologi yang menekankan pengajian agama Katolik mula dibuka.
 42. b) Sekolah Teknik ❖ Politeknik Paris ❖ Sekolah tinggi Pengajian Perniagaan ❖ Konservatori kebangsaan bagi sastera dan perdagangan.
 43. c) Universiti 1. 1808, Napoleon mengeluarkan Undang- undang Imperial yang memberikan kuasa kepada kerajaan untuk menubuhkan kuasa. 2. ➢ Universiti yang ditubuhkan oleh Naleon dikenali sebagai universiti Perancis. ➢ Penubuhan universiti sumbangan besar Napoleon kepada perkembangan pendidikan tinggi di Perancis. ➢ Organisasi pendidikan yang ditubuhkan berasakan idea pemerintahan yang dianjurkan oleh kerajaan Perancis.
 44. Undang-undang 1808 1. Bidang pendidikan Perancis terletak di bawah pengawasan universiti Perancis. 2. Hanya boleh ditubuhkan selepas mendapat kelulusan daripada ketua pentadbir universiti peancis. 3. Universiti memainkan peranan sebagai badan pentadbir dan pemeriksa. 4. Pentadbir universiti diterajui oleh seorang ketua pentadbir & dibantu oleh sebuah majlis yang dianggotai oleh26 orang anggota. 5. Anggota Majlis Universiti Perancis dilantik oleh maharaja & badan mempunyai kuasa dalam : - Membuat keputusan berhubung dengan hal-hal penting. - Mempunyai kuasa menjalankan penyeliaan. - Mengawal sistem pendidikan d seluruh Perancis.
 45. Undang-undang 1808 1. Dalam menjalankan tugas, Majlis Univesitidibantu oleh insektor bagi perubatan, undang-undang, teologi, persuratan, & sains. 2. Ketua pentadbir & Majlis universiti dibantu oleh inspektor , ektor, 10 orang anggota majlis. 3. Pegawai-pegawai tersebut dilantik oleh ketua pentadbir universiti & mereka akan mentadbir daerah pentadbiran yang dikenali sebagai Academies.
 46. d) LatihanPerguruan
 47. 3. Bantuan Kewangan
 48. 4. Kurikulum - Pendidikan Sekolah ● Undang-undang 1833,memberi penekanan kepada usaha untuk memantapkan seklah-sekolah rendah. ● Sekolah rendah mmberi penekanan kepada aktiviti membaca, menulis, mengira, bahasa Perancis, moral dan agama. ● Sekolah rendah tinggi menawarkan pembelajaran dalam mata pelajaran geometri lukisan, linear, sains, geografi, dan muzik.
 49. Kurikulum - Pendidikan Menengah 1. Pendidikan diperingkat menengah dikendalikan oleh Lyceum & kolej awam. 2. Mata pelajaran yang diajar ialah bahasa- bahasa kuno, retorik, logik,etika,matematik lukisan, sains, bahasan latin, perancis, sejarah,geografi, dan matematik.
 50. Kurikulum- Universiti
 51. ANTARA FAKULTI YANG DIASASKAN DI PERANCIS SEPERTI:
 52. KESIMPULAN
 53. SISTEM PENDIDIKAN DI JERMAN PADA ABAD KE-18 & KE-19
 54. Peta Jerman
 55. 1. DASAR PENDIDIKAN Raja Frederrick II
 56. Menteri pendidikan mendapat bantuan dari lembaga pengelola sekolah 1. Peringkat wilayah 2. Peringkat regensi 3. Peringkat daerah
 57. 2. KOD UNDANG- UNDANG PENDIDIKAN Raja Frederrick William I
 58. Undang-undang mengandungi maklumat terperinci 1. Pembinaan sekolah 2. Yuran pengajian 3. Bantuan kerajaan 4. Gaji guru
 59. Julius Hecker
 60. Pemerintahan Raja Frederrick William I 1. Sekolah-sekolah didirikan di seluruh Jerman. 2. Lebih kurang 1000 sekolah rendah & 8000 sekolah baharu sekolah baharu didirikan di Prussia4. Mengambil inisiatif mendirikan sekolah di wilayah Pomeranian yang ditawan oleh Sweden. 3. Peruntukan sejumlah wang bagi tujuan pembinaan bangunan sekolah . 3. PEMBINAAN SEKOLAH 5. Usaha untuk membina membina sekolah-sekolah di Prussia diteruskan oleh Raja Frederrick II. - Memberi penekanan kepada usaha membangunkan institusi-institusi pendidikan . - Membekalkan guru-guru sekolah.
 61. 4. BANTUAN KEWANGAN
 62. 5. SISTEM PENDIDIKAN
 63. 1. PENDIDIKAN RENDAH
 64. Pengajian di sekolah- sekolah rendah meliputi pembelajaran 1. Agama 2. Membaca 3. Menulis 4. Mengira5. Geografi 6. Sejarah 7. Gimnastik
 65. 2 . Pendidikan Menengah
 66. 3. Pendidikan Teknikal
 67. 4. Pendidikan Universiti ❏ Kebanyakkan institusi pengajian di Jerman ditubuhkan oleh kerajaan-kerajaan negeri dan diberi dana & bantuan kewangan. Pengajian di universiti dibahagikan kepada 1. Teologi 2. Undang-undang 3. Falsafah 4. Perubatan
 68. Pengajian di fakulti falsafah turut meliputi 1. Matematik 2. Sejarah 3. Geografi 4. Kesusasteraan 5. Sains tabii 6. Filologi
 69. 6. Pentabiran Sekolah ★ langkah -langkah diambil untuk mewujudkan sistem pentadbiran pusat yang seragam bagi sekolah-sekolah di Prussia. ★ Semasa pemerintahan Raja Frederrick II, pentadbiran sekolah diletakkan di bawah pengawasan Berlin Consistory. ★ Sistem pentadbiran pusat meletakkan asas bagi kelahiran sekolah-sekolah Gymnasien yang menggantikan sekolah Latin .
 70. If you want to modify this graph, click on it, follow the link, change the data and replace it BUDGET 20,000 10,00015,000 1,200
 71. 05 Here you could describe the topic of the section
 72. KPI OVERVIEW 06 Here you could describe the topic of the section
 73. KPI OVERVIEW 23,550 1,500 2,500 100 80% 20,000 4,000 548,000
 74. OUR TEAM You can replace the image on the screen with your own CHARLOTTE You can replace the image on the screen with your ow CHARLES
 75. Does anyone have any questions? addyouremail@freepik.com +91 620 421 838 yourcompany.com THANKS
 76. This is where you give credit to the ones who are part of this project. ● Presentation template by Sidesgo ● Icons by Flaticon ● Infographics by Freepik ● Images created by Freepik ● Author introduction slide photo created by Freepik ● Text & Image slide photo created by Freepik.com CREDITS
 77. Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites. VECTOR ● Love ● Recommended ● Digital marketing ● Social care ● Social Media ● Children Toys ● Academy ● Rating and validation ● Black friday ● Back to school ● Modern education concept with flat design Free Vector ● Back to school landing page Free Vector ● Hand drawn man checking giant check list background Free Vector ● Back to school landing page Free Vector ● Blackboard back to school background Free Vector ● Back to school landing page Free Vector ● Hand drawn children back to school Free Vector ● Back to school landing page Free Vector ● Hand drawn back to school background Free Vector ● Back to school landing page Free Vector ● Hand drawn woman checking giant check list background Free Vector ● Back to school landing page Free Vector ● Labor day banners with happy women Free Vector RESOURCES
 78. Instructions for use In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Credits slide. You are allowed to: - Modify this template. - Use it for both personal and commercial projects. You are not allowed to: - Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content). - Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo. - Include Slidesgo Content in an online or offline database or file. - Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download. - Acquire the copyright of Slidesgo Content. For more information about editing slides, please read our FAQs:
 79. SOALAN Berikan 3 karya Charles Louis Montesquieu. Nyatakan 2 idea utama Montesquieu dalam karyanya, The Spirit of Laws. Montesqieu percaya bahawa kuasa harus dibahagikan antara raja dan badan perantaraan . Nyatakan 3 badan perantaraan tersebut. Tema yang ingin disampaikan dalam karya Lettres Persanes ialah….. Terangkan sebab-sebab tersirat kejatuhan Rom dalam karya The Consideration of the Grandeur and Decadence of the Roman.

Hinweis der Redaktion

 1. boghuddu
 2. *1) Contohnya, pemerintahan mutlak sesuai untuk empayar yang besar,manakala demokrasi hanya berfungsi dalam negara kota kecil.
 3. Idea ini merupakan pencetus kepada perubahan sikap masyarakat Perancis terhadap raja berkuasa mutlak .Montesquieu juga memperkecilkan prinsip pemerintahan mengikut mandat tuhan Xiv=14 ,xv=15 Idea ini merupakan pencetus kepada perubahan sikap masyarakat Peranchis terhadap raja berkuasa mutlak. Montesque juga memperkecilkan prinsip pemerintahan mengikut mandat tuhan.
Anzeige