Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Nuorisotyö Helsingissä (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Nuorisotyö Helsingissä

 1. 1. Nuorisotyö Helsingissä
 2. 2. Toiminta-ajatus Nuorisoasiainkeskus tukee nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Toimintaa suunnataan kaikille helsinkiläisille nuorille, ja heitä innostetaan löytämään itselleen sopivat tekemisen muodot ja olemisen tilat. Nuorisoasiainkeskus uudistaa työmuotojaan seuraamalla nuoruuden ilmiöitä ja nuorten elinolojen muutoksia.
 3. 3. 1. Porukka
 4. 4. Organisaatio Nuorisolautakunta Nuorisotoimenjohtaja Alueelliset Keskitetyt Hallintopalvelut palvelut palvelut 11 alueellisen Kohdennetun Henkilöstötiimi nuorisotyön nuorisotyön toimisto Taloustoimisto yksikköä Kulttuurisen Tietotekniikka- Avara – nuorisotyön toimisto yksikkö nuorten Nuorten osallisuuskeskus kansalaistoiminnan Viestintäyksikkö Klaari Helsinki toimisto Kehittämistiimi Osallisuus- ja demokratiakas- vatushankkeet Ruuti – vaikuttamismalli Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus
 5. 5. 2. Vapaa- ehtoisuus
 6. 6. 3. Toiminta
 7. 7. Hyvä yhteiskunta on toiminnan yhteiskunta Nuorisotyö ei ole palvelu. Nuori ei ole nuorisotyön asiakas. Vapaus, hyvinvointi ja demokratia - ne kaikki ovat toimintaa. Vapaus johonkin, ei jostakin. Demokratia on mahdollisuus toimia, ei juhlittava asiaintila. Hyvinvointi syntyy tekemällä asioita muiden kanssa.
 8. 8. 4. Yhteiskunnallisuus
 9. 9. Demokratia kokemuksena Suomalaiset nuoret tietävät kansainvälisesti vertailtuna eniten yhteiskunnasta. Suomi on eurooppalaista pohjakastia, kun mitataan kiinnostusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiin.
 10. 10. “Poliittiset kysymykset ovat aivan liian vakavia jätettäväksi ammattilaisille.” - Hannah Arendt (Vita Activa)
 11. 11. Ruuti Tavoitteena, että jokainen nuori osallistuu johonkin itsensä ulkopuolelle suuntautuvaan toimintaan ja tuntee tulleensa kuulluksi. Paikalliset toimintaryhmät Ruudin ydinryhmä RuutiExpo ja päättäjämiitti Osallistuva budjetointi
 12. 12. Helsinkiläinen nuorisotyö
 13. 13. 1. Porukka (esim. nuorisotalot, Luotsi) Nuori ei ole vain lähtökohtiensa tulos. Nuori tuntee olevansa tarvittu ja rakastettu. Kaikki vedetään mukaan. 2. Vapaaehtoisuus (esim. harrastukset, kulttuuri, Luotsi, järjestötuet) Nuori ohjaa omaa elämäänsä ja uskoo olevansa oikeutettu hyvään. Toimitaan nuorten vapaa-ajalla. 3. Toiminta (esim. harrastukset, nuorisotalot, kulttuuri, Ruuti, liikenne, avustukset) Nuori saa onnistumisen kokemuksia muiden kanssa ja uskoo pystyvänsä mihin vain. Harrastukset tukevat terveitä elämäntapoja. 4. Yhteiskunnallisuus (esim. Ruuti, nuorisotalot, avustukset, kestävä kehitys) Nuori uskoo, että yhdessä muiden kanssa voi tehdä merkityksellisiä asioita. Kaikilla Helsingin alueilla on tekemisen paikkoja.
 14. 14. Organisaatio Nuorisolautakunta Nuorisotoimenjohtaja Alueelliset Keskitetyt Hallintopalvelut palvelut palvelut 11 alueellisen Kohdennetun Henkilöstötiimi nuorisotyön nuorisotyön toimisto Taloustoimisto yksikköä Kulttuurisen Tietotekniikka- Avara – nuorisotyön toimisto yksikkö nuorten Nuorten osallisuuskeskus kansalaistoiminnan Viestintäyksikkö Klaari Helsinki toimisto Kehittämistiimi Osallisuus- ja demokratiakas- vatushankkeet Ruuti – vaikuttamismalli Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus
 15. 15. Nuorisoasiainkeskus lukuina 2012 Kaikki käyntikerrat 1 332 487 (tavoite: 1 160 000) Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret 16 335 (15 000) Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 1 454 (1000) Jäsenkortit 10 257 (11 000) Henkilöstö: 344 vakanssia Toimipaikkoja: n. 90 toimipaikkaa/toimintoa Budjetti 2013 29,46 m€ (2012: 28,88)
 16. 16. Valtuustokauden suuret haasteet Nuorten palvelut Nuorisotakuun ja nuorten palveluiden työnjako (nk, opevi, sote, heke, kulke, liv) Talous Vuodella 2012 säästötarve palkoissa noin 500 000€. Kiinteistökantaa ei tule kasvattaa. Kumppanuuksien pelisäännöt. Uudet alueet Miten kehitetään uutta ja nykyistä? Uudet tilahankkeet Viikissä, Herttoniemessä ja Maunulassa Nuorten vaikuttaminen Ruuti-järjestelmän onnistuminen Alueelliset toimintaryhmät
 17. 17. Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus Hietaniemenkatu 9B PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki (09) 310 89045 tommi.laitio (a) hel.fi tommilaitio.munstadi.fi twitter: tommilaitio

×