SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Nuorisotyö
Helsingissä
Toiminta-ajatus


Nuorisoasiainkeskus tukee nuorten kasvua
aktiivisiksi kansalaisiksi.
Toimintaa suunnataan kaikille
helsinkiläisille nuorille, ja heitä
innostetaan löytämään itselleen sopivat
tekemisen muodot ja olemisen tilat.
Nuorisoasiainkeskus uudistaa työmuotojaan
seuraamalla nuoruuden ilmiöitä ja nuorten
elinolojen muutoksia.
1. Porukka
Organisaatio
Nuorisolautakunta

Nuorisotoimenjohtaja


Alueelliset      Keskitetyt        Hallintopalvelut
palvelut        palvelut
11 alueellisen     Kohdennetun       Henkilöstötiimi
nuorisotyön      nuorisotyön toimisto
                        Taloustoimisto
yksikköä        Kulttuurisen
                        Tietotekniikka-
Avara –        nuorisotyön toimisto
                        yksikkö
nuorten        Nuorten
osallisuuskeskus    kansalaistoiminnan    Viestintäyksikkö
Klaari Helsinki    toimisto         Kehittämistiimi
Osallisuus- ja
demokratiakas-
vatushankkeet   Ruuti – vaikuttamismalli
          Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen
          kehittämiskeskus
2. Vapaa-
ehtoisuus
3. Toiminta
Hyvä yhteiskunta on
          toiminnan yhteiskunta

Nuorisotyö ei ole palvelu.
Nuori ei ole nuorisotyön asiakas.

Vapaus, hyvinvointi ja demokratia
- ne kaikki ovat toimintaa.

Vapaus johonkin, ei jostakin.
Demokratia on mahdollisuus toimia, ei
juhlittava asiaintila.
Hyvinvointi syntyy tekemällä asioita muiden
kanssa.
4. Yhteiskunnallisuus
Demokratia kokemuksena


Suomalaiset nuoret tietävät kansainvälisesti
vertailtuna eniten yhteiskunnasta.

Suomi on eurooppalaista pohjakastia, kun
mitataan kiinnostusta yhteiskunnallisiin
kysymyksiin ja uskoa omiin
vaikuttamismahdollisuuksiin.
“Poliittiset kysymykset ovat aivan
liian vakavia jätettäväksi
ammattilaisille.”
- Hannah Arendt (Vita Activa)
Ruuti


Tavoitteena, että jokainen nuori osallistuu
johonkin itsensä ulkopuolelle suuntautuvaan
toimintaan ja tuntee tulleensa kuulluksi.

Paikalliset toimintaryhmät
Ruudin ydinryhmä
RuutiExpo ja päättäjämiitti
Osallistuva budjetointi
Helsinkiläinen
nuorisotyö
1. Porukka (esim. nuorisotalot, Luotsi)
Nuori ei ole vain lähtökohtiensa tulos. Nuori tuntee
olevansa tarvittu ja rakastettu. Kaikki vedetään
mukaan.
2. Vapaaehtoisuus (esim. harrastukset,
kulttuuri, Luotsi, järjestötuet)
Nuori ohjaa omaa elämäänsä ja uskoo olevansa
oikeutettu hyvään. Toimitaan nuorten vapaa-ajalla.
3. Toiminta (esim. harrastukset, nuorisotalot,
kulttuuri, Ruuti, liikenne, avustukset)
Nuori saa onnistumisen kokemuksia muiden
kanssa ja uskoo pystyvänsä mihin vain.
Harrastukset tukevat terveitä elämäntapoja.
4. Yhteiskunnallisuus (esim. Ruuti,
nuorisotalot, avustukset, kestävä kehitys)
Nuori uskoo, että yhdessä muiden kanssa voi tehdä
merkityksellisiä asioita. Kaikilla Helsingin alueilla
on tekemisen paikkoja.
Organisaatio
Nuorisolautakunta

Nuorisotoimenjohtaja


Alueelliset      Keskitetyt        Hallintopalvelut
palvelut        palvelut
11 alueellisen     Kohdennetun       Henkilöstötiimi
nuorisotyön      nuorisotyön toimisto
                        Taloustoimisto
yksikköä        Kulttuurisen
                        Tietotekniikka-
Avara –        nuorisotyön toimisto
                        yksikkö
nuorten        Nuorten
osallisuuskeskus    kansalaistoiminnan    Viestintäyksikkö
Klaari Helsinki    toimisto         Kehittämistiimi
Osallisuus- ja
demokratiakas-
vatushankkeet   Ruuti – vaikuttamismalli
          Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen
          kehittämiskeskus
Nuorisoasiainkeskus
                 lukuina 2012

Kaikki käyntikerrat    1 332 487 (tavoite: 1 160 000)
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa
tavoitetut nuoret     16 335 (15 000)
Suunnitelmallisesti
tuetut nuoret       1 454 (1000)
Jäsenkortit        10 257 (11 000)

Henkilöstö:        344 vakanssia
Toimipaikkoja:      n. 90 toimipaikkaa/toimintoa

Budjetti 2013       29,46 m€ (2012: 28,88)
Valtuustokauden suuret haasteet

Nuorten palvelut
Nuorisotakuun ja nuorten palveluiden työnjako (nk, opevi,
sote, heke, kulke, liv)

Talous
Vuodella 2012 säästötarve palkoissa noin 500 000€.
Kiinteistökantaa ei tule kasvattaa.
Kumppanuuksien pelisäännöt.

Uudet alueet
Miten kehitetään uutta ja nykyistä?
Uudet tilahankkeet Viikissä, Herttoniemessä ja Maunulassa

Nuorten vaikuttaminen
Ruuti-järjestelmän onnistuminen
Alueelliset toimintaryhmät
Tommi Laitio
nuorisotoimenjohtaja
Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus
Hietaniemenkatu 9B
PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki

(09) 310 89045
tommi.laitio (a) hel.fi
tommilaitio.munstadi.fi
twitter: tommilaitio

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...Paivi Sutinen
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotTHL
 
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyöNuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyöVerke
 
Nuorisoasiainkeskus 2014
Nuorisoasiainkeskus 2014Nuorisoasiainkeskus 2014
Nuorisoasiainkeskus 2014Tommi Laitio
 
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitioMuuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitioTommi Laitio
 
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminenDigitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminenVerke
 
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaa
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaaNuorisotyö palvelua vai politiikkaa
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaaTommi Laitio
 
Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011Koordinaatti
 
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaAsiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaPaivi Sutinen
 
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhönAvustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhönVerke
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ...
Sosiaalisen median hyödyntäminen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ...Sosiaalisen median hyödyntäminen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ...
Sosiaalisen median hyödyntäminen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ...Ville Tapio
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Koordinaatti
 
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi LaitioRuuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi LaitioTommi Laitio
 
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?Hannes Rauhala
 
Taneli Heikka - Internet ja demokratian seuraava aalto
Taneli Heikka - Internet ja demokratian seuraava aaltoTaneli Heikka - Internet ja demokratian seuraava aalto
Taneli Heikka - Internet ja demokratian seuraava aaltoN2
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluillePaivi Sutinen
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Paivi Sutinen
 

Was ist angesagt? (20)

Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
 
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyöNuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
Nuorten osallisuus ja digitaalinen nuorisotyö
 
Nuorisoasiainkeskus 2014
Nuorisoasiainkeskus 2014Nuorisoasiainkeskus 2014
Nuorisoasiainkeskus 2014
 
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitioMuuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
 
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminenDigitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
 
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaa
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaaNuorisotyö palvelua vai politiikkaa
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaa
 
Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011
 
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaAsiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
 
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhönAvustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ...
Sosiaalisen median hyödyntäminen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ...Sosiaalisen median hyödyntäminen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ...
Sosiaalisen median hyödyntäminen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ...
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
 
Mihin olemme menossa
Mihin olemme menossaMihin olemme menossa
Mihin olemme menossa
 
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi LaitioRuuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio
 
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
 
Taneli Heikka - Internet ja demokratian seuraava aalto
Taneli Heikka - Internet ja demokratian seuraava aaltoTaneli Heikka - Internet ja demokratian seuraava aalto
Taneli Heikka - Internet ja demokratian seuraava aalto
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
 
Aluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros Jyväskylä
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
 

Andere mochten auch

Andere mochten auch (6)

Nuoruus ei ole ja on
Nuoruus ei ole ja onNuoruus ei ole ja on
Nuoruus ei ole ja on
 
Freedom As an active state
Freedom As an active stateFreedom As an active state
Freedom As an active state
 
Learning cities laitio
Learning cities laitioLearning cities laitio
Learning cities laitio
 
Tommi Laitio Miten palveluita tuotetaan porukoille ja porukoiden kanssa
Tommi Laitio Miten palveluita tuotetaan porukoille ja porukoiden kanssaTommi Laitio Miten palveluita tuotetaan porukoille ja porukoiden kanssa
Tommi Laitio Miten palveluita tuotetaan porukoille ja porukoiden kanssa
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Ähnlich wie Nuorisotyö Helsingissä

Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...Verke
 
Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)
Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)
Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)Koordinaatti
 
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Allianssi-risteily 2014
 
Osaamiskeskittymät
OsaamiskeskittymätOsaamiskeskittymät
OsaamiskeskittymätBAToni
 
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Demos Helsinki
 
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuus
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuusLanuke – palveluiden tasa arvoisuus
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuusToni Leinonen
 
Netari.fi hanke
Netari.fi hankeNetari.fi hanke
Netari.fi hankeNetari
 
Kehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKoordinaatti
 
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Verke
 
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusi
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusiKehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusi
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusiKoordinaatti
 
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi IISuosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi IIAllianssi ry
 
Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020
Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020
Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020Verke
 
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra Maamerkit
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra MaamerkitKuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra Maamerkit
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra MaamerkitSitra Maamerkit
 

Ähnlich wie Nuorisotyö Helsingissä (20)

Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
Nuorten sosiaalisen viestinnän muutos - Juha Kiviniemi - Verke - 28.3.2017 - ...
 
Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)
Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)
Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)
 
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
 
Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen o...
Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen o...Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen o...
Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen o...
 
Osaamiskeskittymät
OsaamiskeskittymätOsaamiskeskittymät
Osaamiskeskittymät
 
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
 
Nt suomiintro
Nt suomiintroNt suomiintro
Nt suomiintro
 
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuus
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuusLanuke – palveluiden tasa arvoisuus
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuus
 
Koordinaatti.fi- Humak: Nuorten tieto- ja neuvontatyö .. MP/16092013
Koordinaatti.fi- Humak: Nuorten tieto- ja neuvontatyö .. MP/16092013 Koordinaatti.fi- Humak: Nuorten tieto- ja neuvontatyö .. MP/16092013
Koordinaatti.fi- Humak: Nuorten tieto- ja neuvontatyö .. MP/16092013
 
Netari.fi hanke
Netari.fi hankeNetari.fi hanke
Netari.fi hanke
 
Politiikka on
Politiikka onPolitiikka on
Politiikka on
 
Kehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raportti
 
Ylivelkaantuminen toimijat
Ylivelkaantuminen toimijatYlivelkaantuminen toimijat
Ylivelkaantuminen toimijat
 
Nuoret kaupungin rakentajat
Nuoret kaupungin rakentajatNuoret kaupungin rakentajat
Nuoret kaupungin rakentajat
 
Nuorisotyö huomenna markus söderlund 11.1.2011
Nuorisotyö huomenna markus söderlund 11.1.2011Nuorisotyö huomenna markus söderlund 11.1.2011
Nuorisotyö huomenna markus söderlund 11.1.2011
 
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
 
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusi
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusiKehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusi
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusi
 
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi IISuosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
 
Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020
Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020
Digitaalisen nuorisotyön uusi normaali - 6.10.2020
 
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra Maamerkit
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra MaamerkitKuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra Maamerkit
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra Maamerkit
 

Nuorisotyö Helsingissä

 • 2. Toiminta-ajatus Nuorisoasiainkeskus tukee nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Toimintaa suunnataan kaikille helsinkiläisille nuorille, ja heitä innostetaan löytämään itselleen sopivat tekemisen muodot ja olemisen tilat. Nuorisoasiainkeskus uudistaa työmuotojaan seuraamalla nuoruuden ilmiöitä ja nuorten elinolojen muutoksia.
 • 3.
 • 5. Organisaatio Nuorisolautakunta Nuorisotoimenjohtaja Alueelliset Keskitetyt Hallintopalvelut palvelut palvelut 11 alueellisen Kohdennetun Henkilöstötiimi nuorisotyön nuorisotyön toimisto Taloustoimisto yksikköä Kulttuurisen Tietotekniikka- Avara – nuorisotyön toimisto yksikkö nuorten Nuorten osallisuuskeskus kansalaistoiminnan Viestintäyksikkö Klaari Helsinki toimisto Kehittämistiimi Osallisuus- ja demokratiakas- vatushankkeet Ruuti – vaikuttamismalli Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus
 • 8. Hyvä yhteiskunta on toiminnan yhteiskunta Nuorisotyö ei ole palvelu. Nuori ei ole nuorisotyön asiakas. Vapaus, hyvinvointi ja demokratia - ne kaikki ovat toimintaa. Vapaus johonkin, ei jostakin. Demokratia on mahdollisuus toimia, ei juhlittava asiaintila. Hyvinvointi syntyy tekemällä asioita muiden kanssa.
 • 10. Demokratia kokemuksena Suomalaiset nuoret tietävät kansainvälisesti vertailtuna eniten yhteiskunnasta. Suomi on eurooppalaista pohjakastia, kun mitataan kiinnostusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiin.
 • 11. “Poliittiset kysymykset ovat aivan liian vakavia jätettäväksi ammattilaisille.” - Hannah Arendt (Vita Activa)
 • 12. Ruuti Tavoitteena, että jokainen nuori osallistuu johonkin itsensä ulkopuolelle suuntautuvaan toimintaan ja tuntee tulleensa kuulluksi. Paikalliset toimintaryhmät Ruudin ydinryhmä RuutiExpo ja päättäjämiitti Osallistuva budjetointi
 • 14. 1. Porukka (esim. nuorisotalot, Luotsi) Nuori ei ole vain lähtökohtiensa tulos. Nuori tuntee olevansa tarvittu ja rakastettu. Kaikki vedetään mukaan. 2. Vapaaehtoisuus (esim. harrastukset, kulttuuri, Luotsi, järjestötuet) Nuori ohjaa omaa elämäänsä ja uskoo olevansa oikeutettu hyvään. Toimitaan nuorten vapaa-ajalla. 3. Toiminta (esim. harrastukset, nuorisotalot, kulttuuri, Ruuti, liikenne, avustukset) Nuori saa onnistumisen kokemuksia muiden kanssa ja uskoo pystyvänsä mihin vain. Harrastukset tukevat terveitä elämäntapoja. 4. Yhteiskunnallisuus (esim. Ruuti, nuorisotalot, avustukset, kestävä kehitys) Nuori uskoo, että yhdessä muiden kanssa voi tehdä merkityksellisiä asioita. Kaikilla Helsingin alueilla on tekemisen paikkoja.
 • 15. Organisaatio Nuorisolautakunta Nuorisotoimenjohtaja Alueelliset Keskitetyt Hallintopalvelut palvelut palvelut 11 alueellisen Kohdennetun Henkilöstötiimi nuorisotyön nuorisotyön toimisto Taloustoimisto yksikköä Kulttuurisen Tietotekniikka- Avara – nuorisotyön toimisto yksikkö nuorten Nuorten osallisuuskeskus kansalaistoiminnan Viestintäyksikkö Klaari Helsinki toimisto Kehittämistiimi Osallisuus- ja demokratiakas- vatushankkeet Ruuti – vaikuttamismalli Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus
 • 16.
 • 17. Nuorisoasiainkeskus lukuina 2012 Kaikki käyntikerrat 1 332 487 (tavoite: 1 160 000) Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret 16 335 (15 000) Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 1 454 (1000) Jäsenkortit 10 257 (11 000) Henkilöstö: 344 vakanssia Toimipaikkoja: n. 90 toimipaikkaa/toimintoa Budjetti 2013 29,46 m€ (2012: 28,88)
 • 18. Valtuustokauden suuret haasteet Nuorten palvelut Nuorisotakuun ja nuorten palveluiden työnjako (nk, opevi, sote, heke, kulke, liv) Talous Vuodella 2012 säästötarve palkoissa noin 500 000€. Kiinteistökantaa ei tule kasvattaa. Kumppanuuksien pelisäännöt. Uudet alueet Miten kehitetään uutta ja nykyistä? Uudet tilahankkeet Viikissä, Herttoniemessä ja Maunulassa Nuorten vaikuttaminen Ruuti-järjestelmän onnistuminen Alueelliset toimintaryhmät
 • 19. Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus Hietaniemenkatu 9B PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki (09) 310 89045 tommi.laitio (a) hel.fi tommilaitio.munstadi.fi twitter: tommilaitio