Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Nuorisotyö Helsingissä
Nuorisotyö Helsingissä
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Jälkimoderni julkinen johtaminen (20)

Anzeige

Jälkimoderni julkinen johtaminen

 1. 1. Jälkimoderni julkinen johtaminen Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja Helsingin kaupunki 14.2.2013, Helsingin yliopisto
 2. 2. Mikä yhteiskunta?
 3. 3. Helsinki kasvaa noin 5000 asukkaalla joka vuosi.
 4. 4. Nuorisotoimi 29,46m€
 5. 5. Nuorisotalojen maahanmuuttajataustaisten kävijöiden määrä 4-91%
 6. 6. Miten tuotetaan julkisia palveluita, kun normaalia ei enää ole?
 7. 7. Hyvät palvelut vahvistavat ihmisten suhteita Organisaatio muihin ihmisiin. Nuorisolautakunta Nuorisotoimenjohtaja Alueelliset Keskitetyt Hallintopalvelut palvelut palvelut 11 alueellisen Kohdennetun Henkilöstötiimi nuorisotyön nuorisotyön toimisto Taloustoimisto yksikköä Kulttuurisen Tietotekniikka- Avara – nuorisotyön toimisto yksikkö nuorten Nuorten osallisuuskeskus kansalaistoiminnan Viestintäyksikkö Klaari Helsinki toimisto Kehittämistiimi Osallisuus- ja demokratiakas- vatushankkeet Ruuti – vaikuttamismalli Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus
 8. 8. Nuorisobarometri 2012: Ne jotka tekevät asioita muiden kanssa, luottavat enemmän muihin ihmisiin ja yhteisiin toimintamahdollisuuksiin.
 9. 9. Politiikan kuvasto Merkittävä muutos ei synny kuluttajakansalaisen tilaaja-tuottajamallilla, vaan on aina vaatinut kansalaispaineen.
 10. 10. Esimerkkejä • Ruuti: Helsingissä nuorten vaikuttamisjärjestelmä perustuu deliberatiivisuuteen. Tavoitteena, että jokainen nuori osallistuu vuoden aikana johonkin itseään suurempaan asiaan. • Vertsut Viikissä: vapaaehtoiskoulutukseen osallistuneet nuoret ja nuoret aikuiset pyörittävät nuorisotalon iltoja • Osallistuva budjetointi: Kahden nuorisotyöyksikön toiminta- ja taloussuunnitelman tekevät alueen nuoret.
 11. 11. Ihmiskeskeisyys ei ole tuottavuuden ja tietojohtamisen vastakohta.
 12. 12. Esimerkkejä • Tuottavuusmatriisi: Yksiköiden työtä mitataan tarkasti. Matriisin perusteella yksiköt päättävät kehittämisestä. • Ajankäyttö: Kokouksia vähennetään, ne alkavat ja loppuvat ajallaan. Johto käy kaikissa yksiköissä vuoden aikana. • Kehittämisryhmät: Kaikki voivat hakea mukaan kehittämisryhmiin, jotka tekevät johdolle ehdotuksia. • Tulospalkkiojärjestelmä: Tehokkaampi toiminta synnyttää säästöjä, joilla rahoitetaan tulospalkat. • Hyvä vapaa-aika –tutkimus: Helsinki teettää nelivuotisen tutkimuksen vapaa-ajan merkityksestä nuoren hyvinvoinnille.
 13. 13. Kaupunki talloo helposti pienet porukat jalkoihinsa. Miten kaupunki on lempeä jättiläinen?
 14. 14. Esimerkkejä • Avustushaku: Maahanmuuttajajärjestöt tavataan ennen hakemusten jättämistä. • Ruuti: Juuri vaikuttamistoimintaan lähteneiden nuorten ryhmällä on tukenaan nuorisotyöntekijä. Sponssi-tuet ja Wimpaimisto. • ”Saammeko tulla mukaan?”: Oulun nuorisokulttuurityön asenne. Kaupunki voi usein auttaa esim. soittamalla kollegalle puhelun tai auttamalla asian muotoilussa. • ”Kiitos, että”:. Vapaaehtoistoimintaan osallistuvilla olisi muitakin vaihtoehtoja. Kaupunki voi kertoa omista tavoitteista myös toisten tekojen kautta. • Siiloista ekosysteemeihin: Kuntasektorin toimija määrittää perustelut omalle toiminnalle, kumppanuuksille. Kohti kehittäjäkumppanuutta.
 15. 15. Ihmiset elävät kokonaista elämää, eivät julkisten palveluiden ja yksityisten palveluiden elämää.
 16. 16. Esimerkkejä • Harrastushaku: Kaikki nuorten harrastukset on koottu yhteen palveluun. • Kumppanuustalot: Kymmentä nuorisotaloa pyörittävät helsinkiläiset nuorisojärjestöt. • Tilakäyttö: Kaikki nuorisoasiainkeskuksen tilat ovat maksutta kaikkien järjestöjen ja nuorten ryhmien käytettävissä. • Asemanseutu: Kaupungin nuorisotyöntekijät tekevät viikonloppuna töitä Walkers-talolla.
 17. 17. Uusi, dialogisempi poliittinen kulttuuri muuttaa vaatimuksia poliitikoille ja johtaville virkamiehille.
 18. 18. Esimerkkejä • Helsinki Region Infoshare: Tietokeskuksen avoimen datan palvelu • Twitter, blogit ja Facebook: Lautakunta ja virastopäällikkö tavoitettavissa ja vastaamassa kysymyksiin. Tiedotus tehdyistä päätöksistä. • Perjantaiporinat: Nuorisoasiainkeskus järjestää joka toinen perjantai kaikille avoimen keskustelun nuoriin liittyvistä teemoista. Tallennus ja striimaus avaavat tapahtumat kaikille.
 19. 19. Meidän on tunnistettava ja tuettava reaktiota, vaikka analyysi/ratkaisuehdotus voisikin olla meistä outo.
 20. 20. Esimerkkejä • Tapaamiskynnys alas: Kirjallinen kulttuuri suosii akateemisesti koulutettuja ja suomenkielisiä. Tapaaminen auttaa kehittämään ideaa eteenpäin ja kytkemään sitä jo sovittuihin asioihin. • Ruuti: tuki nuorten toimintaryhmille määritellään tapauskohtaisesti. • Toiminnalliset tapahtumat ja väljät tilat: Kaikkia ei kiinnosta vaikuttajatoiminta. Toiminta on tapa saada keskustelu käyntiin ja tunnistaa poliittista agendaa.
 21. 21. Julkinen sektori ei voi kilpailla palkalla. Kunnalla ollaan töissä työn merkityksen vuoksi. Se saa näkyä.
 22. 22. Esimerkkejä • Kiusaamiskysely: Tulokset julkistetaan.. • TYHY-kysely: Tulosten perusteella lisättiin työnohjausta ja tehtiin uudelleenjärjestelyjä. • Vuoden teko: Vuoden nuorisotyöteko -palkinnolla palkittiin tiimi, ei yksi työntekijä. • Kehityskeskustelut: Esimiehen esimies pyytää tulos- ja kehityskeskusteluihin esimiehen alaisilta palautetta. • Organisaation oman työn näköiseksi: Koko henkilökunnan tapaamiset suunnitellaan oman porukan kanssa. Seikkailukouluttajat vetävät johdon seminaarin. • Nimetön työnhaku: Projektipäällikön tehtävä nyt haettavissa.
 23. 23. ”Vastuu on vastuuta myös paskasta.” - ”Heimo” Kansallisteatterin 100- vuotisnäytelmässä Patriarkka (Juha Jokela)
 24. 24. Toiminta-ajatus Nuorisoasiainkeskus tukee nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Toimintaa suunnataan kaikille helsinkiläisille nuorille, ja heitä innostetaan löytämään itselleen sopivat tekemisen muodot ja olemisen tilat. Nuorisoasiainkeskus uudistaa työmuotojaan seuraamalla nuoruuden ilmiöitä ja nuorten elinolojen muutoksia.
 25. 25. New Public Management kannustaa yksilökeskeiseen palveluajatteluun. Miten palveluita tuotetaan porukoille ja porukoiden kanssa?
 26. 26. Kaikille Miten eri julkiset palvelut asemoituvat? Toimintavarmuus Osallisuus Erityisryhmälle
 27. 27. Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus Hietaniemenkatu 9B PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki (09) 310 89045 tommi.laitio (a) hel.fi tommilaitio.munstadi.fi twitter: tommilaitio

×