Nyílt tréningek prezentáció

Készítette:
Babák csoport
http://www.youtube.com/watch?v=qYrrC
aGhyLU
A tréning
 komplex képzési, ill. továbbképzési eljárás
célorientált
igény szerinti tartalmú
 bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló
felkészítés
 feldolgozzák a szükséges
elméleti ismereteket
 gyakorlatok értékelés
és tesztek alkalmazása
A tréning jellemzői
Létszám: ideális 12 fő . Különböző tényezők vannak,
melyek befolyásolják ezt az irányadó számot:
mennyire egyéni, vagy inkább csoportos
gyakorlatokra felépített az adott tréning
a fejleszteni kívánt dolgozók köre is
ha a megrendelt trénig, csoportfolyamatok
elsajátítására megértésére szolgál
csapat építésénél a csoport létszáma a
mérvadó, mikor szintén a tematikát és a
gyakorlatotokat kell igazítani a létszámhoz
Időtartam: Mitől függ az,hogy hány napos legyen
egy tréningprogram ?
a tréning alapvető céljától
a részcélok számától
A tréning általános szabályai:
részvétel , aktivitás
kölcsönös titoktartás
a kényszermentesség elve
a közös idő jó kihasználása
ne tartsunk vissza információt
tartsuk tiszteletbe egymás véleményét
saját nevünkbe beszéljünk
itt és most szabálya
érzésekkel nem vitatkozunk
A tréning története
 Magyarországon a 70-es évek első fele
 1979.: első bemutató tréning
ENSZ – Varga Károly közreműködésével
 1983. után 2 új irányzat alakult ki:
1. Barlai Róbert, Lőwey Imre, Torma Kálmán –
önismereti és szociális készségfejlesztés
2. 90-es évektől Barlai és Torma – trénerképző munka
 a rendszerváltás idején változás lépett fel:
a trénercégek nem tudtak lépést tartani az új
feltételekkel
 1983.: külföldi trénerek jöttek Magyarországra
 1997.: megalakult a Tréner Kerekasztal Egyesület
10 kiemelkedő cég által
 2004.: kutatás a Tréner Kerekasztal megbízásából
célja: figyelem felhívása a tréning képzések válságba
jutására
Visszacsatolás, önkontroll
A tréning személyiséget feltáró, fejlesztő - a fejlődést
folyamatosan bemutató - tényezőjét a feladatok
(gyakorlatok) értékelése, elemzése alapozza meg.
A visszacsatolási folyamat fogadása bizonyos
konfrontációs jelenséggel, önkonfrontációval szokott járni
érintett személy részéről. Egy cselekvésről önmagunkban
megőrzött és a visszaidézett "kép" nagy gyakorisággal
nem esik egybe, pozitív vagy negatív eltérés jelentkezhet
a "szereplő" számára, annak ellenére, hogy a
folyamatban résztvevő társak ezt nem érzékelik, sőt
objektív "visszatükrözésnek" tartják azt.
Lényege abban fogalmazható meg, hogy az egyén
szembekerülhet viselkedésének eddig ismeretlen
vonásaival, rádöbbenhet énképének
hiányosságaira, vagy téves voltára.
Az önkonfrontáció a képzés során a fejlesztő
tevékenység egyik lényeges elemévé válhat, ha
megfelelő szempontok alapján folyik az
elemzés, amely a képzési cél megvalósításhoz egy-
egy "lépéssel" járul hozzá.
Fontos a tréningvezetésnél:
az, hogy miden gyakorlat (feladat) esetében
határozzuk meg annak célját,
a megfigyelés, az elemzés, az értékelés
szempontjait,
hogy minden megnyilatkozás a képzés
kimenetét szolgálja,
minden észrevétel egy irányba segítse a
tréningen résztvevő személyt
Célorientált felkészítés
Felvetődő kérdés: milyen tartalom közvetítésére,
milyen személyiség-tényezők kialakítására alkalmas ez
a módszer?
A tréning nem csak egy képesség, egy feladat
ellátására való alkalmasság kialakítására és
fejlesztésére alkalmas, hanem egy folyamat ellátására
való felkészítésének is megfelelő eljárása. Másrészt
pedig azt jelenti, hogy egy rövidebb időt igénylő
felkészítés során egy feladat ellátásához, egy
kompetencia kialakításához szükséges konkrét
ismeretkör feldolgozására és ezek gyakorlatban való
alkalmazására kerül sor.
A képzés intenzív jellege
A tréning intenzív képzési eljárás.
célja: egy feladatra, munkakörre, való
felkészítés, a megfelelő személyiségjegyek
megerősítése, kiegészítése vagy kialakítása
Folyamatos tréning: ez lényegében egymásra épülő
tréningek hosszabb időben magvalósuló sora, amely
az adott hivatás (teljes feladatkör) elágazó tartalmi
tényezőinek feldolgozására, tevékenység-elemeinek
viszonylag teljes gyakorlatban való modellezésére
alapozva biztosít felkészítést elméletben és
gyakorlatban, visszacsatolással nyújt lehetőséget az
értékelésre, elemzésre, a személyiség feltárására és
fejlesztésére. Ez az intenzív jelleg egyik vetülete.
Az intenzív jelleg más oldalról azt
jelenti, hogy a tréning (mint összetett)
eljárás az ismeretek szilárd
megőrzésének biztosítására törekszik. A
tréning módszereinek tárában sor kerül :
 a hallásra és látásra
 az olvasottak feldolgozására és
közreadására
 a feldolgozott ismeretek gyakorlati
alkalmazására
A tréningek iránti igény változása
Ennek több fő oka van:
 a munkatársak képzése nem stratégiai
 több a vezetői képzés, mint a csoportok
képzése
 jelentősen elmarad a vezetők relatív tréningnap
mennyisége
 kevés az alsó szintű vezetők és háttérmunkások
képzése
 a tréningek témája megváltozott
 a tréning ideje rövidül
 a váratlan helyzetek kezelésére nem alkalmasak a
hagyományok tréningek
2008.: interaktív e-learning tréning program
Képzés típusok
Kétféle képzés típus van:
1. belső képzés (indoor)
 saját munkaszervezeten belül folyik, saját
munkáltató által
 belső tréning az is, amikor képző vállalkozás
folytatja a felkészítést, de azon csak az illető cég
munkatársai a résztvevők
 mérlegelni kell, hogy rendelkezésre állnak-e
megfelelő szakemberek a szervezeten belül az adott
képzési feladat megoldására vagy pedig külső
esetleg részbe külső szakemberek bevonására van
szükség
a belső munkatárs ismeri résztvevőket, a
kölcsönös ismertség segíti az elfogadást
2. nyílt képzés (outdoor):
 nyílt képzésről, tréningről beszélünk olyan
esetben, amikor azon bárki részt vehet
munkahelyétől függetlenül
 nyílt tréning az is, amikor a meghirdetett képzési
alkalomra egy cég jelentős számú munkatársát
küldi el, de rajtuk kívül még más szervezet
dolgozói, vagy egyéni érdeklődő is részt vehet
 külső oktató, tréner vezeti a tréninget
 a hallgatók felnéznek a trénerre, jobban
megnyílnak előtte, a problémákról őszintén
beszélnek
Samlingsolution ATWORK
Soter
Tréningakadémia
Időterv
2013-03-07 - 2013-10-04
1 napos tréning
2012. október 25-26.
2 napos tréning
2012. december 5.
1 napos tréning
Téma
- hatékony prezentáció,
- időgazdálkodás,
- Samling Life Coach
képzés,
- Nemzetközi Lean
menedzser képzés,
- Samling Coach
képzés,
Tréner képzés
- kérdések alkotása
- a beszéltetés
művészete,
- az öntakarás kezelése,
- a taktikus
önmegjelenítés
kezelése,
- az interjú értékelése,
- döntéshozatal az interjú
alapján
- vezetői fejlesztés,
- személyes
hatékonyság fejlesztése,
- marketing és
értékesítés,
- moderációs tréning
Ár
790 000 Ft + 27% Áfa 148 000 Ft+ÁFA/2nap 52 500 Ft + Áfa/fő
Kinek ajánlják
vezetők és HR vezetők HR területen a
kiválasztásban dolgozó
munkatársaknak,
szakembereknek,
vezetőknek, illetve
interjúkban, AC-kben
részt vevő szakmai
munkatársaknak,
szakmai vezetőknek és HR
szakembernek
Oktáv
továbbképző-
központ
Humán Erők ÉrtékTrend Workplus
Időterv
2012.12.17-18.
2 napos tréning
2 nap, 9.00-17.00 óra 2 napos tréning 2 napos tréning
Téma
- értékesítési technikák
- tréning eladóknak
- konfliktuskezelés
- kreatív problémamegoldó
- művezetőképző program
- outdoor csapatépítő
- tárgyalástechnika
- stressz kezelés
- konfliktuskezelés
elkötelezettség a sikeres prezentáció
mesterfogásai
Ár
60 000.- Ft/fő + ÁFA
Fapados
alapdíj (tréning) 18.000 Ft
netto*
Teljes szolgáltatás (tréning +
hand out + első
kávészünet) 28.000 Ft nettó*
Prémium program (tréning +
hand out + 4 kávészünet + 2
ebéd + másfél óra személyes
coaching) 88.000 Ft nettó
97 000 Ft+ áfa / fő / 2 nap
100 000 Ft+
Áfa/fő/2nap
Kinek
ajánlják
Azoknak az üzletkötőknek,
területi képviselőknek,
értékesítőknek, akik nem
panaszkodni akarnak, nem
mentségeket keresnek,
hanem hatékony
értékesítési módszerekkel,
célra törő magatartással
Szakmai vezetőknek,
üzletkötőknek.
Olyanoknak, akik jártasak
a kommunikációban, de
szeretnének még fejlődni.
Azok számára
elengedhetetlen, akik
sokszor adnak elő
hallgatóság előtt
Részvétel
igen
nem, de
szeretne
nem, és nem
is szeretne
Tesztkiértékelés – Y generáció
Téma
sikeres vezető
értékesítés
HR szakember
fejl.
telefonos komm.
tréning
személyiségfejl.
Ár
egy fillért se
18 ezer forint
25-30 ezer
forint
80-90 ezer
forint
Nap
H-K
Sze-Cs
P-Szo
Részvétel
igen
nem, és nem is
szeretne
nem, de nem is
szeretne
Tesztkiértékelés – Baby boom
Téma
sikeres vezető
értékesítés
telefonos komm.
tréning
időgazdálkodás
személyiségfejl.
Ár
egy fillért se
18 ezer forint
25-30 ezer forint
80-90 ezer forint
Nap
H-K
Sze-Cs
P-Szo
Köszönjük a figyelmet!
1 von 19

Más contenido relacionado

Destacado(16)

Functions of Management Functions of Management
Functions of Management
sammy4397110 views
Tourism2 [recovered]Tourism2 [recovered]
Tourism2 [recovered]
Thenjiwe Mkhwanazi213 views
1. Main Function Of Management1. Main Function Of Management
1. Main Function Of Management
Muhammad Zeeshan Saleem754 views
SowetoSoweto
Soweto
Greenwood Elementary School5.7K views
Function of ManagementFunction of Management
Function of Management
Lenny Rosadiawan1.1K views
Business policyBusiness policy
Business policy
Chandra Pandey27.3K views
Functions of managementFunctions of management
Functions of management
harshsanklesha12322.5K views
Nature and concepts of planningNature and concepts of planning
Nature and concepts of planning
yajymerej1815.1K views
Management Functions by Y. TaydeManagement Functions by Y. Tayde
Management Functions by Y. Tayde
jo bitonio11.2K views
Functions of managementFunctions of management
Functions of management
Altyeb Sayf55.3K views
The Functions of ManagementThe Functions of Management
The Functions of Management
Monica P16.8K views
Basic Management FunctionsBasic Management Functions
Basic Management Functions
MIT, MAndsaur57.2K views
Five Functions of management.Five Functions of management.
Five Functions of management.
Sweetp999194.2K views
Business policy & strategic managementBusiness policy & strategic management
Business policy & strategic management
Shashankdiv292.6K views
The Presentation Come-Back KidThe Presentation Come-Back Kid
The Presentation Come-Back Kid
Ethos3161.1K views

Similar a Nyílt tréningek prezentáció(20)

Nyílt tréningek prezentáció

 • 3. A tréning  komplex képzési, ill. továbbképzési eljárás célorientált igény szerinti tartalmú  bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés  feldolgozzák a szükséges elméleti ismereteket  gyakorlatok értékelés és tesztek alkalmazása
 • 4. A tréning jellemzői Létszám: ideális 12 fő . Különböző tényezők vannak, melyek befolyásolják ezt az irányadó számot: mennyire egyéni, vagy inkább csoportos gyakorlatokra felépített az adott tréning a fejleszteni kívánt dolgozók köre is ha a megrendelt trénig, csoportfolyamatok elsajátítására megértésére szolgál csapat építésénél a csoport létszáma a mérvadó, mikor szintén a tematikát és a gyakorlatotokat kell igazítani a létszámhoz Időtartam: Mitől függ az,hogy hány napos legyen egy tréningprogram ? a tréning alapvető céljától a részcélok számától
 • 5. A tréning általános szabályai: részvétel , aktivitás kölcsönös titoktartás a kényszermentesség elve a közös idő jó kihasználása ne tartsunk vissza információt tartsuk tiszteletbe egymás véleményét saját nevünkbe beszéljünk itt és most szabálya érzésekkel nem vitatkozunk
 • 6. A tréning története  Magyarországon a 70-es évek első fele  1979.: első bemutató tréning ENSZ – Varga Károly közreműködésével  1983. után 2 új irányzat alakult ki: 1. Barlai Róbert, Lőwey Imre, Torma Kálmán – önismereti és szociális készségfejlesztés 2. 90-es évektől Barlai és Torma – trénerképző munka  a rendszerváltás idején változás lépett fel: a trénercégek nem tudtak lépést tartani az új feltételekkel  1983.: külföldi trénerek jöttek Magyarországra  1997.: megalakult a Tréner Kerekasztal Egyesület 10 kiemelkedő cég által  2004.: kutatás a Tréner Kerekasztal megbízásából célja: figyelem felhívása a tréning képzések válságba jutására
 • 7. Visszacsatolás, önkontroll A tréning személyiséget feltáró, fejlesztő - a fejlődést folyamatosan bemutató - tényezőjét a feladatok (gyakorlatok) értékelése, elemzése alapozza meg. A visszacsatolási folyamat fogadása bizonyos konfrontációs jelenséggel, önkonfrontációval szokott járni érintett személy részéről. Egy cselekvésről önmagunkban megőrzött és a visszaidézett "kép" nagy gyakorisággal nem esik egybe, pozitív vagy negatív eltérés jelentkezhet a "szereplő" számára, annak ellenére, hogy a folyamatban résztvevő társak ezt nem érzékelik, sőt objektív "visszatükrözésnek" tartják azt. Lényege abban fogalmazható meg, hogy az egyén szembekerülhet viselkedésének eddig ismeretlen vonásaival, rádöbbenhet énképének hiányosságaira, vagy téves voltára.
 • 8. Az önkonfrontáció a képzés során a fejlesztő tevékenység egyik lényeges elemévé válhat, ha megfelelő szempontok alapján folyik az elemzés, amely a képzési cél megvalósításhoz egy- egy "lépéssel" járul hozzá. Fontos a tréningvezetésnél: az, hogy miden gyakorlat (feladat) esetében határozzuk meg annak célját, a megfigyelés, az elemzés, az értékelés szempontjait, hogy minden megnyilatkozás a képzés kimenetét szolgálja, minden észrevétel egy irányba segítse a tréningen résztvevő személyt
 • 9. Célorientált felkészítés Felvetődő kérdés: milyen tartalom közvetítésére, milyen személyiség-tényezők kialakítására alkalmas ez a módszer? A tréning nem csak egy képesség, egy feladat ellátására való alkalmasság kialakítására és fejlesztésére alkalmas, hanem egy folyamat ellátására való felkészítésének is megfelelő eljárása. Másrészt pedig azt jelenti, hogy egy rövidebb időt igénylő felkészítés során egy feladat ellátásához, egy kompetencia kialakításához szükséges konkrét ismeretkör feldolgozására és ezek gyakorlatban való alkalmazására kerül sor.
 • 10. A képzés intenzív jellege A tréning intenzív képzési eljárás. célja: egy feladatra, munkakörre, való felkészítés, a megfelelő személyiségjegyek megerősítése, kiegészítése vagy kialakítása Folyamatos tréning: ez lényegében egymásra épülő tréningek hosszabb időben magvalósuló sora, amely az adott hivatás (teljes feladatkör) elágazó tartalmi tényezőinek feldolgozására, tevékenység-elemeinek viszonylag teljes gyakorlatban való modellezésére alapozva biztosít felkészítést elméletben és gyakorlatban, visszacsatolással nyújt lehetőséget az értékelésre, elemzésre, a személyiség feltárására és fejlesztésére. Ez az intenzív jelleg egyik vetülete.
 • 11. Az intenzív jelleg más oldalról azt jelenti, hogy a tréning (mint összetett) eljárás az ismeretek szilárd megőrzésének biztosítására törekszik. A tréning módszereinek tárában sor kerül :  a hallásra és látásra  az olvasottak feldolgozására és közreadására  a feldolgozott ismeretek gyakorlati alkalmazására
 • 12. A tréningek iránti igény változása Ennek több fő oka van:  a munkatársak képzése nem stratégiai  több a vezetői képzés, mint a csoportok képzése  jelentősen elmarad a vezetők relatív tréningnap mennyisége  kevés az alsó szintű vezetők és háttérmunkások képzése  a tréningek témája megváltozott  a tréning ideje rövidül  a váratlan helyzetek kezelésére nem alkalmasak a hagyományok tréningek 2008.: interaktív e-learning tréning program
 • 13. Képzés típusok Kétféle képzés típus van: 1. belső képzés (indoor)  saját munkaszervezeten belül folyik, saját munkáltató által  belső tréning az is, amikor képző vállalkozás folytatja a felkészítést, de azon csak az illető cég munkatársai a résztvevők  mérlegelni kell, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő szakemberek a szervezeten belül az adott képzési feladat megoldására vagy pedig külső esetleg részbe külső szakemberek bevonására van szükség a belső munkatárs ismeri résztvevőket, a kölcsönös ismertség segíti az elfogadást
 • 14. 2. nyílt képzés (outdoor):  nyílt képzésről, tréningről beszélünk olyan esetben, amikor azon bárki részt vehet munkahelyétől függetlenül  nyílt tréning az is, amikor a meghirdetett képzési alkalomra egy cég jelentős számú munkatársát küldi el, de rajtuk kívül még más szervezet dolgozói, vagy egyéni érdeklődő is részt vehet  külső oktató, tréner vezeti a tréninget  a hallgatók felnéznek a trénerre, jobban megnyílnak előtte, a problémákról őszintén beszélnek
 • 15. Samlingsolution ATWORK Soter Tréningakadémia Időterv 2013-03-07 - 2013-10-04 1 napos tréning 2012. október 25-26. 2 napos tréning 2012. december 5. 1 napos tréning Téma - hatékony prezentáció, - időgazdálkodás, - Samling Life Coach képzés, - Nemzetközi Lean menedzser képzés, - Samling Coach képzés, Tréner képzés - kérdések alkotása - a beszéltetés művészete, - az öntakarás kezelése, - a taktikus önmegjelenítés kezelése, - az interjú értékelése, - döntéshozatal az interjú alapján - vezetői fejlesztés, - személyes hatékonyság fejlesztése, - marketing és értékesítés, - moderációs tréning Ár 790 000 Ft + 27% Áfa 148 000 Ft+ÁFA/2nap 52 500 Ft + Áfa/fő Kinek ajánlják vezetők és HR vezetők HR területen a kiválasztásban dolgozó munkatársaknak, szakembereknek, vezetőknek, illetve interjúkban, AC-kben részt vevő szakmai munkatársaknak, szakmai vezetőknek és HR szakembernek
 • 16. Oktáv továbbképző- központ Humán Erők ÉrtékTrend Workplus Időterv 2012.12.17-18. 2 napos tréning 2 nap, 9.00-17.00 óra 2 napos tréning 2 napos tréning Téma - értékesítési technikák - tréning eladóknak - konfliktuskezelés - kreatív problémamegoldó - művezetőképző program - outdoor csapatépítő - tárgyalástechnika - stressz kezelés - konfliktuskezelés elkötelezettség a sikeres prezentáció mesterfogásai Ár 60 000.- Ft/fő + ÁFA Fapados alapdíj (tréning) 18.000 Ft netto* Teljes szolgáltatás (tréning + hand out + első kávészünet) 28.000 Ft nettó* Prémium program (tréning + hand out + 4 kávészünet + 2 ebéd + másfél óra személyes coaching) 88.000 Ft nettó 97 000 Ft+ áfa / fő / 2 nap 100 000 Ft+ Áfa/fő/2nap Kinek ajánlják Azoknak az üzletkötőknek, területi képviselőknek, értékesítőknek, akik nem panaszkodni akarnak, nem mentségeket keresnek, hanem hatékony értékesítési módszerekkel, célra törő magatartással Szakmai vezetőknek, üzletkötőknek. Olyanoknak, akik jártasak a kommunikációban, de szeretnének még fejlődni. Azok számára elengedhetetlen, akik sokszor adnak elő hallgatóság előtt
 • 17. Részvétel igen nem, de szeretne nem, és nem is szeretne Tesztkiértékelés – Y generáció Téma sikeres vezető értékesítés HR szakember fejl. telefonos komm. tréning személyiségfejl. Ár egy fillért se 18 ezer forint 25-30 ezer forint 80-90 ezer forint Nap H-K Sze-Cs P-Szo
 • 18. Részvétel igen nem, és nem is szeretne nem, de nem is szeretne Tesztkiértékelés – Baby boom Téma sikeres vezető értékesítés telefonos komm. tréning időgazdálkodás személyiségfejl. Ár egy fillért se 18 ezer forint 25-30 ezer forint 80-90 ezer forint Nap H-K Sze-Cs P-Szo