Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sprak och litteracitetsutbildning. sverige

23 Aufrufe

Veröffentlicht am

Sprak och litteracitetsutbildning

Veröffentlicht in: Bildung
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Sprak och litteracitetsutbildning. sverige

 1. 1. Sverige – en kort presentation av språk- och litteracitetsutbildning för kortutbildade nyanlända vuxna • Statistik • Aktuellt • Utmaningar • Qarin Franker, Svenska språket, Göteborgs universitet • Johanna Eriksson Nationellt Centrum för svenska som andrspråk, Stockholms universitet
 2. 2. Svenska för invandrare (sfi) antal deltagare 2017 TOTALT 163 175 deltagare • 31% från Syrien men även från Eritrea, Irak och Somalia. • 47 % - nästan hälften - har mindre än 7 års skolgång • Stv 1 14% ( majoritet kvinnor) 22 844 personer • Stv 2 45% • Stv 3 41%
 3. 3. De 10 vanligaste modersmålen hos elever inom sfi i Sverige • Arabiska 92 000 • Tigrinja 19 000 • Somaliska 11 000 • Persiska 11 000 • Kurdiska 8 000 • Engelska 5 700 • Bo/Kr/Se 5,400 • Spanska 5 000 • Polska 5 000 • Thailändska 4000 Statistik Skolverket /SCB för 2017
 4. 4. Huvudman för all sfiutbildning är kommunen. All sfi-utbildning ingår numera i den kommunala vuxenutbildningen (KOMVUX). Upphandling och anbudsförfarande är vanligt. Anordnare av sfiutbildning: • Kommun 63% • Folkhögskola 3% • Studieförbund 3% • Stiftelse eller privat 32% • Privata anordnare vanliga i de större städerna
 5. 5. Kunskapsöversikt grundläggande litteracitet också på engelska!
 6. 6. Allt material ligger på Skolverket.se
 7. 7. NCs facebook-grupper • Svenska som andraspråk • NC har dessutom ett antal facebook-grupper med olika inriktningar. • Flerspråkighet i förskolan NC • Litteracitetsutveckling och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi NC • Lärare i svenska som andraspråk inom komvux • Språkintroduktion och sva gymnasiet • Webbaserad sfi NC
 8. 8. NYTT! Stödmaterial för kartläggning av elevers grundläggande litteracitet • Materialet bygger på det kartläggningsmaterial som finns för grundskolan. • Två spår utifrån deltagarnas läs- och skrivförmåga på modersmål/skolpråk • Det publiceras på de 10 största språken inom Komvux i höst • Judith Crystal på Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet ansvarar för arbetet.
 9. 9. NYTT några aktuella avhandlingar 1: Helena Colliander(2018) Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults (Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande) 2. Mirjam, Hagström (2018) Raka språk, sidospår, stopp. Vägar genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige. (Linköpings universitet, Tema Barn) 3. Maria Rydell (2018) Constructions of Language Competence. Undersökning av interaktion och kommunikation i test av muntlig språkfärdighet inom sfi för vuxna.
 10. 10. Granskning av undervisning i svenska för invandrare Skolinspektionens kvalitetsgranskning av SFI-undervisning. • 2018 • Undervisningen behöver individanpassas • Undervisningen behöver knyta an till vidare studier och arbetsliv Lyft språket på jobbet! Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande. Föreningen Vård- och omsorgscollege Stockholm www.vo-college.se
 11. 11. Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06) • Ett uppdrag från Sverigen riksdag • Särskild utredare: Karin Sandwall Åsberg, fr.o.m. 2018-07-26 • Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.

×