Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 34 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta (20)

Weitere von Nina Eskola-Salin (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta

 1. 1. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön info päivitetty4.8.2016
 2. 2. Työssäoppimispaikkojen hakeminen ja jakaminen Ryhmänohjaaja tilaa paikat ryhmälleen Yhdysopettajat (Pia Viitanen ja Joanna Riihimäki) hankkivat paikat Ryhmänohjaaja jakaa saadut paikat ryhmälleen Ryhmänohjaaja tekee työssäoppimissuunnitelmat Työssäoppimisvastaavat (Nina Eskola-Salin ja Seija Ahola) laittavat ohjaavan opettajan
 3. 3. Opiskelijan valmentaminen työssäoppimiseen • Opiskelijat saavat tutkinnon osan arviointilomakkeen tutkinnonosan alussa • Ammattitaitovaatimukset kulkevat opetuksessa mukana kaiken aikaa – yhteys ammattitaitovaatimuksiin tuodaan selkeästi esiin kussakin opintojaksossa → Ammattitaitovaatimukset tulevat opiskelijoille tutuiksi • Työssäoppimisen tutkinnon osan sisällöllinen perehdyttäminen kuuluu ns. pääaineen-opettajalle opetuksen yhteydessä! 3
 4. 4. Toimintaympäristöt • Vaihtelee tutkinnon osittain • Pääaineen opettaja esittelee erilaiset tutkinnon osan työssäoppimispaikat
 5. 5. Mukaan otettavat ja siististi säilytettävät asiakirjat • Työvuorotaulukko • Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön arviointilomakkeet x 2 kpl. (1 opiskelijalle ja 1 työssäoppimisen ohjaajalle) • Tredu Työssäoppijan perehdyttäminen –lomake Ohjaava opettaja tuo allekirjoitettavaksi ensimmäiselle ohjauskäynnille • Työssäoppimissuunnitelma x 3 kpl (1 opiskelijalle, 1 opettajalle ja 1 työssäoppimisen ohjaajalle
 6. 6. Työaika • Keskimäärin 7h/päivä ja 35h/viikko työssäoppimispaikassa tehtävää työtä • Viralliset juhlapyhät (arkipyhät) vähentävät työaikaa 7h/päivä • Muut työaikaa vähentävät asiat: – Oppilaitoksessa pidettävä ohjaus, opetus ja/tai arviointi – Mahdolliset työhön liittyvät messut tms. – Ylioppilaskirjoitukset, vanhojen tanssit • Opiskelija tekee pääsääntöisesti ohjaajan työvuoroja ml. aamu, ilta, yö (ei alle 18-vuotiaat), arki, viikonloppu
 7. 7. Työvuorolista ja sen täyttö • Muista työvuorolistan oikea täyttö! – kirjataan työvuorotaulukkoon kuulakärkikynällä – muutokset yliviivataan, viereen toteutunut / uusi aika • Palauta alkuperäinen työvuorolista koululle palautepäivänä asianmukaisilla allekirjoituksilla varustettuna
 8. 8. Poissaolot ja niistä ilmoittaminen • Luvallisia poissaoloja ovat vain sairauspoissaolot • Ilmoita poissaolosta puhelimitse työpaikalle ennen työvuoron alkua ja lähetä asiasta viesti ohjaavalle opettajalle • Poissaoloissa toimitaan työpaikan toimintamallien mukaisesti – Esim. 2-3 päivää työpaikan esimiehen luvalla tai sairauslomatodistus heti ensimmäisestä päivästä, jos se työntekijöiltäkin edellytetään • Poissaolojen korvaamisesta sovitaan opiskelijan, ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kesken tapauskohtaisesti
 9. 9. Ruokailu työssäoppimisjaksolla • Vaihtoehdot: – Opiskelija varaa mukaansa omat eväät – Opiskelija käy syömässä työpaikkaruokalassa ja maksaa itse – Opiskelija käy syömässä läheisessä Tredun toimipisteessä • Opiskelija saa jakson jälkeen laskuttaa työvuorolistan mukaisesti ruokailukorvausta 3,38€ / työssäoppimispäivä, jolloin on syönyt omia eväitä tai työpaikkaruokalassa omakustanteisesti
 10. 10. Työssäoppimisen ohjaus • Tavoitekeskustelu, jossa – Keskustellaan työssäoppimisen pelisäännöistä, jakson tavoitteista ja näyttöön valmistautumisesta – Allekirjoitetaan työssäoppimissuunnitelma • Ohjausistunto koululla (2 vkkoa työssäoppimisen alusta) – Mitä olet työssäoppimispaikassa tehnyt ja mitä oppinut/työn keskeinen sisältö? – Miten osoitat näissä asioissa osaamisesi näytössä? – Onko työn keskeisessä sisällössä asioita, joita työssäoppimispaikassasi on hankala oppia tai näyttää? – Onko arviointilomakkeen kriteereissä sellaisia, joita työssäoppimispaikassasi on hankala oppia tai näyttää? – Onko arviointilomakkeen kriteereissä sellaisia, joita koet hankalaksi ymmärtää? – Eteneekö oman oppimisen suunnitelma (eHOPS) tavoitteen mukaisesti? • Näyttövalmiuden toteaminen ja näyttösuunnitelma • Arviointikeskustelu 10
 11. 11. Työssäoppijan velvollisuudet ja vastuut • Eettisyys • Salassapito • Huolellisuus • Tiedottaminen • Ohjeiden noudattaminen • Työaikojen noudattaminen • Siisteys • Savuttomuus
 12. 12. Salassapitovelvoite • Terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuudesta on säädetty laissa. • ”Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on saanut tiedon”. Lähde: Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 3 luku 17§ • Salassapitovelvollisuus säilyy työssäoppimisjakson päättymisen jälkeen. • Salassapitovelvollisuus koskee yhtälailla työssäoppijoita kuin työntekijöitä
 13. 13. Työturvallisuus • Opiskelijalla on oikeus turvalliseen fyysiseen ja psyykkiseen opiskeluympäristöön oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla • Työnantaja perehdyttää työhön, olosuhteisiin ja työturvallisuuskysymyksiin • Työssäoppija noudattaa työturvallisuudesta ja työsuojelusta saamiaan ohjeita
 14. 14. Opiskelijan vakuutusturva työssäoppimisen aikana  Opiskelija voi loukata itsensä  Henkilövakuutukset  Oppilaitos ottanut opiskelijoille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen  Kattaa myös työmatkalla sattuneet tapaturmat  tai aiheuttaa muille vahinkoa  Vastuuvakuutukset  Työnantajan vastuuvakuutus ensisijaisesti  TREDU:n opiskelijoille ottama ryhmävastuuvakuutus, mikäli työnantajan vakuutus ei korvaa  ”Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen sen korvaamaan…”  Lähde: Vahingonkorvauslaki 1974/412 2 luku 1§
 15. 15. Menettely työtapaturmatilanteissa • Kerro heti tapaturmasta työpaikalla • Hakeudu tapaturman laadusta riippuen viipymättä ensiapuun tai lääkäriin • Kerro lääkärissä / ensiavussa, että oppilaitos on vakuuttanut sinut • Tapaturman kiireellisyydestä riippuen heti tai ensiavun jälkeen ota yhteys opettajaan, jotta saat opettajalta, opintotoimistosta tai terveydenhoitajalta vakuutustodistuksen, jos vahinko vaatii ensiapuun tai lääkäriin menoa. • Käy täyttämässä Tapaturmien ja Läheltä piti –tilanteiden ilmoituslomake, joka löytyy Wilman etusivulta • Täytä yhdessä ohjaajan kanssa mahdolliset työpaikan tapaturmailmoituslomakkeet • Turvan vakuutusnumero on 551-2005218-X
 16. 16. Hoitopaikat tapaturmatilanteissa • Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan virka- aikana ensisijaisesti oman paikkakunnan terveysasemalla. • Tampereella lisäksi Koskiklinikka, jossa hoidetaan murtumat, venähdykset ja haavojen ompelu. Koskiklinikalle voi opiskelija mennä koti- tai opiskelupaikkakunnasta riippumatta ma-pe 8-19, la-su 10-16. • Ensiapu Acutaan Tampereella vain ne, joita ei virka-aikana voida hoitaa omalla terveysasemalla tai Koskiklinikalla.
 17. 17. Sotealan erityiskysymykset • Rokotukset • Omasta terveydestä huolehtiminen (sairaana ei töihin tartuttamaan asiakkaita) • Tehostettu hygienia, hiukset, hajusteet, tupakointi • Sairaalainfektiot • Veritapaturmat • Neulanpistotapaturma!!! • Lävistykset • Ergonomia!!! • Asianmukainen työasu ja työjalkineet • Nimineula
 18. 18. Veritapaturman toimintaohje Iholta tai limakalvolta: • Veri huuhdellaan välittömästi pois iholta tai limakalvolta runsaalla vedellä ihoa puristelematta. • Kohta kuivataan ja pistoskohdan päälle laitetaan alkoholipitoinen (70-80% alkoholilla A12t) haude pariksi minuutiksi. Pistohaavasta tai rikkonaiselta iholta: • Veri huuhdotaan ensin vedellä ja kuivataan, sitten vauriokohta valellaan 70-80% alkoholilla (A12t). • Alkoholipitoinen haude jätetään pistoskohdan päälle pariksi minuutiksi. Ota virka-aikana yhteys opiskelijaterveydenhuoltoon / muuna aikana Acutaan tai oman terveyskeskuksen päivystykseen
 19. 19. Menettely läheltä piti -tilanteissa • Jos työssäoppimisjaksolla tapahtuu opiskelijan terveyttä tai työturvallisuutta uhkaava läheltä piti –tilanne, täytetään ilmoituslomake, joka löytyy Wilman etusivulta
 20. 20. Yhteydenpito ohjaavaan opettajaan • Ota rohkeasti yhteyttä ohjaavaan opettajaan, mikäli sinulla on työssäoppimiseen, näyttösuunnitelmaan tai ammattiosaamisen näyttöön liittyvää kysyttävää tai mietityttävää – Puhelimitse – Wilman kautta – Sähköpostitse
 21. 21. Näyttövalmiuden saavuttaminen • Opiskelijat saavat tutkinnon osan arviointilomakkeen tutkinnonosan alussa • Kunkin opintojakson jälkeen ammattiaineen opettaja merkitsee eHopsiin tiedot mahdollisista osaamisen täydentämisen tarpeista esim. poissaoloihin liittyen (tiedot, taidot jne.) • Opiskelija kirjoittaa Wilmaan oman esityksensä osaamisen hankkimiseksi. Työssäoppimisen aikana opiskelija itse päivittää suoritustietoa (esim. kirjaa mitä oppinut Taito-pajassa, menossa Taito—pajaan, menossa tenttiin, kävin tentissä yms.) – Areenassa ohje ”Osaamisen täydentäminen – Wilmaan kirjaamisen ohje opiskelijalle” • Opiskelija itse huolehtii, että sovitut suoritukset on tehty ja näyttövalmius on saavutettu ennen ammattiosaamisen näyttöä
 22. 22. Näyttösuunnitelma 1/2 • Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija laatii ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja opettaja hyväksyvät. • Lomake löytyy Opetuksen Areenalta – Polku: https://omaareena.sharepoint.com → Opetuksen Areena → Tredu (opetus) → Hyvinvointi (opetus) → Työssäoppiminen →Muut lomakkeet →näyttösuunnitelmalomake • Näyttösuunnitelma palautetaan sähköpostilla työpaikkaohjaajalle ja opettajalle, jotka hyväksyvät suunnitelman. • Suunnitelma palautetaan vähintään viikkoa ennen näytön alkamista.
 23. 23. Näyttösuunnitelma • Näyttösuunnitelmaa tehdessäsi kuvaa jokaista tutkinnon osa kortissa olevaa työn keskeinen sisältö toimintoa, miten toteutat/näytät osaamisesi näytössä • Esim Hoito ja huolenpito tutkinnon osa – Perushoidon toteuttaminen ja päivittäisissä toimissa ohjaaminen ja tukeminen • Puhtaus ja pukeutuminen • Syöminen ja juominen
 24. 24. Asiakassuunnitelma 1/2 • Katu: opiskelija tutustuu lapsen/lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin ja arvioi niiden toteutumista • Hohu: opiskelija laatii hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman yhdelle asiakkaalle ja toimii sen mukaisesti sekä arvioi suunnitelman toteumista • Kutu: opiskelija laatii kuntoutumista edistävän suunnitelman yhdelle asiakkaalle, toimii sen mukaisesti ja arvioi suunnitelman toteutumista • Osaamisalat: LaNu päivittää, muut aluevastuussa olevat laativat
 25. 25. Asiakassuunnitelma 2/2 • Opiskelija kirjoittaa asiakassuunnitelman näyttösuunnitelmaansa (ja arvioi sen toteutumista näytön arviointikeskustelussa): - asiakkaan toimintakyvyn, tarpeiden, elämäntilanteen ja palvelujen kartoitus - tavoitteiden määrittely: mitä asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi/edistämiseksi pitäisi tehdä - toteutus: mitä teen ja miten toimin, jotta tavoitteet toteutuvat - arviointi: miten tekemiseni edisti tämän suunnitelman tavoitteiden saavuttamista, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, näkemykseni vaihtoehdoista
 26. 26. Näyttövalmiuden arvioinnista • Opiskelija ja työpaikkaohjaaja tekevät väliarvioinnin ammattiosaamisen näytön arviointilomaketta käyttäen • Tämän jälkeen opettaja ja työpaikkaohjaaja toteavat näyttövalmiuden näyttösuunnitelman ja puhelinkeskustelun pohjalta • Mikäli näyttövalmiutta ei ole saavutettu (poissaolojen vuoksi, sovitut suoritukset eivät ole toteutuneet tai muusta syystä), tehdään suunnitelma työssäoppimisen jatkamisesta tai muusta oppimisen täydentämisestä • Suunnitelma täydentämisestä tai jatkamisesta kirjataan Wilmaan kyseisen työssäoppimisen kohtaan kohtaan: ”Opiskelijan kanssa sovittavat suoritukset”:
 27. 27. Muuta näytöstä sovittua • Ammattiosaamisen näytön kesto sovitaan opiskelijakohtaisesti • Näyttöpäivät (3-5 pv) sovitaan ennakkoon opettajan, opiskelijan ja ohjaajan kesken ja kirjataan näyttösuunnitelmaan • Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu tutkinnonosan työssäoppimisjakson loppupuolelle
 28. 28. Arviointikeskustelu • Työssäoppimisen arviointi (S) • Ammattiosaamisen näytön arvioinnissa arvioidaan ennalta sovittuina näyttöpäivinä osoitettua osaamista • Ammattiosaamisen näyttö pohjautuu työpaikkaohjaajan ja opiskelijan ennalta laatimaan arviointiin • Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja sekä opettaja, joka toimii puheenjohtajana.
 29. 29. Opiskelijan itsearviointi • Itsearviointi on oleellinen osa oppimisprosessia ja osaamisen arviointia • Ennen arviointikeskustelua opiskelija täyttää itsearvioinnin arviointilomakkeelle = sanallinen arviointi Huomioita –sarakkeeseen kustakin arvioinnin kohteesta (työprosessin hallinta ym.) • Arviointikeskustelua ei käydä ellei opiskelija ole tehnyt itsearviointiaan kirjallisesti • Opiskelijan itsearvioinnilla on merkittävä rooli arviointikeskustelussa
 30. 30. Arvosanasta päättäminen • Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättävät opettaja ja työelämän edustaja yhdessä arviointikeskustelun pohjalta.
 31. 31. Arvioinnin oikaisu • Opiskelija voi hakea muutosta opintojen etenemistä tai tutkinnon suorittamista koskevaan arviointiin 14 päivän kuluessa saatuaan arvioinnista tiedon arvioinnin suorittaneelta opettajalta. • Arvioinnin suorittaneen opettajan tulee kirjata arviointi kahden viikon kuluessa opintojakson tai opinto kokonaisuuden päättymisestä opiskelijahallinto-ohjelmaan, jolloin opiskelijan katsotaan saaneen tiedon arvioinnista. • Kirjallinen tai suullinen oikaisuanomus tehdään arvioinnin suorittaneelle opettajalle tai muulle arvioinnista päätöksen tehneelle henkilölle. • Jokaisesta, myös suullisesta, oikaisusta tulee täyttää aina lomake, joka toimitetaan koulutusalajohtajalle. Uudelleen arvioinnista päättää koulutusalajohtaja keskusteltuaan arviointiin osallistuneiden henkilöiden kanssa.
 32. 32. Arvioinninoikaisun 1.vaihe Opiskelija on tyytymätön saamansa arviointiin Opiskelija keskustelee asiasta arvioijan kanssa Jos opiskelija on edelleen tyytymätön, oikaisupyyntö suullisena tai kirjallisena koulutusalajohtajalle. Koulutusalajohtajan päätös asiasta joko ei muutosta TAI uudelleen arviointi.
 33. 33. Arvioinninoikaisun 2. vaihe Opiskelija on tyytymätön koulutusalajohtajan päätökseen Opiskelija voi valittaa ed. arviointipäätöksestä esittämällä kirjallisen oikaisupyynnön näyttötoimikunnalle 14 vuorokauden kuluessa päätöksestä Näyttötoimikunta käsittelee oikaisupyynnön. Päätös joko ei muutosta TAI uudelleen arviointi Päätös tiedoksi opiskelijalle ja arvioijalla ja koulutusalajohtajalle, joka huolehtii mahdollisista jatkotoimista.
 34. 34. Työssäoppimisen jälkeen • Opiskelija – osallistuu palautepäivään – Toimittaa allekirjoitetun työvuorotaulukon opettajalle ellei sitä ole palautettu jo arviointikeskustelun yhteydessä – antaa palautteen työssäoppimisesta, lomake löytyy Wilman etusivulta nimellä TopAmos opiskelijan palaute

×