Anzeige
Anzeige

Potilaan valitustiet vahingon sattuessa

  1. Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
  2. Potilaan valitustiet ja valituksen tekeminen  Potilaan valitustiet  Muistutus  Kantelu lääninhallitukselle  http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/kantelu  Valitus lääninoikeudelle  Kantelu Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen  PVK  Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta Esimerkkitapauksesi potilas / asiakas / omaiset haluavat ensin tehdä muistutuksen, sitten kantelun ja vaatia vielä korvauksia. Laadi itsellesi muistilista avuksesi siitä, miten ohjaat heitä muistutuksen, kantelun ja korvausvaatimuksen tekemisessä.
  3. Esimerkkejä  http://www.valvira.fi/tietopankki/ratkaisulyhennelmat/muu_sisalto_ 3/potilaan_sairauksien_vaatiman_seurannan_ja_hoidon_toteutumin en_ja_osaston_henkilokunnan_maaran_riittavyys_suhteessa_potilaid en_hoidon_vaativuuteen  http://www.valvira.fi/tietopankki/ratkaisulyhennelmat/huomion_kiin nittaminen_2/kuolevan_vanhuspotilaan_kivun_hoito_oli_puutteellist a  http://www.valvira.fi/tietopankki/ratkaisulyhennelmat/ammatinharj oittamisoikeuden_poistaminen_2/valiaikainen_kielto_kayttaa_lahih oitajan_ammattinimiketta  http://www.valvira.fi/tietopankki/ratkaisulyhennelmat/ammatinharj oittamisoikeuden_poistaminen_2/sairaanhoitaja_ei_hakeutunut_val viran_velvoittamiin_tutkimuksiin_- _valvira_kielsi_harjoittamasta_ammattia  http://www.valvira.fi/files/ratkaisulyhennelmat/lyhennelmia_th_kant eluista_2006.pdf
Anzeige