Anzeige
Anzeige

Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa

  1. Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa Nina Eskola Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Elokuu 2013
  2. Lait ja asetukset §§§§- More boring, mutta vielä tärkeämpää  Potilaan oikeudet  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista  Potilasvahinkolaki  Vahingonkorvauslaki  Potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvät lait:  Laki kehitysvammaisen erityishuollosta  Lastensuojelulaki  Mielenterveyslaki  Päihdehoitolaki  Tartuntatautilaki
  3. Muita lakeja §§§§  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavia lakeja  Kansanterveyslaki  Erikoissairaanhoitolaki  Sosiaalihuoltolaki  Asiakirjoihin ja salassapitoon liittyviä lakeja  Laki viranomaisen toiminnasta julkisuudessa  Henkilötietolaki  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Anzeige