Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Laatop 2 091209 Ylä Savo

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Laatop 2 091209 Ylä Savo (20)

Anzeige

Weitere von Nina Eskola-Salin (20)

Anzeige

Laatop 2 091209 Ylä Savo

  1. 2. Ylä-Savon ammattiopisto, LATO Hankkeen lähtökohdat <ul><li>Elinkeinoelämästä tulleet viestit ja yhteistyöehdotukset (mm. Valio, Olvi, Ponsse) työssäoppimisen laajentamiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi sekä opettajien ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteyksien kehittämiseksi. </li></ul>
  2. 3. Hankkeen konkreettiset tavoitteet: <ul><li>Joustavilla opintopoluilla ja työssäoppimalla osaavia koneenasentajia työelämään ja jatko-opintoihin </li></ul><ul><li>Työssäoppimalla perustyövoimaa elintarvikealalle </li></ul><ul><li>Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisen toimintamallien kehittäminen </li></ul><ul><li>Opettajien työelämäjaksot </li></ul>
  3. 4. Toiminnan muutoksella halutut tulokset <ul><li>Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen erilaiset toteuttamismallit uusien tutkinnon perusteiden linjausten mukaisesti </li></ul><ul><li>Osaavaa työvoimaa elinkeinoelämän tarpeisiin ja hyvät valmiudet jatko-opintoihin </li></ul><ul><li>Lisääntynyt kaksois- ja kolmoistutkintojen määrä </li></ul><ul><li>Erityisopiskelijoiden parempi työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy </li></ul><ul><li>Ko. alojen opettajien osaamisen ajantasaistaminen ja työelämäyhteyksien kehittäminen </li></ul>
  4. 5. Suunnitellut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi <ul><li>Toteutetaan yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja </li></ul><ul><li>Mahdollistetaan kaksois- ja kolmoistutkintojen suorittaminen ja tuetaan oppimista </li></ul><ul><li>Lisätään työssäoppimisen määrä (60-100 ov) </li></ul><ul><li>Integroidaan teoreettisia opintoja työssäoppimiseen ja työsaleissa tapahtuvaan oppimiseen </li></ul><ul><li>Ko. alojen opettajien työelämäjaksot alan ja työpaikan ydinosaaminen kartoittaminen ja omaksuminen </li></ul>
  5. 6. Mittarit <ul><li>Kaksois- ja kolmoistutkintojen lukumäärä </li></ul><ul><li>Opiskelijoiden työssäoppimisviikkojen lukumäärä/opiskelija (ka) </li></ul><ul><li>Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen erilaisten toteuttamismallien lukumäärä </li></ul><ul><li>Työssäoppimiseen integroitujen teorettisten opintojen lukumäärä </li></ul><ul><li>Opettajien työssäoppimisviikkojen lukumäärä (lkm yht., ka. lkm/opettaja) </li></ul>
  6. 7. Kysymyksiä? <ul><li>Miten työpaikat ovat suhtautuneet pitkiin to-jaksoihin? </li></ul><ul><ul><li>Korvaukset? </li></ul></ul><ul><li>Mitä ongelmia on ilmennyt? </li></ul><ul><ul><li>Oppilaitoksissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Työpaikoilla </li></ul></ul>

×