Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus (20)

Anzeige

Weitere von Nina Eskola-Salin (20)

Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

 1. 1. Työpaikkaohjaajakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmennus Laajennetun työssäoppimisen verkostoseminaari 10.9.10 Levi Erja Kotimäki YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ -hanke 9.3.2009 – 8.3.2012
 2. 2. 1. Yhdessä tekemällä -hankkeen esittely
 3. 3. Yhdessä tekemällä -hankkeen idea HANKKEEN HYVÄ HALLINNOINTI O H J A U S- J A A R V I O I N T I O S A A M I N E N TYÖPAIKKA- OHJAAJAT (eri aloilta) TYÖPAIKKA- OHJAAJAT JA OPETTAJAT (sote) V E R T A I S A R V I O I N T I <ul><li>PERUSKOULUTUS : ALAKOHTAISET JA ALUEELLISET MALLIT </li></ul><ul><li>TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULU-TUKSEN LAADUNVARMENNUS VERTAISARVIOINNIN AVULLA </li></ul><ul><li>TÄYDENNYSKOULUTUS : </li></ul><ul><li>OHJAUS-, ARVIOINTI- JA SUBSTANSSIOSAAMISEN KEHITTÄMISMALLIT </li></ul><ul><li>LAADUKKAAN OPPIMIS- YMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN </li></ul><ul><li>OPETTAJIEN </li></ul><ul><li>TYÖELÄMÄJAKSOT: </li></ul><ul><li>OHJAUS-, ARVIOINTI- JA SUBSTANSSIOSAAMISEN KEHITTÄMISMALLIT </li></ul>TYÖSSÄ-OPPIMIS- JA NÄYTTÖ-PAIKKOJEN LAATU-KRITEERIT TYÖPAIKKA- OHJAAJA- KOULUTUKSEN LAATUKRITEERIT
 4. 4. Peruskoulutuksen koordinointitiimi Ohjausryhmä Projektipäällikkö Projektisihteeri Kontin- kankaan yksikkö Kaukovainion liiketalouden yksikkö Kaukovainion tekniikan yksikkö Limingan yksikkö Pikisaaren yksikkö Haukiputaan yksikkö Muhoksen yksikkö Kempeleen yksikkö Myllytullin yksikkö Pudasjärvi Taivalkoski Oulainen, sote Ylivieska, sote Jyväskylä, sote Työelämä, yritykset Työelämä, yritykset <ul><li>Työpaikkaohjaajakoulutus </li></ul><ul><li>Opettajien tetit </li></ul><ul><li>Arviointikriteerien laadinta </li></ul><ul><li>Kriteerien testaus </li></ul><ul><li>Vertaisarviointi </li></ul>Yhdessä tekemällä -hankkeen organisaatio, menetelmät ja tulokset <ul><li>Alakohtaiset tp-ohjaajien perus-koulutuksen mallit </li></ul><ul><li>Tp-ohjaajien koulutuksen laatukriteerit </li></ul><ul><li>Vertaisarviointimalli tp-ohjaajien koulutuksen laadunvarmennukseen </li></ul><ul><li>Tp-ohjaajien ja opettajien yhteisen täydennyskoulutuksen malli </li></ul><ul><li>Työssäoppimispaikkojen laatukriteerit </li></ul><ul><li>Projektin hyvän hallinnoinnin malli </li></ul>PROJEKTIN TUOTOKSET OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO Osaajaksi -hanke Osaaminen käyttöön -hanke Työssä-oppimisenportaat -hanke Ammatti-silta -hanke Kamoon Tyke -hanke
 5. 5. YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ -HANKKEEN TOTEUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA (1) (työpaikkaohjaajien peruskoulutus) <ul><li>Alakohtaiset työpaikkaohjaajien peruskoulutukset kevät 2010 – kevät 2011 </li></ul><ul><ul><li>200 työpaikkaohjaajaa koulutetaan </li></ul></ul><ul><ul><li>tarveselvitys syksyllä 2009  alojen erityispiirteiden huomioon ottaminen  erilaisten eri aloille sopivien koulutusmallien löytäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>kouluttajina eri koulutusalojen opettajat, hankkeesta annetaan kouluttajille resurssit, materiaalit ja ohjaus </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajien työelämäjaksot kevät 2010 – kevät 2011 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40 opettajaa 1 kuukauden jaksolle, toteutustapoja räätälöidään yksilöllisesti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>opettaja kouluttaa työelämäjakson aikana työpaikkaohjaajia </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><ul><ul><li>Ohjaukseen ja arviointiin liittyvää perehdytystä/tukea yksiköissä kevät 2010 – kevät 2011 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>eri kokoisille ryhmille (koko henkilöstö/opettajat/tukipalvelu- tai ohjaushenkilöstö/tiimit…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sisällöt yksikön tarpeista lähtien, hanke hankkii ja kustantaa asiantuntijat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 – 8 tuntia/lukukausi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hankkeessa laaditaan laatukriteerit työpaikkaohjaajien koulutukseen ja hankkeen hyvään hallinnointiin muiden ESR -hankkeiden kanssa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hanke osallistuu ESR –hankkeiden väliseen vertaisarviointiin </li></ul></ul></ul>YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ -HANKKEEN TOTEUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA (työpaikkaohjaajien peruskoulutus) (2)
 7. 7. Työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteinen täydennyskoulutus <ul><li>Osallistujina 40 työpaikkaohjaajaa ja 40 opettajaa sosiaali- ja terveysalalta Oulusta, Jyväskylästä, Ylivieskasta ja Oulaisista </li></ul><ul><li>Tavoitteena lisätä osallistujien ohjaus- ja arviointiosaamista sekä laatia yhteiset työssäoppimispaikan laatukriteerit </li></ul><ul><li>Koulutus sisältää neljä paikkakuntakohtaista koulutuspäivää, opettajien 1 kk työelämäjakson ja kaikille yhteisen päätösseminaarin </li></ul>
 8. 8. 2. Työpaikkaohjaajien peruskoulutus (2 ov)
 9. 9. Koulutusmateriaali Yhdessä tekemällä –hanke (S10924) 18.3.2010 Hopsauslomake Henkilötietolomake Ajankäytön seurantalomake Koulutuspalautelomake Työssä oppiminen ja ammatti- osaamisen näyttöjen toteuttaminen -lomake Työpaikkaohjaajien yksilöllinen koulutusprosessi (1) Itsearviointi Hopsaus Yksilöllinen koulutus Opiskelijan ohjaus ja arviointi käytännössä Opintosuunnitelma Itse- arviointi Palautekeskustelu
 10. 10. Työpaikkaohjaajien yksilöllinen koulutusprosessi (2) <ul><li>Työpaikkaohjaaja arvioi omaa osaamistaan suhteessa koulutuksen tavoitteisiin ja kirjaa hopsaus -lomakkeeseen osaaminen tunnistaminen -kohtaan, mitä osaamista hänellä jo on hankittuna. </li></ul><ul><li>Kouluttaja laatii työpaikkaohjaajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hopsaus), jossa aiempi osaaminen otetaan huomioon. </li></ul><ul><li>Työpaikkaohjaaja koulutetaan hankkeen materiaaleilla </li></ul><ul><li>kouluttaja suunnittelee koulutuksen toteuttamistavat ja aikataulun yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa (esim. yksilöllinen opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmäopetus, verkko-opiskelu …) </li></ul><ul><li>materiaalit ovat saatavilla sekä paperi- että nettiversiona </li></ul>
 11. 11. Työpaikkaohjaajien yksilöllinen koulutusprosessi (3) <ul><li>4. Opiskelijan ohjaus ja arviointi käytännössä </li></ul><ul><ul><li>Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijan työssäoppimista ja arvioi ammattiosaamisen näytön </li></ul></ul><ul><ul><li>Työpaikkaohjaaja käyttää apuvälineenä Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen -lomaketta </li></ul></ul><ul><li>5. Itsearviointi </li></ul><ul><li>Työpaikkaohjaaja tekee oman oppimisen itsearvioinnin käyttäen hopsauslomaketta </li></ul><ul><li>6. Palautekeskustelu </li></ul><ul><ul><li>Kouluttaja käy palautekeskustelun työpaikkaohjaajan kanssa koulutusprosessin päätteeksi </li></ul></ul><ul><li>Palautekeskustelussa käydään läpi työpaikkaohjaajan itsearviointi ja koulutuspalaute </li></ul>
 12. 12. Työpaikkaohjaajien yksilöllinen koulutusprosessi (4) <ul><li>Hanke kouluttaa kouluttajat ja jokaiselle kouluttajalle on nimetty ohjaaja hankkeen koordinointitiimistä </li></ul><ul><li>Kouluttaja vastaa työpaikkaohjaajien koulutusprosessin suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista </li></ul><ul><li>Laaditut hopsit käydään läpi hankkeen koordinointitiimin jäsenen kanssa </li></ul><ul><li>Koulutus voidaan toteuttaa opettajan työelämäjakson (1 kk) aikana tai liittämällä se opiskelijan työssäoppimisen ohjaukseen tai järjestämällä se muuten työpaikoilla tai oppilaitoksessa </li></ul>
 13. 13. 3. Työpaikkaohjaajien täydennyskoulutus
 14. 14. Työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteinen täydennyskoulutus (1 ) <ul><li>Koulutus toteutetaan Oulussa, Jyväskylässä, Ylivieskassa ja Oulaisissa. Osallistujina on yhteensä 40 työpaikkaohjaajaa ja 40 opettajaa sosiaali- ja terveysalalta. </li></ul><ul><li>Opettajat ovat hankkineet työelämäjaksopaikan, josta yksi työpaikkaohjaaja on sitoutunut lähtemään mukaan täydennyskoulutukseen. Opettaja ja työpaikkaohjaaja muodostavat työparin. </li></ul><ul><li>Koulutusta oli syksyllä 2009 ja keväällä 2010 kaksi päivää ja syksyllä 2010 on yhteinen päätösseminaari (yht. 5 pv) </li></ul><ul><li>Koulutuksen sisältöinä ovat opiskelijan ohjaaminen, arviointi ja laatu. </li></ul>
 15. 15. Työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteinen täydennyskoulutus (2) <ul><li>Opettaja tekee kuukauden mittaisen työelämäjakson, jonka aikana hän laatii työparinsa kanssa ehdotuksen työssäoppimispaikan laatukriteereiksi . </li></ul><ul><li>Laatukriteerien laadinnassa on käytetty pohjana nelikenttää: työssäoppimisen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. </li></ul><ul><li>Laatukriteerit kootaan yhteen ja niistä laaditaan valtakunnallinen ehdotus yhteisessä päätösseminaarissa. </li></ul><ul><li>Kriteerejä testataan työpaikoilla sekä sosiaali- ja terveysalalla että muilla aloilla. </li></ul><ul><li>Kriteerejä parannetaan testauksen jälkeen. </li></ul>
 16. 16. 4. Hankkeiden välinen vertaisarviointi
 17. 17. Eurooppalainen vertaisarviointi, CQAF Nitoja (Omnia) Maahanmuut-tajanuorten Vaskooli (Turku&Salo) Osaaminen käyttöön (Keskuspuisto) Osaajaksi (AEL) Ammattisilta (Ekami,KSAO) Yhdessä tekemällä (OSAO) KAMoon TYKE (KAM) Työssäoppi-misen portaat (Omnia) konsultointi tieto + kokemukset <ul><li>ESR-hankkeiden välinen vertaisarviointi 2010-2011 </li></ul><ul><li>hankkeiden hallinnointi </li></ul><ul><li>työpaikkaohjaajien koulutus </li></ul>KOPPI- hanke BLANCO 1-2-3 Arvo Sote Järkevä
 18. 18. Vertaisarviointiprosessi <ul><li>Suunnittelu, kehittäminen ja ohjaus </li></ul><ul><ul><li>ESR-hankkeiden projektipäälliköt koko prosessin ajan </li></ul></ul><ul><ul><li>konsultointi projektipäällikkö Miika Keijonen, Osaaminen käyttöön -hanke </li></ul></ul><ul><ul><li>vertaisarvioinnin organisointi ja arviointikriteerit, syksy 2009 – helmikuu 2010, sopimukset, joulukuu 2009 </li></ul></ul><ul><li>Koulutus ja perehdytys </li></ul><ul><ul><li>yhden päivän koulutus prosessin alussa arvioijille (vertaisarvioinnin taustaa, määrittelyä, kokemuksia, arviointikriteerit), helmikuu 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>ohjausta koko prosessin ajan tarvittaessa </li></ul></ul><ul><li>Itsearviointi </li></ul><ul><ul><li>hankkeen yleiskuvaus ja itsearviointi vertaisarviointikriteeristön pohjalta, maaliskuu 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>arviointimateriaalien toimittaminen arvioijille, maaliskuu 2010 </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>4. Valmentautuminen </li></ul><ul><ul><li>valmentautumispäivä (aikataulu, työnjaosta ja muista käytännön järjestelyistä sopiminen, arviointi- ja taustamateriaaleihin perehtyminen, haastatteluihin valmistautuminen, raportoinnin suunnittelu), yksi päivä/arvioitava hanke </li></ul></ul><ul><li>Vertaisarviointipäivä </li></ul><ul><li>ohjausryhmän haastattelu </li></ul><ul><li>hankkeen keskeisten toimijoiden haastattelu </li></ul><ul><li>työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistuvien ja kouluttajien haastattelut </li></ul><ul><li>arvioinnin yhteenveto (arvioijat) </li></ul><ul><li>palautekeskustelu </li></ul><ul><li>hanketoimintaa arvioi kaksi arvioijaa (eri hankkeista) ja työpaikkaohjaajakoulutusta kaksi arvioijaa (eri hankkeista) </li></ul>
 20. 20. <ul><li>6. Kirjallinen palaute oppilaitokselle </li></ul><ul><li>laadittiin mahdollisimman pian arvioinnin jälkeen </li></ul><ul><li>toimitettiin hankkeille viimeistään kahden viikon kuluessa arvioinnista </li></ul><ul><li>7. Palautekysely </li></ul><ul><li>toteutettiin Webropol -kyselynä, kesäkuu 2010 </li></ul><ul><li>kohderyhmänä arvioijat ja arviointiin osallistuneet (molemmille oma kysely) </li></ul><ul><li>palautetta käytetään vertaisarvioinnin kehittämiseen ja raportoinnin pohjana </li></ul><ul><li>8. Jatkosuunnittelu ja raportointi </li></ul><ul><li>hankkeiden yhteiset kehittämispäivät, marraskuu 2010 </li></ul><ul><li> uusi vertaisarviointikierros alkaa, kevät 2011 </li></ul>
 21. 21. Vertaisarviointi, aikataulua Ketä arvioidaan Kuka arvioi Valmentautuminen vertaisarviointiin Vertaisarvioinnin toteuttaminen Ekami ja KSAO Omnia, AEL 14.4.2010 (AEL) pe 21.5.10 Omnia Osao, Kam 20.4.2010 (KAM,YSO) to 20.5.10 Kam AEL, Ekami ja KSAO 26.4.2010 (AEL) ti 18.5.10 Osao Ekami ja KSAO, Kam 19.4.2010 (KAM,YSO) ma 17.5.10 AEL Omnia, Osao 13.4.2010 (Omnia) ke 19.5.10
 22. 22. Vertaisarvioinnin palaute (1) <ul><li>Työpaikkaohjaajien koulutuksen vahvuudet </li></ul><ul><li>Koulutuksen suunnittelu </li></ul><ul><li>suunnittelussa näkyy systemaattisuus ja se perustuu toimiviin työelämäverkostoihin </li></ul><ul><li>yhteistyö työelämän kanssa on pitkällä </li></ul><ul><li>koulutettavien aiempi osaaminen huomioidaan hyvin </li></ul><ul><li>työpaikkaohjaajat pääsevät vaikuttamaan vahvasti koulutuksen käytännön toteutukseen </li></ul><ul><li>tarvekartoitukset on tehty etukäteen </li></ul><ul><li>Koulutuksen tiedotus ja markkinointi </li></ul><ul><li>työpaikkaohjaajille tapahtuva markkinointi on hyvää ja kattavaa </li></ul><ul><li>Koulutuksen organisointitavat </li></ul><ul><li>yksilöllinen koulutus on toimivaa ja joustavaa </li></ul><ul><li>Sisältö </li></ul><ul><li>Oph:n perusteiden mukainen </li></ul><ul><li>kouluttajilla tarvittava asiantuntemus </li></ul><ul><li>yksilölliset koulutusmallit, sisällön painotukset perustuvat tarvekartoituksiin </li></ul>
 23. 23. Vertaisarvioinnin palaute (2) <ul><li>Materiaali </li></ul><ul><li>materiaali ja koulutuksen painopistealueet vastaavat toisiaan </li></ul><ul><li>materiaalikansio on hyvä </li></ul><ul><li>Menetelmät </li></ul><ul><li>menetelmät mietitään yksilöllisesti ja ne ovat osallistavia </li></ul><ul><li>keskustelu opettajan ja työpaikkaohjaajan välillä </li></ul><ul><li>Arviointi ja kehittäminen </li></ul><ul><li>palautetta kerätään systemaattisesti ja sen pohjalta tehdään muutoksia koulutukseen (koordinointitiimi käsittelee) </li></ul><ul><li>koulutuksessa opittujen asioiden soveltaminen käytäntöön saadaan esille tehtävien avulla </li></ul><ul><li>Koulutusmallin levitys </li></ul><ul><li>koulutusmallia voi käyttää myös hankkeen päättymisen jälkeen </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 24. 24. Vertaisarvioinnin palaute (3) <ul><li>Kehittämisalueet </li></ul><ul><li>Koulutuksen suunnittelu </li></ul><ul><li>pohdittava, onko yksilöllinen koulutusmalli raskas jatkossa </li></ul><ul><li>yhdenvertaisuuden ja tasapuolisten käytänteiden varmistaminen osaamisen tunnustamisessa </li></ul><ul><li>Koulutuksen tiedotus ja markkinointi </li></ul><ul><li>tiedottaminen yrittäjäjärjestöille ja yritysten esimiehille </li></ul><ul><li>koko hankkeen tavoitteiden selvittäminen yrityksille </li></ul><ul><li>Koulutuksen organisointitavat </li></ul><ul><li>vertaistuki jää koulutuksessa puuttumaan </li></ul><ul><li>täydennyskoulutuksen pituuden (5 pv) sopivuus muille aloille, analysoitava mallin soveltuvuutta </li></ul><ul><li>Sisältö: </li></ul><ul><li>työssäoppimisen ohjaukseen liittyvien haasteellisten tilanteiden läpikäyntiä </li></ul>
 25. 25. Vertaisarvioinnin palaute (4) <ul><li>Materiaali </li></ul><ul><li>verkkomateriaalin ja -opiskelun hyödyntäminen </li></ul><ul><li>kouluttajien motivointi verkon käyttöön </li></ul><ul><li>Menetelmät </li></ul><ul><li>vertaistuen puuttuminen </li></ul><ul><li>kun kouluttaja ja koulutettava tuntevat ennestään, voi haasteeksi muodostua totutuista tavoista pois oppiminen </li></ul><ul><li>  Arviointi ja kehittäminen </li></ul><ul><li>tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä tiedottaminen työelämälle ja koulutettaville </li></ul><ul><li>Koulutusmallin levitys </li></ul><ul><li>erilaisten koulutusmallien kokoaminen </li></ul><ul><li>suunnitelma siitä, kenen vastuulla hankkeen päättymisen jälkeen on henkilökohtaisten suunnitelmien arviointi ja palautteiden kokoaminen </li></ul>
 26. 26. Vertaisarviointipalautteen hyödyntäminen – suunnitelma kehittämistoimenpiteistä (1) <ul><li>koordinointitiimin jäsenet tarkistavat jokaisen koulutettavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman </li></ul><ul><li>projektipäälliköt laativat työelämälle tiedotuskirjeen syyskuussa 2010, jota kouluttajat jakavat koulutusten yhteydessä työpaikkojen esimiehille ja työpaikkaohjaajille </li></ul><ul><li>yhteiset päätösseminaarit (syksy 10 ja 11), joihin kutsutaan työpaikkaohjaajat mukaan </li></ul><ul><li>koulutusaloittain/yksiköittäin yhteisiä tapaamisia työpaikkaohjaajille (vertaistuki, keskustelu opiskelijan ohjauksen haasteista, työpaikkaohjaajien koulutusmalleista, hankkeen tuotoksista) </li></ul>
 27. 27. Vertaisarviointipalautteen hyödyntäminen – suunnitelma kehittämistoimenpiteistä (2) <ul><li>koordinointitiiimin jäsenet pitävät ohjaamilleen kouluttajille kokoontumisia, joissa motivoivat kouluttajia käyttämään verkko-opetusta </li></ul><ul><li>kouluttajilta ja työpaikkaohjaajilta kerätään koulutuksen päättymisen jälkeen palaute koulutusmallien toimivuudesta </li></ul><ul><li>koordinointitiimi kokoaa yhteen hankkeessa käytetyt koulutusmallit syksyllä 2011 ja tekee ehdotuksen, miten koulutusta jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen </li></ul><ul><li>Toimenpiteet sisällytetään hankkeen toimintasuunnitelmaan. </li></ul>

×