Newsletter 20 - April - June 2018

Το τεύχος Απριλίου - Ιουνίου 2018 είναι έτοιμο και στη διάθεση όσων θέλουν να ενημερωθούν για τα τεκταινόμενα στο χώρο της Γεωγραφικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Κέντρο Ψηφιακής
Γεωγραφικής ΕκπαίδευσηςΑπρίλιος-Ιούνιος 2018
20
… a European Comenius Network connecting those using Spatial Media and Geoinformation in school.
Editorial
του Νίκου Λαμπρινού
Νίκος Λαμπρινός,
Πρόεδρος του Κέντρου
Ψηφιακής Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης
digital-earth
Εδώ και χρόνια προσπαθώ να απαντήσω
στον ερώτημα αν η Γεωγραφία είναι
ανιστόρητη ή η Ιστορία αγεωγράφητη,
χωρίς να μπορώ να πω ότι έχω καταλήξει
κάπου. Ίσως είναι καιρός να αφήσουμε
πίσω μας τέτοια ερωτήματα και να
αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την
συνύπαρξη των δύο αντικειμένων με τη
βοήθεια ατόμων που θα έχουν και τις
δύο ειδικότητες, του Γεωγράφου και του
Ιστορικού. Αυτό δεν αποτελεί δίκη μου
ιδέα. Είναι κάτι που εφαρμόζεται σε
αρκετά κράτη, τα οποία βέβαια έχουν
προωθήσει την γεωγραφία και πέραν της
Β γυμνασίου.
Τέλος, άρχισε στο τέλος του Ιουνίου η
επιμόρφωση των πρώτων εκπαιδευτικών
μέσα από το πρόγραμμα Geomentor. Δύο
δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και
ένα της Έδεσσας ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα για την πιλοτική εφαρμογή και
12 εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν στην
κατασκευή ψηφιακών διαδικτυακών
διαδραστικών χαρτών.
Συνέχεια στη σελ. 2
Περιεχόμενα Τεύχους
Editorial …..….…. 1, 2
Νέα …………….……… 2
Free data ………..…. 2
Άρθρα ………… 3, 4, 5
Αγαπητά μέλη,
Τους μήνες που πέρασαν
υπήρξαν μερικές δράσεις
σημαντικές για την
ανάπτυξη του Κέντρου.
Όπως γράφτηκε στο
προηγούμενο τεύχος, το
Κέντρο συμμετέχει στο
στο πρόγραμμα Copernicus Academy
μέσω της συμμετοχής του ΑΠΘ. Στα
πλαίσια αυτά το Κέντρο συμμετέχει και
στο EO4GEO
(http://www.eo4geo.eu/about-eo4geo/),
πάλι μέσω του ΑΠΘ, ως associated
partner, με σκοπό να ενισχύσει και
υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δράση.
Επίσης, το Κέντρο απέκτησε ένα νέο
Τμήμα, το τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής
Εκπαίδευσης, που θα ενισχύσει την ήδη
δυνατή παρουσία των Ιστορικών χαρτών
του Κέντρου όχι μόνο ως μία χωρική και
χρονική αποτύπωση των ιστορικών
γεγονότων αλλά και ως μία ισχυρή
διαθεματική προσέγγιση των δύο
αντικειμένων.
Twitter: @ earthellas
Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης
2
ΝΕΑ- ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
 Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης έχει νέο
Διοικητικό Συμβούλιο.
Μετά από πρόταση του Προέδρου του
Κέντρου, τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν τη
σύνθεση του νέου Δ.Σ. το οποίο
αποτελείται από τα εξής μέλη:
1) Νίκος Λαμπρινός, Καθηγητής ΠΤΔΕ,
ΑΠΘ, Πρόεδρος
2) Κατερίνα Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμ. Γεωγραφίας Παν/μιο Αιγαίου, Αναπλ.
Πρόεδρος
3) Πέρυ Λαφαζάνη, Καθηγήτρια Τμ.
Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών,
ΑΠΘ, μέλος
4) Μαρία Ρεπούση, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ,
ΑΠΘ, μέλος
5) Φανή Σέρογλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, μέλος
Και αναπληρωματικά μέλη:
1) Δρ. Μαρία Μαυρομμάτη, διδάσκουσα
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
2) Δρ. Απόστολος Παρασκευάς, Σχολικός
Σύμβουλος α/θμιας εκπαίδευσης
3) Αντώνης Μουρατίδης, Λέκτορας Τμ.
Γεωλογίας, ΑΠΘ.
Διεύρυνση του Κέντρου
Μέσα στον Ιούνιο 2018 το Κέντρο
Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης
απέκτησε νέο τμήμα έρευνας και
ψηφιακών εφαρμογών για τις ανάγκες
εκπαίδευσης του αντικειμένου της
Ιστορίας. Το τμήμα αυτό το ανέλαβε η κα
Μαρία Ρεπούση, Καθηγήτρια Ιστορίας του
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ σε συνεργασία με την Δρ.
Μαρία Μαυρομμάτη. Ο λόγος αυτής της
διεύρυνσης ήταν για την ενίσχυση της
διαθεματικότητας των αντικειμένων της
Ιστορίας και Γεωγραφίας. Εξάλλου,
πολλές από τις εφαρμογές που γίνονται
τα τελευταία χρόνια στο Κέντρο και οι
αντίστοιχες αναπτύξεις ψηφιακών
εκπαιδευτικών εργαλείων αφορούν το
αντικείμενο της Ιστορίας.
Δωρεάν Δεδομένα –
λογισμικά – άρθρα –
βιβλία κλπ.
 Στη διεύθυνση
https://blog.gvsig.org/2018/05/07/free
-course-about-crime-mapping-gis-in-
criminology/ μπορείτε να βρείτε μία
σειρά από διαλέξεις που αφορούν το
λογισμικό GIS gvSIG. Οι διαλέξεις αυτές
αφορούν την χαρτογράφηση της
εγκληματικότητας αλλά όμως είναι
χωρισμένες σε τμήματα που μπορεί
κάποιος να επιλέξει. Έτσι, μπορεί να
μάθει για τη χρήση του gvSIG χωρίς
απαραίτητα να ασχοληθεί με την
εγκληματικότητα. Αν όμως θέλει τότε
θα πρέπει να κατεβάσει από την ίδια
διεύθυνση τα δεδομένα που αφορούν
την Νέα Υόρκη.
Editorial
Συνέχεια από τη σελ. 1
Η επιμόρφωση θα κρατήσει τρεις
ημέρες και θα γίνει στις
εγκαταστάσεις της Marathon Data
Systems στη Θεσσαλονίκη. Τα δε
σχολεία θα προμηθευτούν δωρεάν
από 50 άδειες των λογισμικών GIS
της εταιρείας, ESRI, USA. Από τον
Σεπτέμβριο μάλιστα θα ξεκινήσουν
και οι εφαρμογές σε project στα
σχολεία με τη συμμετοχή των
μαθητών τους (όταν θα έχετε στα
χέρια σας το τεύχος αυτό οι
επιμορφώσεις θα έχουν ήδη γίνει).
Νίκος Λαμπρινός
 Να διεξάγει πρωτογενή έρευνα σε
θέματα ψηφιακής ιστορικής εκπαίδευσης,
 Να επιμορφώνει εκπαιδευτικούς σε
θέματα διδακτικής της ιστορίας με τη
χρήση νέων τεχνολογιών και την
εκμάθηση εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών
για τη διδασκαλία της ιστορίας,
 Να εκπαιδεύει προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος
ΠΤΔΕ του ΑΠΘ στη διδασκαλία της
ιστορίας με τη χρήση της τεχνολογίας,
 Να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα
τμήματα του Κέντρου Ψηφιακής
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη
δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
υλικού για την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων
των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και
στους φοιτητές και φοιτήτριες τόσο των
Παιδαγωγικών Τμημάτων όσο και των
Τμημάτων Ιστορίας.
Το Τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής
Εκπαίδευσης θα στεγάζεται στο Κέντρο
Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης στις
εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
ΑΠΘ στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου
29, Θεσσαλονίκη (περιοχή Ράδιο Σίτυ).
ΜΕΛΗ:
Ρεπούση Μαρία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Δρ. Μαυρομμάτη Μαρία, Διδάσκουσα
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
ΑΡΘΡΟ
Το Τμήμα της Ψηφιακής Ιστορικής
Εκπαίδευσης του Κέντρου Ψηφιακής
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης
Το Τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης
αποτελεί το νέο τμήμα του Κέντρου
Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης του
ΑΠΘ με έτος ίδρυσης το 2018. Πρόκειται
για ένα τμήμα που στοχεύει στην
αξιοποίηση των ΤΠΕ και του ψηφιακού
περιβάλλοντος στην ιστορική εκπαίδευση.
Η σύμπραξη με το Κέντρο Ψηφιακής
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης αποφασίστηκε
ώστε, μεταξύ άλλων, να επισημοποιηθεί η
διεπιστημονική συνεργασία της Ιστορίας
και της Γεωγραφίας δια μέσου της
τεχνολογίας, κρατώντας ταυτόγχρονα και
το κάθε αντικείμενο την ταυτότητά του.
Το Τμήμα σταδιακά θα επιδιώξει να
συνδεθεί ερευνητικά με διεθνείς
οργανισμούς που προάγουν τη διδακτική
της ιστορίας και τις ψηφιακές
ανθρωπιστικές επιστήμες όπως οι
International Society For History Didactics,
Euroclio, International Research Association
for History and Social Sciences Education
και European Association for Digital
Humanities, μεταξύ άλλων. Ειδικότερα το
Τμήμα σκοπεύει:
 Να προσαρμόσει υπάρχοντα ψηφιακά
εργαλεία προκειμένου αυτά να μπορούν να
αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση στην
ιστορία,
 Να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό και
κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα για την
διδασκαλία της ιστορίας στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
 Να διαχέει την ψηφιακή γνώση
αναφορικά με την ιστορία τόσο στο
επίπεδο του σχεδιασμού του μαθήματος
όσο και στο επίπεδο της πρακτικής του,
 Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες
και η να διενεργεί ενημερωτικές
εκδηλώσεις σε θέματα ψηφιακής ιστορικής
εκπαίδευσης,
τρίπλευρες σημαίες χρώματος πορτοκαλί
και άσπρου και είναι τοποθετημένες μέσα
στον κύκλο όπως σημειώνεται στο χάρτη.
Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν κωδικό
αριθμό για αναγνώριση και ένα τρυπητήρι
με ένα μοναδικό σύστημα σήμανσης το
οποίο χρησιμοποιείται από τους
αγωνιζόμενους για να μαρκάρουν την
κάρτα τους και να αποδείξουν ότι έχουν
Η δεύτερη κατά σειρά εκπαιδευτική δράση
του σχολείου μας, αναφορικά με τη χρήση
των γεωγραφικών συστημάτων
πληροφοριών και προσανατολισμού όπως
οι αναλυτικοί γεωγραφικοί χάρτες και τα
GPS, (Geographic Positioning Systems),
ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο περιαστικό
δάσος του Σέιχ Σου. Παράλληλα οι μαθητές
ασκήθηκαν και στο άθλημα
προσανατολισμού orienteering.
Το orienteering είναι ένα άθλημα
προσανατολισμού που χρησιμοποιεί ειδικά
σχεδιασμένους και λεπτομερείς χάρτες.
ΑΡΘΡΟ
Εκπαιδευτική Επίσκεψη με τη Χρήση
Χαρτών και Ψηφιακών Μέσων
Προσανατολισμού στο Σέιχ Σου.
Νίκος Αμανατίδης και Χρύσα Γεράνη
1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ.
Σκοπός του 1ου Πειραματικού
Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης
ήταν να φέρει τα παιδιά σε επαφή με
αθλήματα κοντά στην φύση καθώς και
την ανάγνωση χαρτών και τον
προσανατολισμό σε δασική έκταση
ύστερα και από την πρότερη και αρκετά
επιτυχή δράση προσανατολισμού και
εύρεσης συντεταγμένων στο αστικό
Συνέχεια στη σελ. 5
η ενασχόληση με τον
αθλητισμό, η επαφή με
το περιβάλλον, το
περπάτημα στην φύση,
η χρήση πυξίδας, η
ανάγνωση των χαρτών,
η ιδέα της περιπέτειας
και η γνωριμία
καινούργιων τόπων,
μπορούν να
αποτελέσουν ισχυρά
κίνητρα για να
ασχοληθεί κάποιος με
το orienteering
(Koukouris, 2005).
Δωρεάν Δεδομένα –
λογισμικά – άρθρα –
βιβλία κλπ.
 Κυκλοφόρησε η
έκδοση 3.0.0 Girona
του ελεύθερου
λογισμικού QGIS.
Μπορείτε να την
κατεβάσετε από τον
σύνδεσμο
http://download.qgis.
org
 Μπορείτε να
βρείτε τη νέα έκδοση
του WebWorldWind
της NASA στη
διεύθυνση
https://worldwind.arc
.nasa.gov/. Το
λογισμικό αυτό είναι
το πρώτο που
κατασκευάστηκε ως
λογισμικό εικονικής
υδρογείου, πριν το
Google Earth, και
είναι το μοναδικό
ελεύθερου και
ανοικτού κώδικα.
4
επισκεφθεί το σωστό σημείο ελέγχου
(http://www.orienteering-
greece.org/2012/11/07/blog-pos-8,
τελευταία πρόσβαση 22/5/2018).
Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να
διαλέξουν μία διαδρομή που να
ταιριάζει στις ικανότητες και στην
εμπειρία τους. Δεν είναι απαραίτητο να
τρέχει κανείς, κάλλιστα μπορεί κάποιος
να περπατήσει, γεγονός που βοηθάει
τους ηλικιωμένους ή άτομα με
σωματικές αναπηρίες να λάβουν μέρος.
Το οrienteering είναι ένα ατομικό
άθλημα το οποίο απαιτεί
αυτοσυγκέντρωση για να διατηρηθεί
κανείς πάνω στην επιλεγμένη διαδρομή.
Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η
συμμετοχή ενός ατόμου που θέλει να
ξεκινήσει το orienteering προκύπτει από
την περιέργεια/επιθυμία που έχει
κάποιος για κάτι καινούργιο. Η αγάπη
για τα βουνά και γενικότερα για τη φύση,
Όποιος συμμετέχει
υποχρεούται να
επισκεφθεί όλα τα
σημεία ελέγχου στη
σωστή σειρά. Τα
σημεία ελέγχου είναι
σημειωμένα πάνω
στο χάρτη σαν κύκλοι
και είναι πάντοτε
χαρακτηριστικά του
εδάφους που
διακρίνονται.
Τα σημεία ελέγχου
είναι μεγάλες
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τέλος η διαθεματική αυτή μάθηση σε
υπαίθριο χώρο δίνει νέες προοπτικές
στην εκπαίδευση, βελτιώνοντας με τον
καλύτερο τρόπο τη σχέση δάσκαλου-
μαθητή. Παρέχει νέους ορίζοντες στους
νεαρούς μαθητές, ενισχύει τις
δεξιότητες προσανατολισμού, ψηφιακής
χρήσης και επιτυχούς ανάγνωσης
χαρτών σε φυσικό περιβάλλον καθώς
και την αίσθηση της ομαδικότητας και
αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των
μαθητών αλλά και των δασκάλων τους.
Βιβλιογραφία
• Brennan, Deirdre and Bleakley,
Walter (1997) Predictors, Patterns and
Policies for Post School Participation. In:
Young People's Involvement in Sport.
(Eds: Kremer, John and Ogle, Shaun),
Routledge, London and New York, pp.
78-98. ISBN 0-415-16650-0 [Book
section]
• http://www.orienteering-
greece.org/2012/11/07/blog-pos-8/
• Koukouris (2005), Beginners'
Perspectives of Getting Involved in
Orienteering in Greece. Scientific Journal
of Orienteering . 2005, Vol. 16, p18-33.
16p.
Συνέχεια από τη σελ. 4
στο αστικό περιβάλλον σε συνεργασία με
το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης και τον υπεύθυνο καθηγητή
κο Νίκο Λαμπρινό. Οι μαθητές είχαν ως
στόχους να γνωρίσουν την χρήση της
πυξίδας, να διαβάσουν χάρτες, να
ορίσουν διαδρομές και γενικότερα να
συνδυάσουν την γνώση με το παιχνίδι. Η
ενασχόληση των μαθητών με τέτοιου
είδους δραστηριότητες έχει πολλαπλά
οφέλη. Στο τομέα της φυσικής αγωγής τα
οφέλη σχετίζονται με την α) βελτίωση της
φυσικής κατάστασης β) με την βελτίωση
της αντιληπτικής και κινητικής
ικανότητας, της δύναμης και της
ταχύτητας. Στο συναισθηματικό κομμάτι,
το orienteering ενισχύει την αυτονομία
και την αυτοπεποίθηση αφού οι νέοι
αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις
αποφάσεις τους και δεν διστάζουν να τις
υλοποιήσουν. Η ενασχόληση με τα
συστήματα GPS, η εύρεση των σημείων
ελέγχου μέσα σ’ ένα περιαστικό δάσος
μετά από επιτυχημένη ανάγνωση του
χάρτη προκαλεί στα παιδιά ένα αυθεντικό
συναίσθημα επιτυχίας και ευφορίας.
digitalearth@hotmail.gr
www.digital-earth.edu.gr
5
Η πορεία μας στο δάσος

Recomendados

Newsletter 20 von
Newsletter 20Newsletter 20
Newsletter 20digital-earth
74 views5 Folien
Newsletter no 33 von
Newsletter no 33Newsletter no 33
Newsletter no 33Nikos Lambrinos
282 views5 Folien
Σενάριο τοπικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης von
Σενάριο τοπικής Ιστορίας ΘεσσαλονίκηςΣενάριο τοπικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Σενάριο τοπικής Ιστορίας ΘεσσαλονίκηςΈφη Βλάχου
1.7K views26 Folien
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ... von
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...ekati
517 views30 Folien
Newsletter no 24 von
Newsletter no 24Newsletter no 24
Newsletter no 24Nikos Lambrinos
174 views3 Folien
Newsletter no 34 von
Newsletter no 34Newsletter no 34
Newsletter no 34digital-earth
683 views7 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειου von
διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειουδιδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειου
διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειουmgpanousi1
3.2K views8 Folien
Διδακτικό Σενάριο: "Νερό, πηγή ζωής" von
Διδακτικό Σενάριο: "Νερό, πηγή ζωής"Διδακτικό Σενάριο: "Νερό, πηγή ζωής"
Διδακτικό Σενάριο: "Νερό, πηγή ζωής"Δημοτικό Γαλάτιστας
7.8K views25 Folien
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003 von
τελικο σεναριο   έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003τελικο σεναριο   έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003tsaprani
251 views8 Folien
Γεωγραφικές Συλλογές και Πολιτικές ανάπτυξής τους von
Γεωγραφικές Συλλογές και Πολιτικές ανάπτυξής τουςΓεωγραφικές Συλλογές και Πολιτικές ανάπτυξής τους
Γεωγραφικές Συλλογές και Πολιτικές ανάπτυξής τουςIfigenia Vardakosta
78 views31 Folien
Newsletter no 29 von
Newsletter no 29Newsletter no 29
Newsletter no 29Nikos Lambrinos
99 views4 Folien
Εκπαιδευτικό σενάριο στο λογισμικό χωροχρόνος von
Εκπαιδευτικό σενάριο στο λογισμικό χωροχρόνοςΕκπαιδευτικό σενάριο στο λογισμικό χωροχρόνος
Εκπαιδευτικό σενάριο στο λογισμικό χωροχρόνοςΚατερίνα Αθανασίου
327 views10 Folien

Was ist angesagt?(20)

διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειου von mgpanousi1
διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειουδιδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειου
διδακτικο σεναριο ιστοριας α'λυκειου
mgpanousi13.2K views
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003 von tsaprani
τελικο σεναριο   έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003τελικο σεναριο   έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
tsaprani251 views
Γεωγραφικές Συλλογές και Πολιτικές ανάπτυξής τους von Ifigenia Vardakosta
Γεωγραφικές Συλλογές και Πολιτικές ανάπτυξής τουςΓεωγραφικές Συλλογές και Πολιτικές ανάπτυξής τους
Γεωγραφικές Συλλογές και Πολιτικές ανάπτυξής τους
Εξερευνώντας το παλάτι του Μίνωα von Geo Marag
Εξερευνώντας το παλάτι του ΜίνωαΕξερευνώντας το παλάτι του Μίνωα
Εξερευνώντας το παλάτι του Μίνωα
Geo Marag2.5K views
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ_ΣΕΝΑΡΙΟ_ΙΣΤΟΡΙΑΣ_1 von Georgia Palapela
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ_ΣΕΝΑΡΙΟ_ΙΣΤΟΡΙΑΣ_1ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ_ΣΕΝΑΡΙΟ_ΙΣΤΟΡΙΑΣ_1
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ_ΣΕΝΑΡΙΟ_ΙΣΤΟΡΙΑΣ_1
Georgia Palapela349 views
Πρόγραμμα Συνεδρίου η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε. von Vasilis Sotiroudas
Πρόγραμμα Συνεδρίου η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.Πρόγραμμα Συνεδρίου η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.
Πρόγραμμα Συνεδρίου η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.
Vasilis Sotiroudas3.4K views
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της... von Dr. Paraskevas Apostolos
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της...Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της...
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Οι μαθητές της...
Πολύβιος Στράντζαλης, Σενάριο μαθήματος στα Θρησκευτικά με την αξιοποίηση των... von Polybios Strantzalis
Πολύβιος Στράντζαλης, Σενάριο μαθήματος στα Θρησκευτικά με την αξιοποίηση των...Πολύβιος Στράντζαλης, Σενάριο μαθήματος στα Θρησκευτικά με την αξιοποίηση των...
Πολύβιος Στράντζαλης, Σενάριο μαθήματος στα Θρησκευτικά με την αξιοποίηση των...
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα¨"Οι μαθητές της... von Dr. Paraskevas Apostolos
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα¨"Οι μαθητές της...Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα¨"Οι μαθητές της...
Παρουσίαση διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα¨"Οι μαθητές της...
Presentation Hmathia von guest1da379
Presentation HmathiaPresentation Hmathia
Presentation Hmathia
guest1da379365 views

Similar a Newsletter 20 - April - June 2018

Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf von
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNewsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfdigital-earth
133 views6 Folien
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf von
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNewsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNikos Lambrinos
164 views6 Folien
αισωπου 1 von
αισωπου 1αισωπου 1
αισωπου 1stratism
5.4K views36 Folien
Σενάριο τοπικής ιστορίας von
Σενάριο τοπικής ιστορίαςΣενάριο τοπικής ιστορίας
Σενάριο τοπικής ιστορίαςΣπύρος Κυριαζίδης
1.1K views13 Folien
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο von
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριοο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριοNota Rentoumi
801 views9 Folien

Similar a Newsletter 20 - April - June 2018(20)

Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf von digital-earth
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNewsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
digital-earth133 views
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf von Nikos Lambrinos
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdfNewsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Newsletter No 36_Ιούνιος 2022.pdf
Nikos Lambrinos164 views
αισωπου 1 von stratism
αισωπου 1αισωπου 1
αισωπου 1
stratism5.4K views
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο von Nota Rentoumi
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριοο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο
ο καποδιστριασ κυβερνητησ σεναριο
Nota Rentoumi801 views
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf von SofosLoisos
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdfΣοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
SofosLoisos6 views
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο von Georgios Dimakopoulos
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοΕρευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
Διερευνητική & Διεπιστημονική / Συνάρτησεις/ Μαθηματικά von Panagiota Argiri
Διερευνητική & Διεπιστημονική / Συνάρτησεις/ Μαθηματικά Διερευνητική & Διεπιστημονική / Συνάρτησεις/ Μαθηματικά
Διερευνητική & Διεπιστημονική / Συνάρτησεις/ Μαθηματικά
Panagiota Argiri137 views
Sxolefim7 von 6gymver
Sxolefim7Sxolefim7
Sxolefim7
6gymver860 views
Γεωγραφία Ε΄. 2. 12. ΄΄Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας΄΄ von Χρήστος Χαρμπής
Γεωγραφία Ε΄. 2. 12. ΄΄Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας΄΄Γεωγραφία Ε΄. 2. 12. ΄΄Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας΄΄
Γεωγραφία Ε΄. 2. 12. ΄΄Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας΄΄
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx von D K
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptxΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx
D K396 views
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας. von sophieklim
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.
sophieklim2.4K views
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα... von papagekon
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
papagekon2K views
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning von Panagiotis Papadopoulos
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning von Panagiotis Papadopoulos
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
διατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαινα von Eleni Papadopoulou
διατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαιναδιατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαινα
διατρβή του Χαράλαμπου Γεωργάκαινα
Eleni Papadopoulou1.8K views

Más de Nikos Lambrinos

Newsletter No 37.pdf von
Newsletter No 37.pdfNewsletter No 37.pdf
Newsletter No 37.pdfNikos Lambrinos
10 views7 Folien
Newsletter_No 35.pdf von
Newsletter_No 35.pdfNewsletter_No 35.pdf
Newsletter_No 35.pdfNikos Lambrinos
69 views5 Folien
Newsletter no 31 von
Newsletter no 31Newsletter no 31
Newsletter no 31Nikos Lambrinos
76 views5 Folien
Newsletter no 30 von
Newsletter no 30Newsletter no 30
Newsletter no 30Nikos Lambrinos
172 views5 Folien
Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020 von
Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020
Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020Nikos Lambrinos
208 views4 Folien
Newsletter no 27 von
Newsletter no 27 Newsletter no 27
Newsletter no 27 Nikos Lambrinos
503 views7 Folien

Más de Nikos Lambrinos(18)

Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020 von Nikos Lambrinos
Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020
Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020
Nikos Lambrinos208 views
Ενημερωτικό Δελτίο 13 von Nikos Lambrinos
Ενημερωτικό Δελτίο 13Ενημερωτικό Δελτίο 13
Ενημερωτικό Δελτίο 13
Nikos Lambrinos153 views
Ενημερωτικό Δελτίο Νο. 11 von Nikos Lambrinos
Ενημερωτικό Δελτίο Νο. 11Ενημερωτικό Δελτίο Νο. 11
Ενημερωτικό Δελτίο Νο. 11
Nikos Lambrinos588 views

Último

Dikaiomata_2023.pptx von
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
287 views33 Folien
Veroia in Autumn.pdf von
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdfdpavlidou
9 views35 Folien
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
32 views22 Folien
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
6 views144 Folien
Γ.2.1.pptx von
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptxsidiropo
5 views46 Folien
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
13 views27 Folien

Último(20)

Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b32 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas6 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki13 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist33 views
Σχολικός εκφοβισμός von ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b41 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212534 views
Έγκυρη ενημέρωση von ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b18 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c5 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c5 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο von Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views

Newsletter 20 - April - June 2018

  • 1. Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής ΕκπαίδευσηςΑπρίλιος-Ιούνιος 2018 20 … a European Comenius Network connecting those using Spatial Media and Geoinformation in school. Editorial του Νίκου Λαμπρινού Νίκος Λαμπρινός, Πρόεδρος του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth Εδώ και χρόνια προσπαθώ να απαντήσω στον ερώτημα αν η Γεωγραφία είναι ανιστόρητη ή η Ιστορία αγεωγράφητη, χωρίς να μπορώ να πω ότι έχω καταλήξει κάπου. Ίσως είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας τέτοια ερωτήματα και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την συνύπαρξη των δύο αντικειμένων με τη βοήθεια ατόμων που θα έχουν και τις δύο ειδικότητες, του Γεωγράφου και του Ιστορικού. Αυτό δεν αποτελεί δίκη μου ιδέα. Είναι κάτι που εφαρμόζεται σε αρκετά κράτη, τα οποία βέβαια έχουν προωθήσει την γεωγραφία και πέραν της Β γυμνασίου. Τέλος, άρχισε στο τέλος του Ιουνίου η επιμόρφωση των πρώτων εκπαιδευτικών μέσα από το πρόγραμμα Geomentor. Δύο δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και ένα της Έδεσσας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την πιλοτική εφαρμογή και 12 εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν στην κατασκευή ψηφιακών διαδικτυακών διαδραστικών χαρτών. Συνέχεια στη σελ. 2 Περιεχόμενα Τεύχους Editorial …..….…. 1, 2 Νέα …………….……… 2 Free data ………..…. 2 Άρθρα ………… 3, 4, 5 Αγαπητά μέλη, Τους μήνες που πέρασαν υπήρξαν μερικές δράσεις σημαντικές για την ανάπτυξη του Κέντρου. Όπως γράφτηκε στο προηγούμενο τεύχος, το Κέντρο συμμετέχει στο στο πρόγραμμα Copernicus Academy μέσω της συμμετοχής του ΑΠΘ. Στα πλαίσια αυτά το Κέντρο συμμετέχει και στο EO4GEO (http://www.eo4geo.eu/about-eo4geo/), πάλι μέσω του ΑΠΘ, ως associated partner, με σκοπό να ενισχύσει και υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δράση. Επίσης, το Κέντρο απέκτησε ένα νέο Τμήμα, το τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης, που θα ενισχύσει την ήδη δυνατή παρουσία των Ιστορικών χαρτών του Κέντρου όχι μόνο ως μία χωρική και χρονική αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων αλλά και ως μία ισχυρή διαθεματική προσέγγιση των δύο αντικειμένων.
  • 2. Twitter: @ earthellas Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης 2 ΝΕΑ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης έχει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά από πρόταση του Προέδρου του Κέντρου, τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη: 1) Νίκος Λαμπρινός, Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Πρόεδρος 2) Κατερίνα Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Γεωγραφίας Παν/μιο Αιγαίου, Αναπλ. Πρόεδρος 3) Πέρυ Λαφαζάνη, Καθηγήτρια Τμ. Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ, μέλος 4) Μαρία Ρεπούση, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, μέλος 5) Φανή Σέρογλου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, μέλος Και αναπληρωματικά μέλη: 1) Δρ. Μαρία Μαυρομμάτη, διδάσκουσα ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 2) Δρ. Απόστολος Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος α/θμιας εκπαίδευσης 3) Αντώνης Μουρατίδης, Λέκτορας Τμ. Γεωλογίας, ΑΠΘ. Διεύρυνση του Κέντρου Μέσα στον Ιούνιο 2018 το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης απέκτησε νέο τμήμα έρευνας και ψηφιακών εφαρμογών για τις ανάγκες εκπαίδευσης του αντικειμένου της Ιστορίας. Το τμήμα αυτό το ανέλαβε η κα Μαρία Ρεπούση, Καθηγήτρια Ιστορίας του ΠΤΔΕ, ΑΠΘ σε συνεργασία με την Δρ. Μαρία Μαυρομμάτη. Ο λόγος αυτής της διεύρυνσης ήταν για την ενίσχυση της διαθεματικότητας των αντικειμένων της Ιστορίας και Γεωγραφίας. Εξάλλου, πολλές από τις εφαρμογές που γίνονται τα τελευταία χρόνια στο Κέντρο και οι αντίστοιχες αναπτύξεις ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων αφορούν το αντικείμενο της Ιστορίας. Δωρεάν Δεδομένα – λογισμικά – άρθρα – βιβλία κλπ.  Στη διεύθυνση https://blog.gvsig.org/2018/05/07/free -course-about-crime-mapping-gis-in- criminology/ μπορείτε να βρείτε μία σειρά από διαλέξεις που αφορούν το λογισμικό GIS gvSIG. Οι διαλέξεις αυτές αφορούν την χαρτογράφηση της εγκληματικότητας αλλά όμως είναι χωρισμένες σε τμήματα που μπορεί κάποιος να επιλέξει. Έτσι, μπορεί να μάθει για τη χρήση του gvSIG χωρίς απαραίτητα να ασχοληθεί με την εγκληματικότητα. Αν όμως θέλει τότε θα πρέπει να κατεβάσει από την ίδια διεύθυνση τα δεδομένα που αφορούν την Νέα Υόρκη. Editorial Συνέχεια από τη σελ. 1 Η επιμόρφωση θα κρατήσει τρεις ημέρες και θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Marathon Data Systems στη Θεσσαλονίκη. Τα δε σχολεία θα προμηθευτούν δωρεάν από 50 άδειες των λογισμικών GIS της εταιρείας, ESRI, USA. Από τον Σεπτέμβριο μάλιστα θα ξεκινήσουν και οι εφαρμογές σε project στα σχολεία με τη συμμετοχή των μαθητών τους (όταν θα έχετε στα χέρια σας το τεύχος αυτό οι επιμορφώσεις θα έχουν ήδη γίνει). Νίκος Λαμπρινός
  • 3.  Να διεξάγει πρωτογενή έρευνα σε θέματα ψηφιακής ιστορικής εκπαίδευσης,  Να επιμορφώνει εκπαιδευτικούς σε θέματα διδακτικής της ιστορίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την εκμάθηση εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών για τη διδασκαλία της ιστορίας,  Να εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ΠΤΔΕ του ΑΠΘ στη διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση της τεχνολογίας,  Να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και στους φοιτητές και φοιτήτριες τόσο των Παιδαγωγικών Τμημάτων όσο και των Τμημάτων Ιστορίας. Το Τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης θα στεγάζεται στο Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29, Θεσσαλονίκη (περιοχή Ράδιο Σίτυ). ΜΕΛΗ: Ρεπούση Μαρία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ Δρ. Μαυρομμάτη Μαρία, Διδάσκουσα ΠΤΔΕ, ΑΠΘ ΑΡΘΡΟ Το Τμήμα της Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης Το Τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης αποτελεί το νέο τμήμα του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ με έτος ίδρυσης το 2018. Πρόκειται για ένα τμήμα που στοχεύει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και του ψηφιακού περιβάλλοντος στην ιστορική εκπαίδευση. Η σύμπραξη με το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης αποφασίστηκε ώστε, μεταξύ άλλων, να επισημοποιηθεί η διεπιστημονική συνεργασία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας δια μέσου της τεχνολογίας, κρατώντας ταυτόγχρονα και το κάθε αντικείμενο την ταυτότητά του. Το Τμήμα σταδιακά θα επιδιώξει να συνδεθεί ερευνητικά με διεθνείς οργανισμούς που προάγουν τη διδακτική της ιστορίας και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες όπως οι International Society For History Didactics, Euroclio, International Research Association for History and Social Sciences Education και European Association for Digital Humanities, μεταξύ άλλων. Ειδικότερα το Τμήμα σκοπεύει:  Να προσαρμόσει υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία προκειμένου αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση στην ιστορία,  Να δημιουργήσει ψηφιακό υλικό και κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα για την διδασκαλία της ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  Να διαχέει την ψηφιακή γνώση αναφορικά με την ιστορία τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού του μαθήματος όσο και στο επίπεδο της πρακτικής του,  Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και η να διενεργεί ενημερωτικές εκδηλώσεις σε θέματα ψηφιακής ιστορικής εκπαίδευσης,
  • 4. τρίπλευρες σημαίες χρώματος πορτοκαλί και άσπρου και είναι τοποθετημένες μέσα στον κύκλο όπως σημειώνεται στο χάρτη. Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν κωδικό αριθμό για αναγνώριση και ένα τρυπητήρι με ένα μοναδικό σύστημα σήμανσης το οποίο χρησιμοποιείται από τους αγωνιζόμενους για να μαρκάρουν την κάρτα τους και να αποδείξουν ότι έχουν Η δεύτερη κατά σειρά εκπαιδευτική δράση του σχολείου μας, αναφορικά με τη χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και προσανατολισμού όπως οι αναλυτικοί γεωγραφικοί χάρτες και τα GPS, (Geographic Positioning Systems), ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου. Παράλληλα οι μαθητές ασκήθηκαν και στο άθλημα προσανατολισμού orienteering. Το orienteering είναι ένα άθλημα προσανατολισμού που χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένους και λεπτομερείς χάρτες. ΑΡΘΡΟ Εκπαιδευτική Επίσκεψη με τη Χρήση Χαρτών και Ψηφιακών Μέσων Προσανατολισμού στο Σέιχ Σου. Νίκος Αμανατίδης και Χρύσα Γεράνη 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. Σκοπός του 1ου Πειραματικού Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης ήταν να φέρει τα παιδιά σε επαφή με αθλήματα κοντά στην φύση καθώς και την ανάγνωση χαρτών και τον προσανατολισμό σε δασική έκταση ύστερα και από την πρότερη και αρκετά επιτυχή δράση προσανατολισμού και εύρεσης συντεταγμένων στο αστικό Συνέχεια στη σελ. 5 η ενασχόληση με τον αθλητισμό, η επαφή με το περιβάλλον, το περπάτημα στην φύση, η χρήση πυξίδας, η ανάγνωση των χαρτών, η ιδέα της περιπέτειας και η γνωριμία καινούργιων τόπων, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά κίνητρα για να ασχοληθεί κάποιος με το orienteering (Koukouris, 2005). Δωρεάν Δεδομένα – λογισμικά – άρθρα – βιβλία κλπ.  Κυκλοφόρησε η έκδοση 3.0.0 Girona του ελεύθερου λογισμικού QGIS. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τον σύνδεσμο http://download.qgis. org  Μπορείτε να βρείτε τη νέα έκδοση του WebWorldWind της NASA στη διεύθυνση https://worldwind.arc .nasa.gov/. Το λογισμικό αυτό είναι το πρώτο που κατασκευάστηκε ως λογισμικό εικονικής υδρογείου, πριν το Google Earth, και είναι το μοναδικό ελεύθερου και ανοικτού κώδικα. 4 επισκεφθεί το σωστό σημείο ελέγχου (http://www.orienteering- greece.org/2012/11/07/blog-pos-8, τελευταία πρόσβαση 22/5/2018). Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να διαλέξουν μία διαδρομή που να ταιριάζει στις ικανότητες και στην εμπειρία τους. Δεν είναι απαραίτητο να τρέχει κανείς, κάλλιστα μπορεί κάποιος να περπατήσει, γεγονός που βοηθάει τους ηλικιωμένους ή άτομα με σωματικές αναπηρίες να λάβουν μέρος. Το οrienteering είναι ένα ατομικό άθλημα το οποίο απαιτεί αυτοσυγκέντρωση για να διατηρηθεί κανείς πάνω στην επιλεγμένη διαδρομή. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η συμμετοχή ενός ατόμου που θέλει να ξεκινήσει το orienteering προκύπτει από την περιέργεια/επιθυμία που έχει κάποιος για κάτι καινούργιο. Η αγάπη για τα βουνά και γενικότερα για τη φύση, Όποιος συμμετέχει υποχρεούται να επισκεφθεί όλα τα σημεία ελέγχου στη σωστή σειρά. Τα σημεία ελέγχου είναι σημειωμένα πάνω στο χάρτη σαν κύκλοι και είναι πάντοτε χαρακτηριστικά του εδάφους που διακρίνονται. Τα σημεία ελέγχου είναι μεγάλες
  • 5. ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Τέλος η διαθεματική αυτή μάθηση σε υπαίθριο χώρο δίνει νέες προοπτικές στην εκπαίδευση, βελτιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σχέση δάσκαλου- μαθητή. Παρέχει νέους ορίζοντες στους νεαρούς μαθητές, ενισχύει τις δεξιότητες προσανατολισμού, ψηφιακής χρήσης και επιτυχούς ανάγνωσης χαρτών σε φυσικό περιβάλλον καθώς και την αίσθηση της ομαδικότητας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μαθητών αλλά και των δασκάλων τους. Βιβλιογραφία • Brennan, Deirdre and Bleakley, Walter (1997) Predictors, Patterns and Policies for Post School Participation. In: Young People's Involvement in Sport. (Eds: Kremer, John and Ogle, Shaun), Routledge, London and New York, pp. 78-98. ISBN 0-415-16650-0 [Book section] • http://www.orienteering- greece.org/2012/11/07/blog-pos-8/ • Koukouris (2005), Beginners' Perspectives of Getting Involved in Orienteering in Greece. Scientific Journal of Orienteering . 2005, Vol. 16, p18-33. 16p. Συνέχεια από τη σελ. 4 στο αστικό περιβάλλον σε συνεργασία με το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης και τον υπεύθυνο καθηγητή κο Νίκο Λαμπρινό. Οι μαθητές είχαν ως στόχους να γνωρίσουν την χρήση της πυξίδας, να διαβάσουν χάρτες, να ορίσουν διαδρομές και γενικότερα να συνδυάσουν την γνώση με το παιχνίδι. Η ενασχόληση των μαθητών με τέτοιου είδους δραστηριότητες έχει πολλαπλά οφέλη. Στο τομέα της φυσικής αγωγής τα οφέλη σχετίζονται με την α) βελτίωση της φυσικής κατάστασης β) με την βελτίωση της αντιληπτικής και κινητικής ικανότητας, της δύναμης και της ταχύτητας. Στο συναισθηματικό κομμάτι, το orienteering ενισχύει την αυτονομία και την αυτοπεποίθηση αφού οι νέοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις αποφάσεις τους και δεν διστάζουν να τις υλοποιήσουν. Η ενασχόληση με τα συστήματα GPS, η εύρεση των σημείων ελέγχου μέσα σ’ ένα περιαστικό δάσος μετά από επιτυχημένη ανάγνωση του χάρτη προκαλεί στα παιδιά ένα αυθεντικό συναίσθημα επιτυχίας και ευφορίας. digitalearth@hotmail.gr www.digital-earth.edu.gr 5 Η πορεία μας στο δάσος