Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Less38

40 Aufrufe

Veröffentlicht am

Практична робота №11. «Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування» Інструктаж з БЖД

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Less38

  1. 1. Урок №____ 8___ клас 1 група ________________ 2 група ________________ Тема: Практична робота №11. «Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування» Інструктаж з БЖД Мета:  навчальна: сформувати практичні навички розробки та комп’ютерної реалізації лінійного алгоритму для розв’язування поставленої задачі, створення і використання текстових полів і написів для організації введення/виведення даних; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером  розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;  виховна: виховувати пізнавальний інтерес до предмету. Тип уроку: урок формування вмінь і навичок. Хід уроку І. Організаційний етап  привітання  перевірка присутніх  перевірка готовності учнів до уроку ІІ. Повідомленнятеми та мети уроку ІІІ. Актуалізація опорних знань 1. Виконання тестового завдання «Основипрограмування (Python). Поняття змінної, типи даних» (http://nikolay.in.ua/do- uroku/perevirka-znan/104-osnovi-programuvannya/600-osnovi- programuvannya-python-ponyattya-zminnoji-tipi-danikh) ІV. Формування вмінь та навичок Під час виконання практичних завдань пам’ятайтепро правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером! Завдання до практичної роботи: Використовуючисередовище програмування IDLEPython написати програмидля розв’язування наступнихзадач: Завдання 1. Обчисліть вираз 2 в 179 ступені. Виведіть на екран обчислене значення. Завдання 2
  2. 2. Написати програму, яка зчитуєціле число і виводить текст, аналогічний наведеному (пробілимають значення!) Вхідні дані Вводиться ціле число (гарантується, що число заходиться в діапазонівід - 1000 до +1000). Вихідні данні Виводиться двістрічки відповідно до зразка Приклади Входні данні 179 Вихідні данні The next number for the number 179 is 180. The previous number for the number 179 is 178. Завдання 3 В деякій школівирішили набрати три нових класиі облаштуватикабінети для них партами. За кожною партою може сидіти два учні. Відома кількість учнів у кожному класі. Виведіть найменшу кількість парт, яку необхідно придбати. Вхідні данні Програма отримуєна вхід три натуральних числа: кількість учнів у кожному класі (не більше100) Вихідні данні Выведите ответ на задачу. Приклад вхідні данні 20 21 22 виходні данні 32 Завдання 4 Електронний годинник відображаєчас у форматі h:mm:ss, тобто спочатку записується кількість годин(0..23), потім обов'язково двозначнечисло хвилин, після чого двозначна кількість секунд (за необхідності кількість хвилин і секунд доповнитидо двозначного числа). Від початку деякоїдоби пройшло n секунд. Виведіть що в цей час покаже електронний годинник. Вхідні данні
  3. 3. Вводиться число n - ціле, додатнє. Вихідні данні Виведіть покази годинника у відповідному форматі. Приклад вхідні данні 3602 вихідні данні 1:00:02 Приклади розв'язування задач: Завдання 1 print(2**179) Завдання 2 a=int(input()) print("The nextnumber for the number "+str(a)+" is "+str(a+1)+".") print("The previousnumber for the number "+str(a)+" is"+str(a-1)+".") Завдання 3 a=int(input()) b=int(input()) c=int(input()) k=a//2+b//2+c//2+a%2+b%2+c%2 print(k) Завдання 4 n=int(input()) h=n//3600%24 m=n//60%60 s=n%60 print(h,str(m//10)+str(m%10),str(s//10)+str(s%10),sep=":") V. Підсумки уроку Рефлексія  мені було незрозуміло…;  у мене виникли такізапитання…;  я не впорався з такими завданням…;  мені сподобалось ія буду використовувати… VІ. Домашнєзавдання Задача 1 Дано ціле число n. Виведіть наступне за ним парне число. Задача 2
  4. 4. Равлик повзе по вертикальному стовпу висотою h метрів, піднімаючись за день на a метрів, а за ніч опускаючись на b метрів. На який день равлик досягне вершини стовпа? Гарантується, що a>b. Розв’язок задачіу форматі *.py відправити на перевірку учителю, використовуючи E-mail. VІI. Оцінювання роботи учнів

×