Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Slides fra Digital Markedsføring om søgeordsanalyse

1.244 Aufrufe

Veröffentlicht am

Søgeordsanalysen er et af de vigtigste værktøjer til online markedsføring. Søgeordsanalyser skal ikke blot bruges til SEO men også til AdWords, Sociale medier, nyhedsbreve og andet. Du får metoder til at benytte søgeordsanalysen til at optimere din indsats inden for digital markedsføring. Du får på input til at benytte data og information om søgeord til at lave markedsføring både på det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Se slideshowet og få masser af grunde til at gøre søgeordsanalysen værktøj i dine online marketing aktiviteter. Læs også mit 30 siders whitepaper omkring det at lave søgeordsanalyse.

Veröffentlicht in: Marketing
 • Als Erste(r) kommentieren

Slides fra Digital Markedsføring om søgeordsanalyse

 1. 1. Søgeordsanalyse #dm13dk @nrmogensen
 2. 2. Søgeordsanalyse – oplægsholder Nikolaj Mogensen Kort introduktion • • • • • • • 2 Ekspert i onsite optimering og webtekster arbejdet indgående med søgemaskineoptimering i flere år, senest som konsulent hos web-bureauet Deducta. uddannet cand. IT E-business med speciale i strategisk tilgang til international SEO. vinder af SEM Awards 2012 samt Qualified Individual i Google Analytics og Adwords. https://twitter.com/nrmogensen https://plus.google.com/103375419976127330304 http://nikolajmogensen.dk #dm13 @nrmogensen
 3. 3. Søgeordsanalyse – Dagens oplæg • Hurtig gennemgang af hvordan du laver søgeordsanalysen • Sådan bruger du søgeordsanalysen – Operationelt – Taktisk – Strategisk #dm13 @nrmogensen 3
 4. 4. Slideshow Excel skabelon #dm13 @nrmogensen Whitepaper 4
 5. 5. Hurtig gennemgang af hvordan du laver søgeordsanalysen
 6. 6. #Søgeord 1. Find søgeord Find de søgeord som kan være relevante for dig. #dm13 @nrmogensen 6
 7. 7. #Søgeord Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivtet Placering 2. Find data om søgeord Find følgende data omkring dine søgeord • • • • Månedlige søgninger Konkurrence Søgeordseffektivitet Placering #dm13 @nrmogensen 7
 8. 8. #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering #Søgeor d Mdl søgninger#Søgeor Konkurrence d Søgeordseffektivt #Søgeor d et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering #Søgeor #Søgeor d d Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Mdl søgninger Mdl søgninger Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence et et et Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Placering Placering Placering Søgeordseffektivt et et Mdl søgninger et Placering Placering Konkurrence Placering Mdl søgninger Søgeordseffektivt Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence et Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Placering Søgeordseffektivt Mdl søgninger Mdl søgninger Søgeordseffektivt et Mdl søgninger et Konkurrence Konkurrence et Placering Konkurrence Placering Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Placering Søgeordseffektivt et et et Mdl søgninger Placering Placering Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Mdl søgninger Søgeordseffektivt et Placering Konkurrence et Placering Mdl søgninger Søgeordseffektivt Placering Konkurrence Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger et Mdl søgninger Søgeordseffektivt Konkurrence Konkurrence Konkurrence Placering Konkurrence et Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Mdl søgninger Mdl søgninger Søgeordseffektivt Mdl søgninger Placering Mdl søgninger et et et Konkurrence Konkurrence et Konkurrence Konkurrence Placering Placering Placering Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Placering Søgeordseffektivt Mdl søgninger Søgeordseffektivt et et et Konkurrence et Placering Placering Mdl søgninger Placering Søgeordseffektivt Mdl søgninger Placering Konkurrence et Konkurrence Mdl søgninger Søgeordseffektivt Placering Søgeordseffektivt Konkurrence et et Søgeordseffektivt Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Placering et Konkurrence Konkurrence Konkurrence Mdl søgninger Placering Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Konkurrence et et et Søgeordseffektivt Placering Placering Mdl søgninger Placering et Mdl søgninger Konkurrence Placering Konkurrence Søgeordseffektivt Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Søgeordseffektivt et Konkurrence Konkurrence Konkurrence Mdl søgninger et Placering Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Mdl søgninger Konkurrence Placering et et et Konkurrence Søgeordseffektivt Mdl søgninger Mdl søgninger Placering Placering Placering Søgeordseffektivt et Konkurrence Konkurrence et Mdl søgninger Placering Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Mdl søgninger Placering Konkurrence et et Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Placering Placering Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger et Placering Mdl søgninger Konkurrence Placering Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Mdl søgninger Mdl søgninger et et Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Placering Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt Mdl søgninger søgninger Mdl Konkurrence Konkurrence et Søgeordseffektivt et Mdl søgninger KonkurrenceKonkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Placering et Placering Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Søgeordseffektivt et et Placering Placering et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et et Mdl søgninger Mdl søgninger Placering Placering Placering Mdl søgninger Placering Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Mdl søgninger et et et Konkurrence Placering Placering Placering Søgeordseffektivt Mdl søgninger Mdl søgninger et Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Placering Konkurrence Mdl søgninger Mdl søgninger Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Konkurrence Konkurrence et Søgeordseffektivt et et Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Placering et Placering Placering et et Mdl søgninger Mdl søgninger Placering Placering Placering Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et et Placering Placering Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Placering Mdl søgninger Søgeordseffektivt et Placering Konkurrence Mdl søgninger et Placering Søgeordseffektivt Konkurrence Placering et Søgeordseffektivt Placering et Mdl søgninger Placering Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering #Søgeor d #Søgeor d Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering 3. Find alle søgeord Find alle dine relevante søgeord #Søgeor d #Søgeor #Søgeor d d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor #Søgeor #Søgeor d d d #Søgeor #Søgeor d d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor #Søgeor d d #Søgeor #Søgeor #Søgeor d d #Søgeor d d #Søgeor #Søgeor d #Søgeor #Søgeor #Søgeor d #Søgeor d d d #Søgeor d #Søgeor #Søgeor d d d #Søgeor #Søgeor #Søgeor d d d #Søgeor #Søgeor d d #Søgeor #Søgeor #Søgeor #Søgeor #Søgeor d d #Søgeor #Søgeor d #Søgeor d d d d d #Søgeor #Søgeor #Søgeor #Søgeor d d d d #Søgeor #Søgeor #Søgeor d d d #Søgeor d #Søgeor #Søgeor #Søgeor #Søgeor #Søgeor d d d d d #Søgeor #Søgeor d d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor #Søgeor d d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Find dem ved at bruge • Google AdWords keyword planner • Google related søgninger • Übersuggest (Google autosuggest) • Konkurrenters hjemmesider • Kunder og partneres italesættelse #dm13 @nrmogensen 8
 9. 9. #Søgeor d Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d 4. Kategorisering Inddel søgeordene i kategorier og clusters. Hvert søgeord kan være i flere kategorier #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Kategori: Design #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Kategori: Tøj #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Kategori: Ralph Lauren #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Kategori: Skjorter #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Kategori: Skjorter #dm13 @nrmogensen 9
 10. 10. #Søgeor d Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et et Placering Mdl søgninger Placering Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt Konkurrence Søgeordseffektivt et Søgeordseffektivt et Placering et Placering Mdl søgninger Placering Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Mdl søgninger Konkurrence Konkurrence Søgeordseffektivt Søgeordseffektivt et et Placering Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivt et Placering #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d 5. Prioritering Inddel søgeordene efter deres vigtighed #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Prioritet 2: Vigtigste søgeord #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Prioritet 1: Vigtigste søgeord #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Prioritet 3: Vigtigste søgeord #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d #Søgeor d Prioritet 9: Ikke interessante søgeord vi vil holde øje med #dm13 @nrmogensen 10
 11. 11. 6. Forfin dit data Find mere data til din søgeord som eksempelvis #Søgeord Mdl søgninger Konkurrence Søgeordseffektivtet Placering • Type søgeord • Lokal • Produkt • Brand • Indlæg på Instagram • Indlæg på Twitter #dm13 @nrmogensen 11
 12. 12. Find søgeord Forfin data Prioriter Find data Kategoriser #dm13 @nrmogensen 12
 13. 13. Søgeordsanalyse skabelon • Hent den her (mod at tilmelde din email) http://nikolajmogensen.dk/whitepapersogeordsanalyse/ #dm13 @nrmogensen 13
 14. 14. Sådan bruger du din søgeordsanalyse
 15. 15. Strategisk Taktisk Operationelt #dm13 @nrmogensen 15
 16. 16. Rapportering Strategisk Medarbejdere Marketing Produkter Samarbejder Taktisk Struktur Koncepter Kampagner Design Operationelt Indhold Social Media Links #dm13 @nrmogensen 16
 17. 17. Strategisk - Rapportering Alle søgeord Gennemsnit af 07-okt Gennemsnit af 08-nov Gennemsnit af 10-dec Gennemsnit af 12-dec 0 5 10 Total 15 20 25 30 #dm13 @nrmogensen 17
 18. 18. Taktisk - Rapportering Gennemsnit af 07okt Gennemsnit af 08nov Gennemsnit af 10dec Gennemsnit af 12dec 0 5 1 10 2 15 3 9 20 25 30 Gennemsnit af 07okt Gennemsnit af 08nov Gennemsnit af 10dec Gennemsnit af 12dec 0 10 Placering 20 adwords 30 SEO 40 OM 50 SMM 60 70 80 #dm13 @nrmogensen 18
 19. 19. Operationel - rapportering Sum af 07-okt Sum af 08-nov Sum af 10-dec Sum af 12-dec 0 10 Total 20 30 40 Sum af 07-okt Sum af 08-nov Sum af 10-dec Sum af 12-dec 0 5 10 15 Total 20 25 30 35 40 #dm13 @nrmogensen 19
 20. 20. Rapportering Strategisk Medarbejdere Marketing Produkter Samarbejder Taktisk Struktur Koncepter Kampagner Design Operationelt Indhold Social Media Links #dm13 @nrmogensen 20
 21. 21. Operationelt - Indhold • Skriv indhold der matcher de søgeord du gerne vil ligge højt på. • Inkorporér søgeord i – – – – – – – Titel Overskrifter Underoverskrifter Tekst Billeder Interne links Adresse #dm13 @nrmogensen 21
 22. 22. Tip – Husk hovedregel omkring en side per søgeord Når du laver SEO med udgangspunkt i din søgeordsanalyse, så skal du forsøge at have en side per søgeord. Sørg for ikke at sprede indhold omkring dine vigtigste søgeord ud over siden. Vælg den side, der skal rangere på det ønskede søgeord og optimér denne imod ordet http://moz.com/blog/visualguide-to-keyword-targetingonpage-optimization #dm13 @nrmogensen 22
 23. 23. Tip – Brug SEO Quake Keyword Density Alle siger du ikke skal bruge den procentmæssige andel af søgeord. Det er noget sludder! Sørg for at du har en naturlig brug af dit søgeord. Kig på hvad konkurrenterne har og gør det endnu bedre end dem. De pågældendes side vigtigste søgeord skal være blandt de mest brugt og med en høj vigtighed. Find SEO Quake her: • http://www.seoquake.com / #dm13 @nrmogensen 23
 24. 24. Tip – Brug synonymer til dit søgeord Hvis du optimerer søgeord imod bestemt søgeord kan der være en risiko for, at du overoptimere teksterne så det bliver for tydeligt for Google. Brug synonymer og afarter af det søgeord siden skal optimeres imod. Det giver dig flere placeringer og bedre placeringer Find synonymer her: • http://sproget.dk • Google.dk related search #dm13 @nrmogensen 24
 25. 25. Operationelt - Links • Brug dine søgeord til at bygge links. De sider du får links fra skal handle om de søgeord du gerne vil blive fundet på. • Søg efter relevante informationssider, bloggere, kataloger, fora, presse etc. der rent faktisk handler om dine søgeord #dm13 @nrmogensen 25
 26. 26. Tip – Brug søgeord i og omkring links Når du linkbygger skal du bruger søgeordene fra din søgeordsanalyse Side 1 Ankertekst Relevant emne Du skal bruge den på den side der link, omkring linket og i mindre udstrækning som ankertekst. På de sider du får links fra skal du derfor prøve at inkorporere søgeord. Uanset om det er søgeord på linkkataloger, forumprofiler, kunder, leverandører, medier, aviser etc. Dit website Side 2 Relevant emne #dm13 @nrmogensen Ankertekst 26
 27. 27. Tip – Brug Google søgning til at finde linksteder Google er et af de bedste steder at finde steder hvor du kan linke. Brug søgefunktioner som: Intitle: Inurl: Intext: -Søgeord Og afgræns med tid Brug søgeord som blog, kommentarer, debat, artikel, hjemmeside etc. sammen med dit søgeord #dm13 @nrmogensen 27
 28. 28. Tip – Brug ahrefs til at tjekke ankertekstfordelingen Spred din ankertekst ud, så der ikke er over 15 % af dine links med nogen søgeord (ud over dit brand selvfølgelig) Brug Ahrefs til at tjekke ankertekstfordelingen Tjek både Terms og Phrases! #dm13 @nrmogensen 28
 29. 29. Operationelt - Social Media • Brug dine søgeordsanalyser til at finde personer du skal interagere med, søgeord du skal snakke om • Gør dig til ekspert inden for dine vigtigste søgeord #dm13 @nrmogensen 29
 30. 30. Tip – #Hashtag dine søgeord For at gøre dine opslag søgbare på de sociale medier er det effektivt at indsætte #hashtags på dem. Det er det fordi det så er muligt at finde dine opslag og interagere med dem for kunder og brugere. Altså får du større effekt ud af dine indlæg, da folk finder dem #dm13 @nrmogensen 30
 31. 31. Tip – Find interessante personer med søgeord Arbejder du indenfor et bestemt felt giver det mening at følge lignende virksomheder og personer på de sociale medier for at styrke sin egen relevans og autoritet. Til dette kan du bruge: • • • Klout Google og søg site:twitter.com Brug søgemaskinerne på de sociale medier #dm13 @nrmogensen 31
 32. 32. Tip – Hold øje med din søgeord med Twilert Med Twilert kan du holder øje med søgeordene fra din søgeordsanalyse. Hermed får du mails hver gang nogle skriver på Twitter omkring det pågældende søgeord. Du kan således reagere på tweets, der handler om dit søgeord Pas dog på ikke at indsætte søgeord, der også forekommer på engelsk, da disse ikke er relevante at interagere med i forhold til det danske marked #dm13 @nrmogensen 32
 33. 33. Rapportering Strategisk Medarbejdere Marketing Produkter Samarbejder Taktisk Struktur Koncepter Kampagner Design Operationelt Indhold Social Media Links #dm13 @nrmogensen 33
 34. 34. Taktisk - Struktur • Strukturen på dit website skal tage udgangspunkt i søgeordsanalysen. • Dine vigtigste søgeord skal være repræsenteret i de stærkeste sider på dit website (forside og hovedmenupunkter) #dm13 @nrmogensen 34
 35. 35. Tip – Kortlæg din hjemmesides struktur og sammenlign med din søgeordsanalyse Forside 100 Sæt din struktur op i et Excel ark eller i et diagram med udgangspunkt og sammenlign dette med søgeordsanalysen. Søgeord 1 Søgeord 2 Dine vigtigste søgeord skal være øverst i din arkitektur og longtail søgeord skal være længere nede. Kategori 60 Søgeord 3 Søgeord 4 Produkt 25 Søgeord 5 Søgeord 6 Produkt 25 Søgeord 7 Søgeord 8 Kategori 60 Søgeord 9 Søgeord 10 #dm13 @nrmogensen 35
 36. 36. Tip – Lav en sektion, hvor du kan målrette søgeord uden for din struktur Forside 100 Lav eksempelvis en blog eller en videns database, hvor du kan skrive om longtail søgeord eller bare søgeord, der ikke lige passer ind i din hjemmesides struktur. Søgeord 1 Søgeord 2 Kategori 60 Søgeord 3 Søgeord 4 Produkt 25 Produkt 25 Søgeord 7 Søgeord 8 Søgeord 9 Søgeord 10 #dm13 @nrmogensen Kategori 60 Søgeord 5 Søgeord 6 Blog 60 Søgeord 10 Søgeord 11 Indlæg 25 Søgeord 11 Søgeord 12 36
 37. 37. Tip – Tænk gerne linkskulpturing ind Forside 100 Linkskulpturing handler om at fortælle Google hvilke sider, der er de vigtigste ved at give disse mest intern linkjuice. Søgeord 1 Søgeord 2 Sørg derfor for at lave intern linkbuilding til dine mest vigtige sider. Her kan værktøjer som manuel indsættelse af interne links eller footerlinks tages i brug Kategori 60 Søgeord 3 Søgeord 4 Produkt 70 Søgeord 5 Søgeord 6 Produkt 25 Søgeord 7 Søgeord 8 Kategori 60 Søgeord 9 Søgeord 10 #dm13 @nrmogensen 37
 38. 38. Taktisk – Koncepter og kampanger • Kig på dine søgeord og lad dig inspirere af dem til at udarbejde koncepter. • Koncepter er tiltag både på og udenfor dit website, der kan skabe omtale, dialog og værdi for kunderne. • Dine vigtigste søgeord er det du skal sælge. Derfor er det også det dine søgeord dine kampagner skal handle om #dm13 @nrmogensen 38
 39. 39. Tip – Kig på hvad dine konkurrenter gør på centrale søgeord Søg på dine vigtigste søgeord og lokalisér konkurrenter ud fra disse. Dit website Konkurrent Konkurrent Se og analyser herefter hvad konkurrenterne gør på deres sider. • • Hvilken værdi giver de brugeren? Hvad skriver de? Dette kan du bruge til at lave kampagner og koncepter for dit eget website #dm13 @nrmogensen 39
 40. 40. Tip – Lav linkbuilding kampagner der matcher din søgeord Der er forskellige søgeord der passer til forskellige typer af kampagner og linkbuilding. Kig på dine søgeord og overveje hvordan nettet hænger sammen på disse. Er der eksempelvis tal om et marked med massere af bloggere kan det være en idé at lave linkbuilding kampagner målrettet disse. Blogs Kontakt Linkbuilding Omvendt kander være tale om søgeord, som mange kommuner behandler på deres hjemmeside, hvorfor man kan målrette disse med Content Marketing kampagner Content Marketing #dm13 @nrmogensen 40
 41. 41. Tip – optimér dine AdWords ud fra søgeordsanalyse Dine AdWords kan optimeres meget ud fra din søgeordsanalyse. Du kan i din AdWords opsætning lade dig inspirere af struktur, kategorier, vigtige søgeord, antal søgninger etc. Du kan i dine bannere italesætte de samme søgeord som kunderne bruger til at finde dine produkter Du kan optimere budgivningen med udgangspunkt i dine organiske placeringer #dm13 @nrmogensen 41
 42. 42. Tip – Tjek søgeord for sæsonudsving Sæsonudsving er rigtig vigtigt i forhold til dine kampagner i virksomheden. Søgeordsanalysen og Google Keyword Planner eller Google Trends kan være med til at identificere, hvornår kampagner skal lanceres. Husk der kan gå 3 måneder inden effekten af linkbuilding ses. • • Google Keyword Planner Google Trends #dm13 @nrmogensen 42
 43. 43. Taktisk - Design • Sørg for i designet at der laves plads til at de centrale søgeord fra søgeordsanalysen kan inkorporeres i designet • Kig på hvad det for en type af søgeord, når du designer de forskellige niveauer af hjemmesiden. • Hvilket mindset er personen i, når der søges efter det pågældende søgeord. Hvordan kan designet være med til at levere svar til det som søgeren er ude efter? #dm13 @nrmogensen 43
 44. 44. Tip – Lav et design der muliggør tekst på kategorier og forside Jeg ser det igen og igen, at designere ‘glemmer’ at gøre plads til tekst på forsiden og på kategorisiden. Forside TEKST Det er absolut essentielt, at du har mulighed for at målrette de to øverste niveauer af dit website imod søgeordene fra søgeordsanalysen. Kategori TEKST Produkt TEKST Kategori TEKST Produkt TEKST #dm13 @nrmogensen 44
 45. 45. Tip - Inkorporér bruger intention ved søgeord i designet Forside 100 Når folk finder dit website i Google kommer de ofte ind dybt på siden (en produktside eller en kategoriside) Søgeord 1 Søgeord 2 Tænk brugeres mindset ind i designet Kategori 60 Søgeord 3 Søgeord 4 Hvad leder brugen efter ved den pågældende søgning? Kategori 60 Søgeord 5 Søgeord 6 Blog 60 Søgeord 10 Søgeord 11 Tænk søgeordsanalysen ind fra starten af dit design Produkt 25 Produkt 25 Søgeord 7 Søgeord 8 Søgeord 9 Søgeord 10 #dm13 @nrmogensen Indlæg 25 Søgeord 11 Søgeord 12 45
 46. 46. Rapportering Strategisk Medarbejdere Marketing Produkter Samarbejder Taktisk Struktur Koncept Kampagner Design Operationelt Indhold Social Media Links #dm13 @nrmogensen 46
 47. 47. Strategisk - medarbejdere • Du kan bruge søgeordsanalysen til at vælge medarbejdere til din markedsføring. • De medarbejdere du skal have ansat skal brænde for dine vigtige søgeord. • De medarbejdere du skal have ansat skal være eller blive autoriteter inden for deres områder. • Typen af søgeord og behovet for optimeringen skal afspejle sig i medarbejdernes kompetencer #dm13 @nrmogensen 47
 48. 48. Strategisk - Marketing • Brug søgeordsanalysen til at beslutte hvilke marketing kanaler du skal satser på. • Ser du et stort potentiale i at forbedre dine placeringer, så skal du investere i indhold og autoritet. #dm13 @nrmogensen 48
 49. 49. Tip – Lav udregninger på potentialet for bedre placeringer Inden du bruger resurser på at få bedre placeringer så lav vurderinger af potentialet ROI: ((CTR1 * mdl søgninger * CR * DB) – investering) / investering CTR varierer betydeligt alt efter type af søgeord – find CTR tal her: http://connect.relevance.c om/a-tale-of-two-studiesestablishing-google-bingclick_through-rates Eksempel Investering (Udgift ved udarbejdelse af indhold og linkbuilding): 1.500 500 mdl søgninger CTR ved #1: 25% CR: 2 % DB 500 1 år: ((25% * 500 * 2% * 500)– 1500) / 1500 = -16,7 % 2 år ((2* 25% * 500 * 2% * 500)– 1500) / 1500 = 66,7 % #dm13 @nrmogensen 49
 50. 50. Strategisk - Produkter • Udvid din produktportefølje med udgangspunkt i din søgeordsanalyse. • Få eksempelvis produkter inden for de søgeord med lav konkurrence og stort potentiale • Undersøg nye mulige varegrupper og brand din virksomhed kan sælge igennem din søgeordsanalyse #dm13 @nrmogensen 50
 51. 51. Tip – køb produkter ind, du kan se et behov for i søgeordsanalysen Forside 100 Indkøbe produkter, der har potentiale i markedet. Søgeord 1 Søgeord 2 Gå efter produkter inden for søgeord og brands, hvor du kan se du vil kunne opnå gode placeringer Kategori 60 Udvid din søgeordsanalyse og undersøge nye produkter og søgeord, der kunne være interessant for din virksomhed. Lav en ny fane i din søgeordsanalyse og begynd din research inden for branchen. Søgeord 3 Søgeord 4 Produkt 25 Produkt 25 Søgeord 7 Søgeord 8 Søgeord 9 Søgeord 10 #dm13 @nrmogensen Kategori 60 Søgeord 5 Søgeord 6 Kategori 60 Søgeord 7 Søgeord 8 Produkt 25 Produkt 25 Søgeord 9 Søgeord 10 Søgeord 11 Søgeord 12 51
 52. 52. Strategisk - Samarbejder • Samarbejder er noget af det vigtigste for din markedsføring. • Søgeordsanalysen kan hjælpe dig med at vise hvem du skal lave samarbejder med. #dm13 @nrmogensen 52
 53. 53. Tip – Google dine vigtigste søgeord. Indgå samarbejde med alle dem der ikke er konkurrenter Hvis Google mener, at en given side er vigtig at placere højst på en søgning, så vil et link fra en af disse sider betyder enormt meget for dine placeringer på det søgeord. Google derfor dine vigtigste søgeord og forsøg på den en eller anden måde at indgå samarbejde med alle dem der ikke er konkurrenter. #dm13 @nrmogensen 53
 54. 54. Opsummering • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tip – Brug synonymer til dit søgeord Tip – En side per søgeord Tip – Brug SEO Quake Keyword Density Tip – Brug Google søgning til at finde linksteder Tip – Brug søgeord i og omkring links Tip – #Hashtags dine søgeord Tip – Find interessante personer med søgeord Tip – Hold øje med din søgeord med Twilert Tip – Sæt dig ind i din kundes mindset når de søger efter ordet Tip – Kig på hvad dine konkurrenter gør på centrale søgeord Tip – optimér dine AdWords ud fra søgeordsanalyse Tip – Lav kampagner der matcher dine søgeord Tip – Tjek søgeord for sæsonudsving Tip – Lav et design der muliggør tekst på kategorier og forside Tip - Inkorporér bruger intention ved søgeord i designet Tip – Lav udregninger på potentialet for bedre placeringer Tip – køb produkter ind, du kan se et behov for i søgeordsanalysen Tip – Google dine vigtigste søgeord. Indgå samarbejde med alle dem der ikke er konkurrenter #dm13 @nrmogensen 54

×