Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat?

127 Aufrufe

Veröffentlicht am

De presentatie van workshop 'Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat?' verzorgd tijdens het congres 'Samen werken aan sociale inclusie' op 15 maart 2018. Bekijk voor meer presentaties en verslagen de website www.nieuwewegenggzenopvang.nl.

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat?

 1. 1. Experiment Weer thuis in de wijk Platform31 Netty van Triest Netty.vantriest@platform31.nl
 2. 2. 2 Experiment Weer thuis in de wijk 1. Woningen voor doorstromers? 2. Procesregie op integraal aanbod en samenwerking? 3. Zachte landing in de wijk? 2
 3. 3. 3 Vraag in beeld Behoefte aan duidelijke kwantitatieve opgave • Grip op cijfers: geen enorme aantallen • Ambitie geformuleerd; uitstroom blijft achter • Meeste gebieden kwantitatief tekort Kwalitatieve knelpunten • Andere woningen en woonvormen o Lage huurprijs, studio’s/HAT, kamers (jongeren) geclusterde woonvormen, Skaeve Huse, Magic Mix • Spreiding (herkomstgemeente) • Wens rustige woonomgeving
 4. 4. 4 Procesregie: op drie niveau’s
 5. 5. 5 Procesregie: Samenwerken op casus GemeenteZorginstelling Woningcorporatie Cliënt Zorgplan Beschikking Huurovereenkomst Capaciteitsafspraken Prestatieafspraken
 6. 6. 6 Casuïstiek in de praktijk Centrale regie op toegang Vaak wens, realisatie slechts aantal gebieden Afspraken vooraf over inhoud individueel arrangement Vaak: wonen en begeleiding wel, Minder: inkomen – schuldhulp, jeugd en gezondheid minimaal Regie op proces casus Top down in veel plaatsen in opbouw, geen model bij reguliere uitstoom Terugkeergarantie Soms Monitoring en preventie Onbekend: Rol en taakverdeling, capaciteit, rol wbc, welk instrumentarium
 7. 7. Apeldoorn 7 Opstapregeling Apeldoorn centrale regie en monitoring
 8. 8. 8 Procesregie leefomgeving Samenwerken voor zachte landing wijk Invulling randvoorwaarden In kinderschoenen, primaire aandacht naar wonen en begeleiding Nieuw aanbod in wijk Respijthuis, inloopfunctie, sociale beheerder voor doorstromers en wijk, 24/7 beschikbaarheid, vroegsignalering, woningen rondom wijksteunpunt, waakvlamcontract Sociaal contact Opzet sociale netwerken, buurtcirkels, inzet ervaringsdeskundigen. Algemene wijkvoorzieningen: clubs, verenigingen Toeleiding nog startend, onwennigheid zorgbegeleiders
 9. 9. 9 Procesregie: afspraken tussen organisaties Nieuwe afspraken bij inkoop begeleiding Achteraf verantwoorden Pilot Eperweg, Noord Veluwe (Opstartende) experimenten – overlap Verwarde Personen/EPA Regelruimte: Breda, 10 uitstromers intramuraal, vrijheid in te vullen Dordrecht, pilot Beschermd Thuis, vrijheid invullen participatie Den Bosch, wijkexperiment met budget voor wijkwerkers
 10. 10. Thuis in de Wijk ‘s Hertogenbosch Regio Bommelerwaard - Meierij
 11. 11. Waarden & visie USSING OTHERING werkbijeenkomst 1 maart 2018 11
 12. 12. 12werkbijeenkomst 1 maart
 13. 13. Ondertussen in de praktijk werkbijeenkomst 1 maart 2018 13 • Al doende leren • Botsende systemen • Stap voor stap • Woudlopershandboek • Gesprekskompas
 14. 14. Geleerde lessen • Basiswaarden • Brede betrokkenheid • Praktijk leidend • Omgaan met onzekerheid • Taal en begrip • Vertrouwen bouwen werkbijeenkomst 1 maart 2018 14
 15. 15. Vijf beloften en vijf vuistregels • Goed wonen - een veilig thuis -> iedereen een dak • Gezonde financiën - geen onnodig gedoe -> behoud uitkering • Waardevolle daginvulling -> gewoon aan de slag • Goede ondersteuning - die echt bij jou past -> waakvlamcontract • Fijne leefomgeving – voor en met iedereen -> eigenaarschap bij hulpvragen werkbijeenkomst 1 maart 2018 15 Steeds in contact met de mensen in de buurt of wijk
 16. 16. We doen het samen • Goed wonen - een veilig thuis -> iedereen een dak • Corporatie: variatie in woon- en contractvormen, snelle bemiddeling • Zorgaanbieder: begeleiding op wonen, directe interventie en woonalternatief indien nodig • Gemeente: variatie aan woonvormen, huur inhouden op uitkering, toegankelijke schulddienstverlening werkbijeenkomst 1 maart 2018 16
 17. 17. werkbijeenkomst 1 maart 2018 17

×