Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

PananalisksikGAWAIN BLG1.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

PananalisksikGAWAIN BLG1.pptx

  1. 1. GAWAIN BLG. 1: MENSAHE KO, IHAHAYAG KO! Pangkalahatang Panuto 1. Basahing mabuti ang akda at ibigay ang kabuuang mensahe nito. 2. Isulat sa loob ng kahon ang kabuuang mensahe ng akdang ito. Maaring talakayin o ipaliwanag mo ang iyong naging pangunahing damdamin , saloobin o opinyon sa akdang ito. Maari din isama ang iyong naging pananaw kung bakit isinulat ang akdang ito. Maari mo ring talakayin kung makatotohanan o hindi ang kaganapang ito. Gayundin sa katapusan o huling talata ng iyong sagot isulat ang reply mo sa e-mail ni Bebeng kung sakaling isa ka sa miyembro ng pamilya niya at naatasang sagutin ang sulat niya.
  2. 2. PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA PUNTOS NILALAMAN 10 PAGTALAKAY 10 LIHAM 5 KABUUANG PUNTOS 25

×