Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Curriculum Vitae - Nichy Gheorghe1.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Curriculum Vitae - Nichy Gheorghe1.pdf

  1. 1. Nichy Gheorghe Cetățenie: română (+40) 770645036 Data nașterii: 7 Mai 85 Gen: Masculin E-mail: nicusgyy@gmail.com Adresă: Aleea Diham nr. 2 bl. B16 sc.2 ap 80, sector 2 București 022162 (România) DESPRE MINE Cred despre mine că sunt o persoană tânără și sociabilă. Îmi place să lucrez în cadrul unei echipe și mă pot adapta la diverse personalități și specificuri culturale. Am lucrat în diferite roluri de-a lungul carierei mele și cred că acest lucru îmi permite să mă adaptez ușor la orice mediu de lucru și echipă. Am ocupat atât poziții tehnice, cât și de manager/coordonator de echipe, ceea ce îmi permite să am deschiderea de-a vedea imaginea de ansamblu și mă ajută să învăt repede lucruri noi. EXPERIENȚA PROFESIONALĂ OPERATOR CNC AATEQ [ Oct 21 – Oct 22 ] Localitatea: Cristian , jud. Brașov Țara: România ◦Reglare mașini cnc pentru frezare /strung ◦Scriere in limbaj G-CODE a programului, necesar pentru operarea utilajului CNC ◦Producerea pieselor conform specificatiilor din desenul tehnic OPERATOR/TEHNICIAN MAȘINI AUTOMATE ȘI SEMIAUTOMATE PREFORMARE HELLA ELECTRONICS [ Oct 18 – În curs ] Localitatea: Ghiroda, jud. Timiș Țara: România ◦ Preformare componente pentru inserție manuală. ◦ Reglare mașini pentru preformare. ◦ Intervenție asupra mașinii pentru reparații, dacă este cazul. ◦ Comandarea de componte pentru preformare/debitare,verificare stocuri, confirmare plan de lucru prin programul SAP. ◦ Măsurători cu șublerul, comparator cât și microscop electronic pentru asigurarea conformității pieselor cu desenul tehnic. ◦ Interpretare desen tehnic. ◦ Îmbunătățirea echipamentului de lucru pentru eficientizarea producției și reducerea volumului de rebut. ◦ Raportarea producției zilnice, lunare și semestriale către superiorii direcți. ◦ Calcularea eficienței zilnice, lunare și semestriale. ȘOFER TAXI FAN TAXI SRL [ Oct 16 – În curs ] Localitatea: Timișoara, jud. Timiș Țara: România ◦ Respectarea cu strictețe a actelor normative care reglementează circulația pe drumurile publice. ◦ Verificarea stării tehnice a autovehiculului înainte de a pleca în cursă. ◦ Efectuarea îngrijirii zilnice a autovehiculului. ◦ Transportul în condiții de siguranță optime a pasagerilor.
  2. 2. OPERATOR MAȘINI AUTOMATE ȘI SEMIAUTOMATE SC CONTITECH SRL [ Iun 16 – Oct 18 ] Localitatea: Timișoara, jud. Timiș Țara: România ◦ Realizarea planului zilnic stabilit. ◦ Îndeplinirea sarcinilor stabilite de superiorul direct. ◦ Respectarea specificațiilor tehnice ale fiecărui produs. ◦ Realizarea indicatorilor de producție (productivitate, calitate și deșeuri) pentru sectorul său de activitate. ◦ Participarea la numărarea stocului lunar și asigurarea de rapoarte exacte pentru toate materialele și produsele semifabricate din sectorul respectiv. ◦ Pregătirea raportului de rezultate a producției zilnice. ◦ Păstrarea evidenței comenzilor alocate, a consumului de materii prime și a producției realizate. DIRECTOR OPERAȚIONAL SC S.E.S. REMETEA MARE SRL [ Dec 15 – Mai 16 ] Localitatea: Ianova, jud. Timiș Țara: România ◦ Planificarea și coordonarea activității, stabilirea priorităților și a strategiei de dezvoltare. ◦ Urmărirea și analizarea rezultatelor, alinierea acestora la schimbările mediului economic. ◦ Stabilirea unor relații bune cu clienții și furnizorii, urmărirea contractelor. ◦ Monitorizarea bugetelor. ◦ Centralizarea, analizarea și raportarea rezultatelor. ◦ Optimizarea proceselor și stabilirea criteriilor de performanță, supervizarea îndeplinirii responsabilitatilor. ◦ Prospectarea pieței și găsirea de noi oportunități, eficientizarea vânzărilor. PREOT PAROH PAROHIA AGADICI [ Ian 12 – Sep 15 ] Localitatea: Agadici, jud. Caransebeș Țara: România ◦ Slujirea Liturghiei și a slujbelor. ◦ Vizitarea bolnavilor prin case și spitale să le acorde mângâiere sufletească și Sfintele Taine. ◦ Menținerea evidenței în registrele matricole, Registrul de evidență a familiilor, Cronica parohiei și Inventarul bisericii. ◦ Menținerea ordinii și curăteniei Bisericii. ◦ Menținerea bibliotecii Bisericii. ◦ Emiterea de extrase în formă legală, cu ștampila parohiei. ◦ Participarea la lucrărilor Comunității bisericești, a Comitetului de conducere și a organizațiilor din cuprinsul sferei sale de activitate, acordându-le îndrumările necesare pentru activitate. ◦ Desemnarea și eliberarea paraclisierilor și cântăreților, să îi îndrume, conducă și să îi supravegheaze în activitatea lor. ◦ Înaintarea raportului anual despre activitatea sa arhiereului competent. ◦ Conducerea întregul program educativ al parohiei.
  3. 3. PROFESOR DE RELIGIE ȘI ENGLEZĂ ȘCOALA CU CLASELE I-VIII DIN GIULVĂZ [ Ian 11 – Aug 11 ] Localitatea: Giulvăz, jud. Timiș Țara: România ◦ Programarea activității de învățare. ◦ Elaborarea proiectului didactic. ◦ Organizarea activității de învățare. ◦ Elaborarea instrumentelor de evaluare. ◦ Dezvoltarea curriculumului optional. ◦ Desfășurarea activității de predare-evaluare elevi. PROFESOR DE RELIGIE CENTRUL ȘCOLAR pentru EDUCAȚIE INCLUSIVĂ "PAUL POPESCU NEVEANU" [ Sep 08 – Iul 11 ] Localitatea: Timișoara, jud. Timiș Țara: România ◦ Proiectarea activității-elemente de competență. ◦ Realizarea activităților didactice curriculare. ◦ Realizarea activităților didactice extracurriculare. ◦ Evaluarea rezultatelor învățării. ◦ Managementul clasei de elevi. ◦ Managementul carierei și al dezvoltării personale. ◦ Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității școlare. PROFESOR DE RELIGIE ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR.20 [ Sep 07 – Iul 08 ] Localitatea: Timișoara, jud. Timiș Țara: România ◦ Proiectarea activității-elemente de competență. ◦ Realizarea activităților didactice curriculare. ◦ Realizarea activităților didactice extracurriculare. ◦ Evaluarea rezultatelor învățării. ◦ Managementul clasei de elevi. ◦ Managementul carierei și al dezvoltării personale. ◦ Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității școlare.
  4. 4. COORDONATOR ECHIPĂ VÂNZARE BCR - ASIGURĂRI DE VIAȚĂ [ Iul 07 – Mar 08 ] Localitatea: Timișoara, jud. Timiș Țara: România ◦ Organizarea, coordonarea și monitorizarea întregii activități a echipei de vânzări. ◦ Cunoașterea caracteristicilor produselor și serviciilor oferite de Banca, precum si cele ale concurenței. ◦ Identificarea oportunităților de pe piață în scopul atragerii de noi clienți. ◦ Stabilirea și participarea la întâlniri și prezentări, singur ori împreună cu membrii echipei, cu scopul de a promova și vinde produsele și serviciile băncii. ◦ Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor de vânzări ale echipei (realizarea target-ului); ◦ Stabilirea împreună cu superiorul direct a sarcinilor și responsabilităților membrilor echipei, în conformitate cu fișa postului. ◦ Supervizarea formării membrilor echipei de vânzări. ◦ Evaluarea performanței membrilor echipei, împreună cu superiorul direct. ◦ Menținerea contactului permanent cu clientii Bancii pentru a le prezenta oferte noi sau eventuale modificări apărute. CONSULTANT ASIGURĂRI GENERALI ASIGURĂRI [ Oct 06 – Mai 07 ] Localitatea: Timișoara, jud. Timiș Țara: România Menținerea și îmbunătățirea relației cu clienții. Promovarea, prezentarea și vânzarea produselor companiei. Efectuarea analizei de risc pentru client, construirea de oferte și finalizarea vânzărilor. Prospectarea permanentă a pieței și promovarea serviciilor financiare. Oferirea de servicii post - vânzare clienților pe durata derulării contractului. EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ Certificat de competență Profesională- Operator CNC Optim AD Clificari SRL [ Dec.21 – Feb 22 ] Adresă: STR. M Kogalniceanu, nr. 23, 500173 Brașov, jud. Brașov (România) Master/Studii postuniversitare: Istorie și Interconfesionalism Universitatea de Vest din Timișoara [ Sep 09 – Iun 11 ] Adresă: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timișoara, jud. Timiș (România) https://www.uvt.ro/ro/ Studii postuniversitare: Pedagogie - MODUL PSHIOPEDAGOGIC - NIVEL I Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - Universitatea de Vest din Timișoara [ Sep 09 – Iun 10 ] Adresă: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timișoara, jud. Timiș https://dppd.uvt.ro/ Diplomă de licență Facultatea de Teologie Ortodoxă [ Sep 05 – Iun 09 ] Adresă: Calea Bogdăneștilor, nr. 69, 300402 Timișoara, jud. Timiș (România)
  5. 5. Diplomă de bacalaureat Seminarul Teologic Liceal Ortodox [ Sep 00 – Iun 05 ] Adresă: Strada Radu Vodă, nr. 24A, 040272 București (România) https://www.seminarortodoxbucuresti.ro COMPETENȚE LINGVISTICE Limbă(i) maternă(e): Română Altă limbă (Alte limbi): Engleză COMPREHENSIUNE ORALĂ C1 CITIT C1 SCRIS C1 EXPRIMARE SCRISĂ C1 CONVERSAȚIE C1 COMPETENȚE DIGITALE Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar / Navigare Internet / Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype)/ Utilizare program design+ programare G- CODE( Fanuc +SiNUMERIC) CAD-CAM COMPETENȚE PERSONALE Abilități de comunicare și interpersonale Excelentă comunicare orală și scrisă - pot înțelege cu ușurință informațiile și le pot transmite mai departe în mod clar și coerent. Abilități de comunicare publică. Creativitate, adaptabilitate la un mod accelerat de lucru și abilitatea de-a lucra foarte bine în echipă. Capacitatea de-a lucra independent. Receptivitate la nou și predispoziția de a învăța lucruri noi. Aptitudini generale și organizatorice Responsabulitate și respectarea termenelor. Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite. Capacitatea de a soluționa probleme Capacitatea de a învăța, recunoasterea necesitatii si abilitatea de a se angaja in invatarea continua. Capacitatea de adaptare la noi situații, creativitate; Abilități de leader, intelegerea rolului de conducător și a principiilor si atitudinilor de a conduce. Abilitatea de a lucra independent. Capacitatea de a concepe proiecte și de a le derula. Preocuparea pentru obținerea calității.

×