Anzeige
Khbd1920 k2 43.01.201.070_ngothikimkieu
Khbd1920 k2 43.01.201.070_ngothikimkieu
Khbd1920 k2 43.01.201.070_ngothikimkieu
Khbd1920 k2 43.01.201.070_ngothikimkieu
Anzeige
Khbd1920 k2 43.01.201.070_ngothikimkieu
Khbd1920 k2 43.01.201.070_ngothikimkieu
Khbd1920 k2 43.01.201.070_ngothikimkieu
Nächste SlideShare
KhbdKhbd
Wird geladen in ... 3
1 von 7
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Khbd1920 k2 43.01.201.070_ngothikimkieu

  1. Năm học: 2019 – 2020. Học kì: II. Họ và tên người soạn: Ngô Thị Kim Kiều. MSSV: 43.01.201.070 Điện thoại liênhệ: 0967097440 Email: kieuka259@gmail.com KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tên bài soạn: Nhận biết một số iontrong dung dịch (Lớp: 12; Ban: cơ bản) I. Mục tiêu: 1. Về năng lực: sau khi học xong bài này HS có khả năng: - Trình bày được nguyên tắc nhận biết một ion trong dung dịch. - Trình bày được cách nhận biết một số ion trong dung dịch. - Vận dụng kiến thức giải quyết các bài tập liên quan đến nhận biết ion trong dung dịch. - Rèn luyện, nâng cao kĩ năng thiết kế thí nghiệm, sử dụng công nghệ thông tin. 2. Về phẩm chất: - HS có hứng thú với tiết học. - HS có thái độ tập trung, nghiêm túc trong quá trình học. 3. Định hướng phát triểnnăng lực: Năng lực chung: - Năng lực giao tiếp và hợp tác. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin. Năng lực chuyên môn: - Năng lực nhận thức hóa học. - Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. II. Trọng tâm: - Nguyên tắc và cách nhận biết các ion trong dung dịch. III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - KHBD. - Máy tính, máy chiếu, bút lông. KHOA HÓA HỌC
  2. 2. Học sinh: - Học bài và đọc trước nội dung bài học. - Sách giáo khoa. - Vở, bút. IV. Phương pháp, phương tiệndạy học: 1. Phương pháp: - Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm việc nhóm. - Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề. - Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan. 2. Phương tiện: - Bảng, bút lông. - Máy tính, máy chiếu, bảng tương tác. V. Tổ chức hoạt động dạy học: Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật Hoạt động 1. Tìm hiểu nguyên tắc nhận biết một ion trong dung dịch. 1 - Slide giới thiệu bài học. 2 - Sơ đồ tóm tắt nội dung chính của bài giảng.
  3. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật 3 - GV chiếu một loạt các hình ảnh và tên các hóa chất, trong vòng 1 phút 2HS nào nhanh nhất chạy lên nối đúng hình ảnh với tên hóa chất sẽ được 1 điểm cộng vào điểm miệng. - GV mời HS nhận xét. - Bấm nút mũi tên bên phải trên bàn phím để hiện ra các hình. - Khi cần tính thời gian thì bấm mũi tên cho hiện đồng hồ, nhấp chuột để đồng hồ chạy thời gian. 4 - GV kết luận đáp án. - GV hỏi HS: “Từ những hình ảnh trên vậy các em hãy cho biết chúng ta thường dựa vào đâu để nhận biết một chất” - HS trả lời. - GV ghi nhận câu trả lời của HS. - GV mời HS khác nhận xét và bổ sung nếu có. 5 - Từ câu trả lời của HS, GV kết luận bằng sơ đồ. - GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ vào vở. Hoạt động 2. Tìm hiểu cách nhận biết một số ion trong dung dịch.
  4. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật 6 - GV kẻ bảng tổng hợp lên bảng, yêu cầu HS kẻ vào tập và vận dụng kiến thức đã học hoàn thành. 7 - GV cho HS thời gian 3 phút để tự điền vào bảng trong vở. - Sau 3 phút GV gọi một HS bất kì lên bảng trình bày một ion, sau đó mời HS khác nhận xét và kết luận. - GV nhờ HS vừa rồi mời một HS khác lên bảng thực hiện tiếp, tuần tự cho đến hết các ion. - Bấm mũi tên bên phải trên bàn phím để đồng hồ hiện ra, nhấp chuột để đồng hồ chạy thời gian. 8 - GV chiếu bảng tổng hợp lên để HS chỉnh sửa, bổ sung vào trong vở.
  5. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật 9 - GV chiếu bảng tổng hợp lên để HS chỉnh sửa, bổ sung vào trong vở. Hoạt động 3. Bài tập vận dụng. 10 - GV chiếu đề bài tập 1 lên, yêu cầu HS đọc đề. - GV gọi HS nêu ý tưởng làm bài và nhận xét. - GV hướng dẫn HS từng bước làm bài lên bảng. - GV gọi HS lên bảng viết phương trình phản ứng. - GV gọi HS nhận xét và kết luận. 11 - GV chiếu đề bài tập 2 lên, yêu cầu HS đọc đề. - GV cho HS 1 phút làm bài vào vở. Sau 1 phút GV gọi bất kì 2 HS lên bảng làm bài và 3 HS bất kì nộp vở chấm lấy điểm cộng. - GV gọi HS nhận xét bài trên bảng và kết luận. - Bấm mũi tên bên phải trên bàn phím để hiện đề bài. - Khi cần tính thời gian thì bấm mũi tên cho hiện đồng hồ, sau đó nhấp chuột để chạy thời gian.
  6. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật 12 - GV chia lớp thành 2 nhóm và cho bốc thăm yêu cầu bài tập. 1. Cho 5 lọ dung dịch mất nhãn sau: BaCl2, Na2CO3, KNO3, NH4Cl, Na2SO4. Biết trong phòng thí nghiệm có sẵn các dung dịch HCl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2. Bằng phương pháp hóa học hãy tìm nhãn cho 5 lo dung dịch trên. 2. Cho 5 lọ dung dịch mất nhãn sau: BaCl2, Na2CO3, KNO3, NH4Cl, Na2SO4. Biết trong phòng thí nghiệm có sẵn các dung dịch HCl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2. Hãy thực hiện thí nghiệm mô phỏng bằng phần mềm Crocodile Chemistry để tìm nhãn cho 5 lọ dung dịch trên (ghi lại hiện tượng và giải thích). - GV cho HS thảo luận cách thực hiện trong vòng 1 phút. - Bấm mũi tên bên phải cho hiện chữ và hình. - Khi cần tính thời gian thì bấm mũi tên cho hiện đồng hồ, sau đó nhấp chuột để chạy thời gian.
  7. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật 13 - GV cho HS thực hiện yêu cầu bài tập trong 3 phút. - GV yêu cầu HS bên dưới quan sát và so sánh hai bài làm của hai nhóm. - Sau 3 phút GV gọi HS nhận xét và kết luận. - Chuyển qua file Crocodile Chemistry để HS thực hiện. - Canh thời gian 3 phút bằng đồng hồ điện thoại. Hoạt động 4. Củng cố. 14 - GV gọi vài HS nhắc lại cách để nhận biết một số ion đã học. - GV chiếu bài tập về nhà và yêu cầu HS ghi vào vở. - GV chiếu ví dụ để HS hiểu được cách làm bài. 15 - GV kết thúc bài giảng.
Anzeige