Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
De kracht van een socialeorganisatieDe toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingenMaarten VerstraetenNetvlies Har...
IntroductieSociale media hebben er voor gezorgd dat nieuws en informatie razendsnel verspreid wordt en hebben veranderinge...
Het belang van een sociale organisatieDe manier van communiceren tussen individuen       70%en organisaties is door ...
Investeren in sociale oplossingen loontInvesteren in zakelijke sociale oplossingen is nog geen algemeen goed, maar de tren...
Heldere visie binnen bedrijfsdoelstellingen   Ondersteuning vanuit hoger management        Aansluiting bij organ...
Social Business is niets nieuws wanneer je erkent dat het gaat om het reflecteren en gebruik maken van menselijkegedraging...
10 redenen om een sociale organisatie te worden1.  Klanten kennen producten beter dan de organisaties die ze produceren....
Bronvermelding Auteur      Document               Jaar MITSloan     Social Business:        ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

De kracht van een sociale organisatie

2.215 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

De kracht van een sociale organisatie

 1. 1. De kracht van een socialeorganisatieDe toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingenMaarten VerstraetenNetvlies Hartstocht. Vakmanschap. Resultaat.www.netvlies.nlPrinsenkade 7 T 076 – 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl4811 VB Breda M 06 – 248 94 134 T twitter.com/netvlies
 2. 2. IntroductieSociale media hebben er voor gezorgd dat nieuws en informatie razendsnel verspreid wordt en hebben veranderingenteweeg gebracht in de samenleving waar gevestigde structuren niet tegen bestand blijken. Als snellere toegang totpotentiële informatie dit teweeg kan brengen binnen de samenleving, kan dit binnen het bedrijfsleven dan ook toegepastworden? Het antwoord is simpel: ja.Door het toegankelijk en sociaal maken van informatie binnen uw organisatie met zakelijke sociale oplossingen waarbijde focus op uw bedrijfsvoering ligt zal de productiviteit en kennisdeling binnen uw organisatie exponentieel toenemen. Uitonderzoek blijkt dat zakelijke sociale oplossingen kunnen bijdragen aan snellere en betere beslissingen op het gebied vanbijvoorbeeld innovatie, verkoop, service en aan de optimalisatie van processen.Zakelijke sociale oplossingen zorgen er voor dat informatie uit de hele organisatie gecentraliseerd en gecombineerdwordt waardoor nieuwe inzichten verkregen kunnen worden. Toegang tot expertises en het mogelijk maken vancollectieve samenwerking zonder (geografische) grenzen werkt in het voordeel van de concurrentie positie van uworganisatie.Veel organisaties hebben nog geen duidelijke visie hoe ze hun bedrijfsvoering socialer kunnen maken. Aangezien de earlyadopters de toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen inmiddels hebben aangetoond is het momentaangebroken om ook binnen uw organisatie communicatie persoonlijker en dynamischer te maken.InhoudHet belang van een sociale organisatie 3Investeren in sociale oplossingen loont 4Social Business is een kans 510 redenen om een sociale organisatie te worden 7
 3. 3. Het belang van een sociale organisatieDe manier van communiceren tussen individuen 70%en organisaties is door de komst van sociale 60% 63%netwerken drastisch veranderd. Veel 50%organisaties hebben nog geen duidelijke visie 40%hoe ze hun bedrijfsvoering socialer kunnen 40% 30%maken maar het is wel duidelijk dat elke 20%organisatie zich zal moeten ontwikkelen. Waar in 10% 18%het verleden feedback over de organisatie viagecontroleerde kanalen binnen kwam wordt de 0% Vandaag Over 1 jaar Over 3 jaarreputatie van een organisatie vandaag bepaalddoor berichten over de organisatie via Figuur 1 - Het belang van zakelijke sociale inspanningensociale netwerken, zoals Facebook en (bron: MITSMR)Twitter. Uit onderzoek blijkt dat hetmerendeel van de leidinggevenden het belang van hun sociale inspanningen in de komende jaren fors ziet stijgen.Het gebruiken van sociale netwerken en antwoorden naar de buitenwereld toe is een eerste stap die door veelorganisaties reeds genomen is. Het kunnen anticiperen op deze stroom aan informatie die op de organisatie af komt ende invloeden die deze kunnen hebben vragen echter ook intern om een andere manier van communicatie . Daarbij komtdat er een nieuwe generatie tot de arbeidsmarkt is toegetreden die gewend zijn aan sociale media en de kracht van dezetools ook willen inzetten voor verschillende zakelijke uitdagingen. Belangrijk Enigszins belangrijk Neutraal Enigszins onbelangrijk Onbelangrijk Beheren van klantrelaties 42% 38% 12% 5% 3% Innovatie 38% 36% 14% 7% 5% Vinden en behouden van medewerkers 27% 38% 20% 8% 6% Verhogen van de omzet 26% 35% 20% 10% 9% Inspelen op nieuwe bedreigingen 26% 36% 22% 10% 7% Kosten besparen en efficiëntie verhogen 21% 28% 25% 16% 10% Beheersen van risicos 11% 22% 31% 21% 14% Naleving van de regelgeving 8% 16% 30% 20% 28%Figuur 2 - Belang van zakelijke sociale oplossingen in het aangaan van uitdagingen (bron: MITSMR)Netvlies Hartstocht. Vakmanschap. Resultaat 3-8
 4. 4. Investeren in sociale oplossingen loontInvesteren in zakelijke sociale oplossingen is nog geen algemeen goed, maar de trend beweegt zich richting hetomslagpunt. Volgens onderzoek zal iets meer als de helft van de organisaties in 2012 investeringen doen in zakelijkesociale oplossingen. Reeds geïnvesteerd Investeren in bestaande oplossingen Investeren in nieuwe oplossingen 19% 22% 11%Figuur 3 - Investeringen in zakelijke sociale oplossingen 2012 (bron: MITSMR)Belangrijk is dat niet alleen in zakelijke sociale oplossingen wordt geïnvesteerd maar ook in andere aangrenzendecommunicatieve oplossingen, zoals mobiel en content management, en proces ondersteunende software, zoals CRMtools. Dit is belangrijk omdat het investeren in zakelijke sociale oplossingen niet op zichzelf kan staan maar juistonderdeel moet zijn van een overkoepelende strategie waarin de totale informatie voorziening binnen de organisatieondersteund wordt.Het belang van zakelijke sociale oplossingen voor marketing en innovatie wordt door veel organisatie erkent. Hier begintechter pas de waarde die de investeringen kunnen opleveren. Organisaties gebruiken sociale netwerken op verschillendemanieren om hun relatie met klanten te verbeteren en verbeterde inzichten te krijgen in de behoeften van hun klanten.Maar er is ook een hoge bereidheid vanuit klanten en leveranciers om actief deel te nemen aan de organisatie en veelkennis en expertise binnen de organisatie blijft momenteel onbenut. Ook op deze gebieden kunnen zakelijke socialeoplossingen waarde toevoegen en bijdragen aan snellere en betere beslissingen op het gebied van bijvoorbeeld innovatie,verkoop, service en aan de optimalisatie van processen.Netvlies Hartstocht. Vakmanschap. Resultaat 4-8
 5. 5. Heldere visie binnen bedrijfsdoelstellingen Ondersteuning vanuit hoger management Aansluiting bij organisatie cultuur Enthousiasme / betrokkenheid medewerkers Medewerkers met aanleg voor het gebruik van sociale software Informatie voorziening via social media Aansluiting bij dagelijkse werkzaamheden Aantrekkelijke informele ondersteuning Aantrekkelijke formele ondersteuning Verplichte deelnameFiguur 4 - Succes factoren implementatie zakelijke sociale oplossingen (bron: MITSMR)Het succes van een zakelijke sociale oplossing is sterk afhankelijk van een heldere visie binnen de bedrijfsdoelstellingendie gedragen wordt door het hoger management. Daarnaast zijn betrokkenheid en duidelijkheid over het proces watdoorlopen wordt belangrijke succes factoren. Een logisch gevolg hiervan is dat de doelstellingen waarvoor en de manierwaarop zakelijke sociale oplossingen geïmplementeerd worden aansluiting moeten hebben met de organisatie cultuur.Een verplichte deelname en formele of informele ondersteuning (bijv. financiële vergoeding of erkenning) dragen hetminst bij aan het succes van de implementatie.Social Business is een kansSocial Business is een bewustwording dat de ontwikkeling van sociale media de communicatie tussen mensen heeftveranderd en dat deze verandering gebruikt kan worden om organisaties beter te laten functioneren.Veel mensen denken dat Social Business alleen gaat om luisteren naar wat er over de organisatie wordt gezegd opbestaande social media maar veel belangrijk is wat de organisatie doet als reactie hierop. De uitdaging is om deorganisatie de tools te bieden om de juiste informatie te verkrijgen uit de enorme hoeveelheid aan gegevens die extern énintern beschikbaar zijn en de aangewezen expertises bij elkaar te brengen zodat deze slimmere acties kunnenondernemen.Netvlies Hartstocht. Vakmanschap. Resultaat 5-8
 6. 6. Social Business is niets nieuws wanneer je erkent dat het gaat om het reflecteren en gebruik maken van menselijkegedragingen en eigenschappen. De toekomst van een sociale organisatie ligt dan ook niet in het inzetten van socialemedia voor b2c of b2b communicatie maar in het investeren in mensen, processen en inzichten, people-2-people. Via persoonlijk netwerk 85% Via anderen 39% Op aanwijzing van manager 33% Via intern telefoonboek 32% Via zakelijke sociale oplossingen 22%Figuur 5 - Hoe vinden werknemers expertises binnen de organisatie? (bron: MITSMR)Uit onderzoek blijkt dat werknemers voor het vinden van de juiste personen binnen de organisatie voor het grootste deelaangewezen zijn op hun persoonlijke netwerk. Het integreren van bestaande bedrijfsoplossingen en het realiseren vangebruiksvriendelijke en gepersonaliseerde overzichten is de enige manier om ècht een sociale organisatie te worden.De bedrijfsdoelstelling hierbij moet het verbeteren van de efficiëntie en het verhogen van tevredenheid en inkomsten zijn.Zakelijke sociale oplossingen zijn een middel om dit doel te bereiken, geen doel op zich. Aangezien de ontwikkelingenrondom Social Business en de zakelijke sociale oplossingen nog in de kinderschoenen staan is de verleiding groot om eenafwachtende houding aan te nemen. De investeringen die gedaan moeten worden om deze ontwikkeling in gang te zettenbinnen uw organisatie wegen echter niet op tegen de kansen die het biedt voor uw organisatie op het gebied vanmarketing, innovatie, proces optimalisatie en uw concurrentie positie.Netvlies Hartstocht. Vakmanschap. Resultaat 6-8
 7. 7. 10 redenen om een sociale organisatie te worden1. Klanten kennen producten beter dan de organisaties die ze produceren. Ze zijn op zoek naar contact en dialoog. Luister, luister, luister: het is de klant die je vertelt wie je bent.2. Medewerkers komen op de eerste plaats. Zonder hun betrokkenheid kan een marketing afdeling nooit klantenbinding bereiken.3. Kennis ontstaat en wordt uitgewisseld tussen medewerkers, klanten en tussen klanten en medewerkers.4. Informatie uitwisseling laat zich niet beïnvloeden door muren en hiërarchische rollen. De intelligentie van een organisatie is gevangen in procedures en afspraken.5. Samenwerking is de uitdaging voor een moderne organisaties. Samenwerking is niet (alleen) coördinatie, planning en management. Samenwerken betekent het gebruiken van de collectieve intelligentie voor het gezamenlijk doel.6. Één-richting intranetten zijn nutteloos; Sociale intranetten kunnen het zenuwstelstel vormen waardoor organisaties als eenheid fungeren.7. Informatie ontstaat als een gebeurtenis plaatsvindt waarvan vooraf onzeker was of deze daadwerkelijk zou gebeuren. Het inzetten van zakelijke sociale oplossingen verhoogd de kans op het ontstaan van deze informatie.8. De enige manier om de hoeveelheid informatie die op ons af komt onder controle te krijgen is door het toevoegen van informatie die als filter fungeert.9. Een sociale organisatie worden betekent niet het introduceren van nieuwe (sociale) informatie kanalen. Het betekent traditionele communicatie doorbreken en boven bestaande informatie kanalen uitstijgen.10. Verandering start bij early adopters maar duurzame verandering bereikt iedereen. Social business is geen nieuwe technologie, het is een nieuwe vorm van bedrijfsvoering.Netvlies Hartstocht. Vakmanschap. Resultaat 7-8
 8. 8. Bronvermelding Auteur Document Jaar MITSloan Social Business: 2012 http://sloanreview.mit.edu/offers-socbiz2012/ Management What Are Companies Doing? Review (MITSMR) Socialcast & Social Business: 2012 http://apps.vmware.com/SCApril2012OnDemand Forrester Delivering Critical Business Value WebinarView.html Research inc. Jeroen Pluim Voordelen en valkuilen van social 2012 http://www.emerce.nl/achtergrond/voordelen- business valkuilen-social-business Fusion - - http://www.fusionmarketingexperience.com/ Marketing Experience Social - - http://socialbusinessmanifesto.com/ Business manifesto Wikipedia Sociale software - http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_software Wikipedia Entropie (informatietheorie) - http://nl.wikipedia.org/wiki/Entropie_(informatiet heorie)Netvlies Hartstocht. Vakmanschap. Resultaat 8-8

×