Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
OMGIVELSENE ENDRER SEG…
Spydspissprosjektet	
  i	
  A/enposten:	
  Bakgrunn,	
  metodikk	
  og	
  første	
  resultater	
  
NONA	
  26.	
  mai	
  
...
Hvordan	
  kan	
  vi	
  
mest	
  mulig	
  
effekCvt	
  øke	
  den	
  
digitale	
  
kompetansen	
  i	
  
A/enposten	
  –	
  ...
Ny	
  $lnærming	
  
 
Oppdrag:	
  	
  
Vi	
  må	
  jobbe	
  nedenfra,	
  
ut	
  og	
  opp,	
  ikke	
  
direkCver	
  fra	
  toppen.	
  	
  
	
 ...
 	
  	
  	
  	
  	
  	
  Oppdrag:	
  	
  
	
  	
  	
  	
  *	
  Teste	
  	
  	
  	
  *Lære	
  	
  *	
  Analysere	
  	
  	
 ...
Vi	
  har	
  ha=	
  en	
  klar	
  filosofi	
  for	
  hvordan	
  
vi	
  ønsker	
  å	
  gjennomføre	
  prosjektet	
  
•  Teste...
Spydspissene	
  må	
  spørre:	
  	
  	
  
«Hva	
  er	
  digital	
  kvalitet?»	
  
	
  
TESTE	
  UT:	
  Så	
  må	
  vi	
  teste	
  og	
  eksperimentere,	
  etablere	
  
en	
  beste	
  praksis	
  og	
  definere	
...
 	
  Lære:	
  Konkrete	
  og	
  leWaLelige	
  forbedringsområder	
  
	
  	
  	
  Første	
  forbedringsområde:	
  neLmanus	...
LÆRE:	
  Visualisering	
  og	
  historiefortelling	
  –	
  kart	
  /	
  grafikk	
  
	
  DereLer	
  fokuserte	
  vi	
  på	
 ...
 	
  	
  LÆRE:	
  Vår	
  egen	
  verktøykasse	
  
	
  	
  	
  Vi	
  har	
  også	
  oppmuntret	
  Cl	
  å	
  bruke	
  	
  
...
 	
  	
  Nyeste	
  verktøy	
  	
  	
  
-­‐	
  
Og	
  vi	
  oppfordrer	
  Cl	
  å	
  eksperimentere	
  med	
  distribusjon.	
  
Me=e	
  Bugge-­‐effekten	
  (Veteran,	
  Sp...
Reportere	
  og	
  Spydspissgruppen	
  
brukte	
  også	
  verktøy	
  som	
  gir	
  
real$dsdata-­‐	
  og	
  gjør	
  oss	
 ...
AB-­‐tes$ng	
  av	
  $tler	
  
	
  
Journalistene	
  
oppmuntres	
  Cl	
  å	
  lage	
  
minimum	
  to	
  alternaCve	
  
Ct...
Tilleggselement,	
  video	
  laget	
  av	
  reporter	
  
Forståelig	
  $=el	
  med	
  subjekt	
  som	
  øker	
  Google-­‐t...
Og	
  det	
  fungerte!	
  Antall	
  arCkler	
  med	
  relevante	
  lenker	
  i	
  bunnen	
  
gikk	
  fra	
  11	
  Cl	
  97...
Vi	
  gikk	
  også	
  fra	
  55	
  Cl	
  95	
  prosent	
  på	
  subjekt	
  
i	
  CLel	
  på	
  en	
  måned	
  
55%	
   95%...
 Vi	
  så	
  en	
  stor	
  effekt	
  eLer	
  at	
  vi	
  introduserte	
  nye	
  digitale	
  
	
  verktøy	
  og	
  startet	
...
Uke	
  	
   Forståelig	
  CLel	
   Lenke	
  i	
  bunn	
   RikCg	
  tagget	
   Kommentarfelt	
   Tilleggselement	
   Lese	
...
DELE:	
  Vi	
  har	
  brukt	
  alle	
  anledninger	
  Cl	
  å	
  
kommunisere	
  ut	
  det	
  vi	
  jobber	
  med	
  
*	
 ...
 
Spydspissleder	
  Lars	
  Magne	
  Sunnanå	
  	
  
på	
  fredagens	
  morgenevalueringen	
  
Fra	
  spiss	
  i	
  eliten	
  Cl	
  spydspiss	
  
Hanne	
  Mellingsæter	
  
	
  
«Alle	
  kan	
  noe.	
  Det	
  
er	
  vi...
Livet	
  som	
  spydspiss	
  	
  
•  Bidra	
  Cl	
  å	
  endre	
  tankegangen	
  for	
  deg	
  selv	
  og	
  de	
  rundt	
...
 Grafikk	
  (Datawrapper)	
  	
  
	
  Her	
  digitalt	
  først	
  –	
  gjenbruk	
  i	
  avis	
  
Tekst	
  og	
  video	
  av	
  Olav	
  Eggesvik	
  	
  
	
  
Oppsummering	
  
Hva	
  har	
  prosjektet	
  gi=	
  oss	
  så	
  langt?	
  
•  Kompetanseheving:	
  Kra/ig	
  økning	
  i	
  antall	
  som	...
Vik$ge	
  forutsetninger	
  for	
  å	
  lykkes	
  
•  Ydmykhet	
  i	
  kommunikasjonen	
  	
  
•  VikCg	
  at	
  reportern...
 
	
  
	
  	
  ..	
  Og	
  kanskje	
  det	
  vikCgste.	
  	
  
	
  	
  Vi	
  bygger	
  kultur	
  
Takk	
  for	
  oss!	
  
Prosjektmedarbeider	
  
Ingvild.hjertaas@a/enposten.no	
  
@ihjertaas	
  	
  
	
  
Spydspiss/journ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Aftenposten spydspissprosjekt

553 Aufrufe

Veröffentlicht am

Aftenpostens presentasjon av prosjektet "Digitale spydspisser" og hvordan de jobber med å utvikle kulturen i mediehuset.

Veröffentlicht in: Internet
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Aftenposten spydspissprosjekt

 1. 1. OMGIVELSENE ENDRER SEG…
 2. 2. Spydspissprosjektet  i  A/enposten:  Bakgrunn,  metodikk  og  første  resultater   NONA  26.  mai   Hvordan bygge digitalkultur i Aftenposten?
 3. 3. Hvordan  kan  vi   mest  mulig   effekCvt  øke  den   digitale   kompetansen  i   A/enposten  –  og   gjennom  det  skape   bedre  digitale   produkter?  
 4. 4. Ny  $lnærming  
 5. 5.   Oppdrag:     Vi  må  jobbe  nedenfra,   ut  og  opp,  ikke   direkCver  fra  toppen.       Ansvarliggjøring   og  eierskap  
 6. 6.              Oppdrag:            *  Teste        *Lære    *  Analysere      *  Dele   A/enpostens  spysdspissgruppe   En  spydspiss  i  hver  avdeling:   skal  fungere  som  satelliL  som   kan  hjelpe  Cl  i  avdelingen,   være  en  foregangsfigur  ved  å   teste  nye  Cng,  og  melde  Clbake   Cl  prosjektledelsen  om  hvor   skoen  egentlig  trykker.   Ikke  nødvendigvis  de  mest   digitale  hodene.  
 7. 7. Vi  har  ha=  en  klar  filosofi  for  hvordan   vi  ønsker  å  gjennomføre  prosjektet   •  Teste,  eksperimentere  og  gå  foran,  men  vi  skal   samCdig  ha  flest  mulig  med   •  Konkrete  grep  som  alle  kan  gjøre   •  Gjerne  områder  hvor  man  enkelt  kan  måle   fremgang  –  skaper  moCvasjon  og   mestringsfølelse!    
 8. 8. Spydspissene  må  spørre:       «Hva  er  digital  kvalitet?»    
 9. 9. TESTE  UT:  Så  må  vi  teste  og  eksperimentere,  etablere   en  beste  praksis  og  definere  hvordan  A/enposten  skal   jobbe  digitalt  fremover.          
 10. 10.    Lære:  Konkrete  og  leWaLelige  forbedringsområder        Første  forbedringsområde:  neLmanus  -­‐    lenker  i  arCkkelen        og  forståelige  Ctler  med  subjekt  
 11. 11. LÆRE:  Visualisering  og  historiefortelling  –  kart  /  grafikk    DereLer  fokuserte  vi  på  å  rulle  ut  enkle  digitale  verktøy  som  reporterne   selv  kunne  bruke  for  å  forbedre  sin  journalisCkk  og  historiefortelling  
 12. 12.      LÆRE:  Vår  egen  verktøykasse        Vi  har  også  oppmuntret  Cl  å  bruke          –  og  giL  opplæring  i  våre  egenutviklede  verktøy   •  Bildespill  i  brødtekst   •  Før  /  E=er-­‐bilder  
 13. 13.      Nyeste  verktøy       -­‐  
 14. 14. Og  vi  oppfordrer  Cl  å  eksperimentere  med  distribusjon.   Me=e  Bugge-­‐effekten  (Veteran,  Spydspiss  og  sportsjournalist  )  er   blant  våre  beste  på  de=e.      Denne  saken  ble  lest  fra  Facebook:  250  000  leste,  68%  av  leserne  kom   fra  sosiale  medier.      
 15. 15. Reportere  og  Spydspissgruppen   brukte  også  verktøy  som  gir   real$dsdata-­‐  og  gjør  oss  i  stand  $l  å   justere  kjapt       Chartbeat:     •  Hvor  langt  ned  leser  leseren?   •  Hvilke  lenker  klikker  de  på  /  recirculaCon?   •  Hvor  lenge  er  leserne  på  siden?     Crazy  Egg:     •  Hvordan  leser  de  på  mobil?   •  Hvor  stor  andel  av  leserne  bruker  Cd  på  de   ulike  delene  i  arCkkelen?   ANALYSE:     Hvordan  leser  leseren?    
 16. 16. AB-­‐tes$ng  av  $tler     Journalistene   oppmuntres  Cl  å  lage   minimum  to  alternaCve   Ctler  når  man  leverer   arCkkelen  digitalt.    
 17. 17. Tilleggselement,  video  laget  av  reporter   Forståelig  $=el  med  subjekt  som  øker  Google-­‐trafikk   Lenker  Cl  annet  relevant  innhold   Forklarende  mellom$tler  som  gjør  det  mulig  å  skumme  arCkkelen  –   og  få  med  seg  mye   Tilleggselement,  bildekarusell  i  brødtekst   Bunnlenker:  Relevant  lenke  i  bunnen  av  arCkkelen   Tagging,  som  gjør  at  vi  kan  strukturere  og  presentere  mer  innhold   Gjennomgang  av  manus  
 18. 18. Og  det  fungerte!  Antall  arCkler  med  relevante  lenker  i  bunnen   gikk  fra  11  Cl  97  prosent  på  10  uker   11%   97%  
 19. 19. Vi  gikk  også  fra  55  Cl  95  prosent  på  subjekt   i  CLel  på  en  måned   55%   95%  
 20. 20.  Vi  så  en  stor  effekt  eLer  at  vi  introduserte  nye  digitale    verktøy  og  startet  opplæring  i  redaksjonen   0   5   10   15   20   25   Her  rullet  vi   ut  verktøyet   Datawrapper     Antall  publiserte  saker  med  grafikk  
 21. 21. Uke     Forståelig  CLel   Lenke  i  bunn   RikCg  tagget   Kommentarfelt   Tilleggselement   Lese  med  mellomCtler?   Uke36   31  %   54  %   46  %   17  %   Uke45   97  %   97  %   42  %   68  %   16  %   11  %   Uke46   99  %   94  %   33  %   53  %   17  %   30  %   uke47   94  %   94  %   38  %   66  %   26  %   45  %   uke49   97  %   86  %   31  %   72  %   22  %   37  %   uke50   98  %   88  %   40  %   55  %   25  %   50  %   uke51   97  %   90  %   56  %   68  %   30  %   36  %   49  %   44  %   16  %   44  %   23  %   8  %   97  %   90  %   56  %   68  %   30  %   36  %   Forståelig  CLel   Lenke  i  bunn   RikCg  tagget   Kommentarfelt   Tilleggselement   Lese  med   mellomCtler?   Week  35   Week  51   Prosentandel  arCkler  med  utvalgte  elementer   Vi  følger  vikCge  parameter  for  å  idenCfisere   forbedringsområder    
 22. 22. DELE:  Vi  har  brukt  alle  anledninger  Cl  å   kommunisere  ut  det  vi  jobber  med   *  Lynkurs  *  Morgenevaluering  *  Infobrev  *avdelingsbesøk  
 23. 23.   Spydspissleder  Lars  Magne  Sunnanå     på  fredagens  morgenevalueringen  
 24. 24. Fra  spiss  i  eliten  Cl  spydspiss   Hanne  Mellingsæter     «Alle  kan  noe.  Det   er  vik0g  at  det  ikke   blir  et  eliteprosjekt,   men  at  man  får   alle  med»  
 25. 25. Livet  som  spydspiss     •  Bidra  Cl  å  endre  tankegangen  for  deg  selv  og  de  rundt  deg   •  Komme  med  innspill  Cdlig  i  løpet  –  morgenmøtene   •  Få  i  gang  prosessen     •  Ambivalent  forhold  Cl  klikk  og  trafikkmålinger   •  Chartbeat  –  mye  læring  i  realCd  –  engasjement   •  Hvordan  lø/e  tradisjonelt  «tunge»  A/enposten-­‐arCkler.          Lete  eLer  grep  som  får  deg  Cl  å  stoppe  opp  OG  KLIKKE     ☺  
 26. 26.  Grafikk  (Datawrapper)      Her  digitalt  først  –  gjenbruk  i  avis  
 27. 27. Tekst  og  video  av  Olav  Eggesvik      
 28. 28. Oppsummering  
 29. 29. Hva  har  prosjektet  gi=  oss  så  langt?   •  Kompetanseheving:  Kra/ig  økning  i  antall  som  kan  ulike  verktøy   og  systemer  à  gir  oss  bedre  saker  og  mer  effekCv  produksjon   •  Kulturbygging:  Økt  endringsvilje,  skaper  moCvasjon  og  flere  med   lyst  Cl  å  forbedre  seg   •  Lese$d:  Bedre  på  utvalgte  saker   •  Trafikk  fra  Google:  Bedre  Google-­‐ranking   •  Videreklikk:  Bedre  på  utvalgte  saker   •  Deling  i  sosiale  medier:  Bedre  på  utvalgte  saker  
 30. 30. Vik$ge  forutsetninger  for  å  lykkes   •  Ydmykhet  i  kommunikasjonen     •  VikCg  at  reporterne  idenCfiserer  seg  med   spydspissene   •  Snakke  «norsk»  så  langt  det  er  mulig     •  Holder  oss  Cl  det  konkrete  i   journalisthverdagen   •  Måle  og  repetere  
 31. 31.        ..  Og  kanskje  det  vikCgste.        Vi  bygger  kultur  
 32. 32. Takk  for  oss!   Prosjektmedarbeider   Ingvild.hjertaas@a/enposten.no   @ihjertaas       Spydspiss/journalist:  Hanne  Mellingsæter   @hannemelling      

×