Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Logi dla dużych firm_Tameshi na AWS Community Day .pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Logi dla dużych firm_Tameshi na AWS Community Day .pdf

Herunterladen, um offline zu lesen

Czy kiedykolwiek musieliście zmierzyć się w obrębie firmy z dziesiątkami aplikacji,
które generują TB-y logów dziennie?

Celem tej prezentacji jest pokazanie w jaki sposób używać Amazon OpenSearch,
jako najlepszego źródła przechowywania logów AWS w dużych i silnie regulowanych środowiskach.

Czy kiedykolwiek musieliście zmierzyć się w obrębie firmy z dziesiątkami aplikacji,
które generują TB-y logów dziennie?

Celem tej prezentacji jest pokazanie w jaki sposób używać Amazon OpenSearch,
jako najlepszego źródła przechowywania logów AWS w dużych i silnie regulowanych środowiskach.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Logi dla dużych firm_Tameshi na AWS Community Day .pdf (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Logi dla dużych firm_Tameshi na AWS Community Day .pdf

 1. 1. WARSZAWA 14th OCTOBER 2022
 2. 2. Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm
 3. 3. Od wielu lat wspiera silnie regulowane rynki w migracjach do chmury AWS. Zwycięzca Migration Prospecting Ninja, prestiżowej nagrody przyznawanej przez AWS. Prywatnie mąż, ojciec trójki dzieci, właściciel border collie i pasjonat sauny. Maciej Cetler CTO and co-founder of
 4. 4. Czy kiedykolwiek musieliście zmierzyć się w obrębie firmy z dziesiątkami aplikacji, które generują TB-y logów dziennie? Celem tej sesji jest zaprezentowanie Wam w jaki sposób używać Amazon OpenSearch, jako najlepszego źródła przechowywania logów AWS w dużych i silnie regulowanych środowiskach. Na podstawie konkretnych przykładów przedstawię Wam jak wdrożyć system logowania uwzględniający kwestie finansowe, prawne, czasowe oraz bezpieczeństwa. Wstęp Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 5. 5. 1. Czym jest OpenSearch/Amazon Opensearch 2. Wartość logów 3. Proste architektury OpenSearch 4. Prawdziwe architektury OpenSearch 5. Integracja z AWS Agenda 6. Integracja z setkami aplikacji 7. RBAC (Role Based Access Control) 8. “Performance” klastrów 9. Koszty 10. Pytania? Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 6. 6. OpenSearch jest projektem bazującym na ElasticSearch od wersji 7.10 Główne cechy Opensearch: ● Zaawansowane moduły bezpieczeństwa ● Wizualizacje ● Trace analytics ● Zarządzanie indeksami ● Wykrywanie anomalii ● integracja z ML ● Alerty 1. Czym jest OpenSearch Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 7. 7. Amazon OpenSearch Service jest w pełni zarządzalnym serwisem, który pozwala na skalowanie klastrów opartych o OpenSearch bez konieczności ich monitorowania i utrzymywania Zapewnia integrację z takimi usługami jak ● Amazon S3 ● Amazon Kinesis ● Amazon SNS ● .. i inne 2. Czym jest Amazon OpenSearch Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 8. 8. Definicja logów “Szczegółowa lista informacji o aplikacji, wydajności systemu lub aktywności użytkownika.” 3. Czym są logi? Benefity ze zbierania logów : ● możliwość reakcji na wydarzenia występujące w środowiskach do których dostęp jest ograniczony lub niemożliwy ● znajdowanie błędów w aplikacjach ● wyciąganie wartości biznesowej Wyzwania logów : ● koszty przechowywania (szczególnie w dużych środowiskach) ● przetwarzanie i przeszukiwanie dużej ilości danych ● spójność format logów Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 9. 9. Wzbogacanie logów: ● informacje geograficzne ● “łączenie” logów pomiędzy różnymi systemami Integracja pól pomiędzy aplikacjami: ● tworzenie słownika “standardowych” logów i ich sensu pomiędzy grupami aplikacji ● wyciągnięcie z pojedynczej linii logów danych wartości i przypisanie ich do wspólnego słownika Anonimizacja: ● możliwość ukrycia wybranych elementów logów (np. danych wrażliwych) 4. Potencjał logów Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 10. 10. Load Balancer (pojedyncza linia): http 2018-07-02T22:23:00.186641Z app/my-loadbalancer/50dc6c495c0c9188 192.168.131.39:2817…. field: http time: 2018-07-02T22:23:00.186641Z elb: app/my-loadbalancer/50dc6c495c0c9188 client: 192.168.131.39 client_port: 2817 dane wzbogacone np. na podstawie tagów Load Balancera: application: jira env: dev 5. Potencjał logów - przykład Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 11. 11. 6. Sens logów - przykład dashboardu Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 12. 12. 7. Architektura OpenSearch - Basic Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 13. 13. 8. Architektura OpenSearch - Mid Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 14. 14. 9. Architektura OpenSearch - Advanced Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 15. 15. 10. Integracja z AWS AWS ELB AWS Security Hub Amazon Guard Duty Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 16. 16. AWS CloudHSM Amazon Inspector AWS Directory Service AWS Config AWS Trusted Advisor 10. Integracja z AWS Amazon CloudFront Amazon Route 53 Resolver AWS Client VPN Amazon FSX Amazon S3 Amazon RDS Amazon ElastiCache Amazon MSK Amazon Workspaces Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 17. 17. Źródła danych ● log4j ● analiza plików z logami ● pobieranie logów z zewn. źródeł ● open telemetry (APM) 11. Integracja z aplikacjami Obróbka danych (ETL) ● filebeat ● fluentbit ● logstash ● lambda Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 18. 18. Przy projektowaniu Amazon OpenSearch należy wziąć pod uwagę przede wszystkim takie elementy jak : ● częstotliwość zapytań ● ilość danych spływających do OpenSearch ● wielkość klastrów logstash ● retencję danych (prędkość przejścia z indeksów hot -> warm -> cold) ● wielkość indeksów (im więcej indeksów tym więcej “otwartych” uchwytów) ● ograniczenia indeksów typu WARM (opartych o ultrawarm) ● łączną ilość replik indeksów (tak aby przetrwać awarie pojedynczych node i jednocześnie nie zginąć od wysokich kosztów) 12. Wydajność Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 19. 19. 13. Typy danych w Amazon OpenSearch 5 dni 30 dni 365 dni > 365 dni dane hot dane warm dane cold skasowanie Typowy life cycle logów hot dane błyskawicznie przeszukiwalne, dostępne z zerowym opóźnieniem, przechowywane w ramach EBS lub w ramach ephermal storage warm dane utrzymywane w ramach tzw. ultra warm gdzie backendem jest S3, dane wolniej dostępne cold dane ‘zamrożone’ utrzymywane w ramach S3 (dane ‘tanie’) Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 20. 20. RBAC: ● integracja z AD ● stworzenie mechanizmu “mapowania” pomiędzy aplikacjami / środowiskami aplikacji ● document level security ● field level security Przykład implementacji / aplikacja: ● ad-elk-jira-dev - grupa dla logów z aplikacji “jira” w środowisku dev ● ad-elk-jira-all - grupa dla logów z aplikacji “jira” ze wszystkich środowis ● ad-elk-jira-prd - grupa dla logów z aplikacji “jira” w środowisku produkcyjnym Przykład implementacji / funkcje: ● ad-elk-ops-all - grupa dla operatorów dająca wgląd w szerszy zbiór logów aplikacyjnych 14. RBAC (Role Based Access Control) Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 21. 21. Ilość replik / index 1 Wolumen danych 500 GB logów / dzień Dostęp do danych typu hot 5 dni Dostęp do danych typu warm 30 dni Zapotrzebowanie storage klastra hot 5 * 500 * (1 + 1) * 1.45 = 7.25TB. Zapotrzebowanie storage klastra warm 30 * 500 = 15TB (klastry ultra warm korzystają z S3 do przechowywania danych stąd nie występuje potrzeba utrzymania replik) 15. Use case Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 22. 22. Master node 3 x c5.large Data node przyjmujemy max 2TB storage / node oraz uwzględniamy “awarie”/resharding + 6 x r5.2xlarge (optymalna wielkość RAM / data node*) + 2 TB EBS GP3 (razem 12 TB) Warm storage 11 x ultra warm medium (15TB / 1.5TB + 1) * Typ instancji dla data node wymaga testów czy ilość CPU/RAM dla wybranego klienta są wystarczające 15. Use case Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 23. 23. Założenia kosztowe no upfront, 1y, Frankfurt Nie uwzględniono logstash / load balancers / Elasticache Koszty data node: 2041 USD / miesiąc master node: 216 USD / miesiąc data node storage: 1740 USD / miesiąc ultra warm: 2720 USD / miesiąc ARR*: 80.6k USD / rok 15. Use case - koszty Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi) *https://calculator.aws/#/estimate?id=5288608614280a7e7f933077799214721aebaa4b
 24. 24. Amazon OpenSearch ➔ potrafi przyjmować dane z dowolnego źródła ➔ daje potężne możliwości “łączenia” logów z różnych źródeł ➔ łatwość przeszukiwania logów ➔ przejrzystość analizy logów (dashboardy) 15. Podsumowanie Amazon OpenSearch - Logi dla dużych firm. Maciej Cetler (Tameshi)
 25. 25. Thank You! Maciej Cetler m.cetler@tameshi.eu Tameshi Maciej Cetler Want to know some more?
 26. 26. Maciej Cetler
 27. 27. Partnerzy

×