Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

тема 31 1

Раціональна організація праці робітників підприємства готельного господарства

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

тема 31 1

 1. 1. РАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ передбачає врахування всіх умов, за яких вона здійснюється, створення нормальних умов для діяльності і відпочинку, правильну організацію робочих місць, забезпечення необхідної трудової і виконавчої дисципліни. ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ — систематично поліпшувати використання живої праці 31.1. РАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ: СУТЬ, ЗАВДАННЯ
 2. 2. Інструменти реалізації головного завдання: •розроблення і впровадження раціональних форм розподілу і кооперації праці, організацію виробничих підрозділів, трудових колективів; •удосконалення організації трудових процесів, робочих місць, методів і прийомів праці; •удосконалення нормування праці; •застосування найбільш ефективних систем матеріального стимулювання праці; •підготовку кадрів і систематичне підвищення їхньої кваліфікації;
 3. 3. • зміцнення трудової дисципліни та сприяння піднесенню творчої активності працівників; • поліпшення санітарно-гігієнічних, психо- фізіологічних і естетичних умов праці; • забезпечення раціональних режимів праці і відпочинку. Вимоги до заходів раціональної організації праці мають відзначатись: • науковістю, • комплексністю, • оптимальністю, • економічною ефективністю; • гуманністю.
 4. 4. Науковість заходів означає, що вони глибоко проаналізовані, всебічно обґрунтовані і підкріплені проведеними дослідженнями та необхідними розрахунками. Комплексність передбачає розроблення організаційних заходів за всіма розглянутими напрямками одночасно, а не фрагментарно. Оптимальність передбачає розроблення і обґрунтування певних заходів у варіантах з наступним вибором найбільш доцільного в конкретних умовах.
 5. 5. Економічна ефективність має бути основним аргументом доцільності впровадження запропонованих розробок, спрямованих на раціоналізацію трудових процесів. Гуманність заходів означає, що вони повинні бути спрямовані не тільки на підвищення продуктивності праці, а й на збереження життя і здоров'я працівників, зниження шкідливого впливу праці на людину та навколишнє природне середовище.
 6. 6. ЗАВДАННЯ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ: 1. Економічні завдання - передбачають досягнення максимальної економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності, зниження витрат у процесі виробництва продукції і надання послуг належної якості. 2. Соціально-психологічні завдання передбачають створення таких умов праці, які б забезпечували високий рівень працездатності. Крім того, працівники мають одержувати задоволення від роботи, яку виконують.
 7. 7. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ Вперше наукова теорія праці знайшла відображення в тейлоризмі (понад 100 років тому), і подальший її розвиток полягав у переході до концепцій «збагачення праці», «автономних груп», «гуманізації праці», які потім продовжили свій розвиток у складі більш широких економіко- соціологічних і політико-ідеологічних теорій «демократії в промисловості», «соціальної інтеграції» та ін. . 31.2. ОСНОВИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
 8. 8. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ: І етап – аналіз змісту роботи та визначення основних її компонентів. ІІ етап – обґрунтована необхідність систематичного використання стимулювання з ціллю зацікавити робітників у збільшенні продуктивності праці та зростанні об’єму виробництва.
 9. 9. ОСНОВНІ НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ: •використання наукового аналізу для визначення найкращих способів досягнення цілей та вирішення конкретних задач; •важливість відбору робітників, найбільш підходящих для виконання конкретних задач та забезпечення їх навчання; •необхідність забезпечення робітників ресурсами, необхідними для ефективного виконання задач.
 10. 10. ПРИНЦИПИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ: •науковий підхід до виконання кожного елементу роботи (використання норм праці, стандартів якості, встановлення відповідних правил та розпорядків в роботі та поведінці робітників під час виробничого процесу); •науковий підхід до підбору, навчання та тренування робітників з метою підвищення продуктивності праці та якості виробництва або обслуговування.
 11. 11. КОНЦЕПЦІЇ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ (США , початок ХХ ст., Фредерік У. Тейлор) Сутність концепції полягає у хронометражі та аналізі робочого часу. Основні моменти концепції: •щоденна виробка працівника повинна визначатися у відповідності із науковими законами; •функція управлінського персоналу полягає у розробці цих законів і використанні їх у виробничому процесі; •функція працівника полягає у беззаперечному виконанні вимог управлінського персоналу.

×