ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Nasia Fatsi
Nasia FatsiΓΕΛ Γαζίου
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α’
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1 Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.)
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1
Με βάση το ιστορικό παράθεμα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στην οικονομία της
ομηρικής εποχής και τη λειτουργία του οίκου.
Ο ομηρικός «οίκος»
Τι είναι ο οίκος; Η λέξη αποδίδεται πολλές φορές με τον όρο «οικογένεια». Όμως η απόδοση
αυτή είναι πολύ στενή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Ο οίκος,
ακόμη και από την άποψη του αριθμού των ανθρώπων, είναι κάτι πολύ περισσότερο από
οικογένεια με τη σημερινή σημασία της λέξης (δηλαδή, την ομάδα που αποτελείται από τους
γονείς και τα παιδιά, την «πυρηνική» οικογένεια)... Αλλά περιλαμβάνει επίσης όλα εκείνα τα
άτομα - είτε πρόκειται για ελεύθερους είτε για δούλους - τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τον
επικεφαλής του οίκου (όλους εκείνους τους υπηρέτες στους οποίους έχουν ανατεθεί τα πολλά
και διάφορα καθήκοντα που απαιτούνται από την οικονομική ζωή του οίκου...). Με άλλα λόγια, ο
οίκος με την καθαρά «ανθρώπινη» μορφή του δεν είναι ένας θεσμός που βασίζεται
αποκλειστικά και μόνο στη συγγένεια.
Ωστόσο η έννοια του οίκου καλύπτει πολύ περισσότερα από μιαν απλή ομάδα ανθρώπων. Ο
οίκος περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, τα οποία στην πράξη δεν μπορούν
να χωριστούν από την ανθρώπινη ομάδα, αφού εξασφαλίζουν την υλική της ύπαρξη.
Επομένως η γη, τα κτίρια, τα ζώα, τα κάθε είδους αποθέματα, ο εξοπλισμός και ούτω καθεξής
αποτελούν όλα μέρος του οίκου.
Μ.Μ. Austin, P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα. μετ. Τ. Κουκουλιός,
εκδ. Δαίδαλος, σ. 67.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 2
1ο βήμα
• Διαβάζω πολύ καλά την πηγή και προσπαθώ
να κατανοήσω το ιστορικό της περιεχόμενο
– Σε ποιο θέμα αναφέρεται;
– Διαβάζω προσεχτικά τον τίτλο  συνήθως
αντλώ από τον τίτλο το θέμα της πηγής.
– Αν δεν υπάρχει τίτλος συγκεντρώνω τις λέξεις
κλειδιά για το περιεχόμενο της πηγής.
– Σε ποιο σημείο της ιστορικής αφήγησης που
έχω μελετήσει από το βιβλίο αναφέρεται;
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 3
1ο βήμα
Ο ομηρικός «οίκος»
Τι είναι ο οίκος; Η λέξη αποδίδεται πολλές φορές με τον όρο «οικογένεια». Όμως η
απόδοση αυτή είναι πολύ στενή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα
συμπεράσματα. Ο οίκος, ακόμη και από την άποψη του αριθμού των ανθρώπων, είναι
κάτι πολύ περισσότερο από οικογένεια με τη σημερινή σημασία της λέξης (δηλαδή,
την ομάδα που αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά, την «πυρηνική»
οικογένεια)... Αλλά περιλαμβάνει επίσης όλα εκείνα τα άτομα - είτε πρόκειται για
ελεύθερους είτε για δούλους - τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής του
οίκου (όλους εκείνους τους υπηρέτες στους οποίους έχουν ανατεθεί τα πολλά και
διάφορα καθήκοντα που απαιτούνται από την οικονομική ζωή του οίκου...). Με άλλα
λόγια, ο οίκος με την καθαρά «ανθρώπινη» μορφή του δεν είναι ένας θεσμός που
βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συγγένεια.
Ωστόσο η έννοια του οίκου καλύπτει πολύ περισσότερα από μιαν απλή ομάδα
ανθρώπων. Ο οίκος περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, τα οποία
στην πράξη δεν μπορούν να χωριστούν από την ανθρώπινη ομάδα, αφού
εξασφαλίζουν την υλική της ύπαρξη. Επομένως η γη, τα κτίρια, τα ζώα, τα κάθε είδους
αποθέματα, ο εξοπλισμός και ούτω καθεξής αποτελούν όλα μέρος του οίκου.
Μ.Μ. Austin, P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα. μετ. Τ.
Κουκουλιός, εκδ. Δαίδαλος, σ. 67.
Αναφέρεται στη σελίδα 80 του βιβλίου στην παράγραφο α) Η οικονομία
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 4
2ο βήμα
• Διαβάζω από πού προέρχεται η πηγή και σε
ποιο είδος ανήκει.
– ιστορικός, συγγραφέας
– πρωτογενής πηγή (γράμμα, συμβόλαιο, κείμενο
συνθήκης, μαρτυρία, περιοδικά, εφημερίδες,
αυτοβιογραφίες, απομνημονεύματα, ημερολόγια,
αρχειακό υλικό, επιστημονικά περιοδικά, έρευνες,
στατιστικές, φωτογραφίες, εικόνες, κ.α.)
– δευτερογενής πηγή (ιστορικό εγχειρίδιο, άρθρο,
εγκυκλοπαίδεια, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, κ.α.)
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 5
2ο βήμα
Πρόκειται για απόσπασμα από βιβλίο με ιστορικό περιεχόμενο άρα είναι
δευτερογενής ιστορική πηγή όπου όσα γράφονται αποτελούν ιστορική καταγραφή και
επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία ιστορικών στοιχείων .
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 6
Ο ομηρικός «οίκος»
Τι είναι ο οίκος; Η λέξη αποδίδεται πολλές φορές με τον όρο «οικογένεια». Όμως η απόδοση αυτή
είναι πολύ στενή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Ο οίκος, ακόμη και
από την άποψη του αριθμού των ανθρώπων, είναι κάτι πολύ περισσότερο από οικογένεια με τη
σημερινή σημασία της λέξης (δηλαδή, την ομάδα που αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά,
την «πυρηνική» οικογένεια)... Αλλά περιλαμβάνει επίσης όλα εκείνα τα άτομα - είτε πρόκειται για
ελεύθερους είτε για δούλους - τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής του οίκου (όλους
εκείνους τους υπηρέτες στους οποίους έχουν ανατεθεί τα πολλά και διάφορα καθήκοντα που
απαιτούνται από την οικονομική ζωή του οίκου...). Με άλλα λόγια, ο οίκος με την καθαρά
«ανθρώπινη» μορφή του δεν είναι ένας θεσμός που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη
συγγένεια.
Ωστόσο η έννοια του οίκου καλύπτει πολύ περισσότερα από μιαν απλή ομάδα ανθρώπων. Ο οίκος
περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, τα οποία στην πράξη δεν μπορούν να
χωριστούν από την ανθρώπινη ομάδα, αφού εξασφαλίζουν την υλική της ύπαρξη. Επομένως η γη,
τα κτίρια, τα ζώα, τα κάθε είδους αποθέματα, ο εξοπλισμός και ούτω καθεξής αποτελούν όλα μέρος
του οίκου.
Μ.Μ. Austin, P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα. μετ. Τ. Κουκουλιός, εκδ.
Δαίδαλος, σ. 67.
3ο βήμα
• Αντλώ από την πηγή όσες
πληροφορίες μπορώ.
– Τις καταγράφω σε πλαγιότιτλους
Ο οίκος αποτελεί μία ευρύτερη ομάδα
ανθρώπων πέρα από τη στενή έννοια
της οικογένειας.
Περιλαμβάνει, πέρα από τα συγγενικά
άτομα, ελεύθερους και δούλους που
εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής
του οίκου και οι οποίοι απασχολούνται
σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες
του οίκου.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 7
Ο ομηρικός «οίκος»
Τι είναι ο οίκος; Η λέξη αποδίδεται πολλές φορές με τον όρο «οικογένεια». Όμως η απόδοση αυτή
είναι πολύ στενή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Ο οίκος, ακόμη και
από την άποψη του αριθμού των ανθρώπων, είναι κάτι πολύ περισσότερο από οικογένεια με τη
σημερινή σημασία της λέξης (δηλαδή, την ομάδα που αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά,
την «πυρηνική» οικογένεια)... Αλλά περιλαμβάνει επίσης όλα εκείνα τα άτομα - είτε πρόκειται για
ελεύθερους είτε για δούλους - τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής του οίκου (όλους
εκείνους τους υπηρέτες στους οποίους έχουν ανατεθεί τα πολλά και διάφορα καθήκοντα που
απαιτούνται από την οικονομική ζωή του οίκου...). Με άλλα λόγια, ο οίκος με την καθαρά
«ανθρώπινη» μορφή του δεν είναι ένας θεσμός που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη
συγγένεια.
3ο βήμα
• Αντλώ από την πηγή όσες
πληροφορίες μπορώ.
– Τις καταγράφω σε πλαγιότιτλους
Περιλαμβάνει ακόμα όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι
αδιαχώριστα από τον ανθρώπινο δυναμικό του οίκου, όπως για
παράδειγμα τη γη, τα κτίρια, τα ζώα, την παραγωγή, τον εξοπλισμό
και ό,τι άλλο διαχειρίζεται ο οίκος.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 8
Ο ομηρικός «οίκος»
[…] Ωστόσο η έννοια του οίκου καλύπτει πολύ περισσότερα από μιαν απλή ομάδα ανθρώπων. Ο
οίκος περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, τα οποία στην πράξη δεν μπορούν να
χωριστούν από την ανθρώπινη ομάδα, αφού εξασφαλίζουν την υλική της ύπαρξη. Επομένως η γη,
τα κτίρια, τα ζώα, τα κάθε είδους αποθέματα, ο εξοπλισμός και ούτω καθεξής αποτελούν όλα μέρος
του οίκου.
Μ.Μ. Austin, P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα. μετ. Τ. Κουκουλιός,
εκδ. Δαίδαλος, σ. 67.
4ο βήμα • Ανακαλώ όσες ακόμα πληροφορίες
μπορώ από τις ιστορικές μου γνώσεις.
σελίδα 80, σχολικό εγχειρίδιο Ιστορία Αρχαίου Κόσμου Α’ Λυκείου
α) Η οικονομία.
Αυτή την εποχή, κύρια πηγή οικονομικής ανάπτυξης ήταν η γη. Η παραγωγή
στηριζόταν σε μια μορφή κλειστής αγροτικής οικονομίας. Τα μέλη δηλαδή κάθε
οικογένειας μαζί με άλλα άτομα που εξαρτιόνταν οικονομικά από την οικογένεια,
συγκροτούσαν έναν οίκο και επιτελούσαν όλες τις παραγωγικές εργασίες.
Δεν υπήρχαν περιθώρια εργασιακής ειδίκευσης σε μεγάλη κλίμακα και κατ' επέκταση
δεν υπήρχε βιοτεχνική ανάπτυξη. Όλα τα παραγόμενα αγαθά, κυρίως γεωργικά και
κτηνοτροφικά, καταναλώνονταν στο πλαίσιο του οίκου.
Πολλές φορές παρουσιαζόταν έλλειψη αγαθών, τα οποία αναπληρώνονταν με
άλλους τρόπους όπως με περιορισμένο ανταλλακτικό εμπόριο μεταξύ των οίκων, με
ανταλλαγή δώρων, με τον πόλεμο και την πειρατεία.
Μέτρο αναφοράς για την αξιολόγηση των ανταλλασσόμενων αγαθών ήταν το βόδι ή
τα δέρματα ζώων, τα μέταλλα κι ακόμα οι δούλοι.
Την εποχή αυτή το εξωτερικό εμπόριο, κυρίως για την προμήθεια μετάλλων και
δούλων, διεξαγόταν από τους Φοίνικες.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 9
5ο βήμα
• Συνθέτω την απάντησή μου συνδυάζοντας όσες
πληροφορίες άντλησα από την πηγή με όσα
μπόρεσα να συνδυάσω από τις ιστορικές μου
γνώσεις
– Ξεκινώ πάντα με αναφορά στην πηγή και στο
συγγραφέα της.
– Γράφω ολοκληρωμένες προτάσεις με σωστή σύνταξη
και ορθογραφία.
– Δεν επαναλαμβάνω όσα ήδη έχω αναφέρει.
– Δεν αντιγράφω σε καμία περίπτωση την ιστορική πηγή.
– Συνθέτω λόγο κατανοητό και όχι περίπλοκο και
μπερδεμένο.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 10
5ο βήμα
Σύμφωνα με την ιστορική πηγή ο ομηρικός οίκος αποτελεί μία ευρύτερη ομάδα ανθρώπων πέρα
από τη στενή έννοια της οικογένειας. Περιλαμβάνει, πέρα από τα συγγενικά άτομα, ελεύθερους
και δούλους που εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής του οίκου και οι οποίοι απασχολούνται
σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του. Όμως ο οίκος δεν περιορίζεται μόνο στα άτομα
αλλά περιλαμβάνει και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι αδιαχώριστα από τον ανθρώπινο
δυναμικό του οίκου, όπως για παράδειγμα τη γη, τα κτίρια, τα ζώα, την παραγωγή, τον
εξοπλισμό και ό,τι άλλο διαχειρίζεται ο οίκος.
Σχετικά με τη λειτουργία του ο οίκος αποτελεί την βασική μονάδα της κλειστής ομηρικής
οικονομίας που βασίζεται στην καλλιέργεια της γης. Καθώς δεν υπήρχαν περιθώρια εργασιακής
ειδίκευσης σε μεγάλη κλίμακα δεν υπήρχε βιοτεχνική ανάπτυξη. Όλα τα παραγόμενα αγαθά,
κυρίως γεωργικά και κτηνοτροφικά, καταναλώνονταν στο πλαίσιο του οίκου. Οι ελλείψεις
αγαθών αναπληρώνονταν με άλλους τρόπους όπως με περιορισμένο ανταλλακτικό εμπόριο
μεταξύ των οίκων, με ανταλλαγή δώρων, με τον πόλεμο και την πειρατεία. Μέτρο αναφοράς για
την αξιολόγηση των ανταλλασσόμενων αγαθών ήταν το βόδι ή τα δέρματα ζώων, τα μέταλλα κι
ακόμα οι δούλοι. Την εποχή αυτή το εξωτερικό εμπόριο, κυρίως για την προμήθεια μετάλλων
και δούλων, διεξαγόταν από τους Φοίνικες.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 11
6ο βήμα
• Προσέχω να έχω καλύψει όλα τα ερωτήματα
που τέθηκαν στην εκφώνηση.
Με βάση το ιστορικό παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις να αναφερθείτε στην οικονομία της ομηρικής εποχής και τη
λειτουργία του οίκου.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 12
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1 Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.)
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 13
Με βάση το παρακάτω παράθεμα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε το ρόλο του οίκου
στην ομηρική κοινωνία.
Βασική κοινωνική μονάδα του οίκου αποτελούσε η στενότερη ή ευρύτερη
οικογένεια, που βρισκόταν υπό την εξουσία ενός πατριάρχη βασιλιά, και
περιελάμβανε τις εκτάσεις γης, τα ζώα, το υπηρετικό προσωπικό, και τα
υπόλοιπα υλικά αγαθά. Παράδειγμα ο οίκος του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ο
θεσμός του οίκου αντιπροσώπευε έναν τύπο κοινωνίας τοπικό, όπου ίσχυαν
εθιμικοί κανόνες δικαίου, με συχνές συγκρούσεις ανάμεσα σε μεμονωμένους
ανθρώπους και αντίπαλες ομάδες, και με ριζική διαφοροποίηση ανάμεσα στην
ανώτερη τάξη των ευγενών και στον λαό. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη του
οίκου στηριζόταν στους συγγενικούς κυρίως δεσμούς. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μέλη, που δεν ήταν
συγγενείς, αλλά «ξένοι» που γίνονταν φίλοι. Αυτοί αναζητούσαν την ασφάλεια
και τις ανέσεις του οργανωμένου σπιτικού, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τις
υπηρεσίες τους στον κύριό τους ως έμπιστοι ακόλουθοί του στη διάρκεια της
ειρήνης ή του πολέμου.
Οίκος και πόλις, http://www.greek-language.gr/
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 14
1ο βήμα
• Διαβάζω πολύ καλά την πηγή και προσπαθώ
να κατανοήσω το ιστορικό της περιεχόμενο
– Σε ποιο θέμα αναφέρεται;
– Διαβάζω προσεχτικά τον τίτλο  συνήθως
αντλώ από τον τίτλο το θέμα της πηγής.
– Αν δεν υπάρχει τίτλος συγκεντρώνω τις λέξεις
κλειδιά για το περιεχόμενο της πηγής.
– Σε ποιο σημείο της ιστορικής αφήγησης που
έχω μελετήσει από το βιβλίο αναφέρεται;
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 15
Με βάση το παρακάτω παράθεμα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε το ρόλο του οίκου
στην ομηρική κοινωνία.
Βασική κοινωνική μονάδα του οίκου αποτελούσε η στενότερη ή ευρύτερη
οικογένεια, που βρισκόταν υπό την εξουσία ενός πατριάρχη βασιλιά, και
περιελάμβανε τις εκτάσεις γης, τα ζώα, το υπηρετικό προσωπικό, και τα
υπόλοιπα υλικά αγαθά. Παράδειγμα ο οίκος του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ο θεσμός
του οίκου αντιπροσώπευε έναν τύπο κοινωνίας τοπικό, όπου ίσχυαν εθιμικοί
κανόνες δικαίου, με συχνές συγκρούσεις ανάμεσα σε μεμονωμένους ανθρώπους
και αντίπαλες ομάδες, και με ριζική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ανώτερη
τάξη των ευγενών και στον λαό. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη του οίκου
στηριζόταν στους συγγενικούς κυρίως δεσμούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μέλη, που δεν ήταν συγγενείς, αλλά «ξένοι»
που γίνονταν φίλοι. Αυτοί αναζητούσαν την ασφάλεια και τις ανέσεις του
οργανωμένου σπιτικού, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τις υπηρεσίες τους στον
κύριό τους ως έμπιστοι ακόλουθοί του στη διάρκεια της ειρήνης ή του πολέμου.
Οίκος και πόλις, http://www.greek-language.gr/
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 16
Αναφέρεται στη σελίδα 80 του βιβλίου στην παράγραφο α) Η οικονομία
2ο βήμα
• Διαβάζω από πού προέρχεται η πηγή και σε
ποιο είδος ανήκει.
– ιστορικός, συγγραφέας
– πρωτογενής πηγή (γράμμα, συμβόλαιο, κείμενο
συνθήκης, μαρτυρία, περιοδικά, εφημερίδες,
αυτοβιογραφίες, απομνημονεύματα, ημερολόγια,
αρχειακό υλικό, επιστημονικά περιοδικά, έρευνες,
στατιστικές, φωτογραφίες, εικόνες, κ.α.)
– δευτερογενής πηγή (ιστορικό εγχειρίδιο, άρθρο,
εγκυκλοπαίδεια, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, κ.α.)
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 17
Βασική κοινωνική μονάδα του οίκου αποτελούσε η στενότερη ή ευρύτερη
οικογένεια, που βρισκόταν υπό την εξουσία ενός πατριάρχη βασιλιά, και
περιελάμβανε τις εκτάσεις γης, τα ζώα, το υπηρετικό προσωπικό, και τα
υπόλοιπα υλικά αγαθά. Παράδειγμα ο οίκος του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ο θεσμός
του οίκου αντιπροσώπευε έναν τύπο κοινωνίας τοπικό, όπου ίσχυαν εθιμικοί
κανόνες δικαίου, με συχνές συγκρούσεις ανάμεσα σε μεμονωμένους ανθρώπους
και αντίπαλες ομάδες, και με ριζική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ανώτερη
τάξη των ευγενών και στον λαό. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη του οίκου
στηριζόταν στους συγγενικούς κυρίως δεσμούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μέλη, που δεν ήταν συγγενείς, αλλά «ξένοι»
που γίνονταν φίλοι. Αυτοί αναζητούσαν την ασφάλεια και τις ανέσεις του
οργανωμένου σπιτικού, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τις υπηρεσίες τους στον
κύριό τους ως έμπιστοι ακόλουθοί του στη διάρκεια της ειρήνης ή του πολέμου.
Οίκος και πόλις, http://www.greek-language.gr/
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 18
Πρόκειται για ανακτημένο υλικό από το διαδίκτυο με ιστορικό περιεχόμενο που
αποτελεί μία ιστορική καταγραφή βασισμένη στην επεξεργασία και ανάλυση
ιστορικών πηγών και πληροφοριών.
Πρόκειται για δευτερογενή πηγή χωρίς αναφορά στον συγγραφέα.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 19
3ο βήμα • Αντλώ από την πηγή όσες
πληροφορίες μπορώ.
– Τις καταγράφω σε πλαγιότιτλους
Ο ομηρικός οίκος αποτελείται από μία στενότερη ή ευρύτερη οικογένεια που αρχηγός
της ήταν ένας πατριάρχης βασιλιάς ο οποίος όριζε όχι μόνο τα μέλη της οικογένειας
αλλά ακόμα τα ζώα, τις εκτάσεις γης, τους υπηρέτες και όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
Ο οίκος έχει τοπικό χαρακτήρα και υπακούει σε κανόνες εθιμικού δικαίου ενώ
δε λείπουν οι συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους ανθρώπους
της κοινωνίας, όπου οι ευγενείς κατέχουν ξεχωριστή θέση σε σχέση με το
πλήθος. Η συγγένεια συνδέει με ισχυρό τρόπο τα μέλη του οίκου.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 20
Βασική κοινωνική μονάδα του οίκου αποτελούσε η στενότερη ή ευρύτερη
οικογένεια, που βρισκόταν υπό την εξουσία ενός πατριάρχη βασιλιά, και
περιελάμβανε τις εκτάσεις γης, τα ζώα, το υπηρετικό προσωπικό, και τα
υπόλοιπα υλικά αγαθά. Παράδειγμα ο οίκος του Οδυσσέα στην Ιθάκη.
Ο θεσμός του οίκου αντιπροσώπευε έναν τύπο κοινωνίας τοπικό, όπου ίσχυαν
εθιμικοί κανόνες δικαίου, με συχνές συγκρούσεις ανάμεσα σε μεμονωμένους
ανθρώπους και αντίπαλες ομάδες, και με ριζική διαφοροποίηση ανάμεσα
στην ανώτερη τάξη των ευγενών και στον λαό. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στα
μέλη του οίκου στηριζόταν στους συγγενικούς κυρίως δεσμούς. […]
Σχέσεις αλληλεγγύης αναπτύσσονται ανάμεσα στον οίκο και σε άλλους
ξένους ανθρώπους χωρίς συγγενικούς δεσμούς που γίνονται φίλοι του
οίκου. Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται ασφάλεια και ανέσεις από την
πλευρά του οίκου προς τους φίλους με αντάλλαγμα προσφορά
υπηρεσιών και πίστη σε ειρήνη και πόλεμο από εκείνους.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 21
[…] Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μέλη, που
δεν ήταν συγγενείς, αλλά «ξένοι» που γίνονταν φίλοι. Αυτοί αναζητούσαν την
ασφάλεια και τις ανέσεις του οργανωμένου σπιτικού, προσφέροντας ως
αντάλλαγμα τις υπηρεσίες τους στον κύριό τους ως έμπιστοι ακόλουθοί του
στη διάρκεια της ειρήνης ή του πολέμου.
Οίκος και πόλις, http://www.greek-language.gr/
4ο βήμα • Ανακαλώ όσες ακόμα πληροφορίες
μπορώ από τις ιστορικές μου γνώσεις.
σελίδα 80, σχολικό εγχειρίδιο Ιστορία Αρχαίου Κόσμου Α’ Λυκείου
α) Η οικονομία.
Αυτή την εποχή, κύρια πηγή οικονομικής ανάπτυξης ήταν η γη. Η παραγωγή
στηριζόταν σε μια μορφή κλειστής αγροτικής οικονομίας. Τα μέλη δηλαδή κάθε
οικογένειας μαζί με άλλα άτομα που εξαρτιόνταν οικονομικά από την οικογένεια,
συγκροτούσαν έναν οίκο και επιτελούσαν όλες τις παραγωγικές εργασίες.
Δεν υπήρχαν περιθώρια εργασιακής ειδίκευσης σε μεγάλη κλίμακα και κατ' επέκταση
δεν υπήρχε βιοτεχνική ανάπτυξη. Όλα τα παραγόμενα αγαθά, κυρίως γεωργικά και
κτηνοτροφικά, καταναλώνονταν στο πλαίσιο του οίκου.
Πολλές φορές παρουσιαζόταν έλλειψη αγαθών, τα οποία αναπληρώνονταν με
άλλους τρόπους όπως με περιορισμένο ανταλλακτικό εμπόριο μεταξύ των οίκων, με
ανταλλαγή δώρων, με τον πόλεμο και την πειρατεία.
Μέτρο αναφοράς για την αξιολόγηση των ανταλλασσόμενων αγαθών ήταν το βόδι ή
τα δέρματα ζώων, τα μέταλλα κι ακόμα οι δούλοι.
Την εποχή αυτή το εξωτερικό εμπόριο, κυρίως για την προμήθεια μετάλλων και
δούλων, διεξαγόταν από τους Φοίνικες.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 22
5ο βήμα
• Συνθέτω την απάντησή μου συνδυάζοντας όσες
πληροφορίες άντλησα από την πηγή με όσα
μπόρεσα να συνδυάσω από τις ιστορικές μου
γνώσεις
– Ξεκινώ πάντα με αναφορά στην πηγή και στο
συγγραφέα της.
– Γράφω ολοκληρωμένες προτάσεις με σωστή σύνταξη
και ορθογραφία.
– Δεν επαναλαμβάνω όσα ήδη έχω αναφέρει.
– Δεν αντιγράφω σε καμία περίπτωση την ιστορική πηγή.
– Συνθέτω λόγο κατανοητό και όχι περίπλοκο και
μπερδεμένο.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 23
5ο βήμα
Σύμφωνα με τις ιστορικές μας γνώσεις ο ομηρικός οίκος αποτελεί τη βασική παραγωγική μονάδα
στο πλαίσιο μιας κλειστής αγροτικής οικονομίας που βασίζεται κατά κύριο λόγο στη γη. Τα μέλη
δηλαδή κάθε οικογένειας μαζί με άλλα άτομα που εξαρτιόνταν οικονομικά από την οικογένεια,
συγκροτούσαν έναν οίκο και επιτελούσαν όλες τις παραγωγικές εργασίες, που κατά βάση
αφορούν την αγροτική παραγωγή, την περιορισμένη βιοτεχνία και το υποτυπώδες εμπόριο για
την κάλυψη των βασικών αναγκών.
Επιπλέον όπως μαρτυρείται και στην ιστορική πηγή αρχηγός αυτής της στενότερης ή ευρύτερης
οικογένειας ήταν ένας πατριάρχης βασιλιάς που όριζε όχι μόνο τα μέλη της οικογένειας αλλά
ακόμα τα ζώα, τις εκτάσεις γης, τους υπηρέτες και όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
Ο οίκος έχει τοπικό χαρακτήρα και υπακούει σε κανόνες εθιμικού δικαίου ενώ δε λείπουν οι
συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους ανθρώπους της κοινωνίας, όπου οι ευγενείς
κατέχουν ξεχωριστή θέση σε σχέση με το πλήθος. Η συγγένεια είναι αυτή που συνδέει με ισχυρό
τρόπο τα μέλη του οίκου. Ωστόσο σχέσεις αλληλεγγύης μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα στον
οίκο και σε άλλους ξένους ανθρώπους χωρίς συγγενικούς δεσμούς που γίνονται φίλοι του οίκου.
Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται ασφάλεια και ανέσεις από την πλευρά του οίκου προς τους φίλους
με αντάλλαγμα προσφορά υπηρεσιών και πίστη σε ειρήνη και πόλεμο από εκείνους.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 24
6ο βήμα
• Προσέχω να έχω καλύψει όλα τα ερωτήματα
που τέθηκαν στην εκφώνηση.
Με βάση το παρακάτω παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις να εξηγήσετε το ρόλο του οίκου στην ομηρική κοινωνία.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 25
ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 26
Με βάση το ιστορικό παράθεμα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο βασικό σκοπό
και τις επιδιώξεις της πόλης – κράτους.
Σκοπός, λοιπόν, της πόλης είναι το ζειν καλώς και όλα αυτά υπάρχουν για την
επιτυχία του τελικού στόχου. Πόλη, λοιπόν, είναι η ένωση συγγενικών ομάδων
και κοινοτήτων με σκοπό την επιτυχία μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. Τούτο
είναι, όπως είπαμε η ευτυχισμένη και ενάρετη ζωή. Επομένως, πρέπει να
θέσουμε ότι η πολιτική κοινωνία είναι προς χάριν των καλών πράξεων των
πολιτών και όχι μόνο για τη συμβίωσή τους.
Αριστοτέλης, Πολιτικά 1280b 32-45' 1281a 1-4.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 27
1ο βήμα
• Διαβάζω πολύ καλά την πηγή και προσπαθώ
να κατανοήσω το ιστορικό της περιεχόμενο
– Σε ποιο θέμα αναφέρεται;
– Διαβάζω προσεχτικά τον τίτλο  συνήθως
αντλώ από τον τίτλο το θέμα της πηγής.
– Αν δεν υπάρχει τίτλος συγκεντρώνω τις λέξεις
κλειδιά για το περιεχόμενο της πηγής.
– Σε ποιο σημείο της ιστορικής αφήγησης που
έχω μελετήσει από το βιβλίο αναφέρεται;
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 28
Με βάση το ιστορικό παράθεμα και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο βασικό σκοπό
και τις επιδιώξεις της πόλης – κράτους.
Σκοπός, λοιπόν, της πόλης είναι το ζειν καλώς και όλα αυτά υπάρχουν για την
επιτυχία του τελικού στόχου. Πόλη, λοιπόν, είναι η ένωση συγγενικών ομάδων
και κοινοτήτων με σκοπό την επιτυχία μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. Τούτο
είναι, όπως είπαμε η ευτυχισμένη και ενάρετη ζωή. Επομένως, πρέπει να
θέσουμε ότι η πολιτική κοινωνία είναι προς χάριν των καλών πράξεων των
πολιτών και όχι μόνο για τη συμβίωσή τους.
Αριστοτέλης, Πολιτικά 1280b 32-45' 1281a 1-4.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 29
Αναφέρεται στις σελίδες 84-85 του βιβλίου στην παράγραφο Η γένεση της
πόλης-κράτους
2ο βήμα
• Διαβάζω από πού προέρχεται η πηγή και σε
ποιο είδος ανήκει.
– ιστορικός, συγγραφέας
– πρωτογενής πηγή (γράμμα, συμβόλαιο, κείμενο
συνθήκης, μαρτυρία, περιοδικά, εφημερίδες,
αυτοβιογραφίες, απομνημονεύματα, ημερολόγια,
αρχειακό υλικό, επιστημονικά περιοδικά, έρευνες,
στατιστικές, φωτογραφίες, εικόνες, κ.α.)
– δευτερογενής πηγή (ιστορικό εγχειρίδιο, άρθρο,
εγκυκλοπαίδεια, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, κ.α.)
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 30
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 31
• Πρόκειται για πρωτογενή πηγή σε μετάφραση από το αρχαίο πρωτότυπο
κείμενο όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει τις απόψεις του που σχετίζονται με
τη δημιουργία της πόλης-κράτους.
• Ο τίτλος του έργου του «Πολιτικά» υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο του
συγκεκριμένου έργου αφορά σε θέματα πολιτικής οργάνωσης.
• Η οπτική γωνία του συγγραφέα είναι ορατή με τη χρήση του α’ πληθυντικού
προσώπου και τη χρήση δεοντολογικού ύφους «πρέπει να θέσουμε».
Σκοπός, λοιπόν, της πόλης είναι το ζειν καλώς και όλα αυτά υπάρχουν για την
επιτυχία του τελικού στόχου. Πόλη, λοιπόν, είναι η ένωση συγγενικών ομάδων
και κοινοτήτων με σκοπό την επιτυχία μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. Τούτο
είναι, όπως είπαμε η ευτυχισμένη και ενάρετη ζωή. Επομένως, πρέπει να
θέσουμε ότι η πολιτική κοινωνία είναι προς χάριν των καλών πράξεων των
πολιτών και όχι μόνο για τη συμβίωσή τους.
Αριστοτέλης, Πολιτικά 1280b 32-45' 1281a 1-4.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 32
3ο βήμα • Αντλώ από την πηγή όσες
πληροφορίες μπορώ.
– Τις καταγράφω σε πλαγιότιτλους
Σκοπός, λοιπόν, της πόλης είναι το ζειν καλώς και όλα αυτά υπάρχουν για την
επιτυχία του τελικού στόχου. Πόλη, λοιπόν, είναι η ένωση συγγενικών
ομάδων και κοινοτήτων με σκοπό την επιτυχία μιας τέλειας και αυτάρκους
ζωής. Τούτο είναι, όπως είπαμε η ευτυχισμένη και ενάρετη ζωή. Επομένως,
πρέπει να θέσουμε ότι η πολιτική κοινωνία είναι προς χάριν των καλών
πράξεων των πολιτών και όχι μόνο για τη συμβίωσή τους.
Αριστοτέλης, Πολιτικά 1280b 32-45' 1281a 1-4.
Σκοπός της πόλης είναι το ευ ζην, δηλαδή η πόλη οργανώνεται και λειτουργεί όχι μόνο
για να εξασφαλίσει την συμβίωση των μελών της αλλά για να διασφαλίσει μία τέλεια
και αυτάρκη ζωή που θα οδηγήσει στην ευτυχία και την αρετή όλους τους πολίτες.
Η πόλη αποτελεί την ένωση ομάδων με συγγενικούς δεσμούς και κοινοτήτων.
4ο βήμα
• Ανακαλώ όσες ακόμα πληροφορίες
μπορώ από τις ιστορικές μου γνώσεις.
σελίδες 84-85 του βιβλίου Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α’ Λυκείου, παράγραφος Η γένεση της πόλης-
κράτους
Η γένεση της πόλης-κράτους. Οι ιστορικοί χρησιμοποίησαν τον όρο πόλη-κράτος για να δηλώσουν την
έννοια του χώρου και συγχρόνως της οργανωμένης κοινότητας ανθρώπων κάτω από μια εξουσία. Η
οργάνωση προϋποθέτει την κυριαρχία σε συγκεκριμένο χώρο, που αντιστοιχεί σε όρια μιας πύλης ή
μιας ευρύτερης περιοχής μαζί με την πόλη, και τη συγκρότηση εξουσίας για την αντιμετώπιση των
κοινών προβλημάτων.
Έτσι η πόλη-κράτος παρουσιάζει τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:
• Από άποψη γεωγραφική, διαμορφωνόταν συνήθως σε ένα χώρο, κέντρο άσκησης της εξουσίας,
τειχισμένο τις περισσότερες φορές, που ονομαζόταν πόλις ή άστυ, και σε μια ευρύτερη περιοχή
γύρω απ' αυτόν, καλλιεργήσιμη με διάσπαρτους μικρότερους οικισμούς, τις κώμες, που ήταν η
ύπαιθρος χώρα.
• Από άποψη οργανωτική, οι κάτοικοι της πόλης-κράτους, δηλαδή οι πολίτες, συμμετείχαν στη
διαχείριση των κοινών και έπαιρναν μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος στη λήψη των αποφάσεων.
Έτσι, ο τρόπος άσκησης της εξουσίας και η συμμετοχή ή μη των πολιτών σ' αυτήν όριζε το άλλο
συστατικό της στοιχείο, το πολίτευμα. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος,
γίνεται κατανοητό ότι οι πολίτες είχαν τρεις βασικές επιδιώξεις που παράλληλα αποτελούσαν
και προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης-κράτους: την ελευθερία, την αυτονομία και την αυτάρκεια.
Οι πολίτες δηλαδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία τους υπερασπίζοντας την ελευθερία της
πόλης, συνέβαλλαν στη διακυβέρνηση με νόμους που οι ίδιοι είχαν θεσπίσει για να επιτύχουν
την αυτονονομία της και συμμετείχαν στην παραγωγή για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να
ενισχύσουν την αυτάρκεια της πόλης τους.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 33
5ο βήμα
• Συνθέτω την απάντησή μου συνδυάζοντας όσες
πληροφορίες άντλησα από την πηγή με όσα
μπόρεσα να συνδυάσω από τις ιστορικές μου
γνώσεις
– Ξεκινώ πάντα με αναφορά στην πηγή και στο
συγγραφέα της.
– Γράφω ολοκληρωμένες προτάσεις με σωστή σύνταξη
και ορθογραφία.
– Δεν επαναλαμβάνω όσα ήδη έχω αναφέρει.
– Δεν αντιγράφω σε καμία περίπτωση την ιστορική πηγή.
– Συνθέτω λόγο κατανοητό και όχι περίπλοκο και
μπερδεμένο.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 34
5ο βήμα
Σύμφωνα με την ιστορική πηγή / Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και τις πληροφορίες
που αντλούμε από το απόσπασμα από το έργο του Πολιτικά η πόλη –κράτος
αποτελεί την ένωση ομάδων με συγγενικούς δεσμούς και κοινοτήτων που
δημιουργήθηκε σε πρώτο επίπεδο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επιβίωσης των
μελών της αλλά ο βασικός σκοπός της δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν το ρόλο.
Δημιουργήθηκε για να πετύχει ευ ζην, δηλαδή για να διασφαλίσει μία τέλεια και
αυτάρκη ζωή που θα οδηγήσει στην ευτυχία και την αρετή όλους τους πολίτες.
Άλλωστε σύμφωνα με τις ιστορικές μας γνώσεις, η πόλη λειτουργούσε στο πλαίσιο
τριών βασικών επιδιώξεων που παράλληλα αποτελούσαν και προϋποθέσεις ύπαρξης
της πόλης-κράτους: την ελευθερία, την αυτονομία και την αυτάρκεια. Οι πολίτες
δηλαδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία τους υπερασπίζοντας την ελευθερία της
πόλης, συνέβαλλαν στη διακυβέρνηση με νόμους που οι ίδιοι είχαν θεσπίσει για να
επιτύχουν την αυτονονομία της και συμμετείχαν στην παραγωγή για να καλύψουν τις
ανάγκες τους και να ενισχύσουν την αυτάρκεια της πόλης τους.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 35
6ο βήμα
• Προσέχω να έχω καλύψει όλα τα ερωτήματα
που τέθηκαν στην εκφώνηση.
Με βάση το ιστορικό παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις να αναφερθείτε στο βασικό σκοπό και τις επιδιώξεις της πόλης
– κράτους.
ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 36
1 von 36

Recomendados

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 37 von
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 37ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 37
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 37Georgia Sofi
18.9K views20 Folien
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ von
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝmono030156
309.5K views7 Folien
Ερωτόκριτος von
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
ΕρωτόκριτοςStella Stath
41.5K views31 Folien
ανώμαλα παραθετικά αρχαία von
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαανώμαλα παραθετικά αρχαία
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαΑ Χ
163.9K views1 Folie
Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε. von
Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.
Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.Thanos Stavropoulos
22.7K views41 Folien
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων von
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα ΘεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα ΘεμάτωνThanos Stavropoulos
40.4K views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας von
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςστην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςZeta Stavropoulou
35.6K views12 Folien
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ von
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣGeorgia Sofi
60.2K views21 Folien
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου von
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουGeorgia Kazakou
189.5K views441 Folien
και παλι στο σχολειο αναλυση von
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυσηDimitra Stefani
46K views47 Folien
Αρχαϊκή εποχή: Η ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ von
Αρχαϊκή εποχή: Η ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣΑρχαϊκή εποχή: Η ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ
Αρχαϊκή εποχή: Η ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣΧρυσούλα Κοσμά
24.1K views23 Folien

Was ist angesagt?(20)

στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας von Zeta Stavropoulou
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςστην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
Zeta Stavropoulou35.6K views
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ von Georgia Sofi
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
Georgia Sofi60.2K views
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου von Georgia Kazakou
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Georgia Kazakou189.5K views
και παλι στο σχολειο αναλυση von Dimitra Stefani
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυση
Dimitra Stefani46K views
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα) von Kats961
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Kats96177.7K views
Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.) von Nasia Fatsi
Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.)Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.)
Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.)
Nasia Fatsi18.4K views
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ von somakris
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
somakris16.3K views
ιστορία α σχεδιαγράμματα von depav
ιστορία α  σχεδιαγράμματαιστορία α  σχεδιαγράμματα
ιστορία α σχεδιαγράμματα
depav149.2K views
θουκυδίδης μετάφραση 71 74 von Thanos Stavropoulos
θουκυδίδης μετάφραση 71  74θουκυδίδης μετάφραση 71  74
θουκυδίδης μετάφραση 71 74
Thanos Stavropoulos21.8K views
ενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείου von depav
ενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείουενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείου
ενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείου
depav58.1K views
αόριστος β΄πίνακας von cgialopsos
αόριστος β΄πίνακαςαόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακας
cgialopsos88.3K views
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ von kouvag
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
kouvag11.4K views
Ομηρική Εποχή - Σχεδιάγραμμα von Eleni Kots
Ομηρική Εποχή - ΣχεδιάγραμμαΟμηρική Εποχή - Σχεδιάγραμμα
Ομηρική Εποχή - Σχεδιάγραμμα
Eleni Kots47.9K views
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις von Dimitra Stefani
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησειςμινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
Dimitra Stefani75.5K views
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36 von Georgia Sofi
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36
Georgia Sofi9.9K views
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα Θεμάτων von Thanos Stavropoulos
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα ΘεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα Θεμάτων
Ο Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτική von irinikel
Ο Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτικήΟ Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτική
Ο Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτική
irinikel46.6K views

Similar a ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ιστορικά παραθέματα (συνέχεια) von
ιστορικά παραθέματα (συνέχεια)ιστορικά παραθέματα (συνέχεια)
ιστορικά παραθέματα (συνέχεια)Androniki Masaouti
2.7K views6 Folien
5η διδακτική ενότητα von
5η διδακτική ενότητα5η διδακτική ενότητα
5η διδακτική ενότηταEvangelia Patera
8.2K views7 Folien
Oμηρική εποχή von
Oμηρική εποχήOμηρική εποχή
Oμηρική εποχήseventekidou
1.2K views13 Folien
παραγραφος περιληψη von
παραγραφος περιληψηπαραγραφος περιληψη
παραγραφος περιληψηmvasiliou
4.9K views23 Folien
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση von
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική ΟργάνωσηΟμηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωσηelnas
1.7K views15 Folien
στοιχεια για προβολη εκτυπωση von
στοιχεια για προβολη εκτυπωσηστοιχεια για προβολη εκτυπωση
στοιχεια για προβολη εκτυπωσηLAURASTAVRAKI
231 views8 Folien

Similar a ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ(20)

ιστορικά παραθέματα (συνέχεια) von Androniki Masaouti
ιστορικά παραθέματα (συνέχεια)ιστορικά παραθέματα (συνέχεια)
ιστορικά παραθέματα (συνέχεια)
Androniki Masaouti2.7K views
5η διδακτική ενότητα von Evangelia Patera
5η διδακτική ενότητα5η διδακτική ενότητα
5η διδακτική ενότητα
Evangelia Patera8.2K views
Oμηρική εποχή von seventekidou
Oμηρική εποχήOμηρική εποχή
Oμηρική εποχή
seventekidou1.2K views
παραγραφος περιληψη von mvasiliou
παραγραφος περιληψηπαραγραφος περιληψη
παραγραφος περιληψη
mvasiliou4.9K views
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση von elnas
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική ΟργάνωσηΟμηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
elnas1.7K views
στοιχεια για προβολη εκτυπωση von LAURASTAVRAKI
στοιχεια για προβολη εκτυπωσηστοιχεια για προβολη εκτυπωση
στοιχεια για προβολη εκτυπωση
LAURASTAVRAKI231 views
αφήγηση περιγραφή von GZ tech
αφήγηση περιγραφήαφήγηση περιγραφή
αφήγηση περιγραφή
GZ tech962 views
Πλάτωνος Πολιτεία von gina zaza
Πλάτωνος ΠολιτείαΠλάτωνος Πολιτεία
Πλάτωνος Πολιτεία
gina zaza643 views
Χριστoυγεννιάτικα έθιμα του Παλαμά von evan1972
Χριστoυγεννιάτικα έθιμα του ΠαλαμάΧριστoυγεννιάτικα έθιμα του Παλαμά
Χριστoυγεννιάτικα έθιμα του Παλαμά
evan19724.7K views
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου , Ενότητα 3 von mvourtsian
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου  , Ενότητα 3Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου  , Ενότητα 3
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου , Ενότητα 3
mvourtsian1.3K views
΄ενα κουβάρι νήμα ταξιδεύει στο χώρο και το χρόνο von xpapas
΄ενα κουβάρι νήμα ταξιδεύει στο χώρο και το χρόνο΄ενα κουβάρι νήμα ταξιδεύει στο χώρο και το χρόνο
΄ενα κουβάρι νήμα ταξιδεύει στο χώρο και το χρόνο
xpapas977 views
Oμηρική εποχή και γεωμετρική τέχνη (Α' Λυκείου) von Χρυσούλα Κοσμά
Oμηρική εποχή και γεωμετρική τέχνη (Α' Λυκείου)Oμηρική εποχή και γεωμετρική τέχνη (Α' Λυκείου)
Oμηρική εποχή και γεωμετρική τέχνη (Α' Λυκείου)
Τι είναι οι ιστορικές πηγές και πώς τις επεξεργαζόμαστε; Β.Δ.pptx von Βάνα Δουληγέρη
Τι είναι οι ιστορικές πηγές και πώς τις επεξεργαζόμαστε; Β.Δ.pptxΤι είναι οι ιστορικές πηγές και πώς τις επεξεργαζόμαστε; Β.Δ.pptx
Τι είναι οι ιστορικές πηγές και πώς τις επεξεργαζόμαστε; Β.Δ.pptx
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2014 von panospe10
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2014ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2014
panospe10623 views
Μαθητές με μειωμένη όραση, Λογοτεχνία Α Λυκείου von Eugenia Spetsiotou-Melliou
Μαθητές με μειωμένη όραση, Λογοτεχνία Α Λυκείου Μαθητές με μειωμένη όραση, Λογοτεχνία Α Λυκείου
Μαθητές με μειωμένη όραση, Λογοτεχνία Α Λυκείου
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια von gina zaza
Αριστοτέλης, Ηθικά ΝικομάχειαΑριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια
gina zaza2K views

Más de Nasia Fatsi

Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου.ppsx von
Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου.ppsxΗ μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου.ppsx
Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου.ppsxNasia Fatsi
172 views15 Folien
Αγώνες για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922) von
Αγώνες για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)Αγώνες για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)
Αγώνες για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)Nasia Fatsi
347 views30 Folien
Οικονομική και πενυματική ανάπτυξη von
Οικονομική και πενυματική ανάπτυξηΟικονομική και πενυματική ανάπτυξη
Οικονομική και πενυματική ανάπτυξηNasia Fatsi
189 views32 Folien
Η αποκατάσταση των προσφύγων von
Η αποκατάσταση των προσφύγωνΗ αποκατάσταση των προσφύγων
Η αποκατάσταση των προσφύγωνNasia Fatsi
53 views48 Folien
Αρμοστεία Ζαΐμη και Γεγονότα μέχρι την ένωση von
Αρμοστεία Ζαΐμη και Γεγονότα μέχρι την ένωση Αρμοστεία Ζαΐμη και Γεγονότα μέχρι την ένωση
Αρμοστεία Ζαΐμη και Γεγονότα μέχρι την ένωση Nasia Fatsi
30 views27 Folien
Η επανάσταση του Θερίσου (1905) von
Η επανάσταση του Θερίσου (1905)Η επανάσταση του Θερίσου (1905)
Η επανάσταση του Θερίσου (1905)Nasia Fatsi
54 views41 Folien

Más de Nasia Fatsi(20)

Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου.ppsx von Nasia Fatsi
Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου.ppsxΗ μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου.ppsx
Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου.ppsx
Nasia Fatsi172 views
Αγώνες για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922) von Nasia Fatsi
Αγώνες για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)Αγώνες για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)
Αγώνες για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)
Nasia Fatsi347 views
Οικονομική και πενυματική ανάπτυξη von Nasia Fatsi
Οικονομική και πενυματική ανάπτυξηΟικονομική και πενυματική ανάπτυξη
Οικονομική και πενυματική ανάπτυξη
Nasia Fatsi189 views
Η αποκατάσταση των προσφύγων von Nasia Fatsi
Η αποκατάσταση των προσφύγωνΗ αποκατάσταση των προσφύγων
Η αποκατάσταση των προσφύγων
Nasia Fatsi53 views
Αρμοστεία Ζαΐμη και Γεγονότα μέχρι την ένωση von Nasia Fatsi
Αρμοστεία Ζαΐμη και Γεγονότα μέχρι την ένωση Αρμοστεία Ζαΐμη και Γεγονότα μέχρι την ένωση
Αρμοστεία Ζαΐμη και Γεγονότα μέχρι την ένωση
Nasia Fatsi30 views
Η επανάσταση του Θερίσου (1905) von Nasia Fatsi
Η επανάσταση του Θερίσου (1905)Η επανάσταση του Θερίσου (1905)
Η επανάσταση του Θερίσου (1905)
Nasia Fatsi54 views
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ von Nasia Fatsi
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Nasia Fatsi65 views
Η μικρασιατική καταστροφή Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών von Nasia Fatsi
Η μικρασιατική καταστροφή Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμώνΗ μικρασιατική καταστροφή Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών
Η μικρασιατική καταστροφή Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών
Nasia Fatsi37 views
Η μικρασιατική καταστροφή Η έξοδος von Nasia Fatsi
Η μικρασιατική καταστροφή Η έξοδοςΗ μικρασιατική καταστροφή Η έξοδος
Η μικρασιατική καταστροφή Η έξοδος
Nasia Fatsi118 views
Η μικρασιατική καταστροφή Το πρώτο διάστημα von Nasia Fatsi
Η μικρασιατική καταστροφή Το πρώτο διάστημαΗ μικρασιατική καταστροφή Το πρώτο διάστημα
Η μικρασιατική καταστροφή Το πρώτο διάστημα
Nasia Fatsi70 views
Οι Οθωμανοί και οι ραγδαία προέλασή τους von Nasia Fatsi
Οι Οθωμανοί και οι ραγδαία προέλασή τουςΟι Οθωμανοί και οι ραγδαία προέλασή τους
Οι Οθωμανοί και οι ραγδαία προέλασή τους
Nasia Fatsi672 views
H βιογραφία και το έργο του Ανδρέα Λασκαράτου_ΣΗΦΑΚΗΣ_ΜΑΝΟΣ.pptx von Nasia Fatsi
H βιογραφία και το έργο του Ανδρέα Λασκαράτου_ΣΗΦΑΚΗΣ_ΜΑΝΟΣ.pptxH βιογραφία και το έργο του Ανδρέα Λασκαράτου_ΣΗΦΑΚΗΣ_ΜΑΝΟΣ.pptx
H βιογραφία και το έργο του Ανδρέα Λασκαράτου_ΣΗΦΑΚΗΣ_ΜΑΝΟΣ.pptx
Nasia Fatsi26 views
THEVRIA_GLVSSA_G_LYK.pptx von Nasia Fatsi
THEVRIA_GLVSSA_G_LYK.pptxTHEVRIA_GLVSSA_G_LYK.pptx
THEVRIA_GLVSSA_G_LYK.pptx
Nasia Fatsi168 views
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_PTVXEYSH_1893_DOE.ppsx von Nasia Fatsi
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_PTVXEYSH_1893_DOE.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_PTVXEYSH_1893_DOE.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_PTVXEYSH_1893_DOE.ppsx
Nasia Fatsi49 views
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_TA_ETHNIKA_DANEIA.ppsx von Nasia Fatsi
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_TA_ETHNIKA_DANEIA.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_TA_ETHNIKA_DANEIA.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_TA_ETHNIKA_DANEIA.ppsx
Nasia Fatsi40 views
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx von Nasia Fatsi
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
Nasia Fatsi32 views
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_BIOMHXANIA.ppsx von Nasia Fatsi
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_BIOMHXANIA.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_BIOMHXANIA.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_BIOMHXANIA.ppsx
Nasia Fatsi36 views
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DIKTYO_SIDHRODROMVN.ppsx von Nasia Fatsi
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DIKTYO_SIDHRODROMVN.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DIKTYO_SIDHRODROMVN.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DIKTYO_SIDHRODROMVN.ppsx
Nasia Fatsi43 views
TROPOI_ANAPTYJHS_PARAGRAFVN_ASKHSEIS.ppsx von Nasia Fatsi
TROPOI_ANAPTYJHS_PARAGRAFVN_ASKHSEIS.ppsxTROPOI_ANAPTYJHS_PARAGRAFVN_ASKHSEIS.ppsx
TROPOI_ANAPTYJHS_PARAGRAFVN_ASKHSEIS.ppsx
Nasia Fatsi161 views
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMIOYRGIA_TRAPEZIKOY_SYSTHMATOS.ppsx von Nasia Fatsi
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMIOYRGIA_TRAPEZIKOY_SYSTHMATOS.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMIOYRGIA_TRAPEZIKOY_SYSTHMATOS.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMIOYRGIA_TRAPEZIKOY_SYSTHMATOS.ppsx
Nasia Fatsi56 views

Último

Politexneio_2023.pptx von
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
37 views6 Folien
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
17 views2 Folien
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
20 views13 Folien
KEΦΑΛΑΙΟ 38 von
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
36 views22 Folien
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
62 views65 Folien
Triti_Hlikia_2023.pptx von
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
80 views3 Folien

Último(20)

Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist37 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist80 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram63 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu32 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212416 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram41 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c12 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki81 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram13 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c10 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b35 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.) ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1
 • 2. Με βάση το ιστορικό παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στην οικονομία της ομηρικής εποχής και τη λειτουργία του οίκου. Ο ομηρικός «οίκος» Τι είναι ο οίκος; Η λέξη αποδίδεται πολλές φορές με τον όρο «οικογένεια». Όμως η απόδοση αυτή είναι πολύ στενή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Ο οίκος, ακόμη και από την άποψη του αριθμού των ανθρώπων, είναι κάτι πολύ περισσότερο από οικογένεια με τη σημερινή σημασία της λέξης (δηλαδή, την ομάδα που αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά, την «πυρηνική» οικογένεια)... Αλλά περιλαμβάνει επίσης όλα εκείνα τα άτομα - είτε πρόκειται για ελεύθερους είτε για δούλους - τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής του οίκου (όλους εκείνους τους υπηρέτες στους οποίους έχουν ανατεθεί τα πολλά και διάφορα καθήκοντα που απαιτούνται από την οικονομική ζωή του οίκου...). Με άλλα λόγια, ο οίκος με την καθαρά «ανθρώπινη» μορφή του δεν είναι ένας θεσμός που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συγγένεια. Ωστόσο η έννοια του οίκου καλύπτει πολύ περισσότερα από μιαν απλή ομάδα ανθρώπων. Ο οίκος περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, τα οποία στην πράξη δεν μπορούν να χωριστούν από την ανθρώπινη ομάδα, αφού εξασφαλίζουν την υλική της ύπαρξη. Επομένως η γη, τα κτίρια, τα ζώα, τα κάθε είδους αποθέματα, ο εξοπλισμός και ούτω καθεξής αποτελούν όλα μέρος του οίκου. Μ.Μ. Austin, P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα. μετ. Τ. Κουκουλιός, εκδ. Δαίδαλος, σ. 67. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 2
 • 3. 1ο βήμα • Διαβάζω πολύ καλά την πηγή και προσπαθώ να κατανοήσω το ιστορικό της περιεχόμενο – Σε ποιο θέμα αναφέρεται; – Διαβάζω προσεχτικά τον τίτλο  συνήθως αντλώ από τον τίτλο το θέμα της πηγής. – Αν δεν υπάρχει τίτλος συγκεντρώνω τις λέξεις κλειδιά για το περιεχόμενο της πηγής. – Σε ποιο σημείο της ιστορικής αφήγησης που έχω μελετήσει από το βιβλίο αναφέρεται; ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 3
 • 4. 1ο βήμα Ο ομηρικός «οίκος» Τι είναι ο οίκος; Η λέξη αποδίδεται πολλές φορές με τον όρο «οικογένεια». Όμως η απόδοση αυτή είναι πολύ στενή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Ο οίκος, ακόμη και από την άποψη του αριθμού των ανθρώπων, είναι κάτι πολύ περισσότερο από οικογένεια με τη σημερινή σημασία της λέξης (δηλαδή, την ομάδα που αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά, την «πυρηνική» οικογένεια)... Αλλά περιλαμβάνει επίσης όλα εκείνα τα άτομα - είτε πρόκειται για ελεύθερους είτε για δούλους - τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής του οίκου (όλους εκείνους τους υπηρέτες στους οποίους έχουν ανατεθεί τα πολλά και διάφορα καθήκοντα που απαιτούνται από την οικονομική ζωή του οίκου...). Με άλλα λόγια, ο οίκος με την καθαρά «ανθρώπινη» μορφή του δεν είναι ένας θεσμός που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συγγένεια. Ωστόσο η έννοια του οίκου καλύπτει πολύ περισσότερα από μιαν απλή ομάδα ανθρώπων. Ο οίκος περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, τα οποία στην πράξη δεν μπορούν να χωριστούν από την ανθρώπινη ομάδα, αφού εξασφαλίζουν την υλική της ύπαρξη. Επομένως η γη, τα κτίρια, τα ζώα, τα κάθε είδους αποθέματα, ο εξοπλισμός και ούτω καθεξής αποτελούν όλα μέρος του οίκου. Μ.Μ. Austin, P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα. μετ. Τ. Κουκουλιός, εκδ. Δαίδαλος, σ. 67. Αναφέρεται στη σελίδα 80 του βιβλίου στην παράγραφο α) Η οικονομία ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 4
 • 5. 2ο βήμα • Διαβάζω από πού προέρχεται η πηγή και σε ποιο είδος ανήκει. – ιστορικός, συγγραφέας – πρωτογενής πηγή (γράμμα, συμβόλαιο, κείμενο συνθήκης, μαρτυρία, περιοδικά, εφημερίδες, αυτοβιογραφίες, απομνημονεύματα, ημερολόγια, αρχειακό υλικό, επιστημονικά περιοδικά, έρευνες, στατιστικές, φωτογραφίες, εικόνες, κ.α.) – δευτερογενής πηγή (ιστορικό εγχειρίδιο, άρθρο, εγκυκλοπαίδεια, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, κ.α.) ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 5
 • 6. 2ο βήμα Πρόκειται για απόσπασμα από βιβλίο με ιστορικό περιεχόμενο άρα είναι δευτερογενής ιστορική πηγή όπου όσα γράφονται αποτελούν ιστορική καταγραφή και επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία ιστορικών στοιχείων . ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 6 Ο ομηρικός «οίκος» Τι είναι ο οίκος; Η λέξη αποδίδεται πολλές φορές με τον όρο «οικογένεια». Όμως η απόδοση αυτή είναι πολύ στενή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Ο οίκος, ακόμη και από την άποψη του αριθμού των ανθρώπων, είναι κάτι πολύ περισσότερο από οικογένεια με τη σημερινή σημασία της λέξης (δηλαδή, την ομάδα που αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά, την «πυρηνική» οικογένεια)... Αλλά περιλαμβάνει επίσης όλα εκείνα τα άτομα - είτε πρόκειται για ελεύθερους είτε για δούλους - τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής του οίκου (όλους εκείνους τους υπηρέτες στους οποίους έχουν ανατεθεί τα πολλά και διάφορα καθήκοντα που απαιτούνται από την οικονομική ζωή του οίκου...). Με άλλα λόγια, ο οίκος με την καθαρά «ανθρώπινη» μορφή του δεν είναι ένας θεσμός που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συγγένεια. Ωστόσο η έννοια του οίκου καλύπτει πολύ περισσότερα από μιαν απλή ομάδα ανθρώπων. Ο οίκος περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, τα οποία στην πράξη δεν μπορούν να χωριστούν από την ανθρώπινη ομάδα, αφού εξασφαλίζουν την υλική της ύπαρξη. Επομένως η γη, τα κτίρια, τα ζώα, τα κάθε είδους αποθέματα, ο εξοπλισμός και ούτω καθεξής αποτελούν όλα μέρος του οίκου. Μ.Μ. Austin, P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα. μετ. Τ. Κουκουλιός, εκδ. Δαίδαλος, σ. 67.
 • 7. 3ο βήμα • Αντλώ από την πηγή όσες πληροφορίες μπορώ. – Τις καταγράφω σε πλαγιότιτλους Ο οίκος αποτελεί μία ευρύτερη ομάδα ανθρώπων πέρα από τη στενή έννοια της οικογένειας. Περιλαμβάνει, πέρα από τα συγγενικά άτομα, ελεύθερους και δούλους που εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής του οίκου και οι οποίοι απασχολούνται σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του οίκου. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 7 Ο ομηρικός «οίκος» Τι είναι ο οίκος; Η λέξη αποδίδεται πολλές φορές με τον όρο «οικογένεια». Όμως η απόδοση αυτή είναι πολύ στενή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Ο οίκος, ακόμη και από την άποψη του αριθμού των ανθρώπων, είναι κάτι πολύ περισσότερο από οικογένεια με τη σημερινή σημασία της λέξης (δηλαδή, την ομάδα που αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά, την «πυρηνική» οικογένεια)... Αλλά περιλαμβάνει επίσης όλα εκείνα τα άτομα - είτε πρόκειται για ελεύθερους είτε για δούλους - τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής του οίκου (όλους εκείνους τους υπηρέτες στους οποίους έχουν ανατεθεί τα πολλά και διάφορα καθήκοντα που απαιτούνται από την οικονομική ζωή του οίκου...). Με άλλα λόγια, ο οίκος με την καθαρά «ανθρώπινη» μορφή του δεν είναι ένας θεσμός που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συγγένεια.
 • 8. 3ο βήμα • Αντλώ από την πηγή όσες πληροφορίες μπορώ. – Τις καταγράφω σε πλαγιότιτλους Περιλαμβάνει ακόμα όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι αδιαχώριστα από τον ανθρώπινο δυναμικό του οίκου, όπως για παράδειγμα τη γη, τα κτίρια, τα ζώα, την παραγωγή, τον εξοπλισμό και ό,τι άλλο διαχειρίζεται ο οίκος. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 8 Ο ομηρικός «οίκος» […] Ωστόσο η έννοια του οίκου καλύπτει πολύ περισσότερα από μιαν απλή ομάδα ανθρώπων. Ο οίκος περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, τα οποία στην πράξη δεν μπορούν να χωριστούν από την ανθρώπινη ομάδα, αφού εξασφαλίζουν την υλική της ύπαρξη. Επομένως η γη, τα κτίρια, τα ζώα, τα κάθε είδους αποθέματα, ο εξοπλισμός και ούτω καθεξής αποτελούν όλα μέρος του οίκου. Μ.Μ. Austin, P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα. μετ. Τ. Κουκουλιός, εκδ. Δαίδαλος, σ. 67.
 • 9. 4ο βήμα • Ανακαλώ όσες ακόμα πληροφορίες μπορώ από τις ιστορικές μου γνώσεις. σελίδα 80, σχολικό εγχειρίδιο Ιστορία Αρχαίου Κόσμου Α’ Λυκείου α) Η οικονομία. Αυτή την εποχή, κύρια πηγή οικονομικής ανάπτυξης ήταν η γη. Η παραγωγή στηριζόταν σε μια μορφή κλειστής αγροτικής οικονομίας. Τα μέλη δηλαδή κάθε οικογένειας μαζί με άλλα άτομα που εξαρτιόνταν οικονομικά από την οικογένεια, συγκροτούσαν έναν οίκο και επιτελούσαν όλες τις παραγωγικές εργασίες. Δεν υπήρχαν περιθώρια εργασιακής ειδίκευσης σε μεγάλη κλίμακα και κατ' επέκταση δεν υπήρχε βιοτεχνική ανάπτυξη. Όλα τα παραγόμενα αγαθά, κυρίως γεωργικά και κτηνοτροφικά, καταναλώνονταν στο πλαίσιο του οίκου. Πολλές φορές παρουσιαζόταν έλλειψη αγαθών, τα οποία αναπληρώνονταν με άλλους τρόπους όπως με περιορισμένο ανταλλακτικό εμπόριο μεταξύ των οίκων, με ανταλλαγή δώρων, με τον πόλεμο και την πειρατεία. Μέτρο αναφοράς για την αξιολόγηση των ανταλλασσόμενων αγαθών ήταν το βόδι ή τα δέρματα ζώων, τα μέταλλα κι ακόμα οι δούλοι. Την εποχή αυτή το εξωτερικό εμπόριο, κυρίως για την προμήθεια μετάλλων και δούλων, διεξαγόταν από τους Φοίνικες. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 9
 • 10. 5ο βήμα • Συνθέτω την απάντησή μου συνδυάζοντας όσες πληροφορίες άντλησα από την πηγή με όσα μπόρεσα να συνδυάσω από τις ιστορικές μου γνώσεις – Ξεκινώ πάντα με αναφορά στην πηγή και στο συγγραφέα της. – Γράφω ολοκληρωμένες προτάσεις με σωστή σύνταξη και ορθογραφία. – Δεν επαναλαμβάνω όσα ήδη έχω αναφέρει. – Δεν αντιγράφω σε καμία περίπτωση την ιστορική πηγή. – Συνθέτω λόγο κατανοητό και όχι περίπλοκο και μπερδεμένο. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 10
 • 11. 5ο βήμα Σύμφωνα με την ιστορική πηγή ο ομηρικός οίκος αποτελεί μία ευρύτερη ομάδα ανθρώπων πέρα από τη στενή έννοια της οικογένειας. Περιλαμβάνει, πέρα από τα συγγενικά άτομα, ελεύθερους και δούλους που εξαρτώνται άμεσα από τον επικεφαλής του οίκου και οι οποίοι απασχολούνται σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του. Όμως ο οίκος δεν περιορίζεται μόνο στα άτομα αλλά περιλαμβάνει και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι αδιαχώριστα από τον ανθρώπινο δυναμικό του οίκου, όπως για παράδειγμα τη γη, τα κτίρια, τα ζώα, την παραγωγή, τον εξοπλισμό και ό,τι άλλο διαχειρίζεται ο οίκος. Σχετικά με τη λειτουργία του ο οίκος αποτελεί την βασική μονάδα της κλειστής ομηρικής οικονομίας που βασίζεται στην καλλιέργεια της γης. Καθώς δεν υπήρχαν περιθώρια εργασιακής ειδίκευσης σε μεγάλη κλίμακα δεν υπήρχε βιοτεχνική ανάπτυξη. Όλα τα παραγόμενα αγαθά, κυρίως γεωργικά και κτηνοτροφικά, καταναλώνονταν στο πλαίσιο του οίκου. Οι ελλείψεις αγαθών αναπληρώνονταν με άλλους τρόπους όπως με περιορισμένο ανταλλακτικό εμπόριο μεταξύ των οίκων, με ανταλλαγή δώρων, με τον πόλεμο και την πειρατεία. Μέτρο αναφοράς για την αξιολόγηση των ανταλλασσόμενων αγαθών ήταν το βόδι ή τα δέρματα ζώων, τα μέταλλα κι ακόμα οι δούλοι. Την εποχή αυτή το εξωτερικό εμπόριο, κυρίως για την προμήθεια μετάλλων και δούλων, διεξαγόταν από τους Φοίνικες. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 11
 • 12. 6ο βήμα • Προσέχω να έχω καλύψει όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν στην εκφώνηση. Με βάση το ιστορικό παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στην οικονομία της ομηρικής εποχής και τη λειτουργία του οίκου. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 12
 • 13. ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.) ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 13
 • 14. Με βάση το παρακάτω παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε το ρόλο του οίκου στην ομηρική κοινωνία. Βασική κοινωνική μονάδα του οίκου αποτελούσε η στενότερη ή ευρύτερη οικογένεια, που βρισκόταν υπό την εξουσία ενός πατριάρχη βασιλιά, και περιελάμβανε τις εκτάσεις γης, τα ζώα, το υπηρετικό προσωπικό, και τα υπόλοιπα υλικά αγαθά. Παράδειγμα ο οίκος του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ο θεσμός του οίκου αντιπροσώπευε έναν τύπο κοινωνίας τοπικό, όπου ίσχυαν εθιμικοί κανόνες δικαίου, με συχνές συγκρούσεις ανάμεσα σε μεμονωμένους ανθρώπους και αντίπαλες ομάδες, και με ριζική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ανώτερη τάξη των ευγενών και στον λαό. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη του οίκου στηριζόταν στους συγγενικούς κυρίως δεσμούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μέλη, που δεν ήταν συγγενείς, αλλά «ξένοι» που γίνονταν φίλοι. Αυτοί αναζητούσαν την ασφάλεια και τις ανέσεις του οργανωμένου σπιτικού, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τις υπηρεσίες τους στον κύριό τους ως έμπιστοι ακόλουθοί του στη διάρκεια της ειρήνης ή του πολέμου. Οίκος και πόλις, http://www.greek-language.gr/ ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 14
 • 15. 1ο βήμα • Διαβάζω πολύ καλά την πηγή και προσπαθώ να κατανοήσω το ιστορικό της περιεχόμενο – Σε ποιο θέμα αναφέρεται; – Διαβάζω προσεχτικά τον τίτλο  συνήθως αντλώ από τον τίτλο το θέμα της πηγής. – Αν δεν υπάρχει τίτλος συγκεντρώνω τις λέξεις κλειδιά για το περιεχόμενο της πηγής. – Σε ποιο σημείο της ιστορικής αφήγησης που έχω μελετήσει από το βιβλίο αναφέρεται; ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 15
 • 16. Με βάση το παρακάτω παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε το ρόλο του οίκου στην ομηρική κοινωνία. Βασική κοινωνική μονάδα του οίκου αποτελούσε η στενότερη ή ευρύτερη οικογένεια, που βρισκόταν υπό την εξουσία ενός πατριάρχη βασιλιά, και περιελάμβανε τις εκτάσεις γης, τα ζώα, το υπηρετικό προσωπικό, και τα υπόλοιπα υλικά αγαθά. Παράδειγμα ο οίκος του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ο θεσμός του οίκου αντιπροσώπευε έναν τύπο κοινωνίας τοπικό, όπου ίσχυαν εθιμικοί κανόνες δικαίου, με συχνές συγκρούσεις ανάμεσα σε μεμονωμένους ανθρώπους και αντίπαλες ομάδες, και με ριζική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ανώτερη τάξη των ευγενών και στον λαό. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη του οίκου στηριζόταν στους συγγενικούς κυρίως δεσμούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μέλη, που δεν ήταν συγγενείς, αλλά «ξένοι» που γίνονταν φίλοι. Αυτοί αναζητούσαν την ασφάλεια και τις ανέσεις του οργανωμένου σπιτικού, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τις υπηρεσίες τους στον κύριό τους ως έμπιστοι ακόλουθοί του στη διάρκεια της ειρήνης ή του πολέμου. Οίκος και πόλις, http://www.greek-language.gr/ ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 16 Αναφέρεται στη σελίδα 80 του βιβλίου στην παράγραφο α) Η οικονομία
 • 17. 2ο βήμα • Διαβάζω από πού προέρχεται η πηγή και σε ποιο είδος ανήκει. – ιστορικός, συγγραφέας – πρωτογενής πηγή (γράμμα, συμβόλαιο, κείμενο συνθήκης, μαρτυρία, περιοδικά, εφημερίδες, αυτοβιογραφίες, απομνημονεύματα, ημερολόγια, αρχειακό υλικό, επιστημονικά περιοδικά, έρευνες, στατιστικές, φωτογραφίες, εικόνες, κ.α.) – δευτερογενής πηγή (ιστορικό εγχειρίδιο, άρθρο, εγκυκλοπαίδεια, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, κ.α.) ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 17
 • 18. Βασική κοινωνική μονάδα του οίκου αποτελούσε η στενότερη ή ευρύτερη οικογένεια, που βρισκόταν υπό την εξουσία ενός πατριάρχη βασιλιά, και περιελάμβανε τις εκτάσεις γης, τα ζώα, το υπηρετικό προσωπικό, και τα υπόλοιπα υλικά αγαθά. Παράδειγμα ο οίκος του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ο θεσμός του οίκου αντιπροσώπευε έναν τύπο κοινωνίας τοπικό, όπου ίσχυαν εθιμικοί κανόνες δικαίου, με συχνές συγκρούσεις ανάμεσα σε μεμονωμένους ανθρώπους και αντίπαλες ομάδες, και με ριζική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ανώτερη τάξη των ευγενών και στον λαό. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη του οίκου στηριζόταν στους συγγενικούς κυρίως δεσμούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μέλη, που δεν ήταν συγγενείς, αλλά «ξένοι» που γίνονταν φίλοι. Αυτοί αναζητούσαν την ασφάλεια και τις ανέσεις του οργανωμένου σπιτικού, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τις υπηρεσίες τους στον κύριό τους ως έμπιστοι ακόλουθοί του στη διάρκεια της ειρήνης ή του πολέμου. Οίκος και πόλις, http://www.greek-language.gr/ ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 18 Πρόκειται για ανακτημένο υλικό από το διαδίκτυο με ιστορικό περιεχόμενο που αποτελεί μία ιστορική καταγραφή βασισμένη στην επεξεργασία και ανάλυση ιστορικών πηγών και πληροφοριών. Πρόκειται για δευτερογενή πηγή χωρίς αναφορά στον συγγραφέα.
 • 19. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 19 3ο βήμα • Αντλώ από την πηγή όσες πληροφορίες μπορώ. – Τις καταγράφω σε πλαγιότιτλους
 • 20. Ο ομηρικός οίκος αποτελείται από μία στενότερη ή ευρύτερη οικογένεια που αρχηγός της ήταν ένας πατριάρχης βασιλιάς ο οποίος όριζε όχι μόνο τα μέλη της οικογένειας αλλά ακόμα τα ζώα, τις εκτάσεις γης, τους υπηρέτες και όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Ο οίκος έχει τοπικό χαρακτήρα και υπακούει σε κανόνες εθιμικού δικαίου ενώ δε λείπουν οι συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους ανθρώπους της κοινωνίας, όπου οι ευγενείς κατέχουν ξεχωριστή θέση σε σχέση με το πλήθος. Η συγγένεια συνδέει με ισχυρό τρόπο τα μέλη του οίκου. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 20 Βασική κοινωνική μονάδα του οίκου αποτελούσε η στενότερη ή ευρύτερη οικογένεια, που βρισκόταν υπό την εξουσία ενός πατριάρχη βασιλιά, και περιελάμβανε τις εκτάσεις γης, τα ζώα, το υπηρετικό προσωπικό, και τα υπόλοιπα υλικά αγαθά. Παράδειγμα ο οίκος του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ο θεσμός του οίκου αντιπροσώπευε έναν τύπο κοινωνίας τοπικό, όπου ίσχυαν εθιμικοί κανόνες δικαίου, με συχνές συγκρούσεις ανάμεσα σε μεμονωμένους ανθρώπους και αντίπαλες ομάδες, και με ριζική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ανώτερη τάξη των ευγενών και στον λαό. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη του οίκου στηριζόταν στους συγγενικούς κυρίως δεσμούς. […]
 • 21. Σχέσεις αλληλεγγύης αναπτύσσονται ανάμεσα στον οίκο και σε άλλους ξένους ανθρώπους χωρίς συγγενικούς δεσμούς που γίνονται φίλοι του οίκου. Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται ασφάλεια και ανέσεις από την πλευρά του οίκου προς τους φίλους με αντάλλαγμα προσφορά υπηρεσιών και πίστη σε ειρήνη και πόλεμο από εκείνους. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 21 […] Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μέλη, που δεν ήταν συγγενείς, αλλά «ξένοι» που γίνονταν φίλοι. Αυτοί αναζητούσαν την ασφάλεια και τις ανέσεις του οργανωμένου σπιτικού, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τις υπηρεσίες τους στον κύριό τους ως έμπιστοι ακόλουθοί του στη διάρκεια της ειρήνης ή του πολέμου. Οίκος και πόλις, http://www.greek-language.gr/
 • 22. 4ο βήμα • Ανακαλώ όσες ακόμα πληροφορίες μπορώ από τις ιστορικές μου γνώσεις. σελίδα 80, σχολικό εγχειρίδιο Ιστορία Αρχαίου Κόσμου Α’ Λυκείου α) Η οικονομία. Αυτή την εποχή, κύρια πηγή οικονομικής ανάπτυξης ήταν η γη. Η παραγωγή στηριζόταν σε μια μορφή κλειστής αγροτικής οικονομίας. Τα μέλη δηλαδή κάθε οικογένειας μαζί με άλλα άτομα που εξαρτιόνταν οικονομικά από την οικογένεια, συγκροτούσαν έναν οίκο και επιτελούσαν όλες τις παραγωγικές εργασίες. Δεν υπήρχαν περιθώρια εργασιακής ειδίκευσης σε μεγάλη κλίμακα και κατ' επέκταση δεν υπήρχε βιοτεχνική ανάπτυξη. Όλα τα παραγόμενα αγαθά, κυρίως γεωργικά και κτηνοτροφικά, καταναλώνονταν στο πλαίσιο του οίκου. Πολλές φορές παρουσιαζόταν έλλειψη αγαθών, τα οποία αναπληρώνονταν με άλλους τρόπους όπως με περιορισμένο ανταλλακτικό εμπόριο μεταξύ των οίκων, με ανταλλαγή δώρων, με τον πόλεμο και την πειρατεία. Μέτρο αναφοράς για την αξιολόγηση των ανταλλασσόμενων αγαθών ήταν το βόδι ή τα δέρματα ζώων, τα μέταλλα κι ακόμα οι δούλοι. Την εποχή αυτή το εξωτερικό εμπόριο, κυρίως για την προμήθεια μετάλλων και δούλων, διεξαγόταν από τους Φοίνικες. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 22
 • 23. 5ο βήμα • Συνθέτω την απάντησή μου συνδυάζοντας όσες πληροφορίες άντλησα από την πηγή με όσα μπόρεσα να συνδυάσω από τις ιστορικές μου γνώσεις – Ξεκινώ πάντα με αναφορά στην πηγή και στο συγγραφέα της. – Γράφω ολοκληρωμένες προτάσεις με σωστή σύνταξη και ορθογραφία. – Δεν επαναλαμβάνω όσα ήδη έχω αναφέρει. – Δεν αντιγράφω σε καμία περίπτωση την ιστορική πηγή. – Συνθέτω λόγο κατανοητό και όχι περίπλοκο και μπερδεμένο. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 23
 • 24. 5ο βήμα Σύμφωνα με τις ιστορικές μας γνώσεις ο ομηρικός οίκος αποτελεί τη βασική παραγωγική μονάδα στο πλαίσιο μιας κλειστής αγροτικής οικονομίας που βασίζεται κατά κύριο λόγο στη γη. Τα μέλη δηλαδή κάθε οικογένειας μαζί με άλλα άτομα που εξαρτιόνταν οικονομικά από την οικογένεια, συγκροτούσαν έναν οίκο και επιτελούσαν όλες τις παραγωγικές εργασίες, που κατά βάση αφορούν την αγροτική παραγωγή, την περιορισμένη βιοτεχνία και το υποτυπώδες εμπόριο για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Επιπλέον όπως μαρτυρείται και στην ιστορική πηγή αρχηγός αυτής της στενότερης ή ευρύτερης οικογένειας ήταν ένας πατριάρχης βασιλιάς που όριζε όχι μόνο τα μέλη της οικογένειας αλλά ακόμα τα ζώα, τις εκτάσεις γης, τους υπηρέτες και όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Ο οίκος έχει τοπικό χαρακτήρα και υπακούει σε κανόνες εθιμικού δικαίου ενώ δε λείπουν οι συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους ανθρώπους της κοινωνίας, όπου οι ευγενείς κατέχουν ξεχωριστή θέση σε σχέση με το πλήθος. Η συγγένεια είναι αυτή που συνδέει με ισχυρό τρόπο τα μέλη του οίκου. Ωστόσο σχέσεις αλληλεγγύης μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα στον οίκο και σε άλλους ξένους ανθρώπους χωρίς συγγενικούς δεσμούς που γίνονται φίλοι του οίκου. Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται ασφάλεια και ανέσεις από την πλευρά του οίκου προς τους φίλους με αντάλλαγμα προσφορά υπηρεσιών και πίστη σε ειρήνη και πόλεμο από εκείνους. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 24
 • 25. 6ο βήμα • Προσέχω να έχω καλύψει όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν στην εκφώνηση. Με βάση το παρακάτω παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε το ρόλο του οίκου στην ομηρική κοινωνία. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 25
 • 26. ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 26
 • 27. Με βάση το ιστορικό παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο βασικό σκοπό και τις επιδιώξεις της πόλης – κράτους. Σκοπός, λοιπόν, της πόλης είναι το ζειν καλώς και όλα αυτά υπάρχουν για την επιτυχία του τελικού στόχου. Πόλη, λοιπόν, είναι η ένωση συγγενικών ομάδων και κοινοτήτων με σκοπό την επιτυχία μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. Τούτο είναι, όπως είπαμε η ευτυχισμένη και ενάρετη ζωή. Επομένως, πρέπει να θέσουμε ότι η πολιτική κοινωνία είναι προς χάριν των καλών πράξεων των πολιτών και όχι μόνο για τη συμβίωσή τους. Αριστοτέλης, Πολιτικά 1280b 32-45' 1281a 1-4. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 27
 • 28. 1ο βήμα • Διαβάζω πολύ καλά την πηγή και προσπαθώ να κατανοήσω το ιστορικό της περιεχόμενο – Σε ποιο θέμα αναφέρεται; – Διαβάζω προσεχτικά τον τίτλο  συνήθως αντλώ από τον τίτλο το θέμα της πηγής. – Αν δεν υπάρχει τίτλος συγκεντρώνω τις λέξεις κλειδιά για το περιεχόμενο της πηγής. – Σε ποιο σημείο της ιστορικής αφήγησης που έχω μελετήσει από το βιβλίο αναφέρεται; ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 28
 • 29. Με βάση το ιστορικό παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο βασικό σκοπό και τις επιδιώξεις της πόλης – κράτους. Σκοπός, λοιπόν, της πόλης είναι το ζειν καλώς και όλα αυτά υπάρχουν για την επιτυχία του τελικού στόχου. Πόλη, λοιπόν, είναι η ένωση συγγενικών ομάδων και κοινοτήτων με σκοπό την επιτυχία μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. Τούτο είναι, όπως είπαμε η ευτυχισμένη και ενάρετη ζωή. Επομένως, πρέπει να θέσουμε ότι η πολιτική κοινωνία είναι προς χάριν των καλών πράξεων των πολιτών και όχι μόνο για τη συμβίωσή τους. Αριστοτέλης, Πολιτικά 1280b 32-45' 1281a 1-4. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 29 Αναφέρεται στις σελίδες 84-85 του βιβλίου στην παράγραφο Η γένεση της πόλης-κράτους
 • 30. 2ο βήμα • Διαβάζω από πού προέρχεται η πηγή και σε ποιο είδος ανήκει. – ιστορικός, συγγραφέας – πρωτογενής πηγή (γράμμα, συμβόλαιο, κείμενο συνθήκης, μαρτυρία, περιοδικά, εφημερίδες, αυτοβιογραφίες, απομνημονεύματα, ημερολόγια, αρχειακό υλικό, επιστημονικά περιοδικά, έρευνες, στατιστικές, φωτογραφίες, εικόνες, κ.α.) – δευτερογενής πηγή (ιστορικό εγχειρίδιο, άρθρο, εγκυκλοπαίδεια, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, κ.α.) ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 30
 • 31. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 31 • Πρόκειται για πρωτογενή πηγή σε μετάφραση από το αρχαίο πρωτότυπο κείμενο όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει τις απόψεις του που σχετίζονται με τη δημιουργία της πόλης-κράτους. • Ο τίτλος του έργου του «Πολιτικά» υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο του συγκεκριμένου έργου αφορά σε θέματα πολιτικής οργάνωσης. • Η οπτική γωνία του συγγραφέα είναι ορατή με τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου και τη χρήση δεοντολογικού ύφους «πρέπει να θέσουμε». Σκοπός, λοιπόν, της πόλης είναι το ζειν καλώς και όλα αυτά υπάρχουν για την επιτυχία του τελικού στόχου. Πόλη, λοιπόν, είναι η ένωση συγγενικών ομάδων και κοινοτήτων με σκοπό την επιτυχία μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. Τούτο είναι, όπως είπαμε η ευτυχισμένη και ενάρετη ζωή. Επομένως, πρέπει να θέσουμε ότι η πολιτική κοινωνία είναι προς χάριν των καλών πράξεων των πολιτών και όχι μόνο για τη συμβίωσή τους. Αριστοτέλης, Πολιτικά 1280b 32-45' 1281a 1-4.
 • 32. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 32 3ο βήμα • Αντλώ από την πηγή όσες πληροφορίες μπορώ. – Τις καταγράφω σε πλαγιότιτλους Σκοπός, λοιπόν, της πόλης είναι το ζειν καλώς και όλα αυτά υπάρχουν για την επιτυχία του τελικού στόχου. Πόλη, λοιπόν, είναι η ένωση συγγενικών ομάδων και κοινοτήτων με σκοπό την επιτυχία μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. Τούτο είναι, όπως είπαμε η ευτυχισμένη και ενάρετη ζωή. Επομένως, πρέπει να θέσουμε ότι η πολιτική κοινωνία είναι προς χάριν των καλών πράξεων των πολιτών και όχι μόνο για τη συμβίωσή τους. Αριστοτέλης, Πολιτικά 1280b 32-45' 1281a 1-4. Σκοπός της πόλης είναι το ευ ζην, δηλαδή η πόλη οργανώνεται και λειτουργεί όχι μόνο για να εξασφαλίσει την συμβίωση των μελών της αλλά για να διασφαλίσει μία τέλεια και αυτάρκη ζωή που θα οδηγήσει στην ευτυχία και την αρετή όλους τους πολίτες. Η πόλη αποτελεί την ένωση ομάδων με συγγενικούς δεσμούς και κοινοτήτων.
 • 33. 4ο βήμα • Ανακαλώ όσες ακόμα πληροφορίες μπορώ από τις ιστορικές μου γνώσεις. σελίδες 84-85 του βιβλίου Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α’ Λυκείου, παράγραφος Η γένεση της πόλης- κράτους Η γένεση της πόλης-κράτους. Οι ιστορικοί χρησιμοποίησαν τον όρο πόλη-κράτος για να δηλώσουν την έννοια του χώρου και συγχρόνως της οργανωμένης κοινότητας ανθρώπων κάτω από μια εξουσία. Η οργάνωση προϋποθέτει την κυριαρχία σε συγκεκριμένο χώρο, που αντιστοιχεί σε όρια μιας πύλης ή μιας ευρύτερης περιοχής μαζί με την πόλη, και τη συγκρότηση εξουσίας για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. Έτσι η πόλη-κράτος παρουσιάζει τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: • Από άποψη γεωγραφική, διαμορφωνόταν συνήθως σε ένα χώρο, κέντρο άσκησης της εξουσίας, τειχισμένο τις περισσότερες φορές, που ονομαζόταν πόλις ή άστυ, και σε μια ευρύτερη περιοχή γύρω απ' αυτόν, καλλιεργήσιμη με διάσπαρτους μικρότερους οικισμούς, τις κώμες, που ήταν η ύπαιθρος χώρα. • Από άποψη οργανωτική, οι κάτοικοι της πόλης-κράτους, δηλαδή οι πολίτες, συμμετείχαν στη διαχείριση των κοινών και έπαιρναν μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Έτσι, ο τρόπος άσκησης της εξουσίας και η συμμετοχή ή μη των πολιτών σ' αυτήν όριζε το άλλο συστατικό της στοιχείο, το πολίτευμα. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος, γίνεται κατανοητό ότι οι πολίτες είχαν τρεις βασικές επιδιώξεις που παράλληλα αποτελούσαν και προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης-κράτους: την ελευθερία, την αυτονομία και την αυτάρκεια. Οι πολίτες δηλαδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία τους υπερασπίζοντας την ελευθερία της πόλης, συνέβαλλαν στη διακυβέρνηση με νόμους που οι ίδιοι είχαν θεσπίσει για να επιτύχουν την αυτονονομία της και συμμετείχαν στην παραγωγή για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ενισχύσουν την αυτάρκεια της πόλης τους. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 33
 • 34. 5ο βήμα • Συνθέτω την απάντησή μου συνδυάζοντας όσες πληροφορίες άντλησα από την πηγή με όσα μπόρεσα να συνδυάσω από τις ιστορικές μου γνώσεις – Ξεκινώ πάντα με αναφορά στην πηγή και στο συγγραφέα της. – Γράφω ολοκληρωμένες προτάσεις με σωστή σύνταξη και ορθογραφία. – Δεν επαναλαμβάνω όσα ήδη έχω αναφέρει. – Δεν αντιγράφω σε καμία περίπτωση την ιστορική πηγή. – Συνθέτω λόγο κατανοητό και όχι περίπλοκο και μπερδεμένο. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 34
 • 35. 5ο βήμα Σύμφωνα με την ιστορική πηγή / Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και τις πληροφορίες που αντλούμε από το απόσπασμα από το έργο του Πολιτικά η πόλη –κράτος αποτελεί την ένωση ομάδων με συγγενικούς δεσμούς και κοινοτήτων που δημιουργήθηκε σε πρώτο επίπεδο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επιβίωσης των μελών της αλλά ο βασικός σκοπός της δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν το ρόλο. Δημιουργήθηκε για να πετύχει ευ ζην, δηλαδή για να διασφαλίσει μία τέλεια και αυτάρκη ζωή που θα οδηγήσει στην ευτυχία και την αρετή όλους τους πολίτες. Άλλωστε σύμφωνα με τις ιστορικές μας γνώσεις, η πόλη λειτουργούσε στο πλαίσιο τριών βασικών επιδιώξεων που παράλληλα αποτελούσαν και προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης-κράτους: την ελευθερία, την αυτονομία και την αυτάρκεια. Οι πολίτες δηλαδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία τους υπερασπίζοντας την ελευθερία της πόλης, συνέβαλλαν στη διακυβέρνηση με νόμους που οι ίδιοι είχαν θεσπίσει για να επιτύχουν την αυτονονομία της και συμμετείχαν στην παραγωγή για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ενισχύσουν την αυτάρκεια της πόλης τους. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 35
 • 36. 6ο βήμα • Προσέχω να έχω καλύψει όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν στην εκφώνηση. Με βάση το ιστορικό παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο βασικό σκοπό και τις επιδιώξεις της πόλης – κράτους. ΦΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 36