SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 24
Ammatillisen koulutuksen
  oppimisympäristöjen kehittäminen
  pp  y p    j
     Ammatillisten oppimisympäristöjen kehittäjien tapaaminen 30.9.2011

             Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo
         Ammattikoulutuksen kehittäminen -yksikkö ,Opetushallitus
                          yksikkö Opetushallitus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ajankohtaista
       Tekeillä julkaisu oppimisympäristöjen
       kehittämishankkeista
       www.opefoorumi.fi j t
            f    i fi ja teemaryhmät
                       h ät
       • Yksilölliset opintopolut
       • Rikastettu oppiminen
       • Mobiilioppiminen
       • Työelämäyhteistyö
       Ope.fi-taitotasot uudistetaan (tvt:n opetuskäyttö)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ajankohtaista
     Täydennyskoulutusta tarjolla (maksuton opetustoimen
     henkilöstökoulutus)
     http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus
     ITK-päivien call for papers käynnissä 26.9.-30.10.2011
     Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi (ITK)
                         konferenssi
     18.-20.4.2012, Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko,
     Hämeenlinna
     Työkokous 14.11. ja seminaari 15.112011 Oulussa
     Virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Helsingissä
                   7. 8.12.2011
     Messukeskuksessa
     Oy-hankkeiden yhteinen seminaari helmikuussa 2012
      y        y
     Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimisympäristöjen
    kehittämishankkeiden tavoitteet

        Tukea uudistettujen tutkintojen perusteiden
        toimeenpanoa pedagogiikkaa uudistaen ja
        työelämälähtöisyyttä lisäten

        Tuottaa, jalkauttaa ja levittää testatut uudenlaiset,
        vuorovaikutteiset sekä työelämälähtöiset
        pedagogiset toimintamallit eri koulutuksen
        järjestäjien käyttöön

    -> opetus- ja oppimiskulttuurin uudistaminen

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet
 Toimintatapojen/ oppilaitoksen toimintakulttuurin
 kehittäminen siten, että

      Opiskelijakeskeisyys/opiskelijalähtöisyys toteutuu
      aidosti
      - monikanavainen ja monimuotoinen oppimisen tuki ja
      ohjaus
       j
      - oppimisen rikastaminen eri tavoin ja eri ympäristöjen
      hyödyntäminen yhteistyössä työelämän edustajien
      kanssa -> joustavat yksilölliset opintopolutOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimisympäristöjen kehittämisen
  tavoitteet
   Opiskelijakeskeisyys/opiskelijalähtöisyys
   - kehitetään uudenlaisia oppimisen arviointitapoja
   - tuetaan henkilökohtaisten oppimisverkostojen luomista
                  pp       j
   - ohjataan digitaalisten ammatillisen kasvun kansioiden
   luomiseen ja oman ammattitaidon läpinäkyväksi tekemiseen
   - avoin ja yhteisöllinen oppimisaineistojen tuottaminen
   - mobiili- ja p
        j päätelaitteiden hyödyntäminen j
                  y y       jne.
   - sisältöjen integrointi toteutuu -> opiskelijalle opinnot
   näyttäytyvät mielekkäänä kokonaisuutena

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet

 Toimintatapojen/ oppilaitoksen t i i t k ltt i
 T i i t t  j /   il it k  toimintakulttuurin
 kehittäminen siten, että
     Tiivis työelämäyhteistyö ja
     Tii i t ö lä ä ht i t ö j vuorovaikutus t ö lä ä
                        ik t työelämän
     edustajien kanssa on opiskelijoille ja opettajille
     arkipäivää

     Hyödynnetään työelämäyhteistyössä aktiivisesti uusinta
     teknologiaa

     Oppiminen tapahtuu ohjatusti aidossa työelämän
     tilanteissa, virtuaalimaailmoissa tai hyödyntäen
           ,              y y
     simulaatioita
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
PLN = Henkilökohtainen
   oppimisverkosto
 Anna opiskelijan valita
 omat työkalut ja ympäristöt
    y    j y p
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimispelit ja 3D-virtuaalimaailmat
    Rikastettu oppiminen
          Kuvat, ääni, videoleikkeet
QR-koodit

                         Todellisuuksien
            Lisätty todellisuus
               y          yhdistäminen
 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mistä voi luopua ja mikä edistää muutosta?
     Luovu opettamalla opettamisesta ja ajattelusta, että
     opettajan tulee osata ja tietää kaikesta kaikki – päästä
     irti ja keskity ohjaamaan, tukemaan, motivoimaan,
     innostamaan ja rohkaisemaan opiskelijoita

     Muista, että kehittämishankkeessa on virallinen lupa
     k k ill erilaisia ratkaisuja/toimintamalleja eli voit
     kokeilla il i i   tk i j /t i i t    ll j li it
     luopua kaikesta, mikä estää opiskelija- ja
     työelämälähtöisyyden toteutumista
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Muista
     ”vihreiden kirjojen tavoitteet” (uudistetut tutkintojen
     perusteet eivät rajoita, vaan pikemminkin mahdollistavat)
        t t i ät j it       ik   i ki  hd lli t  t)
     tutkinnon osat ja työelämän työprosessit – kokonaisuudet
     ovat tärkeitä
     myös verkossa voi olla läsnä
     yhteistyöllä, yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä pääset
      hteist öllä hdessä s nnittelemalla
     pitkälle (varaa tähän aikaa), osallista koko työyhteisöä
     kerro kehittämistavoitteet ja hyödyt eri osapuolille, myy
                          osapuolille
     ideasi opettajille ja opiskelijoille, vakuuta oppilaitosjohto
     kerää pilotoinneista palautetta ja hyödynnä sitä
     vaikuta koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan
     ei ole olemassa yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa tai tietoa

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ole rohkea ja …

        pyydä apua, kun tarvitset tai et jaksa, vertaiset
        auttavat mielellään
        kysy jos et tiedä tai osaa itse, saat varmasti apua
        uskalla epäonnistua
        uskalla kokeilla myös jotain aivan uutta
        l ota opiskelijoihin
        luota
        jaa avoimesti ideoita ja ajatuksiasi
        usko asiaasi
          k  i  i
        ole oma itsesi


Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Selvitys
    S l it avustuksen käytöstä
         t k  kä tö tä
   Vuonna 2009 avustuspäätöksen saaneet hankkeet
   Avustuksen käyttöaika on 31.12.2011 saakka, loppuselvitys
   on toimitettava Opetushallitukseen viimeistään 29.2.2012.

   Vuonna 2010 avustuspäätöksen saaneista hankkeista
   väliselvitys tuli toimittaa Opetushallitukseen 31.8.2011
   mennessä (lisäaika), avustuksen käyttöaika päättyy
   31.5.2012
   31 5 2012 ja loppuselvitys toimitetaan viimeistään 31 8 2012
                             31.8.2012
   mennessä.

   Vuonna 2011 avustuspäätöksen saaneiden hankkeiden
   avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2012, loppuselvitys
   tulee toimittaa viimeistään 28.2.2013
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Linkedin –yhteisö

        Ammatillisen koulutuksen kehittäjät - Finnish
        VET developers
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Nähdään
    virtuaalisen
    voimaantumisen
    merkeissä
                    SL:ssä Minna T i
                    SL ä Mi   Tripsa
    Yhteystiedot:
    Minna Taivassalo Salkosuo
         Taivassalo-Salkosuo
    minna.taivassalo-salkosuo@oph.fi
    Skype: minnat_s
    Twitter: @MinnaT_S
          @MinnaT S
    Facebook:
    http://fi-fi.facebook.com/people/Minna-Taivassalo-Salkosuo/589154338


Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
AAMUN AJATUS TO 29.9.2011
    Lähde: Positiivarit
        Aina sama juttu kehityksen kanssa.

        Ensin ne ylenkatsovat sinua, sitten ne
        sanovat, että olet hullu, sen jälkeen ne
        sanovat, että olet vaarallinen. Sitten seuraa
        pieni tauko,
        ja sen jälkeen et löydä ketään, joka olisi
        kanssasi eri mieltä.

        -Tony Benn-
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Onnea ja menestystä
kehittämistyössä!
- Kiit s -
 Kiitos


Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Työskentely hankeryhmittäin
                 3. h ä
                 3 ryhmä
             Ammatillisen koulutuksen
            oppimisympäristöjen k hittäjät
              i i   ä i töj kehittäjät
          Informaatiotilaisuus valtionavustusta saaneiden
         hankkeiden koordinaattoreille ja/tai yhteyshenkilöille
                   29.9.2011
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ajankohtaista
       Tekeillä julkaisu oppimisympäristöjen
       kehittämishankkeista
       www.opefoorumi.fi j t
            f    i fi ja teemaryhmät
                       h ät
       • Yksilölliset opintopolut
       • Rikastettu oppiminen
       • Mobiilioppiminen
       • Työelämäyhteistyö
       Ope.fi-taitotasot uudistetaan (tvt:n opetuskäyttö)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ajankohtaista
         Täydennyskoulutusta tarjolla (maksuton
         opetustoimen henkilöstökoulutus)
         ITK-päivien call for papers käynnissä 26.9.-
         30.10.2011
         Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi
                             konferenssi
         (ITK) 18.-20.4.2012, Kylpylähotelli Rantasipi
         Aulanko, Hämeenlinna
         Virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Helsingissä
         Messukeskuksessa
         Oy-hankkeiden yhteinen seminaari helmikuussa
         2012 Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Haku/raportointilomakkeen täyttäminen
      Tulevilla kierroksilla haetaan usean koulutuksen
      järjestäjän yhteistyönä toteuttavia verkostohankkeita,
      joita toteutetaan AIDOSSA yhteistyössä yritysten ja
      yhteisöjen kanssa
      Kiinnitetään huomioita syntyvien tuotosten laatuun ja
      levittämiseen (pedagogiset toimintamallit)
      Haku - suositeltavin vaihtoehto
      Koordinaattori kokoaa koulutuksen järjestäjien
      verkoston ja kirjoitetaan y
            j  j     yksi y
                      yhteinen hankehakemus
      (työnjaosta/mahdollisen rahoituksen jakaantumisesta
      sovitaan erillisellä sopimuksella)


Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyväksyttävät kustannukset
      Avustusta voidaan käyttää vain hankkeesta aiheutuviin
      kuluihin hankesuunnitelmanne mukaisesti.

      Laitehankintojen osuus voi o a e tää 30%
      a te a  toje     o olla enintään
      hankkeen kokonaiskustannuksista

      Ei sijaiskuluja

      Muut erityisavustukseen liittyvät ehdot ja rajoitukset
      löytyvät päätöksen liitteestä

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Raportointi avustuksen käytöstä ja muutokset

     Mahdolliset käyttöajan pidennykset pyydetään
     kirjallisesti.
     kirjallisesti Anomukset lähetetään koulutuksen
     järjestäjän edustajan allekirjoittamana
     Opetushallitukseen.
      p

     Lähetetään ohjeet hankkeiden loppuselvitysten
     antamisesta. Järjestelmää ollaan uudistamassa ja
     lomakkeita uudistetaan

     www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen_kou
     lutus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Käyttöoikeudet
     Opetushallituksella on rinnakkainen käyttöoikeus
     sekä oikeudet aineiston sisällön ja ulkoasun
     muutoksiin.

     Opetushallituksella on myös oikeus levittää aineistoa
     kaikissa (tunnetuissa ja tuntemattomissa)
     levitysmuodoissa ja valmistaa siitä kappaleita.

     Valtionavun saaja vastaa siitä, että sillä on oikeus
     luovuttaa edellä mainitut oikeudet O t h llit k ll
     l   tt  d llä  i it t ik d t Opetushallitukselle.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Suomen eOppimiskeskus ry
 
Uusi opettajuus - tiedon tuottajasta valmentajaksi
Uusi opettajuus - tiedon tuottajasta valmentajaksiUusi opettajuus - tiedon tuottajasta valmentajaksi
Uusi opettajuus - tiedon tuottajasta valmentajaksiHanna Frilander
 
Etäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaaEtäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaaHarto Pönkä
 
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuorodigma_virtuaaliamk
 
eOppiva yleisesittelyslidet_2019
eOppiva yleisesittelyslidet_2019eOppiva yleisesittelyslidet_2019
eOppiva yleisesittelyslidet_2019eOppiva
 
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissaBossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissaSuomen eOppimiskeskus ry
 
Työelämäpedagogiikka
TyöelämäpedagogiikkaTyöelämäpedagogiikka
TyöelämäpedagogiikkaKati Korento
 
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Matleena Laakso
 
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014Keuda oppisopimuskeskus
 
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Matleena Laakso
 
Visuaalisuus verkossa Edupoli
Visuaalisuus verkossa EdupoliVisuaalisuus verkossa Edupoli
Visuaalisuus verkossa EdupoliSanna Brauer
 
Yliopistojen intranetien nykytila ja kehityssuunnat 9.10.2018
Yliopistojen intranetien nykytila ja kehityssuunnat 9.10.2018Yliopistojen intranetien nykytila ja kehityssuunnat 9.10.2018
Yliopistojen intranetien nykytila ja kehityssuunnat 9.10.2018Hanna P. Korhonen
 
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Matleena Laakso
 
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet Matleena Laakso
 
Tvt:n opetuskäytön linjaukset/Kaisa Vähähyyppä
Tvt:n opetuskäytön linjaukset/Kaisa VähähyyppäTvt:n opetuskäytön linjaukset/Kaisa Vähähyyppä
Tvt:n opetuskäytön linjaukset/Kaisa VähähyyppäAnne Burman
 

Was ist angesagt? (18)

Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
 
Uusi opettajuus - tiedon tuottajasta valmentajaksi
Uusi opettajuus - tiedon tuottajasta valmentajaksiUusi opettajuus - tiedon tuottajasta valmentajaksi
Uusi opettajuus - tiedon tuottajasta valmentajaksi
 
Etäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaaEtäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaa
 
SeOppi 2/2015
SeOppi 2/2015SeOppi 2/2015
SeOppi 2/2015
 
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
 
eOppiva yleisesittelyslidet_2019
eOppiva yleisesittelyslidet_2019eOppiva yleisesittelyslidet_2019
eOppiva yleisesittelyslidet_2019
 
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissaBossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa
 
Pepi 15, osa 1
Pepi 15, osa 1Pepi 15, osa 1
Pepi 15, osa 1
 
Työelämäpedagogiikka
TyöelämäpedagogiikkaTyöelämäpedagogiikka
Työelämäpedagogiikka
 
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
 
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
 
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
 
Visuaalisuus verkossa Edupoli
Visuaalisuus verkossa EdupoliVisuaalisuus verkossa Edupoli
Visuaalisuus verkossa Edupoli
 
Yliopistojen intranetien nykytila ja kehityssuunnat 9.10.2018
Yliopistojen intranetien nykytila ja kehityssuunnat 9.10.2018Yliopistojen intranetien nykytila ja kehityssuunnat 9.10.2018
Yliopistojen intranetien nykytila ja kehityssuunnat 9.10.2018
 
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
 
Uudistuva opettajuus
Uudistuva opettajuusUudistuva opettajuus
Uudistuva opettajuus
 
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
 
Tvt:n opetuskäytön linjaukset/Kaisa Vähähyyppä
Tvt:n opetuskäytön linjaukset/Kaisa VähähyyppäTvt:n opetuskäytön linjaukset/Kaisa Vähähyyppä
Tvt:n opetuskäytön linjaukset/Kaisa Vähähyyppä
 

Ähnlich wie Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen

Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Matleena Laakso
 
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessaMobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessaTaivassalo Minna
 
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSome/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSanna Brauer
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSanna Brauer
 
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14Pirjo Kananen
 
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016Aki Luostarinen
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Matleena Laakso
 
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössäTulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössäTaivassalo Minna
 
Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen media
Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen mediaYhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen media
Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen mediaTiina Hämäläinen
 
Yhteisöllinen digiloikka
Yhteisöllinen digiloikkaYhteisöllinen digiloikka
Yhteisöllinen digiloikkaSanna Brauer
 
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogiomniatopo
 
Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaHarto Pönkä
 
Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Matleena Laakso
 
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaDigitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaMatleena Laakso
 
Sosiaalinen media vapaan sivistystyön koulutuksessa - Minna Pesonen
Sosiaalinen media vapaan sivistystyön koulutuksessa - Minna PesonenSosiaalinen media vapaan sivistystyön koulutuksessa - Minna Pesonen
Sosiaalinen media vapaan sivistystyön koulutuksessa - Minna PesonenOtavan Opisto
 
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusYhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusHarto Pönkä
 
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukenaePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukenailoa_kaikkialla
 

Ähnlich wie Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen (20)

Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
 
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessaMobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
 
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSome/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
 
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
 
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
 
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössäTulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
 
Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen media
Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen mediaYhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen media
Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen media
 
Nappiparisto esittely oph 2012 info
Nappiparisto esittely oph 2012 infoNappiparisto esittely oph 2012 info
Nappiparisto esittely oph 2012 info
 
Mobiilia kehittämistä
Mobiilia kehittämistäMobiilia kehittämistä
Mobiilia kehittämistä
 
SeOppi 1/2019
SeOppi 1/2019SeOppi 1/2019
SeOppi 1/2019
 
Yhteisöllinen digiloikka
Yhteisöllinen digiloikkaYhteisöllinen digiloikka
Yhteisöllinen digiloikka
 
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
2014 02-27 osaava-työelämäpedagogi
 
Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
 
Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
 
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaDigitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
 
Sosiaalinen media vapaan sivistystyön koulutuksessa - Minna Pesonen
Sosiaalinen media vapaan sivistystyön koulutuksessa - Minna PesonenSosiaalinen media vapaan sivistystyön koulutuksessa - Minna Pesonen
Sosiaalinen media vapaan sivistystyön koulutuksessa - Minna Pesonen
 
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusYhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
 
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukenaePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
ePortfolio asiantuntijaksi kasvamisen tukena
 

Mehr von Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen

Mehr von Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen (20)

Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
 
3D-tulostus ammattikoulutuksesas
3D-tulostus ammattikoulutuksesas3D-tulostus ammattikoulutuksesas
3D-tulostus ammattikoulutuksesas
 
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvotOppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
 
Ohjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
Ohjaa ja opasta -kortit Heli PeltolaOhjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
Ohjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
 
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka SalviNuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
 
Laajennettu top ysao Vesterinen Eija
Laajennettu top ysao Vesterinen EijaLaajennettu top ysao Vesterinen Eija
Laajennettu top ysao Vesterinen Eija
 
iLearn 2 Utvecklingskraft genom nätverk för e-lärande; Kim Vesterbacka
iLearn 2 Utvecklingskraft genom nätverk för e-lärande; Kim Vesterbacka iLearn 2 Utvecklingskraft genom nätverk för e-lärande; Kim Vesterbacka
iLearn 2 Utvecklingskraft genom nätverk för e-lärande; Kim Vesterbacka
 
VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä
VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi KiveläVAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä
VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä
 
Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursi...
Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursi...Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursi...
Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursi...
 
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) Joustavasti työelämään – Laaje...
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) Joustavasti työelämään – Laaje...Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) Joustavasti työelämään – Laaje...
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) Joustavasti työelämään – Laaje...
 
Utvidgad inlärning i arbetet 6
Utvidgad inlärning i arbetet 6Utvidgad inlärning i arbetet 6
Utvidgad inlärning i arbetet 6
 
Utvidgad inlärning i arbetet 5 Yrkesakademin i Österbotten (YA!) Yhteistyöpar...
Utvidgad inlärning i arbetet 5Yrkesakademin i Österbotten (YA!)Yhteistyöpar...Utvidgad inlärning i arbetet 5Yrkesakademin i Österbotten (YA!)Yhteistyöpar...
Utvidgad inlärning i arbetet 5 Yrkesakademin i Österbotten (YA!) Yhteistyöpar...
 
TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksia Itä-Suomi verkosto Ku...
TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksiaItä-Suomi verkosto Ku...TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksiaItä-Suomi verkosto Ku...
TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksia Itä-Suomi verkosto Ku...
 
OSAO TOP kumppani- hanke Merja Paloniemi
OSAO TOP kumppani- hanke Merja PaloniemiOSAO TOP kumppani- hanke Merja Paloniemi
OSAO TOP kumppani- hanke Merja Paloniemi
 
Top-ohjausverkko tredu Arja-Leena Pöri
Top-ohjausverkko tredu Arja-Leena PöriTop-ohjausverkko tredu Arja-Leena Pöri
Top-ohjausverkko tredu Arja-Leena Pöri
 
Learning by doing - tekemällä ammatin oppiminen Kaija Mattila
Learning by doing - tekemällä ammatin oppiminen Kaija MattilaLearning by doing - tekemällä ammatin oppiminen Kaija Mattila
Learning by doing - tekemällä ammatin oppiminen Kaija Mattila
 
TurvaPeda Jaakko Rinne
TurvaPeda Jaakko RinneTurvaPeda Jaakko Rinne
TurvaPeda Jaakko Rinne
 
Oppipaikka Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio
Oppipaikka Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko LainioOppipaikka Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio
Oppipaikka Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio
 
LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN HANKE 2012 - 2013 Keskuspuiston ammattiopisto P...
LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN HANKE 2012 - 2013 Keskuspuiston ammattiopisto P...LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN HANKE 2012 - 2013 Keskuspuiston ammattiopisto P...
LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN HANKE 2012 - 2013 Keskuspuiston ammattiopisto P...
 
Oph12092013
Oph12092013Oph12092013
Oph12092013
 

Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen

 • 1. Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen pp y p j Ammatillisten oppimisympäristöjen kehittäjien tapaaminen 30.9.2011 Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo Ammattikoulutuksen kehittäminen -yksikkö ,Opetushallitus yksikkö Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 2. Ajankohtaista Tekeillä julkaisu oppimisympäristöjen kehittämishankkeista www.opefoorumi.fi j t f i fi ja teemaryhmät h ät • Yksilölliset opintopolut • Rikastettu oppiminen • Mobiilioppiminen • Työelämäyhteistyö Ope.fi-taitotasot uudistetaan (tvt:n opetuskäyttö) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 3. Ajankohtaista Täydennyskoulutusta tarjolla (maksuton opetustoimen henkilöstökoulutus) http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus ITK-päivien call for papers käynnissä 26.9.-30.10.2011 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi (ITK) konferenssi 18.-20.4.2012, Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Työkokous 14.11. ja seminaari 15.112011 Oulussa Virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Helsingissä 7. 8.12.2011 Messukeskuksessa Oy-hankkeiden yhteinen seminaari helmikuussa 2012 y y Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 4. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden tavoitteet Tukea uudistettujen tutkintojen perusteiden toimeenpanoa pedagogiikkaa uudistaen ja työelämälähtöisyyttä lisäten Tuottaa, jalkauttaa ja levittää testatut uudenlaiset, vuorovaikutteiset sekä työelämälähtöiset pedagogiset toimintamallit eri koulutuksen järjestäjien käyttöön -> opetus- ja oppimiskulttuurin uudistaminen Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 5. Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet Toimintatapojen/ oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen siten, että Opiskelijakeskeisyys/opiskelijalähtöisyys toteutuu aidosti - monikanavainen ja monimuotoinen oppimisen tuki ja ohjaus j - oppimisen rikastaminen eri tavoin ja eri ympäristöjen hyödyntäminen yhteistyössä työelämän edustajien kanssa -> joustavat yksilölliset opintopolut Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 6. Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet Opiskelijakeskeisyys/opiskelijalähtöisyys - kehitetään uudenlaisia oppimisen arviointitapoja - tuetaan henkilökohtaisten oppimisverkostojen luomista pp j - ohjataan digitaalisten ammatillisen kasvun kansioiden luomiseen ja oman ammattitaidon läpinäkyväksi tekemiseen - avoin ja yhteisöllinen oppimisaineistojen tuottaminen - mobiili- ja p j päätelaitteiden hyödyntäminen j y y jne. - sisältöjen integrointi toteutuu -> opiskelijalle opinnot näyttäytyvät mielekkäänä kokonaisuutena Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 7. Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet Toimintatapojen/ oppilaitoksen t i i t k ltt i T i i t t j / il it k toimintakulttuurin kehittäminen siten, että Tiivis työelämäyhteistyö ja Tii i t ö lä ä ht i t ö j vuorovaikutus t ö lä ä ik t työelämän edustajien kanssa on opiskelijoille ja opettajille arkipäivää Hyödynnetään työelämäyhteistyössä aktiivisesti uusinta teknologiaa Oppiminen tapahtuu ohjatusti aidossa työelämän tilanteissa, virtuaalimaailmoissa tai hyödyntäen , y y simulaatioita Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 8. PLN = Henkilökohtainen oppimisverkosto Anna opiskelijan valita omat työkalut ja ympäristöt y j y p Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 9. Oppimispelit ja 3D-virtuaalimaailmat Rikastettu oppiminen Kuvat, ääni, videoleikkeet QR-koodit Todellisuuksien Lisätty todellisuus y yhdistäminen Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 10. Mistä voi luopua ja mikä edistää muutosta? Luovu opettamalla opettamisesta ja ajattelusta, että opettajan tulee osata ja tietää kaikesta kaikki – päästä irti ja keskity ohjaamaan, tukemaan, motivoimaan, innostamaan ja rohkaisemaan opiskelijoita Muista, että kehittämishankkeessa on virallinen lupa k k ill erilaisia ratkaisuja/toimintamalleja eli voit kokeilla il i i tk i j /t i i t ll j li it luopua kaikesta, mikä estää opiskelija- ja työelämälähtöisyyden toteutumista Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 11. Muista ”vihreiden kirjojen tavoitteet” (uudistetut tutkintojen perusteet eivät rajoita, vaan pikemminkin mahdollistavat) t t i ät j it ik i ki hd lli t t) tutkinnon osat ja työelämän työprosessit – kokonaisuudet ovat tärkeitä myös verkossa voi olla läsnä yhteistyöllä, yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä pääset hteist öllä hdessä s nnittelemalla pitkälle (varaa tähän aikaa), osallista koko työyhteisöä kerro kehittämistavoitteet ja hyödyt eri osapuolille, myy osapuolille ideasi opettajille ja opiskelijoille, vakuuta oppilaitosjohto kerää pilotoinneista palautetta ja hyödynnä sitä vaikuta koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan ei ole olemassa yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa tai tietoa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 12. Ole rohkea ja … pyydä apua, kun tarvitset tai et jaksa, vertaiset auttavat mielellään kysy jos et tiedä tai osaa itse, saat varmasti apua uskalla epäonnistua uskalla kokeilla myös jotain aivan uutta l ota opiskelijoihin luota jaa avoimesti ideoita ja ajatuksiasi usko asiaasi k i i ole oma itsesi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 13. Selvitys S l it avustuksen käytöstä t k kä tö tä Vuonna 2009 avustuspäätöksen saaneet hankkeet Avustuksen käyttöaika on 31.12.2011 saakka, loppuselvitys on toimitettava Opetushallitukseen viimeistään 29.2.2012. Vuonna 2010 avustuspäätöksen saaneista hankkeista väliselvitys tuli toimittaa Opetushallitukseen 31.8.2011 mennessä (lisäaika), avustuksen käyttöaika päättyy 31.5.2012 31 5 2012 ja loppuselvitys toimitetaan viimeistään 31 8 2012 31.8.2012 mennessä. Vuonna 2011 avustuspäätöksen saaneiden hankkeiden avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2012, loppuselvitys tulee toimittaa viimeistään 28.2.2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 14. Linkedin –yhteisö Ammatillisen koulutuksen kehittäjät - Finnish VET developers Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 15. Nähdään virtuaalisen voimaantumisen merkeissä SL:ssä Minna T i SL ä Mi Tripsa Yhteystiedot: Minna Taivassalo Salkosuo Taivassalo-Salkosuo minna.taivassalo-salkosuo@oph.fi Skype: minnat_s Twitter: @MinnaT_S @MinnaT S Facebook: http://fi-fi.facebook.com/people/Minna-Taivassalo-Salkosuo/589154338 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 16. AAMUN AJATUS TO 29.9.2011 Lähde: Positiivarit Aina sama juttu kehityksen kanssa. Ensin ne ylenkatsovat sinua, sitten ne sanovat, että olet hullu, sen jälkeen ne sanovat, että olet vaarallinen. Sitten seuraa pieni tauko, ja sen jälkeen et löydä ketään, joka olisi kanssasi eri mieltä. -Tony Benn- Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 17. Onnea ja menestystä kehittämistyössä! - Kiit s - Kiitos Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 18. Työskentely hankeryhmittäin 3. h ä 3 ryhmä Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen k hittäjät i i ä i töj kehittäjät Informaatiotilaisuus valtionavustusta saaneiden hankkeiden koordinaattoreille ja/tai yhteyshenkilöille 29.9.2011 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 19. Ajankohtaista Tekeillä julkaisu oppimisympäristöjen kehittämishankkeista www.opefoorumi.fi j t f i fi ja teemaryhmät h ät • Yksilölliset opintopolut • Rikastettu oppiminen • Mobiilioppiminen • Työelämäyhteistyö Ope.fi-taitotasot uudistetaan (tvt:n opetuskäyttö) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 20. Ajankohtaista Täydennyskoulutusta tarjolla (maksuton opetustoimen henkilöstökoulutus) ITK-päivien call for papers käynnissä 26.9.- 30.10.2011 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi konferenssi (ITK) 18.-20.4.2012, Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Helsingissä Messukeskuksessa Oy-hankkeiden yhteinen seminaari helmikuussa 2012 Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 21. Haku/raportointilomakkeen täyttäminen Tulevilla kierroksilla haetaan usean koulutuksen järjestäjän yhteistyönä toteuttavia verkostohankkeita, joita toteutetaan AIDOSSA yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa Kiinnitetään huomioita syntyvien tuotosten laatuun ja levittämiseen (pedagogiset toimintamallit) Haku - suositeltavin vaihtoehto Koordinaattori kokoaa koulutuksen järjestäjien verkoston ja kirjoitetaan y j j yksi y yhteinen hankehakemus (työnjaosta/mahdollisen rahoituksen jakaantumisesta sovitaan erillisellä sopimuksella) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 22. Hyväksyttävät kustannukset Avustusta voidaan käyttää vain hankkeesta aiheutuviin kuluihin hankesuunnitelmanne mukaisesti. Laitehankintojen osuus voi o a e tää 30% a te a toje o olla enintään hankkeen kokonaiskustannuksista Ei sijaiskuluja Muut erityisavustukseen liittyvät ehdot ja rajoitukset löytyvät päätöksen liitteestä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 23. Raportointi avustuksen käytöstä ja muutokset Mahdolliset käyttöajan pidennykset pyydetään kirjallisesti. kirjallisesti Anomukset lähetetään koulutuksen järjestäjän edustajan allekirjoittamana Opetushallitukseen. p Lähetetään ohjeet hankkeiden loppuselvitysten antamisesta. Järjestelmää ollaan uudistamassa ja lomakkeita uudistetaan www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen_kou lutus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 • 24. Käyttöoikeudet Opetushallituksella on rinnakkainen käyttöoikeus sekä oikeudet aineiston sisällön ja ulkoasun muutoksiin. Opetushallituksella on myös oikeus levittää aineistoa kaikissa (tunnetuissa ja tuntemattomissa) levitysmuodoissa ja valmistaa siitä kappaleita. Valtionavun saaja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa edellä mainitut oikeudet O t h llit k ll l tt d llä i it t ik d t Opetushallitukselle. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi