Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (18)

Ähnlich wie Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen (20)

Anzeige

Weitere von Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen

 1. 1. Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen pp y p j Ammatillisten oppimisympäristöjen kehittäjien tapaaminen 30.9.2011 Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo Ammattikoulutuksen kehittäminen -yksikkö ,Opetushallitus yksikkö Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 2. 2. Ajankohtaista Tekeillä julkaisu oppimisympäristöjen kehittämishankkeista www.opefoorumi.fi j t f i fi ja teemaryhmät h ät • Yksilölliset opintopolut • Rikastettu oppiminen • Mobiilioppiminen • Työelämäyhteistyö Ope.fi-taitotasot uudistetaan (tvt:n opetuskäyttö) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 3. 3. Ajankohtaista Täydennyskoulutusta tarjolla (maksuton opetustoimen henkilöstökoulutus) http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus ITK-päivien call for papers käynnissä 26.9.-30.10.2011 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi (ITK) konferenssi 18.-20.4.2012, Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Työkokous 14.11. ja seminaari 15.112011 Oulussa Virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Helsingissä 7. 8.12.2011 Messukeskuksessa Oy-hankkeiden yhteinen seminaari helmikuussa 2012 y y Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 4. 4. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden tavoitteet Tukea uudistettujen tutkintojen perusteiden toimeenpanoa pedagogiikkaa uudistaen ja työelämälähtöisyyttä lisäten Tuottaa, jalkauttaa ja levittää testatut uudenlaiset, vuorovaikutteiset sekä työelämälähtöiset pedagogiset toimintamallit eri koulutuksen järjestäjien käyttöön -> opetus- ja oppimiskulttuurin uudistaminen Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 5. 5. Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet Toimintatapojen/ oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen siten, että Opiskelijakeskeisyys/opiskelijalähtöisyys toteutuu aidosti - monikanavainen ja monimuotoinen oppimisen tuki ja ohjaus j - oppimisen rikastaminen eri tavoin ja eri ympäristöjen hyödyntäminen yhteistyössä työelämän edustajien kanssa -> joustavat yksilölliset opintopolut Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 6. 6. Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet Opiskelijakeskeisyys/opiskelijalähtöisyys - kehitetään uudenlaisia oppimisen arviointitapoja - tuetaan henkilökohtaisten oppimisverkostojen luomista pp j - ohjataan digitaalisten ammatillisen kasvun kansioiden luomiseen ja oman ammattitaidon läpinäkyväksi tekemiseen - avoin ja yhteisöllinen oppimisaineistojen tuottaminen - mobiili- ja p j päätelaitteiden hyödyntäminen j y y jne. - sisältöjen integrointi toteutuu -> opiskelijalle opinnot näyttäytyvät mielekkäänä kokonaisuutena Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 7. 7. Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet Toimintatapojen/ oppilaitoksen t i i t k ltt i T i i t t j / il it k toimintakulttuurin kehittäminen siten, että Tiivis työelämäyhteistyö ja Tii i t ö lä ä ht i t ö j vuorovaikutus t ö lä ä ik t työelämän edustajien kanssa on opiskelijoille ja opettajille arkipäivää Hyödynnetään työelämäyhteistyössä aktiivisesti uusinta teknologiaa Oppiminen tapahtuu ohjatusti aidossa työelämän tilanteissa, virtuaalimaailmoissa tai hyödyntäen , y y simulaatioita Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 8. 8. PLN = Henkilökohtainen oppimisverkosto Anna opiskelijan valita omat työkalut ja ympäristöt y j y p Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 9. 9. Oppimispelit ja 3D-virtuaalimaailmat Rikastettu oppiminen Kuvat, ääni, videoleikkeet QR-koodit Todellisuuksien Lisätty todellisuus y yhdistäminen Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 10. 10. Mistä voi luopua ja mikä edistää muutosta? Luovu opettamalla opettamisesta ja ajattelusta, että opettajan tulee osata ja tietää kaikesta kaikki – päästä irti ja keskity ohjaamaan, tukemaan, motivoimaan, innostamaan ja rohkaisemaan opiskelijoita Muista, että kehittämishankkeessa on virallinen lupa k k ill erilaisia ratkaisuja/toimintamalleja eli voit kokeilla il i i tk i j /t i i t ll j li it luopua kaikesta, mikä estää opiskelija- ja työelämälähtöisyyden toteutumista Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 11. 11. Muista ”vihreiden kirjojen tavoitteet” (uudistetut tutkintojen perusteet eivät rajoita, vaan pikemminkin mahdollistavat) t t i ät j it ik i ki hd lli t t) tutkinnon osat ja työelämän työprosessit – kokonaisuudet ovat tärkeitä myös verkossa voi olla läsnä yhteistyöllä, yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä pääset hteist öllä hdessä s nnittelemalla pitkälle (varaa tähän aikaa), osallista koko työyhteisöä kerro kehittämistavoitteet ja hyödyt eri osapuolille, myy osapuolille ideasi opettajille ja opiskelijoille, vakuuta oppilaitosjohto kerää pilotoinneista palautetta ja hyödynnä sitä vaikuta koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan ei ole olemassa yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa tai tietoa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 12. 12. Ole rohkea ja … pyydä apua, kun tarvitset tai et jaksa, vertaiset auttavat mielellään kysy jos et tiedä tai osaa itse, saat varmasti apua uskalla epäonnistua uskalla kokeilla myös jotain aivan uutta l ota opiskelijoihin luota jaa avoimesti ideoita ja ajatuksiasi usko asiaasi k i i ole oma itsesi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 13. 13. Selvitys S l it avustuksen käytöstä t k kä tö tä Vuonna 2009 avustuspäätöksen saaneet hankkeet Avustuksen käyttöaika on 31.12.2011 saakka, loppuselvitys on toimitettava Opetushallitukseen viimeistään 29.2.2012. Vuonna 2010 avustuspäätöksen saaneista hankkeista väliselvitys tuli toimittaa Opetushallitukseen 31.8.2011 mennessä (lisäaika), avustuksen käyttöaika päättyy 31.5.2012 31 5 2012 ja loppuselvitys toimitetaan viimeistään 31 8 2012 31.8.2012 mennessä. Vuonna 2011 avustuspäätöksen saaneiden hankkeiden avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2012, loppuselvitys tulee toimittaa viimeistään 28.2.2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 14. 14. Linkedin –yhteisö Ammatillisen koulutuksen kehittäjät - Finnish VET developers Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 15. 15. Nähdään virtuaalisen voimaantumisen merkeissä SL:ssä Minna T i SL ä Mi Tripsa Yhteystiedot: Minna Taivassalo Salkosuo Taivassalo-Salkosuo minna.taivassalo-salkosuo@oph.fi Skype: minnat_s Twitter: @MinnaT_S @MinnaT S Facebook: http://fi-fi.facebook.com/people/Minna-Taivassalo-Salkosuo/589154338 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 16. 16. AAMUN AJATUS TO 29.9.2011 Lähde: Positiivarit Aina sama juttu kehityksen kanssa. Ensin ne ylenkatsovat sinua, sitten ne sanovat, että olet hullu, sen jälkeen ne sanovat, että olet vaarallinen. Sitten seuraa pieni tauko, ja sen jälkeen et löydä ketään, joka olisi kanssasi eri mieltä. -Tony Benn- Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 17. 17. Onnea ja menestystä kehittämistyössä! - Kiit s - Kiitos Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 18. 18. Työskentely hankeryhmittäin 3. h ä 3 ryhmä Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen k hittäjät i i ä i töj kehittäjät Informaatiotilaisuus valtionavustusta saaneiden hankkeiden koordinaattoreille ja/tai yhteyshenkilöille 29.9.2011 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 19. 19. Ajankohtaista Tekeillä julkaisu oppimisympäristöjen kehittämishankkeista www.opefoorumi.fi j t f i fi ja teemaryhmät h ät • Yksilölliset opintopolut • Rikastettu oppiminen • Mobiilioppiminen • Työelämäyhteistyö Ope.fi-taitotasot uudistetaan (tvt:n opetuskäyttö) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 20. 20. Ajankohtaista Täydennyskoulutusta tarjolla (maksuton opetustoimen henkilöstökoulutus) ITK-päivien call for papers käynnissä 26.9.- 30.10.2011 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi konferenssi (ITK) 18.-20.4.2012, Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Helsingissä Messukeskuksessa Oy-hankkeiden yhteinen seminaari helmikuussa 2012 Vanajanlinnassa Hämeenlinnassa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 21. 21. Haku/raportointilomakkeen täyttäminen Tulevilla kierroksilla haetaan usean koulutuksen järjestäjän yhteistyönä toteuttavia verkostohankkeita, joita toteutetaan AIDOSSA yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa Kiinnitetään huomioita syntyvien tuotosten laatuun ja levittämiseen (pedagogiset toimintamallit) Haku - suositeltavin vaihtoehto Koordinaattori kokoaa koulutuksen järjestäjien verkoston ja kirjoitetaan y j j yksi y yhteinen hankehakemus (työnjaosta/mahdollisen rahoituksen jakaantumisesta sovitaan erillisellä sopimuksella) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 22. 22. Hyväksyttävät kustannukset Avustusta voidaan käyttää vain hankkeesta aiheutuviin kuluihin hankesuunnitelmanne mukaisesti. Laitehankintojen osuus voi o a e tää 30% a te a toje o olla enintään hankkeen kokonaiskustannuksista Ei sijaiskuluja Muut erityisavustukseen liittyvät ehdot ja rajoitukset löytyvät päätöksen liitteestä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 23. 23. Raportointi avustuksen käytöstä ja muutokset Mahdolliset käyttöajan pidennykset pyydetään kirjallisesti. kirjallisesti Anomukset lähetetään koulutuksen järjestäjän edustajan allekirjoittamana Opetushallitukseen. p Lähetetään ohjeet hankkeiden loppuselvitysten antamisesta. Järjestelmää ollaan uudistamassa ja lomakkeita uudistetaan www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen_kou lutus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 24. 24. Käyttöoikeudet Opetushallituksella on rinnakkainen käyttöoikeus sekä oikeudet aineiston sisällön ja ulkoasun muutoksiin. Opetushallituksella on myös oikeus levittää aineistoa kaikissa (tunnetuissa ja tuntemattomissa) levitysmuodoissa ja valmistaa siitä kappaleita. Valtionavun saaja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa edellä mainitut oikeudet O t h llit k ll l tt d llä i it t ik d t Opetushallitukselle. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

×