Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Business in Belarus. Recipe Book

  1.  Грамадсказначныя праекты, якія павялічваюць свядомасць людзей у дачыненні беларускай мовы і беларускай культуры   Business in Belarus. Recipe Book /,   Інвестыцыйны патэнцыял Беларусі  Нацыянальнае агенцтва інвестыцый і прыватыза- цыі Рэспублікі Беларусь
  2.   Для павелічэння інвестыцыйнай прывабнасці Бела- русі створаная кніга, якая раска- звае пра 12 паспя- хова рэалізаваных у краіне інвестпра- ектаў. Топ-менед- жары гэтых кам- паній знаёмяць чытача з культурай Беларусі праз адну з яе граняў — нацы- янальную кухню.
  3. Таксама ў кнізе размешчаныя адрыўныя паштоўкі з рэцэп- тамі, якімі можна падзяліцца
  4. Спецыяльна распра- цаваная серыя пашто- вых марак «Iнвестуй у Беларусь»
  5. Кніга надрукаваная для патрэбаў МЗС на англій- скай мове накладам усяго 500 асобнікаў.
  6. Спецыяльна для Беларусі распрацаваная электронная версія па-беларуску → business-recipe-book.by
  7. Дзякуй за ўвагу!
Anzeige