Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväksi koetut käytännöt starttivalmennuksessa

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväksi koetut käytännöt starttivalmennuksessa (20)

Anzeige

Weitere von NUORI2013 (17)

Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväksi koetut käytännöt starttivalmennuksessa

 1. 1. Monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla - hyväksi koetut käytännöt starttivalmennuksessa Jari Kivirinta Kari Hilpinen Marika Ståhlberg Kaisa Tuuteri Janne Rinne Nuori 2013 8.-10.1.2013 Jyväskylä 14.1.2013
 2. 2. Esittelijät Jari Kivirinta, projektipäällikkö, Startti parempaan elämään – hanke, Valtakunnallinen työpajayhdistys Kari Hilpinen, yksilövalmentaja, Tukeva-työvalmennussäätiö Marika Ståhlberg, projektityöntekijä, Vamos Nuorten toimintakeskus, Helsingin Diakonissalaitos Kaisa Tuuteri, projektikoordinaattori, Nuorisoasuntoliitto ry Janne Rinne, projektityöntekijä, Startti parempaan elämään - juurruttamishanke, Valtakunnallinen työpajayhdistys 14.1.2013
 3. 3. Juurruttamisen pääkohtia • Tavoitteiden asettaminen • Keinovalikoimasta sopiminen • Perustelut koko toiminnalle asiakkaasta merkittäviin päättäjiin asti • Toiminnalle oltava mahdollisimman laaja tuki - vaikuttamistyö. • Toiminnan vaatimien paikallisten resurssien varmistus • Toiminnalle merkityksellisen verkoston hahmottaminen • Verkoston kokoaminen: Valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti • Operatiivisesta työstä vastaavista toimijoista ja heidän tehtävistään sopiminen • Kohdennettu tarvekartoitus • Operatiivisten toimijoiden tuki • Verkostotoimijoiden tuki • Päättäjien tahtotilan vahvistaminen • Huomioidaan rinnakkaistoimijat • Toimivan kommunikaatiotilan tukeminen 14.1.2013
 4. 4. Tärkeää!  Merkityksellisyys  Vastuu  Avoimuus  Läpinäkyvyys  Selkeys  Kommunikaatio  Sopiminen  Muutoskykyisyys  Dokumentaatio  Tiedottaminen  Realistisuuteen perustuva positiivinen asenne 14.1.2013
 5. 5. Lähtötilanne • Huoli suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumisesta. • Yhä suuremman nuorten joukon syrjäytyminen ja putoaminen yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle. • Kaikkein haastavimmassa asemassa ovat ne nuoret, jotka eivät ole missään aktiivisessa toiminnassa, eivätkä ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ryhmään kuuluvat myös sellaiset nuoret, jotka ovat sairauden tai vaikean elämäntilanteen vuoksi vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. 14.1.2013
 6. 6. • Suomessa jää viisi nuorta joka päivä työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden ongelmien vuoksi* • Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevia 20–29-vuotiaita nuoria on Suomessa noin 110 000 henkilöä* • 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta maksavat yhteiskunnalle noin 300 miljoonaa euroa vuodessa* • Syrjäytymisen kustannukset, kokonaiskustannuksen on arvioitu olevan yhteiskunnalle yli 1,23 miljoonaa euroa yhden syrjäytyneen nuoren osalta(30 750€/vuosi)** Huom! Luku ei sisällä esim. hoito-, kuntoutus- tai laitoskustannuksia. • Kahden työntekijän starttivalmennusyksikkö kaikkine kuluineen kääntyy taloudellisesti kannattavaksi saamalla eteenpäin 3 asiakasta vuodessa. Toteutuneissa palveluissa hyöty on osoittautunut moninkertaiseksi. (Kivirinta) • Ulkopuolisiksi tai työttömiksi päätyneistä 15–29-vuotiaista nuorista 80 % ei myöhemminkään suorita perusastetta korkeampaa tutkintoa*** * Nuorten yhteiskuntatakuutyöryhmä ** VTV, Leinonen, Kivirinta ***Myrskylä
 7. 7. • Kaikkein vaikeimmassa asemassa ovat ne 25 000 nuorta, jotka eivät ole koulutuksessa, työelämässä tai edes työttöminä työnhakijoina. • Työpajamaailmassa ja sen verkostoissa on kohderyhmän ja ympäristön tuntemus ja taitoresurssia vastata kohderyhmän tarpeisiin. 14.1.2013
 8. 8. Työpajakentän ja lähiverkostojen havainnot • Nuoria jää tukijärjestelmien ulkopuolelle monista eri syistä mm. osallistumiskriteerien, tiedon puutteen, terveydentilan, sosiaalisen vetäytymisen, viranomais-sektoroitumisen takia • Toimintamuodot vaihtelevat riippuen paikkakunnasta, rahoitusperusteista, lakitulkinnoista. • Asiakkaan kohtaamistyö on perusteiltaan samankaltaista. • Verkostotyön toimivuuteen vaikuttavat mm. ”henkilökemiat” • Kohderyhmän henkilöiden elämäntilanteet vaativat aikaa ja henkilökohtaista panostusta selvitäkseen • Kohderyhmän tarpeet ja tukimuodot eivät aina kohtaa. 14.1.2013
 9. 9. Starttivalmennuksessa • Paneudutaan asiakkaan tilanteeseen • Huomioidaan ympäristön olosuhteet • Selkeytetään asiakkaan tilanne • Poistetaan negaatioita • Tarjotaan selviytymismenetelmiä • Tuetaan omatoimisuuteen • Luodaan tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista • Luodaan toimivia verkostoja • Luodaan luottamuksellinen tukisuhde • Tarjotaan mahdollisuuksia positiiviseen tulevaisuuteen • Valvotaan ja kehitetään palvelutoimintaa • Tarjotaan riittävästi aikaa 14.1.2013
 10. 10. Startti parempaan elämään – juurruttamishanke 2012-2015 TAVOITTEET: • Matalan kynnyksen työpajapalvelujen käynnistämistä tuetaan valtakunnallisesti • Työpajatoiminnan ja asumispalvelujen yhteistoimintamallin käyttöönottoa tuetaan valtakunnallisesti • Työpajavalmentajilla on paremmat ammatilliset valmiudet starttivalmennukseen • Työpajojen monialaisen verkostoyhteistyön vahvistaminen • Starttivalmennuspalvelujen rahoituksen varmistaminen 14.1.2013
 11. 11. Startti parempaan elämään – juurruttamishanke 2012-2015 KEINOT: • Paikallisten kehittämisprosessien tukeminen • Työpajavalmentajien ammatillisen vahvistaminen koulutuksen, vertaiskehittämisen ja aktiivisen tiedon levittämisen avulla • Kumppanuusfoorumien ja verkoston kanssa tehtävä kehittämistyö • Aktiivinen tiedotus- ja vaikuttamistyö valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla 14.1.2013
 12. 12. Monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla - hyväksi koetut käytännöt starttivalmennuksessa ALUSTAVA KIITOS! Nuori 2013, Jyväskylä /Jari Kivirinta 14.1.2013

×