Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej

2.330 Aufrufe

Veröffentlicht am

Komunikacja wewnętrzna w spółce publicznej i grupie kapitałowej: problemy i narzędzia usprawniające jej funkcjonowanie. Prezentacja przedstawiona przez Piotra Biernackiego na konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 23 kwietnia 2013 r. W prezentacji zawarte są wyniki sondażu przeprowadzonego w trakcie konferencji na jej uczestnikach.

Veröffentlicht in: Investorbeziehungen
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej

 1. 1. Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej Piotr Biernacki Warszawa, 23 kwietnia 2013
 2. 2. #relacje inwestorskie #prezentacje #design CEO @
 3. 3. Case #1
 4. 4. Spółka notowana na rynku regulowanym, działa w branży mediów Jej spółka-córka to firma interaktywna, która wpada na pomysł projektu: płatny streaming muzyki (abonamenty za dostęp czasowy do obszernej bazy utworów muzycznych) Przy pracy nad projektem podjęta zostaje decyzja, że płatności od abonentów będą rozliczane poprzez spółkę celową, która będzie zarejestrowana w Irlandii Spółka-córka powołuje spółkę-wnuczkę w Irlandii (rejestracja: 12 lipca) W dniu oficjalnego launchu projektu (10 października), w czasie konferencji prasowej, zarząd spółki-matki dowiaduje się, że ma w grupie kapitałowej spółkę-wnuczkę w Irlandii Oczywiście w raporcie za I półrocze, opublikowanym w ESPI 28 sierpnia, struktura grupy kapitałowej była nieaktualna
 5. 5. 45% 13% 21% 21% W ciągu ostatniego roku Wcześniej niż rok temu, ale nie dawniej niż 3 lata temu Dawniej niż trzy lata temu Nie wiem, jeszcze wtedy nie pracowałam/em w spółce Kiedy miało miejsce ostatnie szkolenie na temat obowiązków spółki giełdowej, w którym brał udział zarząd spółki?
 6. 6. 28% 12% 23% 38% W ciągu ostatniego roku Wcześniej niż rok temu, ale nie dawniej niż 3 lata temu Dawniej niż trzy lata temu Nie wiem, jeszcze wtedy nie pracowałam/em w spółce Kiedy miało miejsce ostatnie szkolenie na temat obowiązków spółki giełdowej, w którym brali udział szefowie pionów i dyrektorzy departamentów Twojej spółki?
 7. 7. 15% 85% Tak Nie Czy Twoja spółka ma spółki zależne?
 8. 8. 62% 17% 7% 14% W ciągu ostatniego roku Wcześniej niż rok temu, ale nie dawniej niż 3 lata temu Dawniej niż trzy lata temu Nie wiem, jeszcze wtedy nie pracowałam/em w spółce Kiedy miało miejsce ostatnie szkolenie na temat obowiązków spółki giełdowej, w którym brali udział członkowie zarządów spółek zależnych?
 9. 9. Case #2
 10. 10. Spółka notowana na rynku regulowanym, działająca w branży budowlanej Wszystkie duże kontrakty są zawierane przez centralę spółki. W przypadku mniejszych kontraktów zdarza się, że są one podpisywane przez dyrektora jednego z pięciu regionów Spółka realizuje dla jednego z deweloperów budowę centrum handlowego w dużym mieście na południu Polski (kontrakt o wartości zbliżonej do, ale nieprzekraczającej progu umowy znaczącej) Dwa oddziały regionalne spółki zawarły z tym samym deweloperem niewielkie umowy dotyczące realizacji budynków biurowych W trakcie przygotowywania prezentacji dla inwestorów na temat wyników za I kwartał zewnętrzny doradca ds relacji inwestorskich przygotowuje wykres pokazujący dynamikę wzrostu kontraktacji z największymi klientami Po 2 dniach wydobywania szczegółowych informacji doradca informuje menedżera ds. IR i zarząd spółki, że w połowie grudnia poprzedniego roku suma umów z jednym z klientów przekroczyła kryterium umowy znaczącej Zarząd jest bardzo zdziwiony, ale cieszy się Menedżer ds. IR już wie, jakiej treści pismo otrzyma niedługo od nadawcy z Pl. Powstańców Warszawy 1
 11. 11. 31% 20% 11% 38% Jedna i ma do tego jeszcze inne obowiązki Jedna i zajmuje się tylko tym Dwie Trzy osoby lub więcej Ile osób zajmuje się relacjami inwestorskimi i raportowaniem ESPI/EBI w Twojej spółce?
 12. 12. 6%2% 8% 6% 10% 69% Bezpośrednio CEO lub CFO Bezpośrednio innemu członkowi zarządu Dyrektorowi biura zarządu lub departamentu prawnego Dyrektorowi finansowemu / głównemu księgowemu Dyrektorowi marketingu / komunikacji / PR Jest jeszcze niżej osadzona w strukturze Funkcja IR (osoba lub zespół) podlega w Twojej spółce:
 13. 13. Funkcja IR w strukturze spółki ZARZĄD BIURO ZARZĄDU MARKETING COMPLIANCEPR REKLAMA FINANSE CONTROLLING KSIĘGOWOŚĆ DEP. PRAWNY IR? IR? IR? IR? IR?IR? IR? 13
 14. 14. Jedyny racjonalny i skuteczny wybór ZARZĄD BIURO ZARZĄDU MARKETING COMPLIANCEPR REKLAMA FINANSE CONTROLLING KSIĘGOWOŚĆ DEP. PRAWNY IR 14
 15. 15. Jak usprawnić komunikację?
 16. 16. Szkolenia zarządu, dyrektorów, zarządów spółek zależnych
 17. 17. Praktyczne i silne regulacje wewnętrzne
 18. 18. Odpowiednie miejsce w strukturze organizacyjnej
 19. 19. Dobry kalendarz
 20. 20. Rozmowa
 21. 21. Dziękuję! © Piotr Biernacki W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów. Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autora prezentacji, za wyjątkiem osobistego celu edukacyjnego uczestników konferencji „Komunikacja wewnętrzna w spółce giełdowej” Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 23 kwietnia 2013. W opisie dwóch studiów przypadku przedstawionych w prezentacji pewne szczegóły zostały zmienione w celu zachowania anonimowości spółek i osób, jednak mechanizmy zdarzeń oddają sytuacje, które miały miejsce w rzeczywistości. W prezentacji wykorzystanie są także wyniki niereprezentatywnego sondażu przeprowadzonego w trakcie ww. konferencji, w którym wzięli jej uczestnicy. @piotrbiernacki www.drivingtrust.com slideshare.net/NOBILI

×