Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Energiebesparing met prestatiecontracten

1.121 Aufrufe

Veröffentlicht am

Workshop door Albert Hulshoff op 5 juni op de Provada 2014 namens de IVVD en het Platform Duurzame Huisvesting.

Veröffentlicht in: Immobilien
 • Als Erste(r) kommentieren

Energiebesparing met prestatiecontracten

 1. 1. Workshop Energiebesparing met prestatiecontracten Provada, 5 juni 2014 Albert Hulshoff - AHB Consultancy
 2. 2. Albert Hulshoff Zelfstandig adviseur AHB Consultancy albert.hulshoff@ahb-consultancy.nl 06 51879772 • Duurzaam bouwen en beheren • Financiering verduurzaming utiliteitsgebouwen • Prestatiecontracten • Energy Service Companies (ESCo’s)
 3. 3. Energiebesparing met prestatiecontracten 1. Wettelijk kader energiebesparing 2. Elementen energieprestatiecontract 3. Menukaart Prestatiecontracten 4. ESCo-eigenschappen 5. Green Lease en prestatiecontracten 6. RETScreen software
 4. 4. Wettelijk kader energiebesparing Nieuwbouw: - Bouwbesluit incl. energieprestatie-coëfficiënt (EPC) EPC stapsgewijs naar nul (‘nearly zero’) in 2021 voor alle nieuwbouw Bestaande bouw: - Activiteitenbesluit milieubeheer: Alle energiebesparende maatregelen met terugverdientijd van vijf jaar of korter en bij jaarlijks energieverbruik > 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 - Energielabel
 5. 5. Energieakkoord SER www.energieakkoordser.nl
 6. 6. Pijler 1: Energiebesparing
 7. 7. Energiebesparing met prestatiecontracten 1. Wettelijk kader energiebesparing 2. Elementen energieprestatiecontract 3. Menukaart Prestatiecontracten 4. ESCo-eigenschappen 5. Green Lease en prestatiecontracten 6. RETScreen software
 8. 8. Energieprestatiecontract Definitie: Een contract dat partijen de mogelijkheid biedt om op basis van gezamenlijk vooraf gedefinieerde meetpunten (KPI’s) energieprestaties te bereiken, te borgen en te evalueren. Een goed energieprestatiecontract is: • transparant en helder; • goed beheersbaar; • communicatiemiddel; • omvat besparingsprikkels.
 9. 9. Voordelen Bewustwording Financiële prikkel om te verbeteren Nieuwste technische ontwikkelingen Meer inzicht door registratie en rapportages Ontzorging Nadelen Contractmanagement Beperkte ervaring met contractvorm Energieprestatiecontract
 10. 10. Welke prestaties? A. Klanttevredenheid • Overall • Klimaat • Dienstverlening B. Duurzaam beheer • Elektriciteit / m2 • Warmte (gas) / m2 • Stadswarmte / m2 C. Optimale kosten / kwaliteit • Onderhoudskosten / m2 • Energiekosten / m2 • Status installaties • Storingen D. Binnenklimaat • Temperatuur • CO2 concentratie • Verlichtingsterkte • Geluidsniveau E. Innovatie • Vernieuwing • Revisiegegevens Optimaal beheer en onderhoud op basis van prestaties Bron: RVO.nl
 11. 11. Elementen prestatiecontract • Considerans en doelstellingen • Scope – Object(en) – Installaties – Contractperiode • Baseline • KPI’s • Prestatievergoeding inclusief bonus/malus • Eigendom • Geschillenregeling • Meet- en verificatieprotocol
 12. 12. Kritische Prestatie Indicatoren Voorbeelden van KPI’s: - x% energiekostenreductie - maximaal geluidsniveau klimaatinstallaties - ‘energielabel A’ (bestaande bouw) - People: klanttevredenheid en binnenklimaat - Planet: duurzaam beheer en innovatie - Profit: optimale kosten, kwaliteit en innovatie
 13. 13. uit: Leidraad Prestatiecontracten versie 3.0 Resultaatgebied PI Voorbeeldwaarde Meting Voorbeeld afrekenen Gebruikerstevredenheid overall 3,5 (schaal 1- 5) 1. enquête gebruikers 2. klachtenregistratie < 3,5: -10% 3,5 – 4 = 0% > 4 = + 10%Binnenklimaat 3,5 (schaal 1- 5) 1. enquête gebruikers 2. klachtenregistratie Dienstverlening 3,5 (schaal 1- 5) enquête facility managers Duurzaam Beheer Elektriciteit / m2 90 kWh / m² Meting per kwartaal Bonus % op basis van reductieGas / m2 14 m³ / m² Meting per kwartaal Stadswarmte / m2 0,25 GJ / m² Meting per kwartaal Kwaliteit installaties Status installaties 3 (schaal 1 – 6) NEN 2767 Boete in % vd vaste prijs Storingen X per maand # storingen Boete in % vd vaste prijs Responstijd # uur voor type 1 # dagen voor type 2 Respons tijd en Hersteltijd via GBS Boete in % vd vaste prijs Veiligheid / wettelijk / Arbo Verplichte checks / inspecties / eisen (ja/nee) Meting per 6 maanden Boete in % vd vaste prijs Binnenklimaat Temperatuur 20ºC Thermometer steekproefsgewijs Boete in % vd vaste prijs CO2-concentratie 800 ppm CO2-meter steekproefsgewijs Boete in % vd vaste prijs Licht 500 Lux Luxmeter steekproefsgewijs Boete in % vd vaste prijs Geluidsniveau < 35 dB Geluidsmeter steekproefsgewijs Boete in % vd vaste prijs Innovatie Vernieuwing Ingevoerde verbetervoorstellen # ingevoerde verbetervoorstellen Bonus % van de besparing van het eerste jaar Revisiegegevens Revisiegegevens up-to- date Steekproef revisiegegevens per kwartaal Boete in % vd vaste prijs
 14. 14. Welke binnenklimaat-KPI’s? Alle binnenklimaat-KPI’s die door maatregel worden beïnvloed
 15. 15. Energiebesparing met prestatiecontracten 1. Wettelijk kader energiebesparing 2. Elementen energieprestatiecontract 3. Menukaart Prestatiecontracten 4. ESCo-eigenschappen 5. Green Lease en prestatiecontracten 6. RETScreen software
 16. 16. Menukaart Prestatiecontracten Raamwerk voor het opstellen van prestatiecontracten Gemaakt in opdracht van Platform Duurzame Huisvesting door Marc Hopman (AT Osborne) en Albert Hulshoff Klankbordgroep met platformleden Relevante literatuur gebruikt ISSO, NEN, ISO, Rgd
 17. 17. 17 Opbouw Menukaart Prestatiecontracten  De start
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. Energiebesparing met prestatiecontracten 1. Wettelijk kader energiebesparing 2. Elementen energieprestatiecontract 3. Menukaart Prestatiecontracten 4. ESCo-eigenschappen 5. Green Lease en prestatiecontracten 6. RETScreen software
 23. 23. ESCo organiseert verduurzaming
 24. 24. 1. neemt energiebesparende maatregelen en/of levert duurzame energie 2. levert gegarandeerde energieprestatie op basis van prestatiecontract 3. levert beheer, onderhoud, monitoring 4. ontvangt prestatievergoeding op basis van geleverde prestatie 5. eventueel financiering, gebouwbeheer, …. ESCo organiseert verduurzaming
 25. 25. ESCo-verdienmodel Gegarandeerde kasstroom op basis van prestatiecontract
 26. 26. biedt kansen voor financiering: Gegarandeerde kasstroom Interview met Lucas Klooster (ABN AMRO) (ESCo whitepaper 2)
 27. 27. Verschillende ESCo-vormen ESCo-light energiemanagement Product-ESCo één maatregel + beheer Installatie-ESCo meerdere maatregelen + beheer Gebouw-ESCo gebouw + klimaatinstallaties + beheer
 28. 28. Energiebesparing met prestatiecontracten 1. Wettelijk kader energiebesparing 2. Elementen energieprestatiecontract 3. Menukaart Prestatiecontracten 4. ESCo-eigenschappen 5. Green Lease en prestatiecontracten 6. RETScreen software
 29. 29. Green Lease – is een prestatiecontract; – omvat wederzijdse verantwoordelijkheden en prikkels tussen huurder en verhuurder; – verdeelt kosten, baten en risico’s naar rato. Op www.platformduurzamehuisvesting.nl: Greenlease Menukaart
 30. 30. Green Lease Eindgebruiker verduurzaming gebouw hogere huurwaarde Green Lease huurcontract inclusief waardecreatie 100% garantie op energiebesparing, binnenklimaat etc. opheffen split incentive Gebouweigenaar hardware beheer onderhoud energieprestatievergoeding Prestatiecontract inclusief bonus/malus monitoring onderhoudvergoeding 100% garantie op energiebesparing, onderhoud, binnenklimaat etc. ESCo
 31. 31. Drie-partijen Green Lease Eindgebruiker verduurzaming gebouw hogere huurwaarde Green Lease huurcontract inclusief waardecreatie 100% garantie op energiebesparing, binnenklimaat etc. opheffen split incentive Gebouweigenaar hardware beheer onderhoud energieprestatievergoeding Prestatiecontract inclusief bonus/malus monitoring onderhoudvergoeding 100% garantie op energiebesparing, onderhoud, binnenklimaat etc. ESCo
 32. 32. voorbeeld Drie-partijen Green Lease Gebruiker: AT Osborne Eigenaar: Triodos Vastgoedfonds ESCo: Van den Pol Elektrotechniek Bij sluiten huurcontract zijn afspraken gemaakt over verduurzaming op basis van prestatiecontract
 33. 33. Kansen drie-partijen Green Lease • Derde partij neemt bepaalde risico’s over • Opheffen split incentive • Prestatiecontract met gegarandeerde kasstroom • Ontzorging • Marktpartij met integrale kennis • Fiscale subsidiemogelijkheden (EIA / MIA)
 34. 34. Fiscale ondersteuning • Energie-investeringsaftrek (www.rvo.nl/eia) – losse energiebesparende maatregelen – bij labelsprong – kosten voor energieonderzoek, energieadvies of maatwerkadvies • Milieu-investeringsaftrek (www.rvo.nl/mia) – duurzame renovatie EIA- en MIA-voordeel netto ca. 10% van de investering
 35. 35. Verduurzaming in de praktijk Bij planvorming meerdere partijen aan tafel: • eigenaar • gebruiker • financier • taxateur • BREEAM-expert • ESCo Maak potentiële opbrengsten inzichtelijk
 36. 36. Verduurzaming in de praktijk Potentiële opbrengsten verduurzaming • meer comfort • hogere huur- en vastgoedwaarde • lagere financieringslasten • gegarandeerde kasstroom door lagere energiekosten • lagere onderhoudskosten • lagere CO2-uitstoot Leg afspraken vast in Green Lease-huurcontract
 37. 37. Energiebesparing met prestatiecontracten 1. Wettelijk kader energiebesparing 2. Elementen energieprestatiecontract 3. Menukaart Prestatiecontracten 4. ESCo-eigenschappen 5. Green Lease en prestatiecontracten 6. RETScreen software
 38. 38. RETScreen software • projectanalyse - technisch en financieel - van duurzame energie en energiebesparing • prestatie-analyse lopende energieprojecten • gratis beschikbaar gesteld door Canadese overheid • in 34 talen beschikbaar, ook in Nederlands
 39. 39. www.retscreen.net
 40. 40. Wereldwijd > 400.000 gebruikers in ruim 200 landen waaronder opdrachtgevers, opdrachtnemers (‘ESCo’s’), financiers van energieprojecten, overheden en opleidingsinstituten RETScreen ondermeer gebruikt bij verduurzaming Empire State Building RETScreen software
 41. 41. RETScreen software  inzicht in energiebesparing- en duurzame energieprojecten  inzicht in benodigde kennisgebieden  projecten toetsen op haalbaarheid en presteren  gemeenschappelijke taal
 42. 42. Meer informatie over energieprestatiecontracten www.platformduurzamehuisvesting.nl • Menukaart Prestatiecontracten • Greenlease Menukaart www.rvo.nl/esco • Leidraad Prestatiecontracten • Model-prestatiecontracten • ESCo-whitepaper 1 en 2

×