Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Презентація "Запровадження системи стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання"

4.877 Aufrufe

Veröffentlicht am

Презентація "Запровадження системи стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання"

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Презентація "Запровадження системи стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання"

 1. 1. Запровадження системи стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Березень 2017
 2. 2. Державне регулювання у сфері теплопостачання Закон України «Про природні монополії» (статті 5,6): • ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ – діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії: Виробництво теплової енергії– суміжнийринок Транспортування теплової енергії- сфера діяльності суб'єктів природних монополій Постачання теплової енергії– суміжнийринок
 3. 3. Поширення дії стимулюючого регулювання на види діяльності у сфері теплопостачання: • Стимулююче регулювання поширюється на діяльність з: - Транспортування теплової енергії • У ВРУ зареєстровано законопроект № 4937 від 08.07.2016 р., що передбачає поширення дії стимулюючого регулювання на сферу виробництва теплової енергії і передбачає обов'язковість стимулюючого регулювання з 2020 р. для всіх суб'єктівгосподарювання, що здійснюють транспортування теплової діяльність з виробництва і енергії, централізованого водопостачання та водовідведення
 4. 4. Державне регулювання у сфері теплопостачання Закон України «Про природні монополії» (статті 8, 9): Предмет регулювання діяльності суб'єктів природних монополій: ціни (тарифи) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій доступ споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій інші умовиздійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством Стимулююче регулювання Традиційна система тарифоутворен ня
 5. 5. Суть стимулюючого регулювання передбачає застосування визначених органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії стимулює суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії до підвищення якості товарів та ефективності регульованої відповідно до цього Закону сфери діяльності з поступовим скороченням неефективних витрат забезпечує створення умов для залучення інвестицій з метою сталого функціону- вання та розвитку Закон України «Про природні монополії» (стаття 1): стимулююче регулювання - державне регулювання цін(тарифів) на товари суб’єктів природних монополійта суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії,що:
 6. 6. Суть стимулюючого регулювання • Тарифи встановлюються на довгостроковий період (3 або 5 років) • Тариф враховує: - цільові завдання скорочення втрат в суб'єкту господарювання щодо мережах та зменшення витрат на електроенергію для технологічних потреб - завдання з підвищення загальної ефективності шляхом скорочення неефективних операційних витрат - забезпечення належної якості транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення - інвестиції в систему транспортування теплової енергії для її оновлення
 7. 7. Положення Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (НКРЕКП, Регулятор) щодо державного регулювання у сфері теплопостачання Стаття 17: НКРЕКП розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема встановлення порядки державних (методики) формування, розрахунку та регульованих цін і тарифів для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, а також для інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом; При розробленні та затвердженні зазначених методик Регулятор має забезпечити, щоб суб’єкти природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг отримали належні стимули на коротко- та довгостроковий періоди щодо підвищення ефективності, ліквідації перехресного субсидіювання між видами діяльності та групами споживачів, сприяння ринковій інтеграції та безпеціпостачання.
 8. 8. Положення Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (НКРЕКП, Регулятор) щодо державного регулювання у сфері теплопостачання: Стаття 17: У разі застосування будь-якого способу державного регулювання цін з метою встановлення довгострокового тарифу суб’єкти господарювання у сферах енергетики послуг подають на узгодження Регулятору та комунальних розроблену довгострокову інвестиційну програму після її громадського обговорення. З метою встановлення річного тарифу господарювання у сферах енергетики та комунальних суб’єкти послуг подають на узгодження Регулятору річний інвестиційний план .Довгострокові інвестиційні програми інвестиційніта річні та повинні бутиплани є публічною інформацією загальнодоступними.
 9. 9. • В липні 2016 розроблена Концепція щодо запровадження стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання • Разом з Концепцією розроблено та погоджено Головою НКРЕКП: - План дій з поетапного запровадження стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії (Додаток 2 до Концепції) Підготовка до запровадження стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання відбувається у співпраці НКРЕКП та Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»
 10. 10. • вдосконалення методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12.03.2013 № 293 щодо оцінки активів для суб’єктів у сфері теплопостачання; • внесення послуги змін до Методики формування тарифів на з транспортування теплової магістральними і місцевими (локальними) енергії тепловими мережами на регулювання, затвердженої принципах постановою стимулюючого Національної у сфері комісії, що комунальнихздійснює державне регулювання послуг від 02.11.2012 № 357; процедур, принципах методик щодо стимулюючого • розробка порядків, тарифоутворення на регулювання; Основні етапи Концепції - І
 11. 11. • розробка методологічних засад (методичних рекомендацій, форм тощо) у частині регулювання фінансово-економічної діяльності ліцензіатів (зокрема, форм регуляторної звітності, систем обліку активів, доходів, витрат, фінансових результатів, методик визначення та встановлення витрат (втрат) при здійсненні господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії тощо); тарифів на принципахздійснення тестових розрахунків стимулюючого регулювання; • - проведення навчальних заходів та інформаційно- роз’яснювальних кампаній щодо принципів стимулюючого регулювання з метою розуміння його суті, переваг, вигід та забезпечення прозорості процесу його впровадження. • - розробка плану заходів для пом’якшення наслідків підвищення тарифів в результаті запровадження стимулюючого регулювання, включаючи соціальні програми підтримки споживачів послуг. Основні етапи Концепції - ІІ
 12. 12. • Робоча група з розробки Методики формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання (Наказ НКРЕКП № 214 від 12.12.2016 р.). Засідання Робочої групи відбуваються щоп'ятниці. Станом на 03.03.2017 року відбулося 7 засідань. В березні очікується проведення щонайменше 3х засідань. Для реалізації заходів, передбачених Планом дій створена Наказом НКРЕКП та діє Робоча група
 13. 13. До складу Робочої групи входять: • Керівники та фахівці Департаментів з регулювання відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП • Керівник Проекту USAID від «Інституту місцевого розвитку» та консультанти Проекту USAID • Представники ліцензіатів: – У сфері теплопостачання - ПАТ «Облтеплокомуненего», м. Чернігів, ПАТ«КИЇВЕНЕРГО» Склад Робочої групи:
 14. 14. • Розробка проекту Порядку формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання у вигляді проекту Постанови НКРЕКП • Очікується, що до кінця березня 2017 року попередній проект Постанови НКРЕКП буде розроблений та презентований керівництву НКРЕКП і ліцензіатам пілотних міст Проекту USAID Основне завдання Робочої групи у березні 2017 року:
 15. 15. • Загальні положення, у т.ч.: - умови переходу ліцензіата до стимулюючого регулювання - визначення основних термінів - встановлення баз розподілу витрат між видами діяльності - застосування індексів для прогнозування - формулу визначення необхідного доходу тощо року загальні положення розробленоСтаном на 03.03.2017 Робочою групою Проект Порядку формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання визначає:
 16. 16. • Підходи до: - підготовки річних планів діяльності, включаючи підходи до визначення обсягів реалізації та втрат в мережах - розрахунку витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах, витрат електроенергії для технологічних потреб, регуляторної амортизації - складу, вимог до планування операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат - визначення цільових показників втрат в мережах, витрат фактора ефективностіелектроенергії на технологічні потреби та контрольованих операційних витрат - цільового показника якості - регуляторної бази активів та норми доходності тощо. Станом на 03.03.2017 року розробка цих підходів Робочою групою триває Проект Порядку формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання визначають:
 17. 17. • Спільно НКРЕКП та Проектом USAID будуть розроблені: – Проект Постанови НКРЕКП про затвердження процедури встановлення та коригування тарифів на принципах стимулюючого регулювання – Методичні рекомендації з підготовки довгострокових інвестиційних програм – Пропозиції по вдосконаленню Форм звітності та Правил обліку за ліцензованими видами діяльності для ліцензіатів, що перейдуть до стимулюючого регулювання – Інформаційні матеріали з питань стимулюючого регулювання (окремий План погоджено з НКРЕКП) Інші завдання відповідно до Плану дій включають та будуть виконані до липня 2017 року:
 18. 18. • Спільно ліцензіатами, НКРЕКП та Проектом USAID будуть здійснені тестові розрахунки тарифів на принципах стимулюючого регулювання (розпочато) • Спільно НКРЕКП та Проектом USAI D будуть проведені для ліцензіатів з питань стимулюючогонавчальні заходи регулювання Інші завдання відповідно до Планів дій включають та будуть виконані до липня 2017 року:
 19. 19. • Відповідно до пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 06.12.2013 № 268 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та у сфері транспортування теплової енергії» умовами для переходу ліцензіатів на стимулююче регулювання, зокрема, є проведення оцінки активів згідно із вимогами Методики оцінки активів суб'єктів. За результатами спільної діяльності з Проектом USAID НКРЕКП підготовлено до Методики, який направлено до Фонду майна України для розгляду та надання проект змін державного пропозицій Інші досягнення:

×