Маркетинг у сучасному суспільстві

НБ МДУ
НБ МДУНаукова бібліотека Маріупольського державного університету
Маркетинг у сучасному
суспільстві
Провідний бібліотекар
наукової бібліотеки
Маріупольськго державного університету
Бондаренко Т.І.
Важко уявити нині прибуткову діяльність будь-якого підприємства
без ефективно функціонуючого відділу маркетингу, без праці маркетолога.
Маркетинг зумовлює рівень цивілізованості економіки та соціальних комунікацій.
Щоденно маркетологу доводиться працювати з рекламою у всіх її виявах. Тому
в професійний День маркетологів ми пропонуємо Вашій увазі 5 цікавих фактів
про маркетинг і рекламу.
 Найдавнішу рекламу, висічену на кам’яному стовпі, вдалося знайти на руїнах
давньоєгипетського міста Мемфіс. «Тут живу я, Мінос з острова Кіпр, по
милості богів наділений здатністю тлумачити сни за вельми помірну плату», –
так виглядає напис, створений за 500 років до н.е.
 Найдорожчою рекламою в світі є реклама Chanel. Вона обійшлася компанії в
33 мільйони доларів, а гонорар Ніколь Кідман за зйомки в цьому ролику склав
3 мільйони.
 Якщо якийсь товар приховано або відкрито рекламується у фільмі, його
продажі збільшуються більше, ніж на 50%.
 Фармацевтичні компанії витрачають на маркетинг і рекламу в 2 рази більше
коштів, ніж на проведення досліджень. 24% прибутку від продажів йде на
просування товарів і лише 13% – на дослідження.
 При створенні реклами будь-яких наручних годинників стрілки завжди
встановлюють на 10 годин 10 хвилин або на 8 годин 20 хвилин. У першу чергу
це робиться для того, щоб стрілки не закривали назву бренду. Крім цього, таке
розташування стрілок зовні нагадує посмішку, тим самим налаштовуючи
людей на позитивний лад.
Котлер Ф.
Десять смертних гріхів маркетингу
/ Ф. Котлер ; пер. з англ. Н. Палій. – Харків :
Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 160 с.
Серед тих, хто має свій
бізнес або тільки планує
розпочати власну справу,
кожен прагне максимально
орієнтуватись в цільовій
аудиторії свого продукту,
знати, чим дихають
конкуренти, і розробляти
ефективні стратегії
подальшого розвитку
компанії, бренда
чи підприємства.
Ця книжка – справжній
компас для успішного
розвитку вашого бізнесу.
 Щорічно в світі на рекламу витрачається більше $500
мільярдів.
 До 65 років людина в середньому встигає подивитися
2 мільйони рекламних роликів.
 Стандартний рекламний щит був вперше створений в
Америці в 1900 році. Тоді ж вигадали встановлювати
білборди низкою вздовж вулиць і магістралей.
 Звичайна дитина дивиться в середньому 40 000
рекламних ТВ-роликів на рік. Це більше 100 роликів в
день.
Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : навч. Посібник
/ за ред. М. Барановської, Ю. Козака, С. Смичека. – Київ : Центр
учбової літератури, 2013. – 302 с.
Посібник містить аналіз загальних основ міжнародного маркетингу,
економічного, політико-правового та соціально-культурного його
середовища.
Особлива увага приділяється маркетинговим стратегіям на зарубіжному
ринку, товарній політиці та ціноутворенню у міжнародному маркетингу,
засобам просування продукту на зарубіжний ринок.
Для студентів економічних вузів та факультетів.
Міжнародний маркетинг : підручник / Я. С. Ларіна,
О.І. Бабічева, Р.І. Буряк та ін. ; за ред. О.І. Бабічевої. – Київ :
Гельветика, 2018. – 452 с.
У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що
вийшли за межі національних ринків, використовуючи
міжнародний маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлені складові
та особливості міжнародного маркетингового середовища,
методичні підходи до вибору зарубіжних ринків та їх сегментів,
альтернативи організаційних форм присутності на зовнішньому
ринку.
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу :
монографія / ред. С.М. Ілляшенко. – Суми :
Університетська книга, 2017. – 615 с.
У монографії досліджено методологічні та
теоретико-методичні проблеми маркетингу
інновацій та інноваційної діяльності в
маркетингу. Викладено концептуальні основи
маркетингу інновацій, теоретичні та методичні
засади формування складових комплексу
маркетингу товарних інновацій, підходи до
економіко-математичного моделювання
процесів розроблення і просування інновацій на
ринок. Висвітлено інноваційні підходи до
розроблення і просування інновацій на ринок,
управління потенціалом інноваційного розвитку
на засадах маркетингу інновацій, мотивації
екологічно орієнтованої інноваційної діяльності.
Для фахівців з питань маркетингу інновацій,
викладачів, аспірантів і студентів економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.
Корягіна С. В.
Маркетинговий аудит: навч. посібник
/ С. В. Корягіна, М. В. Корягін ;
Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. –
320 с.
Розкрито сутність та зміст маркетингового аудиту. Визначено місце маркетингового
аудиту у маркетинговій діяльності підприємств. Розглянуто основи організації та
методики маркетингового аудиту. Викладено методику проведення маркетингового
аудиту за такими напрямами: аудит середовища маркетингу, аудит стратегії
маркетингу, аудит організації та допоміжних систем маркетингу, аудит
ефективності маркетингової діяльності, аудит складових маркетингу (товарної,
цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства).
Навчальний посібник призначений для навчальних цілей і адресований
студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів економічного
профілю, практичним працівникам, що навчаються або працюють у сфері
маркетингу і маркетингового аудиту.
Котлер Філіп
Десять смертних гріхів маркетингу: ознаки і методи
вирішення / Ф. Котлер ; пер. з англ. І. П. Гусака, А. Ю. Гусак. – Київ :
Києво-Могилянська академія, 2006. – 143 с.
Чому маркетинг не завжди працює? Філіп
Котлер, книжки якого відомі в усьому світі,
визначив та описав десять найбільш типових
недоліків, яких припускаються в сучасній
практиці маркетингу. Спочатку визначені
ознаки, за якими можна зрозуміти, чи ваша
компанія має такі проблеми, чи ні; потім
пропонуються основні шляхи вдосконалення
маркетингової практики. Котлер розробив
не окремі прийоми часткового покращення
діяльності компанії, а методи вирішення
проблем, розраховані на тривалий термін.
.
Окландер М.А. Маркетингова товарна
політика : підручник / М.А. Окландер,
М.В. Кірносова. – Київ : Центр учбової
літератури, 2016. – 208 с.
У навчальному посібнику запропоновано
концептуальні, методологічні та методичні
положення маркетингової товарної політики
підприємства. Розглянуто сутність та зміст
маркетингової товарної політики, механізм
ринкової конкуренції. Приділено увагу якості
товарів та методам її оцінювання.
Кістерський Л.Л.
Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу:
методологія і практика : монографія / Л. Л. Кістерський, І. І. Пузанов,
Т. В. Липова ; Studies in International Economics and Business. – Прага :
Coretex CZ SE, 2018. – 450 с.
В монографії викладені основи маркетингу і
фінансів в методологічному та практичному
аспектах з необхідним компонентом теоретичних
знань. Для України є пріоритетним розповсюдження
професійних знань для підтримки підприємництва.
В країні відчувається дефіцит високоякісної
та зрозумілої літератури для підтримки освіти
підприємців усіх рівнів. Таким чином, основна мета
цієї книги – дати можливість як початківцям, так і
вже діючим підприємцям отримати практичні знання
в галузі маркетингу та фінансів, які допоможуть
запобігти багатьох помилок, ефективно вести
бізнес, продавати товар та отримувати прибуток.
При написанні монографії автори використали свій
двадцятирічний практичний досвід роботи як на
ринку України, так і на ринках інших країн, та
прагнули викласти матеріали максимально
доступно та практично з метою зробити процес
засвоєння не складним та корисним.
Ідеї, викладені в книгах, які представлені на цій
виставці, стосуються різних сфер:
маркетингу, реклами, продажів, PR, організації
роботи в цілому. Однак загальний знаменник
у них один: це способи відчутно підняти
прибуток, які можна швидко впровадити.
Ви можете ознайомитися з цими книгами
в читальному залі історичного факультету
Маріупольського державного університету.
Дякуємо за увагу
та запрошуємо до
читального залу історичного
факультету Маріупольського
державного університету!
1 von 12

Recomendados

тема 1. система маркетингових досліджень von
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьAngela Olkhoskay
1.2K views30 Folien
файл конспект лекцій по маркетингу von
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингуcdecit
3.2K views73 Folien
1.« Роль маркетингу в туризмі та розвитку економіки Швейцарії» von
1.« Роль маркетингу в туризмі та розвитку економіки Швейцарії»1.« Роль маркетингу в туризмі та розвитку економіки Швейцарії»
1.« Роль маркетингу в туризмі та розвитку економіки Швейцарії»ssusera1d342
247 views36 Folien
маркетинг 5 курс von
маркетинг 5 курсмаркетинг 5 курс
маркетинг 5 курсНазар Глинський
344 views2 Folien
презентація спеціальності 075 Маркетинг спеціалізація «Маркетинговий менедмент» von
презентація спеціальності 075 Маркетинг спеціалізація «Маркетинговий менедмент»презентація спеціальності 075 Маркетинг спеціалізація «Маркетинговий менедмент»
презентація спеціальності 075 Маркетинг спеціалізація «Маркетинговий менедмент»Татьяна Куценко
802 views16 Folien
тема 1. система маркетингових досл джень von
тема 1. система маркетингових досл дженьтема 1. система маркетингових досл джень
тема 1. система маркетингових досл дженьAngela Olkhoskay
888 views30 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Маркетинг у сучасному суспільстві

тема 1. система маркетингових досліджень von
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьAngela Olkhoskay
817 views30 Folien
313,23.doc von
313,23.doc313,23.doc
313,23.docssuser33f19a
210 views13 Folien
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про... von
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...ssuser6b7e921
9 views19 Folien
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ... von
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...ssuser6b7e921
5 views8 Folien
Ukrainian_degree6_project von
Ukrainian_degree6_projectUkrainian_degree6_project
Ukrainian_degree6_projectTetiana Chechota
819 views70 Folien

Similar a Маркетинг у сучасному суспільстві(20)

тема 1. система маркетингових досліджень von Angela Olkhoskay
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
Angela Olkhoskay817 views
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про... von ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
ssuser6b7e9219 views
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ... von ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
ssuser6b7e9215 views
Американська школа Маркетинг-менеджмент.pdf von DOMDepartmentofMarke
Американська школа Маркетинг-менеджмент.pdfАмериканська школа Маркетинг-менеджмент.pdf
Американська школа Маркетинг-менеджмент.pdf
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я von Angela Olkhoskay
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦ятема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
Angela Olkhoskay2.5K views
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt von ssuser5f061a
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptТема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
ssuser5f061a340 views
Моя спеціальність.pptx von ssuser8deb161
Моя спеціальність.pptxМоя спеціальність.pptx
Моя спеціальність.pptx
ssuser8deb1612 views
Ділова преса. Диплом von Julia Babko
Ділова преса. Диплом Ділова преса. Диплом
Ділова преса. Диплом
Julia Babko924 views
Наталія Гринчук "Формування територіальних маркетингових стратегій" von surdp
Наталія Гринчук "Формування територіальних маркетингових стратегій"Наталія Гринчук "Формування територіальних маркетингових стратегій"
Наталія Гринчук "Формування територіальних маркетингових стратегій"
surdp3.7K views
Centre for Business Research von Marta Milian
Centre for Business ResearchCentre for Business Research
Centre for Business Research
Marta Milian704 views
Науковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікації von is1003
Науковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікаціїНауковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікації
Науковий гурток Бізнес-маркетинг, реклама та інтернет-комунікації
is1003616 views
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то... von ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
ssuser6b7e92110 views
Роль бізнес-центрів в системі МЕР von pharaonz
Роль бізнес-центрів в системі МЕРРоль бізнес-центрів в системі МЕР
Роль бізнес-центрів в системі МЕР
pharaonz232 views
Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В. von ZHOIPPO
Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В.Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В.
Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В.
ZHOIPPO662 views
Тема 1 Вступ до маркетингу von Pavlo Syrvatka
Тема 1 Вступ до маркетингуТема 1 Вступ до маркетингу
Тема 1 Вступ до маркетингу
Pavlo Syrvatka553 views
Поняття та види реклами von Artem352
Поняття та види рекламиПоняття та види реклами
Поняття та види реклами
Artem3521.6K views

Más de НБ МДУ

Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі) von
Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)
Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)НБ МДУ
142 views12 Folien
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовою von
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовоюПункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовою
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовоюНБ МДУ
467 views11 Folien
Безпека даних та штучний інтелект von
Безпека даних та штучний інтелектБезпека даних та штучний інтелект
Безпека даних та штучний інтелектНБ МДУ
214 views14 Folien
Мисткині жіночої прози. Оксана Забужко von
Мисткині жіночої прози. Оксана ЗабужкоМисткині жіночої прози. Оксана Забужко
Мисткині жіночої прози. Оксана ЗабужкоНБ МДУ
558 views22 Folien
Про таємницю втіленого слова: світ тексту von
Про таємницю втіленого слова: світ текстуПро таємницю втіленого слова: світ тексту
Про таємницю втіленого слова: світ текстуНБ МДУ
177 views13 Folien
Академічна доброчесність: гарант якості освіти von
Академічна доброчесність: гарант якості освітиАкадемічна доброчесність: гарант якості освіти
Академічна доброчесність: гарант якості освітиНБ МДУ
391 views22 Folien

Más de НБ МДУ(20)

Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі) von НБ МДУ
Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)
Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)
НБ МДУ142 views
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовою von НБ МДУ
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовоюПункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовою
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовою
НБ МДУ467 views
Безпека даних та штучний інтелект von НБ МДУ
Безпека даних та штучний інтелектБезпека даних та штучний інтелект
Безпека даних та штучний інтелект
НБ МДУ214 views
Мисткині жіночої прози. Оксана Забужко von НБ МДУ
Мисткині жіночої прози. Оксана ЗабужкоМисткині жіночої прози. Оксана Забужко
Мисткині жіночої прози. Оксана Забужко
НБ МДУ558 views
Про таємницю втіленого слова: світ тексту von НБ МДУ
Про таємницю втіленого слова: світ текстуПро таємницю втіленого слова: світ тексту
Про таємницю втіленого слова: світ тексту
НБ МДУ177 views
Академічна доброчесність: гарант якості освіти von НБ МДУ
Академічна доброчесність: гарант якості освітиАкадемічна доброчесність: гарант якості освіти
Академічна доброчесність: гарант якості освіти
НБ МДУ391 views
Методичні рекомендації зі створення профілю в Publons von НБ МДУ
Методичні рекомендації зі створення профілю в PublonsМетодичні рекомендації зі створення профілю в Publons
Методичні рекомендації зі створення профілю в Publons
НБ МДУ365 views
Методичні рекомендації зі створення та редагування профілю у Google Scholar von НБ МДУ
Методичні рекомендації зі створення та редагування профілю у Google ScholarМетодичні рекомендації зі створення та редагування профілю у Google Scholar
Методичні рекомендації зі створення та редагування профілю у Google Scholar
НБ МДУ244 views
Академічна доброчесність: інформаційні новини та корисні поради von НБ МДУ
Академічна доброчесність: інформаційні новини та корисні порадиАкадемічна доброчесність: інформаційні новини та корисні поради
Академічна доброчесність: інформаційні новини та корисні поради
НБ МДУ456 views
Я та інший, або Інклюзія в дії von НБ МДУ
Я та інший, або Інклюзія в діїЯ та інший, або Інклюзія в дії
Я та інший, або Інклюзія в дії
НБ МДУ258 views
Літературна пам’ятка світового значення: "Слово про похід Ігорів" von НБ МДУ
Літературна пам’ятка світового значення: "Слово про похід Ігорів"Літературна пам’ятка світового значення: "Слово про похід Ігорів"
Літературна пам’ятка світового значення: "Слово про похід Ігорів"
НБ МДУ373 views
Академічна доброчесність - гарант якості освіти von НБ МДУ
Академічна доброчесність - гарант якості освітиАкадемічна доброчесність - гарант якості освіти
Академічна доброчесність - гарант якості освіти
НБ МДУ322 views
Минуле так далеко і так близько: історія людства на книжкових сторінках von НБ МДУ
Минуле так далеко і так близько: історія людства на книжкових сторінкахМинуле так далеко і так близько: історія людства на книжкових сторінках
Минуле так далеко і так близько: історія людства на книжкових сторінках
НБ МДУ248 views
Проект “УКРАЇНА”: альтернативна історія von НБ МДУ
Проект “УКРАЇНА”: альтернативна історіяПроект “УКРАЇНА”: альтернативна історія
Проект “УКРАЇНА”: альтернативна історія
НБ МДУ271 views
Читайте новинки про навчання дитинки von НБ МДУ
Читайте новинки про навчання дитинкиЧитайте новинки про навчання дитинки
Читайте новинки про навчання дитинки
НБ МДУ228 views
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ... von НБ МДУ
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...
НБ МДУ249 views
Зв’язок єднає нас усіх! (до Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку) von НБ МДУ
Зв’язок єднає нас усіх! (до Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку)Зв’язок єднає нас усіх! (до Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку)
Зв’язок єднає нас усіх! (до Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку)
НБ МДУ243 views
Бібліотека - соціальна інфраструктура майбутнього von НБ МДУ
Бібліотека - соціальна інфраструктура майбутньогоБібліотека - соціальна інфраструктура майбутнього
Бібліотека - соціальна інфраструктура майбутнього
НБ МДУ191 views
Працюємо з MOOC (Massive Open Online Courses / Масові відкриті он-лайн-курси) von НБ МДУ
Працюємо з MOOC (Massive Open Online Courses / Масові відкриті он-лайн-курси)Працюємо з MOOC (Massive Open Online Courses / Масові відкриті он-лайн-курси)
Працюємо з MOOC (Massive Open Online Courses / Масові відкриті он-лайн-курси)
НБ МДУ45 views
Академічна доброчесність: результати опитування von НБ МДУ
Академічна доброчесність: результати опитуванняАкадемічна доброчесність: результати опитування
Академічна доброчесність: результати опитування
НБ МДУ76 views

Último

ЗУ.pdf von
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 views6 Folien
М. Гоголь.pptx von
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
12 views15 Folien
В'ячеслав Васильович Петров von
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 views10 Folien
Академічна доброчесність von
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
60 views15 Folien
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 views73 Folien

Último(14)

Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195860 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
9 ціннісних орієнтирів.pdf von olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 views
«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 views
11 компетентностей НУШ.pdf von olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval34 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 views

Маркетинг у сучасному суспільстві

 • 1. Маркетинг у сучасному суспільстві Провідний бібліотекар наукової бібліотеки Маріупольськго державного університету Бондаренко Т.І.
 • 2. Важко уявити нині прибуткову діяльність будь-якого підприємства без ефективно функціонуючого відділу маркетингу, без праці маркетолога. Маркетинг зумовлює рівень цивілізованості економіки та соціальних комунікацій. Щоденно маркетологу доводиться працювати з рекламою у всіх її виявах. Тому в професійний День маркетологів ми пропонуємо Вашій увазі 5 цікавих фактів про маркетинг і рекламу.  Найдавнішу рекламу, висічену на кам’яному стовпі, вдалося знайти на руїнах давньоєгипетського міста Мемфіс. «Тут живу я, Мінос з острова Кіпр, по милості богів наділений здатністю тлумачити сни за вельми помірну плату», – так виглядає напис, створений за 500 років до н.е.  Найдорожчою рекламою в світі є реклама Chanel. Вона обійшлася компанії в 33 мільйони доларів, а гонорар Ніколь Кідман за зйомки в цьому ролику склав 3 мільйони.  Якщо якийсь товар приховано або відкрито рекламується у фільмі, його продажі збільшуються більше, ніж на 50%.  Фармацевтичні компанії витрачають на маркетинг і рекламу в 2 рази більше коштів, ніж на проведення досліджень. 24% прибутку від продажів йде на просування товарів і лише 13% – на дослідження.  При створенні реклами будь-яких наручних годинників стрілки завжди встановлюють на 10 годин 10 хвилин або на 8 годин 20 хвилин. У першу чергу це робиться для того, щоб стрілки не закривали назву бренду. Крім цього, таке розташування стрілок зовні нагадує посмішку, тим самим налаштовуючи людей на позитивний лад.
 • 3. Котлер Ф. Десять смертних гріхів маркетингу / Ф. Котлер ; пер. з англ. Н. Палій. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 160 с. Серед тих, хто має свій бізнес або тільки планує розпочати власну справу, кожен прагне максимально орієнтуватись в цільовій аудиторії свого продукту, знати, чим дихають конкуренти, і розробляти ефективні стратегії подальшого розвитку компанії, бренда чи підприємства. Ця книжка – справжній компас для успішного розвитку вашого бізнесу.
 • 4.  Щорічно в світі на рекламу витрачається більше $500 мільярдів.  До 65 років людина в середньому встигає подивитися 2 мільйони рекламних роликів.  Стандартний рекламний щит був вперше створений в Америці в 1900 році. Тоді ж вигадали встановлювати білборди низкою вздовж вулиць і магістралей.  Звичайна дитина дивиться в середньому 40 000 рекламних ТВ-роликів на рік. Це більше 100 роликів в день.
 • 5. Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : навч. Посібник / за ред. М. Барановської, Ю. Козака, С. Смичека. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 302 с. Посібник містить аналіз загальних основ міжнародного маркетингу, економічного, політико-правового та соціально-культурного його середовища. Особлива увага приділяється маркетинговим стратегіям на зарубіжному ринку, товарній політиці та ціноутворенню у міжнародному маркетингу, засобам просування продукту на зарубіжний ринок. Для студентів економічних вузів та факультетів. Міжнародний маркетинг : підручник / Я. С. Ларіна, О.І. Бабічева, Р.І. Буряк та ін. ; за ред. О.І. Бабічевої. – Київ : Гельветика, 2018. – 452 с. У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, використовуючи міжнародний маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлені складові та особливості міжнародного маркетингового середовища, методичні підходи до вибору зарубіжних ринків та їх сегментів, альтернативи організаційних форм присутності на зовнішньому ринку.
 • 6. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / ред. С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2017. – 615 с. У монографії досліджено методологічні та теоретико-методичні проблеми маркетингу інновацій та інноваційної діяльності в маркетингу. Викладено концептуальні основи маркетингу інновацій, теоретичні та методичні засади формування складових комплексу маркетингу товарних інновацій, підходи до економіко-математичного моделювання процесів розроблення і просування інновацій на ринок. Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності. Для фахівців з питань маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • 7. Корягіна С. В. Маркетинговий аудит: навч. посібник / С. В. Корягіна, М. В. Корягін ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 320 с. Розкрито сутність та зміст маркетингового аудиту. Визначено місце маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємств. Розглянуто основи організації та методики маркетингового аудиту. Викладено методику проведення маркетингового аудиту за такими напрямами: аудит середовища маркетингу, аудит стратегії маркетингу, аудит організації та допоміжних систем маркетингу, аудит ефективності маркетингової діяльності, аудит складових маркетингу (товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства). Навчальний посібник призначений для навчальних цілей і адресований студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів економічного профілю, практичним працівникам, що навчаються або працюють у сфері маркетингу і маркетингового аудиту.
 • 8. Котлер Філіп Десять смертних гріхів маркетингу: ознаки і методи вирішення / Ф. Котлер ; пер. з англ. І. П. Гусака, А. Ю. Гусак. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 143 с. Чому маркетинг не завжди працює? Філіп Котлер, книжки якого відомі в усьому світі, визначив та описав десять найбільш типових недоліків, яких припускаються в сучасній практиці маркетингу. Спочатку визначені ознаки, за якими можна зрозуміти, чи ваша компанія має такі проблеми, чи ні; потім пропонуються основні шляхи вдосконалення маркетингової практики. Котлер розробив не окремі прийоми часткового покращення діяльності компанії, а методи вирішення проблем, розраховані на тривалий термін.
 • 9. . Окландер М.А. Маркетингова товарна політика : підручник / М.А. Окландер, М.В. Кірносова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 208 с. У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової товарної політики підприємства. Розглянуто сутність та зміст маркетингової товарної політики, механізм ринкової конкуренції. Приділено увагу якості товарів та методам її оцінювання.
 • 10. Кістерський Л.Л. Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу: методологія і практика : монографія / Л. Л. Кістерський, І. І. Пузанов, Т. В. Липова ; Studies in International Economics and Business. – Прага : Coretex CZ SE, 2018. – 450 с. В монографії викладені основи маркетингу і фінансів в методологічному та практичному аспектах з необхідним компонентом теоретичних знань. Для України є пріоритетним розповсюдження професійних знань для підтримки підприємництва. В країні відчувається дефіцит високоякісної та зрозумілої літератури для підтримки освіти підприємців усіх рівнів. Таким чином, основна мета цієї книги – дати можливість як початківцям, так і вже діючим підприємцям отримати практичні знання в галузі маркетингу та фінансів, які допоможуть запобігти багатьох помилок, ефективно вести бізнес, продавати товар та отримувати прибуток. При написанні монографії автори використали свій двадцятирічний практичний досвід роботи як на ринку України, так і на ринках інших країн, та прагнули викласти матеріали максимально доступно та практично з метою зробити процес засвоєння не складним та корисним.
 • 11. Ідеї, викладені в книгах, які представлені на цій виставці, стосуються різних сфер: маркетингу, реклами, продажів, PR, організації роботи в цілому. Однак загальний знаменник у них один: це способи відчутно підняти прибуток, які можна швидко впровадити. Ви можете ознайомитися з цими книгами в читальному залі історичного факультету Маріупольського державного університету.
 • 12. Дякуємо за увагу та запрошуємо до читального залу історичного факультету Маріупольського державного університету!