Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin ongelmiin(20)

Anzeige

Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin ongelmiin

 1. Pauli Mattila, Toimitusjohtaja / Mystes MIKÄ MYSTES?
 2. Mystes Oy Perustettu vuonna 2010 20 työntekijää – Kehittäjiä, järjestelmäarkkitehtejä, projektihallinnan sekä testauksen asiantuntijoita Omistus – n. 70 % toimitusjohtaja Pauli Mattila ja teknologiajohtaja Erno Lahtinen – n. 26,5 % suomalainen pääomasijoittaja – n. 3,5 % työntekijöiden omistuksessa
 3. Tunnusluvut Vuoden 2013 liikevaihto 1,55 milj. € (kasvua 68 % vuodesta 2012) Vuoden 2014 liikevaihtotavoite 2,4 milj. €
 4. Palvelut Järjestelmäintegraatiot – Käytössä palvelukeskeisen integroinnin alusta WSO2 – Mystes Tiira integrointien monitorointiin Järjestelmäkehitys – Teknologiariippumattomasti asiakkaan tarpeisiin mukautuen Projektien ja testauksen hallintaa – Asiakkaiden edustajana laajoissa integrointiprojekteissa Luotettavuus, rehellisyys, ammattitaito, jatkuva kehittyminen
 5. Way to Understanding from Start Up to Enterprice Pekka Puhakka, CTA Digital Development Sanoma Pro Oy Mystes Aamupala 31.1.2014
 6. Start Up – Concentrate on Service Development  Fokus: – Time to Market - Focus on implementing the service – Company internal Start Up organization  What we did: – Build (reuse if possible) – Fokus on internal solution architecture  Lessons learned: – – Documentation really pays off – 7 There will always be integration needs so desing accordingly Motivated Team is everything 31 January 2014 Presentation name
 7. Reach Out – Grow and Connect with Partners  Fokus: – Automate processes – connect with business applications – Integrate partner services  What we did: – Point-to-point integrations – In-house design  Lessons learned: – – Start using ”standard” tools – 8 Think twice – most likely someone already has done that Security included 31 January 2014 Presentation name
 8. Growing Pains – Corporate Landscape Changes  Fokus: – Looking at the big picture – how the **** we have so many environments – Documenting the as is  What we did: – Documenting the landscape – Discussing what is really needed – Back office integrations and partner integrations still as separate domains – Building a architecture practise  Lessond learned: – – Embrace standards and use ”standard” tools – 9 Create a road map ASAP Think what roles you need 31 January 2014 Presentation name
 9. Standardize and Harmonize – The Enterprice Way  Fokus: – Corporate governance – Processes (and project practises) development – Quality – Doing things together  What we do: – Document processes and system domains – Build integration capabilities – enterprice integrations as service  Lessons learned: – – Iterate and prioritise – road maps – Parners that also understand your business – 10 Share responsibilities Passion for what you do 31 January 2014 Presentation name
 10. Erno Lahtinen, Teknologiajohtaja / Mystes RATKAISUJA JÄRJESTELMÄINTEGROINTIEN TYYPILLISIIN ONGELMIIN
 11. Tämän aamun aiheena Usein toistuvat ongelmat ja niiden syyt – Tiedon katoaminen – Järjestelmäkokonaisuuksien hallitsemattomuus Miten ongelmia voidaan hallita ja lievittää? – Läpinäkyvyyden lisääminen sekä tekniseen toteutukseen että tekemiseen – Älykkäiden työkalujen hyödyntäminen järjestelmäkokonaisuuden ymmärtämiseen ja hallintaan
 12. Mitä ongelmien taustalla yleensä piilee? KUULOSTAAKO TUTULTA?
 13. Monimutkainen järjestelmäkokonaisuus
 14. Orgaanisesti tapahtunutta kasvua Kokonaisuutta on kehitetty pitkään useissa projekteissa Muutostarve on usein kriittisempi kuin kokonaisuuden hallitseminen
 15. Paljon käyttäjiä ja kehittäjiä Eri käyttäjäkunnat ovat tilanneet muutoksia omiin tarpeisiinsa Useat toimittajat ovat toteuttaneet muutoksia ja lisäyksiä
 16. Minkälaisia ongelmia tästä kaikesta syntyy? KUULOSTAAKO TUTULTA?
 17. Järjestelmiin kohdistuvista muutoksista syntyy merkittäviä kustannuksia – Olivat ne tarpeellisia, välttämättömiä, tai väistämättömiä – Pahimmassa tapauksessa liiketoiminnan tarvitsemia muutoksia ei kyetä toteuttamaan
 18. Muutokset saattavat johtaa hallitsemattomiin vaikutuksiin eri puolille järjestelmiä – Domino-efekti
 19. Virheiden ja ongelmien paikantaminen ja korjaaminen vaikeutuu – Jos loppuasiakas joutuu valittamaan ongelmista, on jo liian myöhäistä
 20. Mitkä ovat näiden ongelmien perisyyt? KUULOSTAAKO TUTULTA?
 21. Katoava tieto Toimittajat vaihtuvat – Vievät mukanaan hiljaista tietoa toteutuksista ja varsinkin integraatioista Oman organisaation väki vaihtuu järjestelmäkokonaisuuden elinkaaren aikana – Historiallista domain-ymmärrystä katoaa
 22. Muuttuva ympäristö Liiketoimintatarpeet ja järjestelmien käyttötavat muuttuvat ajan myötä Dokumentaatio on puutteellista ja vanhentuu auttamatta
 23. Hallitsematon kokonaisuus Muovautuu, monimutkaistuu ja kerrostuu vähitellen – Lukuisin eri tavoin ja tekniikoin integroituja sovelluksia – Kukaan ei voi hallita kokonaisuutta täydellisesti – Ajan myötä riskit kasvavat – Vaatii “arkeologiaa”
 24. ONGELMANRATKAISUA
 25. Muutosten tekeminen on kallista Tai joskus jopa mahdotonta
 26. Muutosten tekeminen on kallista - Ratkaisu Tuodaan väliin integrointialusta
 27. Muutosten tekeminen on kallista - Ratkaisu Ominaisuus voidaan toteuttaa muihin järjestelmän osiin ilman, että muutokset heijastuvat jokaiseen liitokseen
 28. Domino-efekti Yhteen sovellukseen kohdistuva muutos saattaa aiheuttaa hallitsemattomia muutostarpeita muualle kokonaisuuteen
 29. Domino-efekti Syntyykö ketjureaktio? Entä jos jotain osaa ei voidakaan muuttaa? Rikotaanko jotain muutosten yhteydessä? Vaarana “Big bang”
 30. Domino-efekti - Ratkaisu Lisätään läpinäkyvyyttä muutoskohteen ympärille Opitaan tarpeeksi muutoskohteesta ja sen liitoksista
 31. Domino-efekti - Ratkaisu Estetään dominoefekti rajaamalla muutoksen vaikutusaluetta
 32. Tuntemattomat virheet Virheistä ei tiedetä tarpeeksi, ne huomataan myöhässä, paikallistaminen ja korjaaminen on työlästä ja hidasta, …
 33. Tuntemattomat virheet - Ratkaisu Lisätään läpinäkyvyyttä integrointialustan ja älykkään monitoroinnin avulla
 34. Tuntemattomat virheet - Ratkaisu Ongelmia päästään ratkaisemaan jopa ilman muutostarpeita järjestelmiin
 35. WSO2-tuoteperhe + tietämysperusteinen lähestymistapa Pystytään etenemään pala kerrallaan hankalissakin tilanteissa – Open Source –tuoteperhe tukee iteratiivista kehittämistä – Opitun tiedon ohjaamana pystytään tekemään parempia päätöksiä jatkossa Tähtäimessä asiakkaan riskien ja kulujen minimointi sekä liiketoiminnallisen hyödyn maksimointi
 36. Älykkään monitoroinnin monet hyödyt Monitorointi palvelee sekä omaa kehitystyötämme, asiakkaan päätöksentekoa sekä hallintaa ja asiakaspalvelua Kolme tärkeintä toiminnallisuutta – Tapahtumien ja virheiden seuranta ja selvitys – Dokumentointi ja kokonaisuuden hahmotus – Visio: asiakaspalvelu ja automaattiset hälytykset virheistä
 37. Älykkään monitoroinnin monet hyödyt Monitorointi on sidottu järjestelmien välillä kulkevaan tietosisältöön, jolloin samalla kokonaisuus tulee dokumentoiduksi mielekkäällä tavalla Älykkäillä työkaluilla ja kehitystavoilla päästään lopulta kokonaisuuden live-dokumentaatioon
 38. Esa Heikkinen, Lead Software Architect / Mystes MITEN RATKAISUT TOTEUTETAAN KÄYTÄNNÖSSÄ?
 39. Mystesin kehitystyön lähtökohdat Luotettavuus ja asiakaskeskeisyys – Tehdään sitä mitä asiakas tarvitsee ja pidetään asiakkaan puolta – Pyritään ymmärtämään liiketoimintatarpeita osana suurempaa kokonaisuutta Läpinäkyvyys sekä tekemisessä että tuotoksissa – Asiakkaille, kehitystiimille, muille järjestelmätoimittajille
 40. Mystesin kehitystyön lähtökohdat Laatu – Käytetään hyvään toteutusten laatuun tähtääviä menetelmiä, käytäntöjä ja työkaluja Joustavuus ja reagointikyky – Pyritään tekemään päätökset tiedon eikä arvioiden perusteella – Käytetään sellaisia menetelmiä, että korjausliikkeitä on mahdollista tehdä
 41. (LEANIN) KEHITYSTYÖN VAIHEET
 42. Infra nopeasti pystyyn Voidaan koeponnistaa tuotoksia helposti Saadaan jatkuvasti palautetta automaattitesteistä
 43. Ensimmäinen end-to-end -toteutus Valitaan yhdessä asiakkaan kanssa Kohtuullisella panostuksella mahdollisimman suuri liiketoimintahyöty Opitaan liiketoimintaympäristöstä, prosesseista, sovelluksista, …
 44. Sprintin suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa Suunnitellaan toteutus Priorisoidaan seuraavat vaiheet Otetaan huomioon monitoimittajaympäristö
 45. Testilähtöinen toteutus Määritellään testien avulla toivottu toiminnallisuus koko järjestelmän läpi (end-to-end) Simuloidaan ulkopuolisia järjestelmiä
 46. Toteutetaan ensin luuranko Ensimmäinen ohut end-to-end -toiminnallisuus Saadaan mukaan monitorointi ja automatisoitu toteutuksen dokumentointi Kehittäjille näkyvyyttä integroinnin tapahtumiin – Voivat huomata erikoisempia ongelmia, jotka eivät välttämättä jää kiinni automaattitesteissä
 47. Iteroidaan toteutus valmiiksi Jatkuva palaute automaattitesteistä ja monitoroinnista ohjaa toteutustyötä kohti hyvää laatua Rakennekuvaus toteutuksesta muodostuu älykkään monitoroinnin avulla kehitystyön sivutuotteena Dokumentaatio pysyy relevanttina ja tuoreena, koska se on kiinteä osa varsinaista toteutusta
 48. Dani Pärnänen, Tiira tuotekehitys / Mystes TIIRAMONITOROINTITYÖKALU
 49. Keitä Tiira palvelee? Asiakkaan tietohallinto, asiakaspalvelu Mystesin kehitystyö sekä tukitoiminnot Järjestelmäarkkitehdit ja tulevaisuuden suunnittelijat
 50. (DEMO)

Hinweis der Redaktion

 1. Huomenta ja tervetuloa!Tilaisuuden avaus ja käytännön asiat
 2. Millainen firma?Mitä tehdään?Miten tehdään?n. 5 min
 3. Uusiasovelluksiajaliitoksia on toteutettuyksitellentarpeenmukaan
 4. Yllätyksiä sattuu väistämättä: Ai liittyikö tämä järjestelmä sittenkin tuon toisen toimintaan?
 5. Yllätyksiä sattuu väistämättä: Ai liittyikö tämä järjestelmä sittenkin tuon toisen toimintaan?
 6. Mihinkaikkeenmuutoksetvaikuttavat?Pystytäänkömuutostenvaikutustarajaamaan vain muutamaanjärjestelmään tai liitokseen?Onkovaaranafragmentoituminen?Jos joudutaanliittämäänväkisinuuttavanhaan, saattaasyntyä vain lisääspaghettiajayhämustempaalaatikkoaPahimmassatapauksessaliiketoimintaprosessitmutkistuvatentisestään, kun eipystytätekemäänjärkeviäratkaisuja
 7. Mihinkaikkeenmuutoksetvaikuttavat?Pystytäänkömuutostenvaikutustarajaamaan vain muutamaanjärjestelmään tai liitokseen?
 8. Mihinkaikkeenmuutoksetvaikuttavat?Pystytäänkömuutostenvaikutustarajaamaan vain muutamaanjärjestelmään tai liitokseen?
 9. Mihinkaikkeenmuutoksetvaikuttavat?Pystytäänkömuutostenvaikutustarajaamaan vain muutamaanjärjestelmään tai liitokseen?
 10. Mihinkaikkeenmuutoksetvaikuttavat?Pystytäänkömuutostenvaikutustarajaamaan vain muutamaanjärjestelmään tai liitokseen?Jos lähdetäänkorjaamaanjotain tai rakentamaanuuttavanhanpäälle, äkkiävyyhtialkaakinpurkautuajalöytyyainavaanlisääkorjattavaaPoint-to-point –integrointienmuutoksissa on vaarana “big bang”ESB:llävoidaanestäädominoefektiä mm. rajapintaversioinninavulla, jolloinmuutostenvaikutusaluettavoidaanrajata
 11. VirheistäeivälttämättätiedetämitääntarpeeksiaikaisinJos loppuasiakas on ensimmäinen, jokahuomaavirheet, ollaanpahastimyöhässäVirheidenpaikallistaminen on työlästäjahidastaKokonaisuudentoimintaaeipystytähahmottamaanLäpinäkyvyys on huonoVaikkavirheitäeiolisijuurinyt, järjestelmäntilastaeitiedetätarpeeksiVoidaan vain toivoa, ettäongelmiaeiilmaannu
 12. 1. Läpinäkyvyyttä voidaan lisätä tuomalla integrointialuista ja älykäs monitorointi point-to-point –integrointien väliin
 13. Tällä tavoin ongelmat näkyvätKerro myös automaattisesta valvonnasta!
 14. Paikallistetaan ongelmalliset integroinnit
 15. Tasaamalla järjestelmien kuormitusta ESB:n avullaOptimoimalla integrointeja uuden ymmärryksen viitoittamalla tavalla
 16. WSO2-tuoteperhe (Open Source) mahdollistaa integrointialustan iteratiivisen kehittämisen varsinaisten integrointien ohessaSamalla läpinäkyvyys ja ymmärrys kokonaisuudesta paranee joka askeleella mm. monitoroinnin ansiostaOpitun tiedon ohjaamana pystytään tekemään parempia päätöksiä jatkossaKaikki tämä tähtää asiakkaan riskien ja kulujen minimointiin sekä liiketoiminnallisen hyödyn maksimointiin
 17. Teemmejotainsellaista, jota eiyleensänäysuoraanloppukäyttäjällesilloinkuinkaikkitoimii. Loppukäyttäjälleeisiis ole konkreettistakosketustatuotoksiimme, vaantuotoksemmetukevatesimerkiksiloppukäyttäjänkäyttöliittymiä.Sekätekemisessäettätuotoksissa on kaikenaikaamahdollisimanhyväläpinäkyvyysasiakkaallejamahdollisillemuillejärjestelmätoimittajille.Dokumentaationtekeminendokumentoinnintakiaväheneeminimiin, koskadokumentointiasyntyysekäeritasontesteistäettäautomaattisendokumentaationjaälykkäänmonitorointityökalunavullavarsinaisestatoteutuksesta.
 18. Teemmejotainsellaista, jota eiyleensänäysuoraanloppukäyttäjällesilloinkuinkaikkitoimii. Loppukäyttäjälleeisiis ole konkreettistakosketustatuotoksiimme, vaantuotoksemmetukevatesimerkiksiloppukäyttäjänkäyttöliittymiä.Sekätekemisessäettätuotoksissa on kaikenaikaamahdollisimanhyväläpinäkyvyysasiakkaallejamahdollisillemuillejärjestelmätoimittajille.Dokumentaationtekeminendokumentoinnintakiaväheneeminimiin, koskadokumentointiasyntyysekäeritasontesteistäettäautomaattisendokumentaationjaälykkäänmonitorointityökalunavullavarsinaisestatoteutuksesta.
Anzeige