Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Campus NooA i Danmark

Herunterladen, um offline zu lesen

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Campus NooA i Danmark

 1. 1. Campus NooA i Danmark Morten Flate Paulsen Åpent informasjons- og samarbeidsmøte i København 25.08.2014, CSE - Copenhagen School of Entrepreneurship Campus NooA satser «høyt» i Danmark 1
 2. 2. Sammendrag Campus NooA ble etablert og fikk offentlig godkjenning som nettskole i 2012. NooAs mål er å bli et internasjonalt senter for nettkurs og en attraktiv partner for mennesker og virksomheter som vil lage, selge og gjennomføre fleksible og kostnadseffektive nettkurs med høy kvalitet. NooA har 800 brukere og over 50 kurs på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Man kan starte når man vil og gjennomføre i sitt eget tempo. Kursene gjennomføres på den mangespråklige læringsplattformen Moodle. Kursene er rene nettkurs basert på teorien om kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. Presentasjonen fokuserer på erfaringene med å bygge opp Campus NooA som en nordisk nettskole med fokus på Danmark. 2
 3. 3. Program 17.00 Mottakelse med mingling og enkel servering 17.15 Presentasjon av CSE (Mads Ejstrup Frederiksen fra CSE) 17.30 Presentasjon av Campus NooA - Nordic open online Academy (MFP) 18.00 NooAs erfaringer med Moodle som læringsplattform (MFP) 18.30 NooAs erfaringer med nettkurs: Reiselivsskole, Forfatterskole, Bedriftskurs (MFP) 19.00 Erfaringer og tanker rundt skandinavisk samarbeid om nettkurs (alle) 20.00 Avslutning 3
 4. 4. Kort om meg • Etablerte Campus NooA i 2012 • Professor II ved Høgskolen i Sør-Trøndelag • Arbeidet med nettbasert utdanning for NKI 1986 – 2012 • President i EDEN European Distance and E-learning Network (2010- 2013) • Doctor of Education fra Pennsylvania State University • American Center for the Study of Distance Education (1990 -1992) • Adjunct Professor Athabasca University (1999 - 2005) • Professor associado Universidade Aberta, Portugal (2009-2010) 4
 5. 5. Danske eksempler 5
 6. 6. Forretningsidé: å bli et storsenter for nettkurs der små og mellomstore virksomheter får alle tjenestene de trenger for å utvikle, selge og gjennomføre gode nettkurs Jump on the E-train 6
 7. 7. Spesialist på kurs med individuell oppstart og fremdrift 7
 8. 8. Stort team av partnere og gode hjelpere Executive board Advisory board Quality board Language area partners Student commission Content providers 8
 9. 9. For å lykkes i et tosidig marked bør vi ha mange kurs og mange brukere 9 10 15 20 30 40 45 50 30 80 120 170 230 333 777 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Utviklingen av antall ferdige kurs (blå) og registrerte brukere (rød) per kvartal
 10. 10. Campus NooA har ca. 50 nettkurs med fri oppstart og fri progresjon De fleste kursene er innen følgende kategorier: • Forfatterskole med fem skrivekurs Tilgjengelig på norsk, dansk, svensk og engelsk • Reiselivsskole Reiselivsjournalist, reisefotograf, VG2 Reiseliv • Videregående skole Generell studiekompetanse og flere yrkesfaglige studieretninger • Kurs for bedrifter og organisasjoner Næringslivsetikk og samfunnsansvar Spansk for adoptivforeldre Jubileumskurs for Grunnloven Kurs for skoleledere og opplæringsansvarlige som vil lære om e- læring 10
 11. 11. Ti gode grunner for at virksomheter bør utvikle og gjennomføre nettkurs sammen med NooA: 1. Lag og gjennomfør kurs uten at det koster noe 2. Overlat markedsføring, kvalitetssikring, administrasjon, drift og support til NooA 3. Unngå avlyste kurs med for få deltakere 4. Få flere deltakere fra et større geografisk område, og rekrutter enda flere med fri oppstart og fri progresjon. 5. Reduser kostnadene til reise, overnatting og kurslokaler 6. Distribuer kursmateriell raskere og billigere 7. Nå raskere ut på markedet med nye produkter og tjenester 8. Øk salget, bruk e-læring som konkurransefortrinn og verdiøkende tjeneste 9. Skap bedre relasjoner til medlemmer, kunder og leverandører 10. Oppnå høyere kompetanse og bedre samarbeid 11
 12. 12. 12 Lærer Kursutvikler NooA FORDELING AV INNTEKTER Kurs- utvikler NooA Investeringer Et typisk kurs som koster 3.000 kr gir NooA en andel på minst 1.000 kr. Da bør kurset ha minst 30 påmeldinger i løpet av sin levetid (2-5 år). Om NooA investerer 24.000 (40 timer a 600 kr), blir det dekket etter 24 kurspåmeldinger. Et dekningsbidrag på 25 % nås ved 30 kurspåmeldinger. Forretningsmodell
 13. 13. 13 The most interesting pedagogical challenge in our lifetime is to provide online education that combines individual freedom with meaningful cooperation. I have struggled with this challenge since I first introduced my Theory of Cooperative Freedom in 1992. www.ednews.org/articles/10626/1/An-Interview-with-Morten-Flate-Paulsen- Focusing-on-His-Theory-of-Cooperative-Freedom-in-Online-Education/Page1.html
 14. 14. Flexible individual learning is controlled by the student Cooperative learning takes place in networks Collaborative learning depends on groups Cooperative online education Independence with the help of others Rigid individual learning is controlled by the school Individual flexibility Affinitytolearningcommunity NooA spesializes in Cooperative learning 14
 15. 15. Program 17.00 Mottakelse med mingling og enkel servering 17.15 Presentasjon av CSE (Mads Ejstrup Frederiksen fra CSE) 17.30 Presentasjon av Campus NooA - Nordic open online Academy (MFP) 18.00 NooAs erfaringer med Moodle som læringsplattform (MFP) 18.30 NooAs erfaringer med nettkurs: Reiselivsskole, Forfatterskole, Bedriftskurs (MFP) 19.00 Erfaringer og tanker rundt skandinavisk samarbeid om nettkurs (alle) 20.00 Avslutning 15
 16. 16. NooA er mangespråklig 16 Eksempel på skrivekurs fra NooAs Forfatterskole med innhold på norsk, svensk og engelsk Slik kan systemadministrator tilby flere språk Slik velger brukerne språk på menyer og hjelpetekster
 17. 17. Moodle finesser som støtter opp om kooperativ frihet og transparens 17
 18. 18. Learning Management system Versjon 2.6 18
 19. 19. Utmerkelse for fullføring av studentlappen www.nooa.no Nye muligheter for Utmerkelser (Open Badges) 19
 20. 20. Oppgavetyper • Innsendingsoppgaver • Tankedelingsoppgaver • Bloggoppgaver • Flervalgsoppgaver 20
 21. 21. Eksempler på oppgaver i Writing course I 21 • Tankedeling • Innsending
 22. 22. Program 17.00 Mottakelse med mingling og enkel servering 17.15 Presentasjon av CSE (Mads Ejstrup Frederiksen fra CSE) 17.30 Presentasjon av Campus NooA - Nordic open online Academy (MFP) 18.00 NooAs erfaringer med Moodle som læringsplattform (MFP) 18.30 NooAs erfaringer med nettkurs: Reiselivsskole, Forfatterskole, Bedriftskurs (MFP) 19.00 Erfaringer og tanker rundt skandinavisk samarbeid om nettkurs (alle) 20.00 Avslutning 22
 23. 23. Eksempel: Spansk for adoptivforeldre www.NooA.no 23 Vil samarbeide for å gjøre kurset tilgjengelig for sine medlemmer i hele Norden Standard sluttevaluering i alle kurs
 24. 24. Eksempel: Næringslivsetikk og samfunnsansvar www.NooA.no Kursbeskrivelse på: www.nooa.no/Kurskatalog/Nettkurs-for- bedrifter-og-organisasjoner/Naeringslivsetikk-og-samfunnsansvar Kursinnhold på: http://campus.nooa.info/course/view.php?id=92 24
 25. 25. Noen flere eksempler på kurs 25
 26. 26. www.reisefotograf.no 26
 27. 27. The Mall: Smakebiter på noen av kursene Alle som kjøper et kurs får også tilgang til Studentlappen 27
 28. 28. Ti gode grunner til å studere ved Campus NooA 0. Du kan starte i dag 1. Du kan studere der du er 2. Du kan lære av de beste digitale lærerne 3. Du kan lære i sosiale nettverk med studenter i hele Norge 4. Du kan bruke 180 dager per kurs 5. Du kan studere i ditt eget tempo 6. Du kan få mye læring for pengene 7. Du kan jobbe og tjene penger mens du studerer 8. Du kan få fullt studielån 9. Du kan nå lenger DU KAN - Hvis du vil 28
 29. 29. Enormt marked for nettkurs • Tosidig marked: kursleverandører og kursdeltakere • Markedet utvides når kursene ikke begrenses av tid eller sted • Markedet er enormt fordi vi kan lever kurs og studier til både individer, bedrifter og organisasjoner - på flere nivåer - mange fagområder - og flere språk • Systemene og modellen er ekstremt skalerbare. Ingen praktiske begrensninger i antall kurs og kursdeltakere 29
 30. 30. Markedsføring Markedsføring er en viktig utfordring fordi vi foreløpig har et lite kjent merkevarenavn og fordi utdanningsvirksomheter etter hvert bruker flere ressurser på markedsføring. NooAs markedsføring bygger på følgende prinsipper: 1. Samarbeidspartnere, kursutviklere og lærere har egeninteresse i å bidra i markedsføring fordi økt salg vil gi dem økte inntekter. 2. Vi får mer igjen per markedsføringskrone, jo flere kurs vi tilbyr 3. På grunn av et svært begrenset markedsføringsbudsjett satser vi primært på markedsføring som koster lite eller ingen ting 4. Våre viktigste markedsføringskanaler er internett og sosiale medier 30
 31. 31. Markedsføring i sosiale medier Facebook: www.facebook.com/CampusNooa Blogger: campusnooa.blogspot.no/ Linkedin: www.linkedin.com/company/campus-nooa Issuu: issuu.com/campusnooa Slideshare: www.slideshare.net/CampusNooA YouTube: www.youtube.com/campusnooa Instagram: http://statigr.am/campusnooa Twitter: twitter.com/CampusNooA twitter.com/NooAsamfunnsfag twitter.com/NooAmatematikk 31
 32. 32. Program 17.00 Mottakelse med mingling og enkel servering 17.15 Presentasjon av CSE (Mads Ejstrup Frederiksen fra CSE) 17.30 Presentasjon av Campus NooA - Nordic open online Academy (MFP) 18.00 NooAs erfaringer med Moodle som læringsplattform (MFP) 18.30 NooAs erfaringer med nettkurs: Reiselivsskole, Forfatterskole, Bedriftskurs (MFP) 19.00 Erfaringer og tanker rundt skandinavisk samarbeid om nettkurs (alle) 20.00 Avslutning 32
 33. 33. Nettkurs kan leveres på tvers av landegrenser 33
 34. 34. www.efaktor.dk 34
 35. 35. moocs.dk/et-skandinavisk-coursera 35
 36. 36. Vi hjelper små og store kursleverandører å lage fleksible og gode nettkurs slik at kursdeltakerne kan lære når og hvor de vil Vi får mange forespørsler fra folk som vil lage kurs. Noen ser det som spesielt spennende å nå ut til flere land 36
 37. 37. Spørsmål 1. Hvilke danske kurs kan det være interessant å levere til norske kursdeltakere gjennom Campus NooA? 2. Hvilke institusjoner i Danmark kan være interesserte i å samarbeide med Campus NooA? 3. Hvilke kurs kan Campus NooA levere i Danmark? 4. Hva er de største utfordringene og mulighetene Campus NooA har i Danmark? 37
 38. 38. Takk Presentasjonen er tilgjengelig på www.slideshare.net/MortenFP 38 www.NooA.no
 • eTutoria

  Aug. 25, 2014

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.373

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

167

Befehle

Downloads

7

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×