Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Przeliczanie dawek leków-1.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Przeliczanie dawek leków-1.pdf

  1. 1. Dawki leków mogą być wyrażone w: Gramach [g] 1 g = 1000 mg = 1000000 µg Miligramach[mg] 1 mg = 1000 µg = 0,001 g Mikrogramach[mcg] lub [µg] 1 µg = 0,001 mg = 0,000001 g Przeliczanie 1 g = 1000 mg 0,1 g = 100 mg 0,01g = 10 mg 0,001g = 1 mg 1 mg = 1000 µg 0,1 mg = 100 µg 0,01 mg = 10 µg 0,001 mg = 1 µg Ilość leku w ampułce • Zawartość leku w ampułce może być różna w różnej objętości • Pojemności ampułek mierzymy w ml • W 1 ml może być rozpuszczone 1 mg, 10 mg, 100 mg leku – będzie się różnił stężeniem np. MORFINA 1ml ampułka może zawierać 10 mg leku lub 20 mg leku Stężenie procentowe • liczba gramów w 100 g roztworu • Przyjmujemy, że 100 g roztworu to 100ml • Stężenie 1% oznacza, że w 100ml roztworu znajduje się 1 g substancji 1% to 10 miligram substancji w 1 mililitrze leku Opis procentowy – ułatwienie % x obj. amp. x 10 = mg np. Adrenalini 0,1%, 1ml 0,1% x 1ml x 10 = 1mg
  2. 2. Obliczenia dawek bazujące na wieku dziecka W odniesieniu do leków o wysokim indeksie terapeutycznym oraz dla dzieci powyżej pierwszego roku życia do 12 roku życia możemy stosować: Wzór Cowlinga: gdzie: D – dawka leku dla dziecka, 24 – umowny wiek dorosłego. lub modyfikację powyższego wzoru czyli wzór Younga: gdzie: D – dawka leku dla dziecka, 12 – empiryczna liczba stała. Jako ciekawostkę podajemy wzór Frieda mający zastosowanie dla dzieci od urodzenia do
  3. 3. pierwszego roku życia. Wzoru Frieda nie znaleźliśmy w przeszukanej przez nas polskiej literaturze. Obliczenia dawek bazujące na wadze dziecka Obliczenia dawki na podstawie masy ciała dziecka może okazać się niewłaściwe w przypadku dzieci otyłych, gdyż obliczenie może wskazywać na dawkę wyższą niż rzeczywiście potrzebna. W takich przypadkach należałoby opierać się na tzw. masie idealnej wynikającej z wieku i wzrostu dziecka. Wzór Clarka: gdzie: D – dawka leku dla dziecka, 70 – masa ciała dorosłego w kg Obliczenia dawek bazujące na powierzchni ciała dziecka Dawkę leku dla dziecka można obliczyć dzięki znajomości powierzchni ciała, przy założeniu, że średnia powierzchnia ciała dorosłego człowieka o masie 70 kg i 170 cm wzrostu wynosi 1,8m2 . Powierzchnie ciała dziecka wyznacza się w nomogramie, przeprowadzając prostą łączącą masę ciała (w kg) ze wzrostem (w cm), a w punkcie przecięcia się prostej ze skalą powierzchni odczytuje się powierzchnie ciała dziecka (w m2 ) Uważa się, że obliczanie dawki na podstawie powierzchni ciała jest bardziej dokładne niż na podstawie wagi lub wieku dziecka. Ważne jest aby pamiętać, iż wiek czy masa dziecka nie jest jedynym ważnym kryterium przy modyfikacji dawki u dzieci, zwłaszcza dlatego, iż powyższe przeliczenia zakładają zależność między dawką dla dorosłych i dziecka oraz można powiedzieć traktują dziecko jako miniaturę osoby dorosłej. Powyższe wzory nie uwzględniają odmienności młodego organizmu, gdyż inaczej przebiegające procesy biologiczne u dzieci mogą w znaczny sposób wpłynąć na losy leków w organizmie. Dlatego po zastosowaniu któregoś z poniższych wzorów, ważne jest monitorowanie przez pewien czas odpowiedzi pacjenta na lek. Najbardziej wartościowe są informacje o dawkowaniu u dzieci dostarczone przez producentów w ulotkach leków gotowych i literaturze fachowej

×