Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

SPOCS - A doua generație de Puncte de Contacte Unic

 1. Lector dr. Dana Maria BOLDEANU - E-CAESAR Drd. Monica Anghel – ICI Bucureşti eGovernment: Strategii şi perspective Agenda „Europa 2020” – Future Internet SPOCS - A doua generaţie de Puncte de Contact Unic Bucureşti, 29 Iunie 2011
 2. Sectorul serviciilor reprezintă aproximativ 70% din PIB-ul i rata de ocupare a for ei de muncă în UEș ț
 3. 95% din locurile de muncă nou create în ultimii ani se găsesc în sectorul serviciilor
 4. 4 Digital natives/ governors convergence Extinderea afacerilor în alte ţări ale UE…
 5. SPOCS - Informaţii generale  Simple Procedures Online for Cross-Border Services - Proiect-pilot de tip B derulat prin Programul Cadru CIP- -ICT - PSP lansat şi co-finanţat de către Comisia Europeană începând cu 1 Mai 2009;  Durata - 3 ani (2009-2012);  Coordonator – CapGeminini BV, Olanda;  Proiectul este construit pe soluţii deja dezvoltate de Statele Membre al UE ca rezultat al implementării Directivei Serviciilor (DS) 2006/123/EC.
 6. Simple Procedures Online for Cross-border Services Consortiul SPOCS* este format din 33 de parteneri provenind din 16 State Membre (SM) ale UE:  SM: administraţii publice naţionale şi locale din: • Austria, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Suedia;  Universităţi;  Furnizori de servicii IT;  Entităţi private. NOTĂ*: Procesul de extindere este în curs de finalizare a ultimelor detalii contractuale.
 7. Participarea ROMÂNIEI în consorţiul SPOCS o Procesul de extindere al proiectului SPOCS a fost lansat în cadrul competiţiei CIP – ICT - PSP 2010. o România este reprezentată în cadrul SPOCS prin:  Centrul de Studii Avansate pentru Servicii Electronice (E-CAESAR)  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI Bucureşti) având susţinerea la nivel naţional a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).
 8. Obiectivul proiectului  Simplificarea formalităţilor şi eliminarea barierelor administrative cu care întreprinderile europene se confruntă, înainte de a îşi oferi serviciile peste hotare.  Furnizarea de proceduri electronice complete pentru construirea unor soluţii transfrontaliere bazate pe sisteme deja existente în ţările europene în contextul DS.  Construirea celei de-a 2-a generaţii de Puncte de Contact Unic (PCU).
 9. Scopul proiectului  Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor economici vizavi de impactul utilizării PCU-urilor (activităţi la nivel naţional cât şi european).  Dezvoltarea unei interoperabilităţi pan-europene a serviciilor de guvernare electronică, în contextul DS.  Standarde comune pentru a garanta securitatea tranzac iilor pe întreg teritoriu UE bazându-se peț bune practici, specifica ii deschise i solu iiț ș ț accesibile.
 10. De ce este important SPOCS? o Modernizarea şi simplificarea procedurilor administrative o Reducerea birocraţiei o Creşterea transparenţei în sectorul public o Îmbunătăţirea serviciilor on-line o Oportunităţi de afaceri în sectorul public o Generează beneficii pentru creşterea economică globală şi crearea de noi locuri de muncă o Inovarea produselor bazată pe specificaţii deschise o Stimularea cererii pentru produse şi servicii IT
 11. eDelivery eSafe Company Dossier Citizen ID CitizenID CompanyID eSignature Privacy Interoperabilitatea la nivel european Transport Infrastructure Company Dossier Citizen ID CitizenID CompanyID Privacy Transport Infrastructure eDoc Containers eID legal entities Visible Digital Signatures Syndication, eDirectories
 12. Pilotul SPOCS Ţări care vor participa în proiectul pilot SPOCS Profesii candidat Austria Germania Grecia Italia Polonia Portugalia Slovenia Lituania Malta Agent de turism - X X - X X X Agent imobiliar - X X X X X Constructor X - - X - X Arhitect X X Furnizor servicii catering X
 13. Reţeaua EUGO - Ghişee unice la nivelul întregii UE http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/
 14. Furnizor de servicii din SM-A aplică prin PCU în SM-B
 15. Creşterea vizibilităţii SPOCS: www.eu- spocs.eu 1) Business & Consumer End User Group 2) SPOCS vision to cover real need of business Stakeholders 3) Present SPOCS concepts 4) Collaborate with SPOCS through the End user and industry froup 5) Member states with differences in terms of: •Organizational aspects (role of PCS /CAs) •Centralized or local execution of the services •Legal requirements but with similar: •Core process flow •Security needs •Core functionalities Lets discuss how can SPOCS help to find solutions
 16. Deveniţi membru al grupurilor ţintă SPOCS
 17. Informaţii suplimentare: Dana.BOLDEANU@e-caesar.ro monica.anghel@ici.ro www.eu-spocs.eu communication@eu-spocs.eu e-caesar@e-caesar.ro

Hinweis der Redaktion

 1. Economic evidence consistently shows that proper implementation of the Services Directive should give a significant boost to the services sector, which represents around 70% of GDP and employment in the EU and is its main driver of growth and job creation Datele statistice releva faptul ca implementarea corespunzatoare a DS ar trebui sa dea un imbold semnificativ sectorului serviciilor, care reprezinta 70% din PIB+ul si rata de ocupare a FM in UE si este principalul factorul care sustine cresterea econ si crearea de noi locuri de munca
 2. 95% of new created jobs in recent years is within the service sector
 3. Simplificarea formalităţilor pentru extinderea afacerilor în alte ţări ale UE © 2006 Capgemini - All rights reserved
 4. Programul de sprijin pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), componentă a Programului de Competitivitate şi Inovare (CIP ICT PSP) Simplificarea formalităţilor pentru extinderea afacerilor în alte ţări ale UE
 5. Punctele de contact unic (PCU) de generație 2 vor fi interoperabile Construirea unui mecanism de reprezentare și construire a e-Documentelor care sa ușureze transferul (trimitere, recepționare) si validarea documentelor intre state ale EU, mai specific intre PCU-uri e-Documentele vor funcționa ca niște containere în care se vor include ca și conținut documente particulare/naționale Caracteristici ale e-Documentelor Asigură dovada autenticității Ușor recognoscibile Permit prelucrarea automată – prin metadate Rezistente la conversie Structurate sau nestructurate
 6. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor europene şi în special a IMM-urilor care să permită tuturor întreprinderilo r să beneficieze de reducerea barierelor administrative , prin creşterea maturităţii IT a PCU în manipularea procedurilor electronice. Adoptarea rapid ă a solu ţ ii lor dezvoltate , sca labilitatea lor la nivelul tuturor sectoarelor prevăzute de DS.
 7. Acesta va permite accelerarea înfiinţări de noi companii în Europa Simplificarea şi modernizarea procedurilor administrative Reducere birocraţiei Creşterea transparenţei în sectorul public Îmbunătăţirea serviciilor on-line Construirea generaţiei viitoare de PCU
 8. 9 candidate piloting countries : Austria , Germany , Greece , Italy , Poland , Portugal , Slovenia , Lithuania , Malta 5 candidate professions : Travel Agent/ and/or Tourist Animators Real Estate Agent Master Builder Architects Restaurants/ Catering
 9. Ex emplu - un agent imobiliar italian doreşte să îşi extindă afacerea în Germania, la Bremen. Informaţiile furnizate de către PCU-ul din Bremen nu precizează în mod curent documentele necesare unei persoane din Italia să îşi deschidă o astfel de afacere. Va putea el să găsească aceste informaţii de la biroul lui? Tranzacţia va fi securizată? Da, SPOCS îi va permite să realizeze toate aceste procedurile administrative on-line, prin intermediul Punctului de Contact Unic!
Anzeige