Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
‫صديقة‬ ‫نريان‬
‫تأليف‬‫إخراج‬
‫راضي‬ ‫امني‬ ‫حممد‬‫مرعي‬ ‫خالد‬
2
‫الحٌاة‬ ‫دوامة‬.....‫تاه‬ ً‫قلب‬ ‫فٌها‬
‫لٌه‬.....‫فٌنا‬ ‫واحد‬ ‫كل‬.....ً‫ف‬ ً‫ماش‬‫اتجاه‬
‫ذكرٌاااات‬
‫العذاب‬ ‫م‬ ‫ف...
3
‫األوىل‬ ‫الشعلة‬
‫؟‬ ‫ليه‬ ‫بعدت‬
2009
4
}‫بس‬‫م‬‫الرحيم‬ ‫الرمحن‬ ‫اهلل‬{
‫يشيذ‬1‫نيم‬-‫داخهي‬
‫نيال‬ ‫ينزل‬–‫انصانح‬–‫انحًاو‬–‫رنا‬ ‫نٌو‬ ‫غرفح‬
‫ٌونٌو‬ ‫الشاش...
5
‫يشيذ‬3‫نيار‬-‫داخهي‬
‫نٌر‬ ‫ينزل‬–‫انصانح‬
‫حقٌبتها‬ ً‫وترم‬ ‫ٌدها‬ ً‫ف‬ ‫واالظرؾ‬ ‫المجالت‬ ‫ببعض‬ ‫ممسكة‬ ً‫وه‬ ‫الفا...
6
‫يشيذ‬7‫نيم‬-‫داخهي‬
‫نيال‬ ‫ينزل‬–‫رنا‬ ‫نٌو‬ ‫غرفح‬
ً‫ٌح‬ ‫طارق‬ ‫صورة‬ ‫الى‬ ‫الصورة‬ ‫فتتؽٌر‬ ً‫االل‬ ‫الحاسب‬ ‫على‬...
7
‫يشيذ‬10‫نيم‬-‫داخهي‬
‫نيال‬ ‫ينزل‬–‫رنا‬ ‫نٌو‬ ‫غرفح‬
‫صورة‬ ‫الى‬ ‫الصورة‬ ‫فتتؽٌر‬ ً‫االل‬ ‫الحاسب‬ ‫على‬ ‫المسافة‬ ‫...
8
‫وتحا‬ ‫الحاسب‬ ‫تؽلق‬ ‫ثم‬ ‫فمها‬ ‫على‬ ‫ٌدها‬ ‫وتضع‬ ‫االنهٌار‬ ‫نهال‬ ‫على‬ ‫ٌبدو‬‫و‬‫نفسها‬ ‫تنظم‬ ‫ان‬ ‫ل‬
‫لطع‬
‫ي...
9
‫نهال‬:
‫حنان‬ ‫وصبٌا‬ ‫عترة‬ ‫ولد‬ ً‫ح‬ ‫كل‬ ً‫ف‬..‫وكلنا‬
‫و‬ ‫وعشرة‬ ‫جٌرة‬‫وخالن‬ ‫اهل‬
‫ٌصفق‬ ‫بٌنما‬ ‫معه‬ ‫الرقص‬...
10
‫من‬ ‫كل‬ ‫تقؾ‬‫نور‬‫و‬‫نهال‬‫متسمرتان‬ً‫ف‬‫فتمد‬ ‫مكانهما‬‫نهال‬‫ٌدها‬‫إلى‬‫مشرط‬ ‫ٌمسك‬ ‫الذي‬ ‫مدحت‬
‫وٌجرح‬‫إبهامها...
11
‫طارق‬:
‫الفٌال‬ ‫على‬ ‫نفسنا‬ ‫هنوزع‬..‫هللا‬ ‫شاء‬ ‫وان‬
‫هنالقٌه‬..‫أ‬‫نا‬‫انه‬ ‫متأكد‬‫مقالبه‬ ‫من‬ ‫مقلب‬
‫امٌرة‬:...
12
‫الجمٌع‬ ‫ٌدٌر‬‫رؤوسه‬‫م‬‫لٌنظروا‬‫إلى‬‫ٌتجه‬ ‫بٌنما‬ ‫الباب‬‫إلٌه‬‫فال‬ ‫بعنؾ‬ ‫فتحه‬ ‫وٌحاول‬ ‫مدحت‬
‫ٌستجٌب‬,‫والتسر...
13
‫م‬‫دحت‬:
‫هت‬‫ت‬‫هت‬ ‫ٌعنى‬ ‫ضربوا‬‫ت‬‫ضربوا‬..‫كنتوا‬ ‫ما‬ ‫بحق‬
‫عاملها‬ ‫وهو‬ ‫بجالجل‬ ‫ظابط‬ ‫فضٌحة‬ ‫هتخلوا‬
‫نفس...
14
‫يشيذ‬19‫نيم‬-‫خارجي‬
‫فيال‬‫رأفت‬–‫انفيال‬ ‫حذيمح‬
‫رأفت‬ ‫ٌقؾ‬‫أمام‬‫وهم‬ ‫بضٌق‬ ‫ٌتابعهم‬ ‫الفٌال‬ ‫باب‬‫الفٌال‬ ‫ال...
15
‫يشيذ‬23‫نيار‬-‫داخهي‬
‫االستمثال‬ ‫فنذق‬
‫المصعد‬ ‫الى‬ ‫وتتجه‬ ‫االستقبال‬ ‫مظؾ‬ ‫من‬ ‫الؽرفة‬ ‫مفتاح‬ ‫رنا‬ ‫تأخذ‬
‫...
16
‫امٌرة‬:
‫مودٌالت‬ ‫وهللا‬DIOR‫كده‬ ‫دي‬ ‫السنة‬ ‫كلها‬..
‫عرٌانة‬ ‫فساتٌن‬ ‫تنزلوش‬ ‫ما‬ ‫قولهم‬ ‫انت‬ ‫روح‬
‫عجزت‬ ً‫...
17
‫الدكتور‬:
‫اقدر‬ ‫ما‬‫ش‬‫قاصر‬ ‫انت‬..‫بس‬ ‫كوٌسة‬ ‫اه‬ ً‫وه‬
‫مكسور‬ ‫دراعها‬..‫ابلػ‬ ‫الزم‬
‫امجد‬:
‫االسلوب‬ ‫بحبش‬...
18
‫امجد‬:
‫جدا‬ ‫اسؾ‬ ‫انا‬..‫اخبطك‬ ‫قصدي‬ ‫ماكنش‬ ‫انا‬
‫واضحة‬ ‫اوروبٌة‬ ‫بلهجة‬ ‫رنا‬ ‫تتكلم‬
‫رنا‬:
‫قصادك‬ ً‫نفس‬ ‫...
19
‫يشيذ‬32‫نيم‬-‫خارجي‬
‫طريك‬
ً‫ام‬ ‫بجوار‬ ‫طارق‬ ‫ٌسٌر‬‫رة‬
‫امٌرة‬:
‫و‬‫رأفت‬‫خرج‬‫أزاي‬‫االوضة‬ ‫من‬
‫مبتسما‬
‫طارق‬...
20
‫امٌرة‬:
‫؟‬ ‫بتفكرش‬ ‫ما‬ ً‫ٌعن‬
‫طارق‬:
‫بفكر‬...‫و‬‫اد‬ ‫البٌت‬ ً‫ف‬ ً‫ٌسبون‬ ً‫نفس‬‫خل‬
‫سٌنما‬ ‫معهد‬
‫تبتسم‬‫امٌر...
21
‫تستدٌر‬‫نهال‬‫لتواجهه‬
‫نهال‬:
‫بتتكلم‬ ‫أمتى‬ ‫من‬ ‫أنت‬‫؟‬ ‫دي‬ ‫بالطرٌقة‬ ‫معاٌا‬
‫بؽضب‬
‫مدحت‬:
‫من‬ ‫زهقت‬ ‫خالص‬...
22
‫وق‬‫مشروخا‬ ‫صوته‬ ‫بدا‬ ‫د‬
‫مدحت‬:
‫القراطٌس‬ ‫عن‬ ً‫بتتكلم‬ ً‫ٌالل‬ ‫هانم‬ ‫ٌا‬ ‫ها‬‫أكمل‬
ً‫الباق‬ ‫عارفه‬ ‫وال‬
‫...
23
‫بؽضب‬
‫نهال‬:
‫العظٌم‬ ‫باهلل‬ ‫اقسم‬..‫مدٌت‬ ‫لو‬‫أٌدك‬ً‫تان‬ ‫علٌا‬
‫هشرحك‬
‫لطع‬
‫يشيذ‬35‫نيم‬-‫داخهي‬
‫فيال‬‫رأفت‬...
24
‫ٌنظر‬‫إلى‬‫الواحدة‬ ‫عقاربها‬ ‫جاوزت‬ ً‫الت‬ ‫ساعته‬
‫متجها‬ ‫فٌنهض‬‫إلى‬‫بتأفؾ‬ ‫ٌنفخ‬ ‫وهو‬ ‫الباب‬
‫لطع‬
‫يشيذ‬39‫ن...
25
‫ٌتجه‬ ‫وهو‬‫إلى‬‫المطبخ‬
‫مدحت‬:
‫بس‬ ‫نشربها‬ ‫حاجة‬ ‫هجٌب‬
‫بحنق‬
‫طارق‬:‫اللٌلة‬‫جمٌلة‬..‫ٌا‬ ‫ؼم‬ ً‫هتقلبهال‬
‫مدح...
26
‫الرجل‬:
‫افندم‬ ‫ٌا‬ ‫ال‬
‫رأفت‬:
‫بدفعلك‬ ً‫الل‬ ‫انا‬..‫امشٌك‬ ‫ممكن‬ ‫قوي‬ ‫وبسهولة‬
..‫ال‬list‫وتشؽل‬ ‫تنساها‬ ‫تد...
27
‫رأفت‬:
‫؟‬ ‫طارق‬
‫احراجه‬ ‫من‬ ‫ٌخلصه‬ ‫ان‬ ‫فٌحاول‬ ‫هذا‬ ‫رأفت‬ ‫فٌالحظ‬ ‫رأفت‬ ‫فعل‬ ‫رد‬ ‫من‬ ‫طارق‬ ‫ٌحرج‬
‫رأفت...
28
‫يشيذ‬44‫نيم‬-‫داخهي‬
‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬
‫محتدة‬ ‫رأفت‬ ‫امام‬ ‫امٌرة‬ ‫تقؾ‬
‫امٌرة‬:
‫تعزمه‬ ‫ازاي‬ ‫انت‬..‫...
29
‫االستٌعاب‬ ‫عدم‬ ‫علٌه‬ ‫بدا‬ ‫وقد‬ ‫منهما‬ ‫رأفت‬ ‫ٌقترب‬
‫رأفت‬:
‫مدحت‬ ‫ٌا‬ ‫ازٌك‬
‫لٌقبله‬ ً‫وٌنحن‬ ‫لرأفت‬ ‫رؤٌته...
30
‫يشيذ‬47‫نيم‬-‫خارجي‬
‫فيال‬‫رأفت‬–‫انفيال‬ ‫حذيمح‬
‫ٌحدثها‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫الى‬ ‫برقه‬ ‫وتبتسم‬ ‫للؽاٌة‬ ‫مثٌر‬ ‫فستان‬ ‫ا...
31
‫طارق‬:
‫بقى‬ ‫هستأذنكوا‬ ‫انا‬ ‫طب‬..‫ان‬ ‫اعرؾ‬ ‫لو‬ ‫انا‬
‫جٌت‬ ‫كنتش‬ ‫ما‬ ‫باعتنها‬ ‫مش‬ ً‫الل‬ ‫انتوا‬
‫من‬ ‫اكثر...
32
‫مدحت‬:
‫امٌرة‬ ‫فٌه‬ ‫هحاسب‬ ً‫الل‬ ‫الٌوم‬ ‫عشان‬..‫ما‬
‫ازاي‬ ً‫تقول‬ ‫تجٌش‬
‫الخ‬ ‫باب‬ ‫الى‬ ‫وٌتجه‬ ‫مدحت‬ ‫ٌتركه...
33
‫رقٌعة‬ ‫ضحكة‬ ‫نور‬ ‫تضحك‬
‫نور‬:
‫وحٌاتك‬ ً‫ف‬ ‫ال‬..‫نفس‬ ‫عند‬ ‫بٌشتؽلوا‬ ‫االتنٌن‬
‫الهدوم‬ ‫مصنع‬ ‫صاحب‬.‫تلبس‬ ‫...
34
‫امٌرة‬:
ً‫ٌعن‬ ‫ازاي‬ ‫اختك‬..‫مجنونة‬ ‫اكٌد‬ ‫دي‬
‫امجد‬:
‫ازاي‬ ‫قولتلها‬ ‫ولما‬ ‫قالته‬ ً‫الل‬ ‫بقلك‬ ‫انا‬..ً‫قالت...
35
‫امٌرة‬:
‫؟‬ ‫صحابك‬ ‫ؼٌر‬ ‫لحد‬ ‫دعاوي‬ ‫بعت‬ ‫انت‬
‫امجد‬:
ً‫لصحاب‬ ‫حتى‬ ‫بعتش‬ ‫ما‬ ‫انا‬
‫امٌرة‬:
‫؟‬ ‫متأكد‬
‫امج...
36
‫يشيذ‬55‫نيم‬-‫داخهي‬
‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬
‫مضط‬ ‫نهال‬ ‫تجلس‬‫بشدة‬ ‫الؽرفة‬ ‫تلك‬ ‫تكره‬ ‫انها‬ ‫علٌها‬ ‫بدا‬...
37
‫لٌج‬ ‫الرساله‬ ‫فٌفتحوا‬ ‫الثالثة‬ ‫هاوتفهم‬ ‫الى‬ ‫رسالة‬ ‫تصل‬‫منهم‬ ‫لكل‬ ‫بداخلها‬ ‫مكتوب‬ ‫دوا‬"‫ورا‬ ً‫امش‬
‫رأف...
38
‫امٌرة‬ ‫الى‬ ‫رأفت‬ ‫ٌنظر‬
‫رأفت‬:
‫؟‬ ‫ده‬ ‫بٌحصل‬ ً‫الل‬ ‫اٌه‬ ً‫فهمٌن‬
‫طارق‬:
‫؟‬ ‫مٌن‬ ‫كانت‬ ‫دي‬ ‫دفناها‬ ً‫الل...
39
‫يشيذ‬64‫نيم‬-‫خارجي‬
‫فيال‬‫رأفت‬–‫جراج‬
‫علٌه‬ ‫فترد‬ ‫المحمول‬ ‫هاتفها‬ ‫فٌرن‬ ‫بالتحدث‬ ‫وتهم‬ ‫مدحت‬ ‫الى‬ ‫نهال‬ ...
40
‫يشيذ‬66‫نيم‬-‫خارجي‬
‫فيال‬‫رأفت‬–‫جراج‬
‫ٌنظر‬ ‫الجراج‬ ‫الى‬ ‫امجد‬ ‫ٌدخل‬‫وخلفها‬ ‫ونهال‬ ‫مدحت‬ ‫وداخلها‬ ‫تنطلق‬ ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

الشعلة الأولى-..-بعدت-ليه-..2009

2.918 Aufrufe

Veröffentlicht am

سيناريو الحلقة الأولى من مسلسل نيران صديقة - بعدت ليه
تم تعديل اسامي الحلقات عند العرض لخلاف على حقوق ملكية اسامي الاغاني

Veröffentlicht in: Kunst & Fotos
 • Als Erste(r) kommentieren

الشعلة الأولى-..-بعدت-ليه-..2009

 1. 1. ‫صديقة‬ ‫نريان‬ ‫تأليف‬‫إخراج‬ ‫راضي‬ ‫امني‬ ‫حممد‬‫مرعي‬ ‫خالد‬
 2. 2. 2 ‫الحٌاة‬ ‫دوامة‬.....‫تاه‬ ً‫قلب‬ ‫فٌها‬ ‫لٌه‬.....‫فٌنا‬ ‫واحد‬ ‫كل‬.....ً‫ف‬ ً‫ماش‬‫اتجاه‬ ‫ذكرٌاااات‬ ‫العذاب‬ ‫م‬ ‫فٌها‬ ‫دوبنا‬ ‫فٌها‬ ‫عشنا‬ ‫ذكرٌاااات‬ ‫سراب‬ ‫لٌل‬ ‫فٌها‬ ‫دوبنا‬ ‫ماضٌنا‬ ‫من‬ ‫ذكرٌاااات‬ ‫الطرٌق‬ ً‫ف‬ ‫الطرٌق‬ ‫فى‬ ‫واتنسٌنا‬ ‫مشٌنا‬ ‫كتٌر‬ ‫بريء‬ ‫شًء‬ ‫فٌنا‬ ‫ماعدش‬ ‫وانتهٌنا‬ ‫ذكرٌاااات‬ ‫العذاب‬ ‫م‬ ‫فٌها‬ ‫دوبنا‬ ‫فٌها‬ ‫عشنا‬ ‫ذكرٌاااات‬ ‫سراب‬ ‫لٌل‬ ‫فٌها‬ ‫دوبنا‬ ‫ماضٌنا‬ ‫من‬ ‫ذكرٌااا‬‫ات‬ ‫الطرٌق‬ ً‫ف‬ ‫الطرٌق‬ ‫فى‬ ‫ؼرٌقة‬ ‫قلوب‬ ‫برٌئة‬ ‫قلوب‬ ‫شًء‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫حقٌقة‬ ‫مش‬ ‫والحقٌق‬ ‫ذكرٌاااات‬ ‫العذاب‬ ‫م‬ ‫فٌها‬ ‫دوبنا‬ ‫فٌها‬ ‫عشنا‬ ‫ذكرٌاااات‬ ‫سراب‬ ‫لٌل‬ ‫فٌها‬ ‫دوبنا‬ ‫ماضٌنا‬ ‫من‬ ‫ذكرٌاااات‬ ‫دياب‬ ً‫عًر‬
 3. 3. 3 ‫األوىل‬ ‫الشعلة‬ ‫؟‬ ‫ليه‬ ‫بعدت‬ 2009
 4. 4. 4 }‫بس‬‫م‬‫الرحيم‬ ‫الرمحن‬ ‫اهلل‬{ ‫يشيذ‬1‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫نيال‬ ‫ينزل‬–‫انصانح‬–‫انحًاو‬–‫رنا‬ ‫نٌو‬ ‫غرفح‬ ‫ٌونٌو‬ ‫الشاشة‬ ‫على‬ ‫وٌكتب‬ ‫الدٌكور‬ ً‫ف‬ ‫الحداثة‬ ‫علٌه‬ ‫ٌبدو‬ ‫منزل‬ ‫نرى‬2009 ‫نهال‬ ‫تخرج‬‫سماحة‬‫الؽرؾ‬ ‫احد‬ ‫من‬–ً‫ف‬ ‫امرأة‬‫منتصؾ‬‫ولكن‬ ‫الصرامة‬ ‫علٌها‬ ‫ٌبدو‬ ‫الثالثٌنات‬ ‫ما‬ ‫شًء‬ ‫عن‬ ‫تبحث‬ ‫انها‬ ‫وٌبدو‬ ‫الشدٌد‬ ‫القلق‬ ‫وجهها‬ ً‫ٌعتل‬‫وتطرق‬ ‫الحمام‬ ‫باب‬ ‫الى‬ ‫بسرعه‬ ‫فتتجه‬ ‫ثم‬ ‫قلٌال‬ ‫وتفكر‬ ‫الصالة‬ ً‫ف‬ ‫لتقؾ‬ ‫فتعود‬ ‫فارؼا‬ ‫فتجده‬ ‫بداخله‬ ‫لتنظر‬ ‫الباب‬ ‫فتفتح‬ ‫رد‬ ‫ٌأتٌها‬ ‫فال‬ ‫علٌه‬ ‫تقع‬ ‫حتى‬ ‫الؽرفة‬ ‫انحاء‬ ‫الى‬ ‫تنظر‬ ‫وتقؾ‬ ‫الؽرفة‬ ‫وتدخل‬ ‫مسبقا‬ ‫المفتوح‬ ‫رنا‬ ‫ؼرفة‬ ‫باب‬ ‫الى‬ ‫تتجه‬ ‫فتتج‬ ‫ٌعمل‬ ‫انه‬ ‫وٌبدوه‬ ‫محمول‬ ً‫ال‬ ‫حاسب‬ ‫على‬ ‫عٌنٌها‬‫توفٌق‬ ‫نور‬ ‫صورة‬ ‫لتجد‬ ‫تفتحه‬ ‫الٌه‬ ‫ه‬ ‫المكتب‬ ‫سطح‬ ‫على‬ ‫مفتوحة‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬2‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫ينتج‬ ‫يكتة‬ ‫توفٌق‬ ‫نور‬ ‫تجلس‬–‫ؾ‬ ‫الجمال‬ ‫ؼاٌة‬ ً‫ف‬ ‫امرأة‬‫ي‬‫الثالثٌنات‬ ‫منتصؾ‬‫الزمن‬ ‫كان‬ ‫وان‬‫ي‬ ‫لم‬‫بدأ‬‫ؾ‬ ‫و‬‫جهها‬ ‫على‬ ‫لمساته‬ ‫ضع‬–‫الوقار‬ ‫علٌه‬ ‫ٌبدو‬ ً‫خمسٌن‬ ‫رجل‬ ‫رزق‬ ‫كرٌم‬ ‫امام‬ ‫ع‬ ‫ٌبدو‬‫الشدٌد‬ ‫االحباط‬ ‫نور‬ ‫لى‬ ‫نور‬: ‫؟‬ ‫كرٌم‬ ‫ٌا‬ ً‫تان‬ ‫تلفزٌون‬ ‫كرٌم‬: ‫نور‬ ‫ٌا‬ ‫واقعٌن‬ ‫خلٌنا‬..‫كوٌس‬ ً‫بتبٌع‬ ً‫انت‬ ‫التلفزٌون‬ ً‫ف‬ ‫قوي‬..‫ما‬ ‫فٌلمٌن‬ ‫اخر‬ ‫لكن‬ ‫حقهم‬ ‫نص‬ ‫حتى‬ ‫جابوش‬ ‫بضٌق‬ ‫نور‬ ‫تتنهد‬ ‫نور‬: ‫ورق‬ ً‫هاتل‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ‫طٌب‬‫عكاشة‬ ‫من‬.. ‫دي‬ ‫بعملها‬ ً‫الل‬ ‫المسلسالت‬ ‫من‬ ‫زهقت‬ ‫انا‬ ‫كرٌم‬: ‫نور‬ ‫ٌا‬ ‫هنشوؾ‬..‫اعصابك‬ ‫هدي‬ ‫بس‬ ‫عمٌقا‬ ‫نفسا‬ ‫تأخذ‬ ‫نور‬ ‫تنهض‬ ‫نور‬: ‫هروح‬ ‫انا‬..ً‫كلمن‬ ‫ابقى‬ ‫لطع‬
 5. 5. 5 ‫يشيذ‬3‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫نٌر‬ ‫ينزل‬–‫انصانح‬ ‫حقٌبتها‬ ً‫وترم‬ ‫ٌدها‬ ً‫ف‬ ‫واالظرؾ‬ ‫المجالت‬ ‫ببعض‬ ‫ممسكة‬ ً‫وه‬ ‫الفاخرة‬ ‫شقتها‬ ‫الى‬ ‫نور‬ ‫تدخل‬ ‫ت‬ ‫حتى‬ ‫االظرؾ‬ ً‫ف‬ ‫وتقلب‬‫علٌه‬ ‫كتب‬ ‫ظرؾ‬ ‫على‬ ‫عٌنٌها‬ ‫قع‬anniversary‫له‬ ‫فتنظر‬ ‫شدٌد‬ ‫باستؽراب‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬4‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫نيال‬ ‫ينزل‬–‫رنا‬ ‫نٌو‬ ‫غرفح‬ ‫فتت‬ ً‫االل‬ ‫الحاسب‬ ‫على‬ ‫المسافة‬ ‫زر‬ ‫على‬ ‫نهال‬ ‫تضرب‬‫مدح‬ ‫صورة‬ ‫الى‬ ‫الصورة‬ ‫ؼٌر‬‫محفوظ‬ ‫ت‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬5‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫يثاحج‬‫اآلداب‬–‫يكتة‬‫يذحت‬ ‫على‬ ً‫خلٌج‬ ‫وؼترة‬ ‫ابٌض‬ ‫جلباب‬ ‫ٌرتدي‬ ‫رجل‬ ‫ٌجلس‬‫رأسه‬‫أمام‬‫مدحت‬ ‫مكتب‬-ً‫ف‬ ‫رجل‬‫نهاٌة‬ ‫الثالثٌنات‬-‫وقؾ‬ ‫الذي‬‫أمام‬‫مالبس‬ ‫ترتدي‬ ‫فتاة‬‫خلٌعة‬‫مخبران‬ ‫وقؾ‬ ‫وخلفها‬ ‫تيذًء‬ ‫مدحت‬: ‫المحفظة‬‫باشا‬ ‫ٌا‬ ‫ناقصة‬ ‫حاجة‬ ‫فٌها‬ ‫ال‬‫رجل‬: ‫تمام‬ ‫كلوو‬ ‫ال‬ ‫بهدوء‬ ‫مدحت‬: ‫المحضر‬ ‫قفل‬ً‫ابن‬ ‫ٌا‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬6‫نيار‬-‫خارجي‬ ‫يذحت‬ ‫سيارج‬ ‫قائال‬ ً‫ٌؽن‬ ‫دٌاب‬ ‫عمرو‬ ‫صوت‬ ‫لٌخرج‬ ‫الكاسٌت‬ ‫وٌدٌر‬ ‫السٌارة‬ ‫الى‬ ‫مدحت‬ ‫ٌدخل‬"‫لٌه‬ ‫بعدت‬ ً‫دنٌت‬ ً‫ف‬ ‫حاجة‬ ‫احلى‬ ‫اخسر‬ ً‫خلتن‬"‫من‬ ‫فٌنزل‬ ‫المساحات‬ ‫تحت‬ ‫وضع‬ ‫ظرؾ‬ ‫مدحت‬ ‫فٌلمح‬ ‫علٌه‬ ‫مكتوب‬ ‫فٌجده‬ ‫لٌلتقطه‬ ‫السٌارة‬anniversary‫ؾ‬ً‫ف‬ ‫فٌفتحه‬ ‫ٌستؽرب‬‫استؽرابه‬ ‫زداد‬ ‫لطع‬
 6. 6. 6 ‫يشيذ‬7‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫نيال‬ ‫ينزل‬–‫رنا‬ ‫نٌو‬ ‫غرفح‬ ً‫ٌح‬ ‫طارق‬ ‫صورة‬ ‫الى‬ ‫الصورة‬ ‫فتتؽٌر‬ ً‫االل‬ ‫الحاسب‬ ‫على‬ ‫المسافة‬ ‫زر‬ ‫على‬ ‫نهال‬ ‫تضرب‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬8‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫فضائيح‬ ‫يحطح‬–‫انًذير‬ ‫يكتة‬ ً‫ٌح‬ ‫طارق‬ ‫ٌجلس‬–‫ارب‬ ‫رجل‬‫للمدٌر‬ ‫نظره‬ ‫رؼم‬ ‫الوجه‬ ‫وبشوش‬ ‫الوسامة‬ ‫شدٌد‬ ‫ٌبدو‬ ً‫عٌن‬ ‫بؽضب‬ ‫طارق‬: ‫اق‬ ‫بطلع‬ ‫انا‬‫و‬‫الرسول‬ ‫وقال‬ ‫هللا‬ ‫قال‬ ‫ل‬..‫مش‬ ‫واقول‬ ‫الوصالت‬ ‫عن‬ ‫اتكلم‬ ‫هطلع‬‫حالل‬ ‫انها‬ ‫تخصن‬ ‫ما‬ ‫حاجة‬ ‫دي‬ ‫وحرام‬‫ٌش‬ ‫المدٌر‬: ‫بٌها‬ ‫ملتزمٌن‬ ‫كلنا‬ ‫محظة‬ ‫سٌاسة‬ ً‫ف‬ ‫بس‬ ‫ٌنهض‬ ‫وهو‬ ‫طارق‬: ‫كوٌس‬ ‫عقدي‬ ‫اقرا‬..‫و‬‫بعدها‬ ً‫كلمن‬ ‫ابقى‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬9‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫فضائيح‬ ‫يحطح‬–‫انًكياج‬ ‫غرفح‬ ‫الباب‬ ‫على‬ ‫احدهم‬ ‫فٌطرق‬ ‫بضٌق‬ ‫نفسه‬ ‫الى‬ ‫ٌنظر‬ ‫المرأة‬ ‫امام‬ ‫المكٌاج‬ ً‫كرس‬ ‫على‬ ‫طارق‬ ‫ٌجلس‬ ‫طارق‬: ‫ادخل‬ ‫ظرؾ‬ ‫وٌناوله‬ ‫طارق‬ ‫الى‬ ‫وٌتجه‬ ‫الؽرفة‬ ‫الى‬ ‫احدهم‬ ‫ٌدخل‬ ‫الرجل‬: ‫اؾ‬ ‫ٌا‬ ‫لحضرتك‬ ‫جه‬ ‫ده‬‫ندم‬ ‫علٌه‬ ‫المكتوب‬ ‫الظرؾ‬ ‫طارق‬ ‫ٌأخذ‬anniversary‫باستؽراب‬ ‫له‬ ‫وٌنظر‬ ‫لطع‬
 7. 7. 7 ‫يشيذ‬10‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫نيال‬ ‫ينزل‬–‫رنا‬ ‫نٌو‬ ‫غرفح‬ ‫صورة‬ ‫الى‬ ‫الصورة‬ ‫فتتؽٌر‬ ً‫االل‬ ‫الحاسب‬ ‫على‬ ‫المسافة‬ ‫زر‬ ‫على‬ ‫نهال‬ ‫تضرب‬‫من‬ ‫كل‬ ‫تجمع‬ ‫رأفت‬ ‫حشمت‬ ‫امٌرة‬‫هجرس‬ ‫فرٌد‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬11‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫رأفت‬ ‫فيال‬–‫اييرج‬ ‫غرفح‬ ‫رأفت‬ ‫ٌجلس‬–ً‫اربعٌن‬ ‫رجل‬–‫امٌرة‬ ‫امام‬ ‫مشلوال‬ ‫وٌبدو‬ ‫بعجل‬ ‫متحرك‬ ً‫كرس‬ ‫على‬–‫امراة‬ ‫الثالثٌنات‬ ‫منتصؾ‬ ً‫ف‬‫مظهرها‬ ً‫ف‬ ‫بشدة‬ ‫العملٌة‬ ‫علٌها‬ ‫ٌبدو‬ ‫رأفت‬: ‫دٌاب‬ ‫عمرو‬ ‫هنجٌب‬ ‫قولتلك‬ ‫انا‬ ‫امٌرة‬: ً‫حسن‬ ‫تامر‬ ‫هنجٌب‬ ‫قولتلك‬ ‫وانا‬.‫ولال‬‫هو‬ ‫السالم‬ ‫عند‬ ‫رأفت‬: ‫بتعندي‬ ً‫الل‬ ً‫انت‬..‫بنجٌب‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫احنا‬ ‫عمرو‬..‫جد‬ ً‫الل‬ ‫اٌه‬ ‫امٌرة‬: ‫اكتر‬ ‫تامر‬ ‫بحب‬ ‫بقٌت‬ ً‫ان‬ ‫جد‬ ً‫الل‬ ‫رافت‬: ‫مٌالدك‬ ‫عٌد‬ ً‫ف‬ ‫تجبٌه‬ ‫ٌبقى‬..‫عٌد‬ ‫ده‬ ‫لكن‬ ‫عاٌزٌنه‬ ً‫الل‬ ‫على‬ ‫هنتفق‬ ‫مش‬ ‫لو‬ ‫جوازنا‬.. ‫خالص‬ ‫بالش‬ ‫ٌبقى‬ ‫امٌرة‬: ‫خالص‬ ‫بالش‬ ‫لطع‬ ‫و‬‫شيذ‬12‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫نيال‬ ‫ينزل‬–‫رنا‬ ‫نٌو‬ ‫غرفح‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تجمع‬ ‫صورة‬ ‫الى‬ ‫الصورة‬ ‫فتتؽٌر‬ ً‫االل‬ ‫الحاسب‬ ‫على‬ ‫المسافة‬ ‫زر‬ ‫على‬ ‫نهال‬ ‫تضرب‬ ‫سالمة‬ ‫نهال‬ ‫و‬ ‫محفوظ‬ ‫مدحت‬ ‫و‬ ‫توفٌق‬ ‫نور‬ ‫و‬ ً‫ٌح‬ ‫طارق‬ ‫و‬ ‫المجٌد‬ ‫عبد‬ ‫رأفت‬ ‫حشمت‬ ‫امٌرة‬ ‫السعا‬ ‫علٌهم‬ ‫وٌبدو‬ ‫قدٌمة‬ ‫الصور‬ ‫وتبدو‬ ‫سنا‬ ‫اصؽر‬ ‫وهم‬‫الكامٌرا‬ ‫الى‬ ‫ٌنظرون‬ ‫وهم‬ ‫والحب‬ ‫دة‬ ‫لالخر‬ ‫قرون‬ ‫ٌضع‬ ‫ان‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫ٌحاول‬ ‫بٌنما‬
 8. 8. 8 ‫وتحا‬ ‫الحاسب‬ ‫تؽلق‬ ‫ثم‬ ‫فمها‬ ‫على‬ ‫ٌدها‬ ‫وتضع‬ ‫االنهٌار‬ ‫نهال‬ ‫على‬ ‫ٌبدو‬‫و‬‫نفسها‬ ‫تنظم‬ ‫ان‬ ‫ل‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬13‫تان‬ ‫انفالش‬ ‫تذايح‬‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫رأفت‬ ‫فيال‬–‫انيٌل‬ ‫دٌكو‬ ‫دٌكورها‬ ‫بدا‬ ‫وقد‬ ‫رأفت‬ ‫فٌال‬ ‫نرى‬‫الشاشة‬ ‫على‬ ‫وٌكتب‬ ‫الثامنٌنات‬ ‫ر‬‫فبراٌر‬1986‫ونسمع‬ ‫قائلة‬ ‫هال‬ ‫هال‬ ‫اؼنٌة‬ ً‫ٌنه‬ ‫دٌاب‬ ‫عمرو‬ ‫الصوت‬ ً‫ف‬ ‫الخلفٌة‬ ً‫ف‬"‫لٌنا‬ ‫حاجة‬ ‫اؼى‬ ‫ٌا‬..‫هال‬ ‫هال‬ ..‫فٌنا‬ ‫روحنا‬ ‫ردٌتوا‬..‫باستمرار‬ ‫والفرقة‬ ‫نار‬ ‫عنكم‬ ‫البعد‬ ‫ده‬..‫الدار‬ ‫ٌااهل‬ ‫الرحمة‬..‫واحشنا‬ ‫امه‬ ‫ٌا‬ ‫وهللا‬"‫لنرى‬ ‫تصفٌق‬ ‫ونسمع‬‫سٌجارة‬ ‫ٌدخن‬ ‫االرض‬ ‫على‬ ‫ٌجلس‬ ‫مدحت‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫رؼم‬ ً‫الت‬ ‫نور‬ ‫تجلس‬ ‫االخرى‬ ‫الكنبة‬ ً‫وف‬ ‫االنترٌه‬ ‫كنبة‬ ‫على‬ ‫جسده‬ ‫طارق‬ ‫ٌمدد‬ ‫بٌنما‬‫صؽر‬ ‫بدت‬ ‫وقد‬ ‫امٌرة‬ ‫بجوارها‬ ‫تجلس‬ ‫بٌنما‬ ‫للؽاٌة‬ ‫مثٌرة‬ ‫تجعلها‬ ‫مالبس‬ ‫ترتدي‬ ‫انها‬ ‫اال‬ ‫الواضح‬ ‫سنها‬ ‫حام‬ ‫نهال‬ ‫تدخل‬ ‫بٌنما‬ ‫كالفراشات‬ ‫للؽاٌة‬ ‫رقٌقه‬‫الشكل‬ ‫قدٌمة‬ ‫كوكاكوال‬ ‫زجاجات‬ ‫لة‬ ‫نهال‬: ‫هال‬ ‫هال‬ ‫تقول‬ ‫دٌاب‬ ‫لعمرو‬ ‫اخرى‬ ‫اؼنٌة‬ ‫لتبدأ‬ ‫الزجاجات‬ ‫نهال‬ ‫من‬ ‫لٌتناول‬ ‫مدحت‬ ‫فٌنهض‬ ‫االؼنٌة‬ ً‫تنته‬ "‫عودتنا‬ ‫الحب‬ ‫بحنان‬ ً‫ٌالل‬ ‫وتنسونا‬ ‫تبعدوا‬ ‫علٌنا‬ ‫ٌصعب‬"‫الى‬ ‫وٌستمعون‬ ‫الجمٌع‬ ‫فٌصمت‬ ‫امٌرة‬ ‫الى‬ ‫طارق‬ ‫ٌنظر‬ ‫ثم‬ ‫االؼنٌة‬ ‫طارق‬: ‫؟‬ ‫بعض‬ ‫ننسى‬ ‫علٌنا‬ ‫ٌوم‬ ً‫ٌج‬ ‫ممكن‬ ‫امٌرة‬: ‫؟؟؟‬ ‫بعض‬ ‫ننسى‬ ‫هٌخلٌنا‬ ً‫الل‬ ‫واٌه‬..‫احنا‬ ‫ما‬ ‫الجامعه‬ ‫نفس‬ ً‫ف‬ ‫بعض‬ ‫مع‬..‫هو‬ ‫ما‬ ‫ومدحت‬ ‫معانا‬ ‫ولسه‬ ‫تالتة‬ ‫سنتٌن‬ ‫من‬ ‫اتخرج‬..‫ورأفت‬ ‫حلوٌن‬ ‫بحبة‬ ‫منا‬ ‫اكبر‬ ‫اهو‬ ‫ما‬..‫ناسٌنا‬ ‫ومش‬ ‫طارق‬: ً‫دلوقت‬ ‫على‬ ‫بقولش‬ ‫ما‬‫امٌرة‬ ‫ٌا‬..‫على‬ ‫بقولك‬ ‫بعدٌن‬ ‫نور‬: ‫طارق‬ ً‫س‬ ‫ٌا‬ ‫لبعدٌن‬ ‫بعدٌن‬ ً‫خل‬..‫واقفلوا‬ ‫دي‬ ‫االؼنٌة‬..‫النهارده‬ ‫طارق‬ ‫مزاج‬ ‫عشان‬ ‫اكتئاب‬ ‫طارق‬ ‫من‬ ‫وتقترب‬ ‫الكاسٌت‬ ‫نهال‬ ‫تؽلق‬ ‫نهال‬: ‫تفرفش‬ ‫عشان‬ ‫طاروق‬ ‫ٌا‬ ‫اٌه‬ ‫اؼنٌلك‬ ‫ركبته‬ ‫على‬ ‫باظافرها‬ ‫تطرق‬
 9. 9. 9 ‫نهال‬: ‫حنان‬ ‫وصبٌا‬ ‫عترة‬ ‫ولد‬ ً‫ح‬ ‫كل‬ ً‫ف‬..‫وكلنا‬ ‫و‬ ‫وعشرة‬ ‫جٌرة‬‫وخالن‬ ‫اهل‬ ‫ٌصفق‬ ‫بٌنما‬ ‫معه‬ ‫الرقص‬ ً‫ف‬ ‫وتبدأ‬ ‫ٌده‬ ‫من‬ ‫نهال‬ ‫فتشده‬ ‫التصفٌق‬ ً‫ف‬ ‫وٌبدؤن‬ ‫الكوبلٌه‬ ‫الجمٌع‬ ‫ٌردد‬ ‫ابتسامة‬ ‫امٌرة‬ ‫وتبتسم‬ ‫نهال‬ ‫الى‬ ‫الضٌق‬ ‫من‬ ‫بشًء‬ ‫مدحت‬ ‫ٌنظر‬ ‫بٌنما‬ ‫طارق‬ ‫فٌضحك‬ ‫لهم‬ ‫الجمٌع‬ ‫بمٌاعة‬ ‫الرقص‬ ً‫ف‬ ‫وتبدأ‬ ‫نور‬ ‫تنهض‬ ‫بٌنما‬ ‫ٌضحك‬ ‫لطارق‬ ‫رؤٌتها‬ ‫عند‬ ‫رقٌقة‬ ‫رأؾ‬ ‫ٌفتح‬‫لفافة‬ ‫ومعه‬ ‫وٌدخل‬ ‫للفٌال‬ ً‫الخارج‬ ‫الباب‬ ‫ت‬‫الٌهم‬ ‫بها‬ ‫وٌتجه‬ ‫ضخمة‬ ‫رأفت‬: ‫جٌت‬ ‫انا‬ ‫برقة‬ ‫كفها‬ ‫وٌقبل‬ ‫ٌدها‬ ‫وٌمسك‬ ‫امٌرة‬ ‫الى‬ ‫فٌتجه‬ ‫مدحت‬: ‫؟‬ ‫ده‬ ‫كل‬ ‫فٌن‬ ‫كنت‬ ‫رأفت‬: ‫الفاتٌكان‬ ً‫ف‬ ‫شوفت‬ ‫اٌطالٌا‬ ‫روحت‬ ‫مرة‬ ‫اخر‬ ‫تهوس‬ ‫حاجة‬..‫عرفتش‬ ‫ما‬ ‫علٌها‬ ‫دوخت‬ ‫علٌها‬ ‫وصٌت‬ ‫اجٌبها‬..‫لؽا‬‫النهارده‬ ‫جت‬ ‫ما‬ ‫ٌة‬ ‫امٌرة‬: ‫ده‬ ‫اٌه‬ ‫ده‬ ‫الرفٌع‬ ‫الجلد‬ ‫من‬ ‫واوراقه‬ ‫و‬ ‫سمٌك‬ ‫جلد‬ ‫ذو‬ ‫ضخم‬ ‫كتاب‬ ‫تحتها‬ ‫من‬ ‫فٌظهر‬ ‫اللفافة‬ ‫رأفت‬ ‫ٌقطع‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬14‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫رأفت‬ ‫فيال‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬ ‫مكتب‬ ‫تضم‬ ‫المكتبة‬ ‫ؼرفة‬‫ة‬‫الجدران‬ ‫على‬ ‫ضخمة‬‫للؽرفة‬ ‫األربعة‬‫و‬‫ال‬ ‫متوسط‬ ‫مكتب‬ ‫بها‬‫وضع‬ ‫حجم‬ ‫سمٌك‬ ‫جلدي‬ ‫ؼالؾ‬ ‫ذو‬ ‫ضخم‬ ‫كتاب‬ ‫وبجانبه‬ ‫دماء‬ ‫به‬ ‫الحجم‬ ‫متوسط‬ ‫طبق‬ ‫علٌها‬‫وأوراقه‬‫من‬ ‫صؽٌرة‬ ‫بخاخات‬ ‫وعدة‬ ‫طبٌة‬ ‫مشارط‬ ‫وعلبة‬ ‫الرفٌع‬ ‫الجلد‬ ‫ا‬ ‫ٌقؾ‬‫األصدقاء‬‫المكتب‬ ‫حول‬ ‫ملتفٌن‬ ‫نراه‬ ‫نى‬ ٌ‫اال‬ ‫سيحذث‬ ‫يا‬ ‫سثك‬ ‫يا‬ ‫شيئ‬ ‫ىنان‬ ٌ‫ا‬ ً‫ًيثذ‬ ‫و‬ ‫المشرط‬ ‫لٌمسك‬ ‫ٌده‬ ‫طارق‬ ‫ٌمد‬‫طارق‬ ‫ٌجرح‬‫أبهامه‬‫الطبق‬ ‫داخل‬ ‫دمه‬ ‫وٌنقط‬ ‫طارق‬ ‫ٌنظر‬‫إلى‬‫هو‬ ‫ٌده‬ ‫ٌمد‬ ‫الذي‬ ‫مدحت‬‫اآلخر‬‫من‬ ‫مشرط‬ ‫لٌأخذ‬‫العلبة‬‫وٌجرح‬‫أبهامه‬‫وٌنقط‬ ‫داخل‬ ‫دمه‬‫الطبق‬
 10. 10. 10 ‫من‬ ‫كل‬ ‫تقؾ‬‫نور‬‫و‬‫نهال‬‫متسمرتان‬ً‫ف‬‫فتمد‬ ‫مكانهما‬‫نهال‬‫ٌدها‬‫إلى‬‫مشرط‬ ‫ٌمسك‬ ‫الذي‬ ‫مدحت‬ ‫وٌجرح‬‫إبهامها‬‫وتبدأ‬ً‫ف‬‫الطبق‬ ‫داخل‬ ‫دمها‬ ‫تنقٌط‬ ‫ي‬‫الجمٌع‬ ‫نظر‬‫إلى‬‫امٌرة‬‫تنظر‬ ً‫الت‬‫إلٌهم‬‫بتردد‬ ‫ٌده‬ ‫طارق‬ ‫ٌمد‬‫إلى‬‫على‬ ‫بها‬ ‫وٌرش‬ ‫وٌمسكها‬ ‫بنج‬ ‫بخاخة‬‫إبهام‬‫امٌرة‬‫بها‬ ‫وٌجرح‬ ‫مشرط‬ ‫ٌمسك‬ ‫ثم‬ ‫إبهامها‬‫الطبق‬ ‫داخل‬ ‫دمها‬ ‫وٌنقط‬ ‫به‬ ‫وٌجرح‬ ‫مشرط‬ ‫رأفت‬ ‫ٌمسك‬‫أصابعه‬‫الطبق‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫وٌنقط‬ ‫رأفت‬: ‫تمام‬ ‫كده‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫رأفت‬ ‫ٌفتح‬‫وٌضعها‬ ‫كتابه‬ ‫رٌشة‬ ‫من‬ ‫وٌخرج‬ً‫ف‬‫الدم‬ ‫طبق‬ ‫رأفت‬ ‫ٌبدأ‬ً‫ف‬‫إلقاء‬‫النور‬ ‫ٌنقطع‬ ‫وفجأة‬ ‫مرات‬ ‫عدة‬ ‫التعوٌذة‬ ‫تصرخ‬‫نور‬‫مفزوعة‬ ‫طارق‬ ‫صوت‬: ‫ٌا‬ ‫اهدي‬‫نور‬..‫ٌتقطع‬ ‫انه‬ ‫متعود‬ ‫النور‬ ‫رأفت‬ ‫؟؟‬ ‫رد‬ ‫ٌأتٌه‬ ‫ال‬ ‫بحدة‬ ‫طارق‬ ‫صوت‬: ‫رأفت‬..‫ٌتقطع‬ ‫انه‬ ‫متعود‬ ‫النور‬ ‫بقولك‬ ‫ٌأتٌهم‬ ‫ال‬‫رد‬ ‫ضوئها‬ ‫على‬ ‫جمٌعا‬ ‫وٌنظروا‬ ‫لهبها‬ ‫وٌشعل‬ ‫والعة‬ ‫جٌبه‬ ‫من‬ ‫مدحت‬ ‫ٌخرج‬‫إلى‬‫فال‬ ‫رأفت‬ ‫مكان‬ ‫واقفا‬ ‫ٌجدوه‬ ‫طارق‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ٌشعل‬‫و‬‫العته‬‫وٌتحرك‬‫ومدحت‬ ‫هو‬‫لٌتجهوا‬‫إلى‬‫رأفت‬ ‫مكان‬‫وٌجدوا‬ ‫ٌجدوه‬ ‫فال‬ ‫االرض‬ ‫على‬ ‫واقعه‬ ‫الرٌشة‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬15‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انيٌل‬ ‫كل‬ ‫ٌقؾ‬‫مدحت‬‫وقد‬‫امس‬‫ك‬‫والعة‬‫وأطلق‬‫تقفا‬ ‫بٌنما‬ ‫عالٌا‬ ‫بها‬ ‫ٌده‬ ‫ورفع‬ ‫لهبها‬‫امٌرة‬ ‫نورو‬ ‫متوترٌن‬ ‫ونهال‬ ‫بٌنما‬ ‫الوالعات‬ ‫فٌطفئوا‬ ‫النور‬ ‫ٌضاء‬‫طارق‬ ‫ٌخرج‬‫المؤدٌة‬ ‫الطرقة‬ ‫من‬‫إلى‬‫المطبخ‬ ‫منهم‬ ‫مقربة‬ ‫على‬ ‫طارق‬ ‫ٌقؾ‬
 11. 11. 11 ‫طارق‬: ‫الفٌال‬ ‫على‬ ‫نفسنا‬ ‫هنوزع‬..‫هللا‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫هنالقٌه‬..‫أ‬‫نا‬‫انه‬ ‫متأكد‬‫مقالبه‬ ‫من‬ ‫مقلب‬ ‫امٌرة‬: ‫أنا‬‫برده‬ ‫كده‬ ‫بقول‬ ‫نور‬: ‫مقلب‬‫أٌه‬..‫فهاش‬ ‫ما‬ ‫االوضة‬‫إال‬‫واحد‬ ‫باب‬ ‫ورانا‬ ‫وكان‬..‫هٌخرج‬‫منٌن‬ ‫طارق‬: ‫مش‬‫وقته‬..‫أنا‬‫و‬‫مدحت‬ً‫ف‬‫الروؾ‬..‫نهال‬ ‫وامٌرة‬ً‫ف‬‫اوض‬‫النوم‬..‫هنا‬ ‫ونور‬ ‫بسرعة‬ ‫الجمٌع‬ ‫ٌتحرك‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬16‫نيم‬–‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انفيال‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫طارق‬ ‫ٌتفحص‬‫مدحت‬‫السطح‬ ‫ٌأتٌهما‬‫صرخات‬ ‫صوت‬‫نسائٌة‬,‫فٌجرٌا‬‫بسرعة‬‫الباب‬ ‫تجاه‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬17‫نيم‬–‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫اننٌو‬ ‫غرفح‬ ‫على‬ ‫رأفت‬ ‫ٌرقد‬‫األرض‬‫ؼارقا‬ً‫ف‬‫دمائه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تقؾ‬‫وامٌرة‬ ‫نهال‬‫ٌرتجفا‬ ‫الباب‬ ‫عتبة‬ ‫على‬‫عٌونهما‬ ‫من‬ ‫تنهمر‬ ‫والدموع‬ ‫الرعب‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫طارق‬ ‫ٌصل‬‫مدحت‬‫إلى‬‫الؽرفة‬,‫فٌنظرا‬‫طارق‬ ‫ٌندفع‬ ‫بٌنما‬ ‫برعب‬ ‫الجثة‬‫إلى‬‫لٌجس‬ ‫الجثة‬ ‫نبضها‬ ‫فتنظر‬ ‫الؽرفة‬ ‫الى‬ ‫نور‬ ‫تصل‬‫إلى‬‫دمائه‬ ً‫ف‬ ‫الؽارق‬ ‫رأفت‬ ‫جثة‬ ‫نبض‬ ‫ٌجس‬ ‫وهو‬ ‫طارق‬ ‫عٌنٌه‬ ‫من‬ ‫دموع‬ ‫انسالت‬ ‫وقد‬ ‫وجهه‬ ‫لهم‬ ‫ٌدٌر‬ ‫وهو‬ ‫طارق‬ ‫جسد‬ ‫ٌرتجؾ‬ ‫طارق‬: ‫مات‬ ‫رأفت‬ ‫بعنؾ‬ ‫الؽرفة‬ ‫باب‬ ‫ٌؽلق‬
 12. 12. 12 ‫الجمٌع‬ ‫ٌدٌر‬‫رؤوسه‬‫م‬‫لٌنظروا‬‫إلى‬‫ٌتجه‬ ‫بٌنما‬ ‫الباب‬‫إلٌه‬‫فال‬ ‫بعنؾ‬ ‫فتحه‬ ‫وٌحاول‬ ‫مدحت‬ ‫ٌستجٌب‬,‫والتسرٌحة‬ ‫النوافذ‬ ‫زجاج‬ ‫ٌتهشم‬ ‫فجأة‬‫وأبواب‬‫الدوالب‬ ‫بٌنما‬ ‫ببعض‬ ‫وٌلتحموا‬ ‫الجمٌع‬ ‫ٌتراجع‬‫ٌبدؤوا‬‫جمٌعا‬ً‫ف‬‫الصراخ‬‫الهستٌري‬ ‫امٌرة‬: ‫أعوذ‬‫الرجٌم‬ ‫الشٌطان‬ ‫من‬ ‫باهلل‬..‫أعوذ‬‫باهلل‬ ‫الرجٌم‬ ‫الشٌطان‬ ‫من‬ ‫بفزع‬‫وهسترٌة‬‫تحتضنه‬ ً‫وه‬ ‫نهال‬: ‫مدحت‬ ‫ٌا‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ً‫طلعن‬ ‫مدحت‬ ‫فتصرخ‬ ‫جمٌعا‬ ‫لهم‬ ‫لٌنظر‬ ‫رأفت‬ ‫ٌعتدل‬‫امٌرة‬‫ٌشوبه‬ ‫برعب‬ ‫الجمٌع‬ ‫له‬ ‫ٌنظر‬ ‫بٌنما‬ ‫فزعا‬‫ش‬‫من‬ ‫يء‬ ‫الده‬‫ش‬‫ة‬‫إال‬‫تتسلل‬ ‫الذي‬ ‫طارق‬‫إلى‬‫ابتسامة‬ ‫شفتٌه‬ ‫رأفت‬: ‫مدحت‬ ‫ٌا‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ً‫طلعن‬ ‫مدحت‬ ‫نور‬ ‫تنظر‬‫ثم‬ ‫طارق‬ ‫ابتسامة‬‫ت‬‫نظر‬‫إلى‬‫على‬ ‫جلس‬ ‫الذي‬ ‫رأفت‬‫األرض‬‫بانتصار‬ ‫لهم‬ ‫ٌنظر‬ ‫محتد‬‫ة‬ ‫نور‬: ‫األ‬ ‫انتوا‬‫تنٌن‬‫أسخؾ‬‫بعض‬ ‫من‬..‫الزم‬ ‫كان‬ ‫افهم‬‫إن‬ً‫ف‬‫حاجة‬‫من‬ ‫ؼلط‬‫أول‬‫ما‬‫بدأت‬ ‫تعارضه‬ ‫تنظر‬‫امٌرة‬‫إلى‬‫تصٌح‬ ‫بٌنما‬ ‫فهم‬ ‫بعدم‬ ‫ٌحدث‬ ‫ما‬‫ن‬‫هال‬‫دموعها‬ ‫تمسح‬ ً‫وه‬ ‫بؽضب‬ ‫نهال‬: ‫إال‬‫سخٌؾ‬ ‫تهرٌج‬ ‫ده‬ ‫بجد‬ ‫كده‬ ‫ضاحكٌن‬ ‫ورأفت‬ ‫طارق‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ٌنفجر‬ ‫مدحت‬ ‫ٌنظر‬‫إلى‬‫وامٌرة‬ ‫نهال‬‫حزامه‬ ‫ٌخلع‬ ‫وهو‬ ‫مدحت‬: ‫نهال‬..‫نور‬..‫الباب‬ ‫ع‬..‫ٌخرج‬ ‫حدش‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫مدحت‬ ‫ٌتجه‬‫وطارق‬ ‫رأفت‬‫الواقفان‬‫ابتسامة‬ ‫وجهٌهما‬ ‫وعلى‬ ‫بعضهما‬ ‫بجوار‬ ‫ر‬‫أفت‬: ‫آل‬‫آل‬..‫بط‬‫ل‬‫تهرٌج‬..‫أل‬ ‫حزمة‬ ‫ٌتقدم‬‫مدحت‬
 13. 13. 13 ‫م‬‫دحت‬: ‫هت‬‫ت‬‫هت‬ ‫ٌعنى‬ ‫ضربوا‬‫ت‬‫ضربوا‬..‫كنتوا‬ ‫ما‬ ‫بحق‬ ‫عاملها‬ ‫وهو‬ ‫بجالجل‬ ‫ظابط‬ ‫فضٌحة‬ ‫هتخلوا‬ ‫نفسه‬ ‫على‬..‫هت‬‫ت‬‫ضربوا‬ ‫ٌبدأ‬‫وامٌرة‬ ‫ونور‬ ‫نهال‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تضحك‬ ‫بٌنما‬ ‫ضربهم‬ ً‫ف‬ ‫رأفت‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬18‫نيم‬–‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأ‬‫فت‬–‫انيٌل‬ ‫ٌجلس‬‫األصدقاء‬‫الس‬‫ته‬‫بشده‬ ‫ٌضحكون‬ ‫نهال‬: ‫وهللا‬ ‫هٌقؾ‬ ً‫قلب‬ ‫كان‬ ‫بٌتك‬ ‫ٌخرب‬ ‫هللا‬ ‫مدحت‬:‫صح‬ ‫لعبتوها‬ ‫بس‬... ‫ٌشٌر‬ ‫وهو‬‫إلى‬‫طارق‬ ‫مدحت‬: ..‫والسه‬‫ن‬‫علٌنا‬ ‫تدخل‬ ‫خالها‬ ً‫الل‬ ‫هو‬ ‫ده‬ً‫ف‬ ‫األول‬ ‫نور‬: ‫أنا‬‫برده‬‫مستؽر‬ ‫كنت‬‫ب‬‫ة‬‫طارق‬ ‫معارضة‬ ‫من‬.. ‫بطبعه‬ ‫معارض‬ ‫مش‬ ‫طارق‬..‫أترٌه‬‫ما‬ ‫عشان‬ ‫حدش‬‫ؼٌره‬ ‫ٌعارض‬‫وتبو‬‫ظ‬‫اللعبة‬ ‫مبتسما‬ ‫طارق‬: ‫بس‬‫أٌه‬‫راٌكوا‬ً‫ف‬‫اإلخراج‬ ‫الجمٌع‬ ‫ٌضحك‬ ‫تنظر‬ ‫وهى‬‫إلى‬‫ساعتها‬ ‫امٌرة‬: ‫بقى‬ ‫ٌالاله‬ ‫مش‬..‫أنا‬‫أتأخرت‬ ‫بضٌق‬ ‫رأفت‬ ‫لهم‬ ‫فٌنظر‬ ‫الجمٌع‬ ‫ٌنهض‬ ‫رأفت‬: ‫لٌه‬‫كده‬..‫شوٌة‬ ‫تخلٌكوا‬ ‫ما‬ ‫لطع‬
 14. 14. 14 ‫يشيذ‬19‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انفيال‬ ‫حذيمح‬ ‫رأفت‬ ‫ٌقؾ‬‫أمام‬‫وهم‬ ‫بضٌق‬ ‫ٌتابعهم‬ ‫الفٌال‬ ‫باب‬‫الفٌال‬ ‫الى‬ ‫وٌدخل‬ ‫وٌتنهد‬ ‫ٌمشون‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬20‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انيٌل‬ ‫ٌنظر‬ ‫وٌظل‬ ‫الفٌال‬ ‫باب‬ ‫على‬ ‫رأفت‬ ‫ٌستند‬‫إلى‬‫الممتلئة‬ ‫الفٌال‬‫باألثاث‬‫والخالٌة‬‫ٌنظر‬ ‫ثم‬ ‫البشر‬ ‫من‬ ‫إلى‬‫ساعته‬ ‫متنهدا‬ ‫رأفت‬: ‫بدري‬ ‫لسة‬ ‫المكتب‬ ‫ؼرفة‬ ‫إلى‬ ‫وٌتجه‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬21‫تان‬ ‫انفالش‬ ‫نيايح‬‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتثح‬ ‫غرفح‬ ‫لٌضعه‬ ‫ٌحمله‬ ‫وهو‬ ‫بشده‬ ‫وٌبتسم‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫رأفت‬ ‫ٌمسك‬ً‫ف‬‫المكتبة‬ ‫رأفت‬: ‫خلٌك‬‫أنت‬‫تذكار‬ ‫بقى‬ ‫هنا‬ ‫رأفت‬ ‫ٌتجه‬‫إلى‬‫المو‬ ‫المكتب‬ً‫خال‬ ‫فٌجده‬ ‫الدماء‬ ‫طبق‬ ‫علٌه‬ ‫ضوع‬‫ؾ‬‫رأفت‬ ‫ٌنظر‬‫إلى‬‫األرض‬‫فال‬ ‫علٌها‬ ‫للدماء‬ ‫اثر‬ ‫ٌجد‬ ‫مستؽربا‬ ‫رأفت‬: ‫علٌها‬ ‫معاٌا‬ ‫اتفقتش‬ ‫ما‬‫دي‬‫طارق‬ ‫ٌا‬ ‫وٌخرج‬ ‫الطبق‬ ‫وٌحمل‬ ‫شفتٌه‬ ‫ٌمط‬ ‫على‬ ‫دم‬ ‫نقطة‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫كعب‬ ‫من‬ ‫ٌسقط‬‫األرض‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬22‫نيار‬-‫خارجي‬ ‫انًطار‬ ‫يخرج‬ ‫ي‬‫ٌونٌو‬ ‫الشاشة‬ ‫على‬ ‫كتب‬2009‫ان‬ ‫وتحاول‬ ‫عمرها‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫السابعه‬ ً‫ف‬ ‫فتاة‬ ‫رنا‬ ‫تخرج‬ ‫بٌنما‬ ً‫تاكس‬ ‫توقؾ‬ ‫لطع‬
 15. 15. 15 ‫يشيذ‬23‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫االستمثال‬ ‫فنذق‬ ‫المصعد‬ ‫الى‬ ‫وتتجه‬ ‫االستقبال‬ ‫مظؾ‬ ‫من‬ ‫الؽرفة‬ ‫مفتاح‬ ‫رنا‬ ‫تأخذ‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬24‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫رنا‬ ‫غرفح‬ ‫حقٌب‬ ‫رنا‬ ‫تضع‬‫وتفتحه‬ ‫الفراش‬ ‫على‬ ‫وتجلس‬ ‫منها‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫لتخرج‬ ‫وتفتحها‬ ‫الفراش‬ ‫على‬ ‫تها‬ ً‫قان‬ ‫احمر‬ ‫بلون‬ ‫بداخله‬ ‫مكتوب‬ ‫لنجد‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬25‫نيار‬-‫خارجي‬ ‫شارع‬ ‫رأفت‬ ‫امجد‬ ‫ٌخرج‬–‫عشر‬ ‫السابعه‬ ً‫ف‬ ‫شاب‬–‫فجأة‬ ‫بها‬ ‫وٌنطلق‬ ‫سٌارته‬ ‫وٌفتح‬ ‫النادي‬ ‫بوابة‬ ‫من‬ ‫فٌح‬ ‫طرٌقه‬ ً‫ف‬ ‫واقفة‬ ‫رنا‬ ‫ٌجد‬‫ٌستطٌع‬ ‫ال‬ ‫ولكنه‬ ‫وٌتجاوزها‬ ‫ٌفرمل‬ ‫ان‬ ‫اول‬‫ارضا‬ ‫فتسقط‬ ‫فٌصدمها‬ ‫مفزوعا‬ ‫السٌارة‬ ‫من‬ ‫بسرعة‬ ‫فٌنزل‬ ‫امجد‬: SHIT‫؟‬ ‫منٌن‬ ً‫طلعتٌل‬ ً‫انت‬ ‫رد‬ ‫ٌأتٌه‬ ‫فال‬ ‫المحمول‬ ‫هاتفه‬ ‫على‬ ‫االرقام‬ ‫باحد‬ ‫فٌتصل‬ ‫الذعر‬ ‫امجد‬ ‫على‬ ‫فٌبدو‬ ‫الناس‬ ‫ٌتجمهر‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬26‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫رأفت‬ ‫فيال‬–‫اييرج‬ ‫غرفح‬ ‫تعدل‬ ‫بعد‬ ‫على‬ ً‫ه‬ ‫تقؾ‬ ‫بٌنما‬ ‫الصامت‬ ‫الوضع‬ ‫على‬ ‫امجد‬ ‫باسم‬ ‫ٌرن‬ ‫المحمول‬ ‫امٌرة‬ ‫هاتؾ‬ ‫نرى‬ ‫المتحرك‬ ‫كرسٌه‬ ‫على‬ ‫رأفت‬ ‫وٌدخل‬ ‫الباب‬ ‫فٌفتح‬ ‫مكٌاجها‬ ‫من‬ ‫رأفت‬: ‫؟‬ ‫لٌه‬ ‫بدري‬ ‫من‬ ‫البسة‬..‫؟‬ ‫خارجة‬ ً‫انت‬ ‫امٌرة‬: ‫عمرك‬ ‫من‬ ‫بدري‬..‫هتبدأ‬ ‫والناس‬ ‫شوٌة‬ ‫كلها‬ ً‫تٌج‬ ‫رأ‬ ‫ٌنظر‬‫العاري‬ ‫الفستان‬ ‫الى‬ ‫فت‬ ‫رأفت‬: ‫؟‬ ‫ده‬ ‫الفستان‬ ‫على‬ ‫شوٌة‬ ً‫كبرت‬ ‫مش‬
 16. 16. 16 ‫امٌرة‬: ‫مودٌالت‬ ‫وهللا‬DIOR‫كده‬ ‫دي‬ ‫السنة‬ ‫كلها‬.. ‫عرٌانة‬ ‫فساتٌن‬ ‫تنزلوش‬ ‫ما‬ ‫قولهم‬ ‫انت‬ ‫روح‬ ‫عجزت‬ ً‫مرات‬ ‫عشان‬..‫اخدلك‬ ‫ابقى‬ ‫بس‬ ً‫الكرس‬ ‫تزقلك‬ ‫عشان‬ ‫ممرضة‬ ‫رأفت‬: ‫الزم‬ ‫وهو‬DIOR‫صٌدناوي‬ ‫ٌرحم‬ ‫هللا‬ ‫ت‬‫بؽضب‬ ‫له‬ ‫ستدٌر‬ ‫امٌرة‬: ‫ده‬ ً‫السوق‬ ‫االسلوب‬ ‫بطل‬ ‫رأفت‬: ‫؟؟‬ ً‫سوق‬..‫برضه‬ ‫امبابة‬ ‫ٌرحم‬ ‫هللا‬ ‫تقترب‬‫كتفه‬ ‫على‬ ‫وتربت‬ ‫امٌرة‬ ‫منه‬ ‫امٌرة‬: ‫ربنا‬ ‫والزم‬ ‫ماتت‬ ً‫الل‬ ‫الحاجات‬ ‫على‬ ‫لو‬ ‫ٌرحمها‬..‫رأفت‬ ‫ٌا‬ ‫انت‬ ‫فبالش‬....‫وخلٌنا‬ ‫حلوة‬ ‫لٌلة‬ ً‫نقض‬..‫ؼٌر‬ ‫روح‬ ً‫حبٌب‬ ‫ٌا‬ ‫ٌالال‬ ‫ٌنظر‬‫وٌخرج‬ ‫ٌتركها‬ ‫ثم‬ ‫باشمئزاز‬ ‫رأفت‬ ‫لها‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬27‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫رأفت‬ ‫فيال‬–‫يًر‬ ‫فٌجد‬ ‫المحمول‬ ‫هاتفه‬ ‫ٌخرج‬ ‫ثم‬ ‫الممر‬ ً‫ف‬ ‫المتحرك‬ ‫كرسٌه‬ ‫على‬ ‫رأفت‬ ً‫ٌمش‬7‫فائتة‬ ‫مكالمات‬ ‫مجهول‬ ‫رقم‬ ‫من‬ ‫فٌجدها‬ ‫الرساله‬ ‫فٌفتح‬ ‫امجد‬ ‫ابنه‬ ‫من‬ ‫كلها‬ ‫فٌجدها‬ ‫االتصاالت‬ ‫فٌفتح‬ ‫وارده‬ ‫ورسالة‬ ‫فٌها‬ ‫ومكتوب‬7‫اكتوبر‬‫ؼرفته‬ ‫مدخل‬ ‫تجاه‬ ‫بسرعه‬ ً‫وٌمش‬ ‫بشدة‬ ‫االضطراب‬ ‫علٌه‬ ‫فٌبدو‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬28‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫يستشفى‬–‫يًر‬ ‫الطبٌب‬ ‫امام‬ ‫امجد‬ ‫ٌقؾ‬ ‫امجد‬: ‫دوكتور‬ ‫ٌا‬ ‫بلٌز‬..ً‫ه‬ ‫ما‬ ‫بدل‬‫كوٌسة‬..‫ما‬ ‫انا‬ ‫تبلػ‬ ‫ما‬ ‫بقولكش‬‫ش‬‫بلٌز‬ ‫لحضرتك‬ ‫بقول‬ ‫انا‬ ‫حد‬ ‫ما‬ ‫لؽاٌة‬ ‫اصبر‬‫ٌرد‬ ً‫اهل‬ ‫من‬
 17. 17. 17 ‫الدكتور‬: ‫اقدر‬ ‫ما‬‫ش‬‫قاصر‬ ‫انت‬..‫بس‬ ‫كوٌسة‬ ‫اه‬ ً‫وه‬ ‫مكسور‬ ‫دراعها‬..‫ابلػ‬ ‫الزم‬ ‫امجد‬: ‫االسلوب‬ ‫بحبش‬ ‫ما‬ ‫انا‬‫ده‬‫مضطر‬ ‫بس‬..‫ولو‬ ‫رأفت‬ ‫امجد‬ ً‫ان‬ ‫قولتلك‬‫هجرس‬..‫صاحب‬ ‫ابن‬ ‫؟‬ ‫دي‬ ‫المستشفى‬ ‫الدكتور‬: ‫رأفت‬ ‫وبشمهندس‬ ‫امٌرة‬ ‫مدام‬ ‫ابن‬ ‫انت‬ ‫امجد‬: ً‫ام‬ ‫ابن‬ ‫انا‬ ‫اٌوة‬‫باشا‬ ‫ورأفت‬ ‫هانم‬ ‫رة‬..‫خالص‬ ‫تصبر‬ ‫تقدر‬ ً‫دلوقت‬ ‫طبعا‬ ‫الممرضات‬ ‫احدى‬ ‫تتجه‬‫امجد‬ ‫الى‬ ‫الممرضة‬: ‫عاٌزاك‬ ‫المصابة‬ ‫امجد‬: ‫انا‬‫؟‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬29‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫رأفت‬ ‫فيال‬–‫نٌيو‬ ‫غرفح‬ ‫قلٌال‬ ‫فٌفكر‬ ‫مؽلق‬ ‫فٌجده‬ ‫الرساله‬ ‫له‬ ‫ارسل‬ ‫الذي‬ ‫الرقم‬ ‫ٌطلب‬ ‫كرسٌه‬ ‫على‬ ‫رافت‬ ‫ٌجلس‬‫ٌتصل‬ ‫ثم‬ ‫بأحدهم‬ ‫رأفت‬: ‫ٌاسر‬ ‫ٌا‬ ‫اٌوة‬..‫طٌب‬ ‫وانت‬ ‫سنة‬ ‫كل‬..‫المهم‬ ً‫دلوقت‬ ‫رقم‬ ‫هبعتلك‬ ‫انا‬..‫مٌن‬ ‫اعرؾ‬ ‫عاٌز‬ ‫حاال‬ ‫عنوانه‬ ‫وفٌن‬ ‫صاحبه‬..‫سالم‬ ‫الشاشة‬ ‫الى‬ ‫وٌنظر‬ ‫استلمها‬ ً‫الت‬ ‫الرساله‬ ‫لٌفتح‬ ‫ٌعود‬ ‫ثم‬ ‫رساله‬ ‫لٌرسل‬ ‫الهاتؾ‬ ‫رأفت‬ ‫ٌؽلق‬ ‫علٌها‬ ‫المكتوب‬7‫اكتوبر‬1996 ‫لطع‬ ‫يشيذ‬30‫نيار‬-‫داخهي‬ ‫يستشفى‬–‫غرفح‬ ‫الفراش‬ ‫على‬ ‫النائمة‬ ‫رنا‬ ‫امام‬ ‫امجد‬ ‫ٌجلس‬
 18. 18. 18 ‫امجد‬: ‫جدا‬ ‫اسؾ‬ ‫انا‬..‫اخبطك‬ ‫قصدي‬ ‫ماكنش‬ ‫انا‬ ‫واضحة‬ ‫اوروبٌة‬ ‫بلهجة‬ ‫رنا‬ ‫تتكلم‬ ‫رنا‬: ‫قصادك‬ ً‫نفس‬ ‫رمٌت‬ ً‫الل‬ ‫انا‬ ‫عارفة‬ ‫انا‬ ‫ما‬ ‫امجد‬: ‫؟‬ ‫كده‬ ‫ولٌه‬ ‫رنا‬: ‫مع‬ ‫اتكلم‬ ‫محتاجة‬ ‫كنت‬‫اك‬..‫انك‬ ‫وعارفه‬ ‫شوٌة‬ ‫منعزل‬..ً‫فاض‬ ‫مش‬ ‫كمان‬ ‫والنهارده‬ ‫الحفلة‬ ‫عشان‬ ‫امجد‬: ‫بالحفلة‬ ‫عارفه‬ ‫وكمان‬ ‫رنا‬: ‫عنك‬ ‫كتٌر‬ ‫حاجات‬ ‫اعرؾ‬ ‫انا‬ ‫مبتسما‬ ‫امجد‬: ‫؟‬ ‫مثال‬ ‫اٌه‬ ‫زي‬ ‫رنا‬: ‫اخوات‬ ‫عندك‬ ‫ان‬ ‫انت‬ ‫مثال‬ ‫تعرؾ‬ ‫امجد‬: ‫اخوات‬ ‫عندٌش‬ ‫ما‬ ‫انا‬ ‫رنا‬: ‫عندك‬ ‫ال‬..‫اختك‬ ‫انا‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬31‫تان‬ ‫انفالش‬ ‫تذايح‬‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتثح‬ ‫غرفح‬ ‫الشاشة‬ ‫على‬ ‫وٌكتب‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫بها‬ ‫الموضوع‬ ‫المكتبة‬ ‫نرى‬‫فبراٌر‬1986‫بٌنما‬‫من‬ ‫ٌسقط‬ ‫على‬ ‫دم‬ ‫نقطة‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫كعب‬‫األرض‬ ‫لطع‬
 19. 19. 19 ‫يشيذ‬32‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫طريك‬ ً‫ام‬ ‫بجوار‬ ‫طارق‬ ‫ٌسٌر‬‫رة‬ ‫امٌرة‬: ‫و‬‫رأفت‬‫خرج‬‫أزاي‬‫االوضة‬ ‫من‬ ‫مبتسما‬ ‫طارق‬: ‫سرادٌب‬ ‫ملٌانة‬ ‫الفٌال‬..‫الفٌلل‬ ‫كل‬ ‫عارفة‬ ً‫انت‬ ‫كده‬ ‫القدٌمة‬ ‫مبتسمة‬ ‫امٌرة‬: ‫رأفت‬ ‫مجنون‬ ‫طارق‬ ‫لها‬ ‫ٌنظر‬ ‫طارق‬: ‫معاه‬ ً‫هتكمل‬‫؟‬ ‫امٌرة‬ ‫ٌا‬ ‫تبعد‬‫امٌرة‬‫عنه‬ ‫نظرها‬‫بشرود‬ ‫الشارع‬ ‫الى‬ ‫وتنظر‬ ‫خفٌض‬ ‫بصوت‬ ‫ا‬‫مٌرة‬: ‫طارق‬ ‫ٌا‬ ‫اكٌد‬..‫هن‬ ‫هكمل‬ ‫مش‬ ‫لو‬‫مع‬ ‫فضل‬ ‫؟‬ ‫لٌه‬ ‫بعض‬ ‫وتنظر‬ ‫شرودها‬ ‫من‬ ‫تخرج‬‫إلٌه‬ ‫امٌرة‬: ‫طارق‬..‫؟‬ ‫اٌه‬ ‫على‬ ‫متفقٌن‬ ‫احنا‬ ‫طارق‬: ‫نسكت‬ ‫اننا‬ ‫مبتسمة‬ ‫امٌرة‬: ‫ساكت‬ ‫مش‬ ‫اهو‬ ‫بتتكلم‬ ‫انت‬ ‫بس‬ ‫طارق‬: ‫امٌرة‬ ‫ٌا‬ ‫هسكت‬ ‫امٌرة‬: ‫بعد‬ ‫اٌه‬ ‫هتعمل‬‫؟‬ ‫تخلص‬ ‫السنة‬ ‫ما‬ ‫طار‬‫ق‬: ‫كمان‬ ً‫انت‬ ‫امٌرة‬ ‫ٌا‬ ‫فبراٌر‬ ً‫ف‬ ‫لسه‬ ‫احنا‬
 20. 20. 20 ‫امٌرة‬: ‫؟‬ ‫بتفكرش‬ ‫ما‬ ً‫ٌعن‬ ‫طارق‬: ‫بفكر‬...‫و‬‫اد‬ ‫البٌت‬ ً‫ف‬ ً‫ٌسبون‬ ً‫نفس‬‫خل‬ ‫سٌنما‬ ‫معهد‬ ‫تبتسم‬‫امٌرة‬ً‫وه‬‫المحطات‬ ‫احد‬ ‫امام‬ ‫تقؾ‬ ‫امٌرة‬ :‫ه‬ ‫انت‬ ً‫بتهٌأل‬‫دارس‬ ‫مخرج‬ ‫اول‬ ‫تبقى‬ ‫شرٌعه‬ ‫ي‬‫بتسم‬‫طارق‬‫الٌها‬ ‫ٌنظر‬ ‫وهو‬ ‫امٌرة‬: ‫خٌر‬ ‫على‬ ‫تصبح‬ ‫لتنظر‬ ‫فتلتفت‬ ‫ٌدها‬ ‫طارق‬ ‫ٌمسك‬‫إلٌه‬ ‫طارق‬: ً‫هتوحشٌن‬ ‫برقه‬ ‫منه‬ ‫ٌدها‬ ‫تسحب‬ ‫امٌرة‬: ‫رأفت‬ ‫عند‬ ‫بكره‬ ‫هشوفك‬ ‫انا‬ ‫ما‬ ‫الحزن‬ ‫عٌنٌه‬ ‫على‬ ‫فٌبدو‬ ‫تلمٌحها‬ ‫طارق‬ ‫ٌفهم‬ ‫امٌرة‬: ‫جه‬ ‫االتوبٌس‬..‫سالم‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬33‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انى‬ ‫غرفح‬‫كتثح‬ ‫بٌنما‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫بها‬ ‫الموضوع‬ ‫المكتبة‬ ‫نرى‬‫على‬ ‫دم‬ ‫نقطة‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫كعب‬ ‫من‬ ‫ٌسقط‬ ‫األرض‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬34‫نيم‬–‫داخهي‬ ‫شمح‬‫يذحت‬–‫انصانح‬ ‫تدخل‬‫نهال‬‫إلى‬‫الباب‬ ‫مدحت‬ ‫ٌؽلق‬ ‫بٌنما‬ ‫الشقة‬ً‫ف‬‫هدوء‬
 21. 21. 21 ‫تستدٌر‬‫نهال‬‫لتواجهه‬ ‫نهال‬: ‫بتتكلم‬ ‫أمتى‬ ‫من‬ ‫أنت‬‫؟‬ ‫دي‬ ‫بالطرٌقة‬ ‫معاٌا‬ ‫بؽضب‬ ‫مدحت‬: ‫من‬ ‫زهقت‬ ‫خالص‬ ‫أنا‬ ‫عشان‬ ‫وراٌح‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫بوجودي‬ ‫إحساسك‬ ‫عدم‬..‫؟‬ ‫افهم‬ ‫عاٌز‬ ‫وانا‬.. ‫؟‬ ‫اٌه‬ ‫اسمه‬ ‫ده‬ ‫بٌنا‬ ً‫الل‬ ‫احنا‬..ً‫بتحبٌن‬ ً‫انت‬ ‫طارق‬ ً‫بتحب‬ ‫وال‬ ‫الهدوء‬ ‫بمنتهى‬ ‫نهال‬: ‫مدحت‬ ‫ٌا‬ ‫هجاوبك‬..ً‫تجاوبن‬ ‫كمان‬ ‫انت‬ ‫بس‬ ‫عند‬ ‫بتعمل‬ ‫كانت‬ ‫نور‬‫الساعه‬ ‫هنا‬ ‫اٌه‬ ‫ك‬2 ‫الصبح‬ ‫مدحت‬: ً‫ٌعن‬ ‫اٌه‬ ‫بتعمل‬..‫عاٌزة‬ ‫مش‬ ‫العمارة‬ ‫صاحبة‬ ‫تدخلها‬..‫فندق‬ ‫تروح‬ ‫فلوس‬ ‫ومعهاش‬. . ‫نهال‬: ‫اللوكندة‬ ‫فجت‬..‫مصاحب‬ ‫انت‬ ‫اصل‬ ‫ما‬ ‫قرطاس‬ ‫مدحت‬: ‫تلقٌح‬ ‫بالش‬ ‫ما‬..‫مش‬ ‫ابتدٌناه‬ ‫لو‬ ‫عشان‬ ‫هنخلص‬ ‫نهال‬: ‫دررك‬ ‫سمعنى‬ ً‫والنب‬ ‫ال‬ ‫مدحت‬ ‫ٌتجه‬‫الهدوء‬ ‫بمنتهى‬‫إلى‬‫وٌعود‬ ‫وٌدخلها‬ ‫المكتب‬ ‫ؼرفة‬‫مجموعه‬ ‫ٌحمل‬ ‫وهو‬ ‫منها‬‫أوراق‬ ‫مصورة‬ ‫ٌقؾ‬‫أمامها‬‫وٌقرأ‬ ‫مدحت‬: ‫هل‬ ‫اعرؾ‬ ‫ال‬ ‫زلت‬ ‫ما‬‫أسأت‬‫االختٌار‬ ‫با‬‫الرتباط‬‫مدحت‬ ‫من‬..‫ارتبط‬ ‫لم‬ ‫دمت‬ ‫وما‬ ‫عشقه‬ ‫الذي‬ ‫بالشخص‬‫لماذا‬ ً‫قلب‬‫ارتبطت‬ ‫باالختٌار‬‫األسوأ‬ ‫الورق‬ ً‫ٌرم‬ ‫وهو‬‫أرضا‬
 22. 22. 22 ‫وق‬‫مشروخا‬ ‫صوته‬ ‫بدا‬ ‫د‬ ‫مدحت‬: ‫القراطٌس‬ ‫عن‬ ً‫بتتكلم‬ ً‫ٌالل‬ ‫هانم‬ ‫ٌا‬ ‫ها‬‫أكمل‬ ً‫الباق‬ ‫عارفه‬ ‫وال‬ ‫تبدوا‬‫نهال‬ً‫وه‬ ‫مرتبكة‬‫تنظر‬‫إلى‬‫على‬ ً‫المرم‬ ‫الورق‬‫األرض‬‫تستجمع‬ ‫ثم‬‫وتنظر‬ ‫أعصابها‬‫له‬ ‫بؽضب‬ ‫نهال‬: ‫علٌا‬ ‫بتتجسس‬ ‫دمك‬ ً‫ف‬ ً‫بٌمش‬ ‫الظباط‬ ‫شؽل‬ ً‫مذكرات‬ ‫وبتقرا‬..‫لو‬ ‫بس‬‫أنت‬‫هتب‬‫قى‬‫ظابط‬ ‫أنا‬‫هبقى‬ ‫برضه‬‫صحفٌة‬ ‫تتجه‬‫نهال‬‫إلى‬‫تخرج‬ ‫كاسٌت‬ ‫شرائط‬ ‫به‬ ‫صؽٌر‬ ‫صندوق‬ ‫ومعها‬ ‫منها‬ ‫وتعود‬ ‫المكتب‬ ‫ؼرفة‬‫األول‬ ‫به‬ ‫وترمٌه‬ ‫نهال‬: ‫ده‬‫أٌام‬‫وشوؾ‬ ‫اسمعه‬ ‫حمى‬ ‫عندك‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫قاٌل‬‫أٌه‬ ‫به‬ ‫وترمٌه‬ ً‫الثان‬ ‫تخرج‬ ‫نهال‬: ‫وده‬‫أٌام‬‫مع‬ ً‫ماش‬ ‫كنت‬ ‫ما‬ً‫الل‬ ‫خالتك‬ ‫بنت‬ ‫الست‬‫كانت‬ ‫والدتك‬‫تجوّو‬ ‫عاٌزه‬‫زهالك‬‫ما‬ ‫اول‬ ‫تتخرج‬ ‫الثالث‬ ‫تخرج‬ ‫نهال‬: ‫وده‬‫أٌام‬‫مساكن‬ ‫بتاعت‬ ‫البت‬ ‫مرافق‬ ‫كنت‬ ‫ما‬ ‫ال‬‫شٌرتون‬ ‫وجهه‬ ً‫ف‬ ً‫الباق‬ ً‫ترم‬ ‫نهال‬: ً‫والباق‬ً‫الل‬ ‫مومساتك‬ ‫مع‬‫بالدبورة‬ ‫بتشقطهم‬ ‫كده‬ ‫اسمعهم‬‫وأتكٌؾ‬..‫نقعد‬ ‫نبقى‬ ‫كده‬ ‫وبعد‬ ‫بعض‬ ‫نحاسب‬ ‫بعن‬ ‫مدحت‬ ‫ٌصفعها‬‫ؾ‬ ‫تضع‬‫نهال‬‫تتجه‬ ‫ثم‬ ‫بؽضب‬ ‫له‬ ‫وتنظر‬ ‫المضروب‬ ‫خدها‬ ‫على‬ ‫ٌدها‬‫إلى‬‫حاملة‬ ‫وتعود‬ ‫المطبخ‬ ‫به‬ ‫تلوح‬ ‫سكٌن‬ً‫ف‬‫مدحت‬ ‫وجه‬
 23. 23. 23 ‫بؽضب‬ ‫نهال‬: ‫العظٌم‬ ‫باهلل‬ ‫اقسم‬..‫مدٌت‬ ‫لو‬‫أٌدك‬ً‫تان‬ ‫علٌا‬ ‫هشرحك‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬35‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتثح‬ ‫غرفح‬ ‫الموضوع‬ ‫المكتبة‬ ‫نرى‬‫بٌنما‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫بها‬‫على‬ ‫دم‬ ‫نقطة‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫كعب‬ ‫من‬ ‫ٌسقط‬ ‫األرض‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬36‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انفيال‬ ‫حذيمح‬ ‫ساعته‬ ‫الى‬ ‫فٌنظر‬ ‫النوم‬ ‫اثر‬ ‫علٌه‬ ‫ٌبدو‬ ‫الذي‬ ‫رأفت‬ ‫ٌفتح‬ ‫بٌنما‬ ‫الفٌال‬ ‫باب‬ ‫امام‬ ‫نور‬ ‫تقؾ‬ ‫رأفت‬: ‫وال‬ ‫حاجة‬ ً‫نسٌت‬‫؟‬ ‫برضه‬ ‫العمارة‬ ‫صاحبة‬ ‫نور‬: ‫االتنٌن‬ ‫تقول‬ ‫تقدر‬..ً‫هتدخلن‬ ‫مش‬ ‫اٌه‬ ‫فمه‬ ‫بجانب‬ ‫وٌبتسم‬ ‫عٌنٌها‬ ً‫ال‬ ‫رأفت‬ ‫ٌنظر‬ ‫رأفت‬: ً‫ٌعن‬ ‫الشارع‬ ً‫ف‬ ً‫تنام‬ ‫واسٌبك‬..‫تهونٌش‬ ‫ما‬ ‫علٌا‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬37‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتثح‬ ‫غرفح‬ ‫بٌنما‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫بها‬ ‫الموضوع‬ ‫المكتبة‬ ‫نرى‬‫من‬ ‫ٌسقط‬‫على‬ ‫دم‬ ‫نقطة‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫كعب‬ ‫األرض‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬38‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫طارق‬ ‫شمح‬–‫اننٌو‬ ‫غرفح‬ ‫متبرما‬ ‫النوم‬ ‫من‬ ‫طارق‬ ‫فٌنهض‬ ‫الباب‬ ‫جرس‬ ‫ٌرن‬
 24. 24. 24 ‫ٌنظر‬‫إلى‬‫الواحدة‬ ‫عقاربها‬ ‫جاوزت‬ ً‫الت‬ ‫ساعته‬ ‫متجها‬ ‫فٌنهض‬‫إلى‬‫بتأفؾ‬ ‫ٌنفخ‬ ‫وهو‬ ‫الباب‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬39‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫ط‬ ‫شمح‬‫ارق‬-‫انصانح‬ ‫لٌجد‬ ‫الباب‬ ‫طارق‬ ‫ٌفتح‬‫مدحت‬‫واقفا‬‫أمامه‬ ‫يستغرتا‬ ‫طارق‬: ‫ده‬ ‫مدحت‬ ‫ٌا‬ ‫ده‬ ‫اٌه‬..‫مش‬ ‫انا‬‫رافت‬...‫ابوٌا‬ ً‫ف‬ ً‫تجٌل‬ ‫عشان‬ ‫طول‬ ‫على‬ ‫مسافرٌن‬ ً‫وام‬ ‫كده‬ ‫اللٌل‬ ‫نص‬ ‫ٌدخل‬ ‫وهو‬ ‫مدحت‬: ‫مع‬ ً‫احك‬ ‫ومحتاج‬ ‫مخنوق‬ ‫طارق‬ ‫ٌا‬ ‫معلهش‬ ‫حد‬..ً‫ف‬ ً‫ٌح‬ ‫عم‬ ‫ان‬ ‫عارؾ‬ ً‫ان‬ ‫ؼٌر‬ ‫ده‬ ‫ال‬‫قسم‬ ‫طارق‬: ‫ادخل‬ ‫طب‬ ‫ٌجلسا‬ ‫طارق‬: ‫؟‬ ‫اٌه‬ ً‫ف‬ ‫مدحت‬: ‫مع‬ ‫كده‬ ‫بسٌطة‬ ‫خناقة‬‫نهال‬..‫لو‬ ‫مشكله‬ ً‫ف‬ ‫معاك‬ ‫بت‬ ‫ٌشٌر‬ ‫وهو‬‫إلى‬‫الشقة‬ ‫طارق‬: ‫تحت‬ ‫الشقة‬‫أمرك‬..‫بس‬‫تتخانق‬ ‫لما‬ ‫انت‬ ‫هو‬ ‫لٌه‬ ‫بٌتكوا‬ ‫تسٌب‬ ‫نهال‬ ‫مع‬..‫ٌا‬ ‫متجوزٌن‬ ‫انتوا‬ ‫ورانا‬ ‫من‬ ‫مدحت‬ ‫مدحت‬: ‫اٌه‬ ‫متجوزٌن‬‫كمان‬ ‫انت‬ ‫طارق‬ ‫ٌا‬ ‫بس‬..‫انا‬ ‫هتخنق‬ ‫كنت‬ ‫لوحدي‬ ‫قعدت‬ ‫ولو‬ ‫روحتها‬ ‫لرأفت‬ ‫هروح‬ ‫مش‬ ‫واكٌد‬..ً‫احك‬ ‫عاٌز‬ ‫متنهدا‬ ‫طارق‬: ‫ٌا‬ ً‫ماش‬‫مدحت‬..‫بس‬‫ؼٌر‬ ‫من‬‫لت‬
 25. 25. 25 ‫ٌتجه‬ ‫وهو‬‫إلى‬‫المطبخ‬ ‫مدحت‬: ‫بس‬ ‫نشربها‬ ‫حاجة‬ ‫هجٌب‬ ‫بحنق‬ ‫طارق‬:‫اللٌلة‬‫جمٌلة‬..‫ٌا‬ ‫ؼم‬ ً‫هتقلبهال‬ ‫مدحت‬ ‫ٌعود‬‫م‬‫دحت‬‫ٌده‬ ً‫وف‬‫كوكاكوال‬ ‫كوبٌن‬ً‫كراس‬ ‫احد‬ ‫على‬ ‫وٌجلس‬ ‫لطارق‬ ‫احدهما‬ ً‫ٌعط‬‫االنترٌه‬ ‫هو‬ ‫طارق‬ ‫فٌجلس‬‫األخر‬‫ما‬ ‫وٌشرب‬ ‫له‬ ‫المواجه‬ ً‫الكرس‬ ‫على‬‫بالكوب‬‫فارؼا‬ ‫به‬ ‫ٌشٌر‬ ‫ثم‬‫إلى‬ ‫مدحت‬ ‫طارق‬: ‫ٌا‬ ً‫احك‬‫مدحت‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬40‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتثح‬ ‫غرفح‬ ‫ا‬ ‫المكتبة‬ ‫نرى‬‫بٌنما‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫بها‬ ‫لموضوع‬‫على‬ ‫دم‬ ‫نقطة‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫كعب‬ ‫من‬ ‫ٌسقط‬ ‫األرض‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬41‫تان‬ ‫انفالش‬ ‫نيايح‬‫نيم‬–‫داخهي‬ ‫شمح‬‫نيال‬–‫نيال‬ ‫غرفح‬ ‫دمائها‬ ً‫ف‬ ‫ؼارقة‬ ‫فراشها‬ ‫على‬ ‫راقدة‬ ‫نهال‬ ‫نرى‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬42‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫انًطار‬ ‫يخرج‬ ‫الشاشة‬ ‫على‬ ‫ٌكتب‬‫ٌونٌو‬2009‫المطار‬ ‫من‬ ‫سماحة‬ ‫نهال‬ ‫تخرج‬ ‫بٌنما‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬43‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انفيال‬ ‫حذيمح‬ ‫ال‬ ‫وٌقؾ‬ ‫بدأت‬ ‫وقد‬ ‫الحفلة‬ ‫نرى‬dj‫رأفت‬ ‫فنرى‬ ً‫حسن‬ ‫لتامر‬ ‫اؼنٌة‬ ‫وضع‬ ‫وقد‬ ً‫االؼان‬ ‫ٌدٌر‬ ‫مت‬ ‫الرجل‬ ً‫فٌنحن‬ ‫منه‬ ‫لٌقترب‬ ‫له‬ ‫وٌشٌر‬ ‫بجواره‬ ‫وٌقؾ‬ ‫المتحرك‬ ‫بكرسٌه‬ ‫الٌه‬ ‫ٌتجه‬‫سائال‬ ‫رأفت‬: ‫مٌن‬ ‫انا‬ ‫تعرؾ‬ ‫انت‬
 26. 26. 26 ‫الرجل‬: ‫افندم‬ ‫ٌا‬ ‫ال‬ ‫رأفت‬: ‫بدفعلك‬ ً‫الل‬ ‫انا‬..‫امشٌك‬ ‫ممكن‬ ‫قوي‬ ‫وبسهولة‬ ..‫ال‬list‫وتشؽل‬ ‫تنساها‬ ‫تدهالك‬ ‫الهانم‬ ً‫الل‬ ‫ال‬list‫علٌها‬ ‫هقولك‬ ً‫الل‬ ‫الراجل‬: ‫افندم‬ ‫ٌا‬ ‫حاضر‬ ‫زمٌله‬ ‫مع‬ ‫لٌتحدث‬ ‫الرجل‬ ‫فٌعتدل‬ ‫كرسٌه‬ ‫على‬ ‫رأفت‬ ‫ٌبتعد‬ ‫الرجل‬1: ‫؟‬ ‫دي‬ ‫الهٌافة‬ ‫اٌه‬ ‫الرجل‬2: ‫سنة‬ ‫اول‬ ‫جدٌد‬ ‫انت‬..‫دي‬ ‫السنة‬ ‫ده‬ ‫طب‬ ‫نفهمها‬ ‫ممكن‬ ‫حاجة‬ ‫على‬ ‫بٌتخانقوا‬..‫ما‬ ‫فٌها‬ ‫عاملٌن‬ ‫كانوا‬ ً‫الل‬ ‫السنة‬ ‫انت‬ ‫حضرتش‬ ‫تنكرٌة‬ ‫حفلة‬..‫سٌؾ‬ ‫والؾ‬ ‫راسه‬ ‫وهو‬.. ‫ٌلبس‬Donald duck‫والؾ‬ ‫راسها‬ ً‫وه‬ ‫تلبسه‬ ‫سٌؾ‬bugs bunny ‫الرجل‬1: ‫وبٌح‬‫دي‬ ‫الناس‬ ‫فلوس‬ ‫ٌعملوا‬ ‫منٌن‬ ‫وقت‬ ‫ٌبوا‬ ‫كده‬ ‫الهاٌفات‬ ‫على‬ ‫بٌتخانقوا‬ ‫همه‬ ‫لما‬ ‫الرجل‬2: ‫عم‬ ‫ٌا‬ ‫زمان‬ ‫عمل‬ ‫عامل‬ ً‫الل‬..‫اللٌستة‬ ‫شؽله‬ ‫بتاعته‬ ‫اؼنٌة‬ ‫الرجل‬ ‫ٌدٌر‬"‫لٌه‬ ‫بعدت‬"‫دٌاب‬ ‫لعمرو‬ ‫ٌلم‬ ‫ثم‬ ‫بابتسام‬ ‫الجموع‬ ‫الى‬ ‫وٌنظر‬ ‫الشٌاكة‬ ‫قمة‬ ً‫ف‬ ‫بدا‬ ‫وقد‬ ‫الحفلة‬ ‫الى‬ ً‫ٌح‬ ‫طارق‬ ‫ٌدخل‬‫رأفت‬ ‫ح‬ ‫رأفت‬ ‫بٌنما‬ ‫بهدوؤ‬ ‫الٌه‬ ‫وٌتجه‬ ‫فٌبتسم‬ ‫كرسٌه‬ ‫على‬ ‫بعد‬ ‫على‬‫االشخاص‬ ‫احد‬ ‫مع‬ ‫بالحدٌث‬ ‫منشؽل‬ ‫الخلفٌة‬ ً‫ف‬ ‫دٌاب‬ ‫عمرو‬ ‫وصوت‬ ‫ٌقؾ‬‫طارق‬‫رأفت‬ ‫خلؾ‬ ‫طارق‬: ‫رأفت‬ ‫ٌا‬ ‫طٌب‬ ‫وانت‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫الى‬ ‫عٌنه‬ ‫لٌرفع‬ ً‫بالكرس‬ ‫ٌستدٌر‬ ‫ثم‬ ‫الصوت‬ ‫مستؽرب‬ ‫وكانه‬ ‫االستؽراب‬ ‫رأفت‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫ٌبدو‬ ‫طار‬‫استؽرابه‬ ‫فٌزاد‬ ‫ق‬
 27. 27. 27 ‫رأفت‬: ‫؟‬ ‫طارق‬ ‫احراجه‬ ‫من‬ ‫ٌخلصه‬ ‫ان‬ ‫فٌحاول‬ ‫هذا‬ ‫رأفت‬ ‫فٌالحظ‬ ‫رأفت‬ ‫فعل‬ ‫رد‬ ‫من‬ ‫طارق‬ ‫ٌحرج‬ ‫رأفت‬: ‫فٌك‬ ‫ٌبارك‬ ‫هللا‬ ‫معه‬ ‫الواقفٌن‬ ‫الى‬ ‫ٌنظر‬ ‫ثم‬ ‫رأفت‬: ‫اذنكوا‬ ‫عن‬ ‫مبتعدٌن‬ ‫وطارق‬ ‫رأفت‬ ‫ٌتحرك‬ ‫طارق‬: ‫متفاجئ‬ ‫انك‬ ‫حاسس‬ ‫رأفت‬ ‫ٌا‬ ‫لٌه‬ ‫عارؾ‬ ‫مش‬ ‫شوفت‬ ‫انك‬ً‫ن‬ ‫رأفت‬: ‫متوقع‬ ‫مش‬ ‫بس‬ ‫مفاجأة‬ ‫عملٌة‬ ‫مش‬ ‫طارق‬: ‫ال‬ ً‫بعتل‬ ً‫الل‬ ‫انت‬ ‫مش‬ ‫لٌه‬invitation‫؟‬ ‫رأفت‬: ‫؟‬ ‫ال‬ ‫الصراحة‬..‫امٌرة‬ ‫اكٌد‬ ‫مكانها‬ ً‫ف‬ ‫تسمرت‬ ‫وقد‬ ‫بعد‬ ‫على‬ ‫امٌرة‬ ‫تقؾ‬‫وتهمس‬ ‫امٌرة‬: ‫؟‬ ‫طارق‬ ‫طارق‬ ‫الى‬ ‫ٌدها‬ ‫وتمد‬ ‫معهما‬ ‫لتقؾ‬ ‫الٌهما‬ ‫ببطئ‬ ‫تتحرك‬ ‫ثم‬ ‫امٌرة‬: ‫ازي‬‫طارق‬ ‫ٌا‬ ‫ك‬ ‫طارق‬: ‫امٌرة‬ ‫ٌا‬ ‫ٌسلمك‬ ‫هللا‬..‫طٌبة‬ ‫وانت‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫امٌرة‬: ً‫مٌرس‬..‫دقاٌق‬ ‫رأفت‬ ً‫ف‬ ‫هستأذنك‬ ‫لطع‬
 28. 28. 28 ‫يشيذ‬44‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬ ‫محتدة‬ ‫رأفت‬ ‫امام‬ ‫امٌرة‬ ‫تقؾ‬ ‫امٌرة‬: ‫تعزمه‬ ‫ازاي‬ ‫انت‬..‫الصفحة‬ ‫قافلنا‬ ‫مش‬ ‫احنا‬ ‫حٌاتنا‬ ‫من‬ ‫دي‬..‫ب‬‫لٌه‬ ‫تفتاحها‬ ‫رأفت‬:‫عزمتوش‬ ‫ما‬ ‫انا‬..ً‫الل‬ ً‫انت‬ ‫قولت‬ ‫انا‬ ‫عزمتٌه‬ ‫امٌرة‬: ‫؟‬ ‫اٌه‬ ً‫ٌعن‬..‫ال‬invitation‫طارت‬ ‫ور‬‫ا‬‫؟‬ ‫حتله‬ ‫رأفت‬: ‫نفسك‬ ً‫أسأل‬..‫ٌوم‬ ‫كام‬ ‫من‬ ‫كان‬ ً‫الل‬ ‫فٌنا‬ ‫مٌن‬ ‫بٌه‬ ‫بٌحلم‬..‫ناٌم‬ ‫وهو‬ ‫اسمه‬ ‫وبٌقول‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬45‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫حذيمح‬‫انفيال‬ ‫مدحت‬ ‫منه‬ ‫ٌقترب‬ ‫بٌنما‬ ‫الحفلة‬ ‫ٌتابع‬ ‫وحٌدا‬ ‫طارق‬ ‫ٌقؾ‬ ‫مدحت‬: ‫معزوم‬ ‫كمان‬ ‫انت‬ ‫ده‬ ‫قلٌال‬ ‫عٌنٌه‬ ‫الى‬ ‫ٌنظر‬ ‫وٌظل‬ ‫مدحت‬ ‫الى‬ ‫طارق‬ ‫ٌلتفت‬ ‫طارق‬: ‫ازٌك‬ ‫مدحت‬: ‫ما‬ ‫زي‬‫شاٌؾ‬ ‫انت‬..‫الفل‬ ‫زي‬ ‫طارق‬: ‫كوٌس‬ ‫وهللا‬ ‫طب‬...‫جاي‬ ‫وال‬ ‫معزوم‬ ‫انت‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫تقبض‬ ‫مدح‬ ‫له‬ ‫ٌنظر‬‫بحنق‬ ‫ت‬ ‫مدحت‬: ‫اداب‬ ‫شؽال‬ ‫انا‬..‫ع‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫بقبض‬ ‫السراٌر‬..‫الحفالت‬ ً‫ف‬ ‫مش‬
 29. 29. 29 ‫االستٌعاب‬ ‫عدم‬ ‫علٌه‬ ‫بدا‬ ‫وقد‬ ‫منهما‬ ‫رأفت‬ ‫ٌقترب‬ ‫رأفت‬: ‫مدحت‬ ‫ٌا‬ ‫ازٌك‬ ‫لٌقبله‬ ً‫وٌنحن‬ ‫لرأفت‬ ‫رؤٌته‬ ‫عند‬ ‫مدحت‬ ‫ٌبتسم‬ ‫مدحت‬: ‫انت؟‬ ‫ازٌك‬ ‫هلل‬ ‫الحمد‬. ‫رأفت‬: ‫النهارد‬ ‫شوفتك‬ ً‫ان‬ ‫مبسوط‬ ‫انا‬‫ه‬ ‫مدحت‬: ‫فاكر‬ ‫لسه‬ ‫انك‬ ‫كوٌس‬..‫صاحب‬ ‫لٌك‬ ‫ان‬ ‫ساخرة‬ ‫قصٌرة‬ ‫ضحكة‬ ‫طارق‬ ‫ٌضحك‬ ‫طارق‬: ‫مش‬‫رأفت‬‫ال‬ ‫بعتلنا‬ ً‫الل‬invitations ‫باستؽراب‬ ‫رأفت‬ ‫الى‬ ‫مدحت‬ ‫ٌنظر‬ ‫مدحت‬: ‫؟‬ ‫مٌن‬ ‫امال‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬46‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬ ‫علٌها‬ ‫بدا‬ ‫وقد‬ ‫امٌرة‬ ‫تقؾ‬‫الشدٌد‬ ‫االضطراب‬‫شًء‬ ‫الى‬ ‫تتنبه‬ ‫ثم‬ ‫امٌرة‬: ‫امجد‬..‫هو‬ ‫اكٌد‬ ‫احدى‬ ‫الى‬ ‫فتتجه‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ً‫ٌأت‬ ً‫ف‬ ‫ومرج‬ ‫هرج‬ ‫تسمع‬ ‫ثم‬ ‫شًء‬ ‫عن‬ ‫تبحث‬ ‫كانها‬ ‫حولها‬ ‫تنظر‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫امٌرة‬ ‫فتنظر‬ ‫نور‬ ‫على‬ ‫ٌسلمون‬ ‫الحفلة‬ ‫رواد‬ ‫من‬ ‫الكثٌر‬ ‫فتجد‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫لتنظر‬ ‫النوافذ‬ ‫تصدٌق‬ ‫بعدم‬ ‫ٌحدث‬ ‫لطع‬
 30. 30. 30 ‫يشيذ‬47‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انفيال‬ ‫حذيمح‬ ‫ٌحدثها‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫الى‬ ‫برقه‬ ‫وتبتسم‬ ‫للؽاٌة‬ ‫مثٌر‬ ‫فستان‬ ‫ارتدت‬ ‫وقد‬ ‫الحفلة‬ ‫رواد‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫نور‬ ‫تقؾ‬ ‫الٌهم‬ ‫فتتجه‬ ‫رأفت‬ ‫و‬ ‫وطارق‬ ‫مدحت‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بعد‬ ‫على‬ ‫تلمح‬ ‫بٌنما‬‫واسعه‬ ‫ابتسامة‬ ‫مبتسمة‬ ً‫وه‬ ‫نور‬: ‫مضارٌب‬ ‫ٌا‬ ‫زمن‬ ‫ٌا‬ ‫وهللا‬..‫فكرك‬ ً‫الل‬ ‫اٌه‬ ‫رأفت‬ ‫ٌا‬ ‫بٌنا‬ ً‫تان‬..‫قولنا‬ ‫خناقة‬ ‫اخر‬ ‫مش‬.. ً‫تان‬ ‫بعض‬ ‫خلقة‬ ‫نشوؾ‬ ‫عاٌزٌن‬ ‫مش‬ ‫امٌرة‬ ‫خلفها‬ ‫تقؾ‬ ‫امٌرة‬: ‫كده‬ ‫عارفة‬ ً‫انت‬ ‫ما‬ ‫بدل‬ ‫طب‬..‫اٌه‬‫جابك‬ ً‫الل‬ ‫الٌهم‬ ‫تنظر‬ ً‫وه‬ ‫وتشربه‬ ‫كأس‬ ‫نور‬ ‫فتتناول‬ ‫خمر‬ ‫كؤس‬ ‫ٌحملون‬ ‫وهم‬ ‫الخدم‬ ‫احد‬ ‫ٌمر‬ ‫نور‬: ‫ا‬ ً‫انت‬ ‫لو‬ ‫عشان‬‫ال‬ ‫باعته‬ ً‫لل‬ invitationً‫الل‬ ‫رأفت‬ ‫ولو‬ ‫رأفت‬ ‫افرس‬ ‫باعتها‬..‫افرسك‬ ‫رأفت‬: ‫باعتها‬ ً‫الل‬ ‫فٌنا‬ ‫حد‬ ‫مش‬ ‫ولو‬ ‫نور‬: ‫االتنٌن‬ ‫انتوا‬ ‫افرسكوا‬ ً‫عال‬ ‫بصوت‬ ‫مدحت‬ ‫ٌضحك‬ ‫طارق‬: ‫حاجة‬ ‫فاهم‬ ‫مش‬ ‫انا‬..‫فٌكوا‬ ‫حد‬ ‫مش‬ ‫اٌه‬ ً‫ٌعن‬ ‫باعتها‬ ً‫الل‬ ‫رأفت‬: ً‫الل‬ ‫امٌرة‬ ‫وال‬ ‫انا‬ ‫ال‬ ً‫ٌعن‬‫باعتناهم‬ ‫مدحت‬: ً‫ٌعن‬ ‫مٌن‬ ‫امال‬ ‫الهاتؾ‬ ‫وٌعطٌها‬ ‫امٌرة‬ ‫من‬ ‫الخدم‬ ‫احد‬ ‫ٌقترب‬ ‫امٌرة‬: ‫امجد‬ ‫اكٌد‬..ً‫دلوقت‬ ‫لٌه‬ ‫منه‬ ‫وهفهم‬
 31. 31. 31 ‫طارق‬: ‫بقى‬ ‫هستأذنكوا‬ ‫انا‬ ‫طب‬..‫ان‬ ‫اعرؾ‬ ‫لو‬ ‫انا‬ ‫جٌت‬ ‫كنتش‬ ‫ما‬ ‫باعتنها‬ ‫مش‬ ً‫الل‬ ‫انتوا‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫فتجد‬ ‫المحمول‬ ‫هاتفها‬ ‫الى‬ ‫امٌرة‬ ‫تنظر‬20‫ؾ‬ ‫اتصال‬‫ائت‬‫تمسك‬ ‫بٌنما‬ ‫فتتحرك‬ ‫امجد‬ ‫من‬ ‫طارق‬ ‫ٌد‬ ‫نور‬ ‫نور‬: ‫قاعد‬ ‫خلٌك‬..‫شوٌة‬ ‫هنضحك‬ ‫هدوء‬ ً‫ف‬ ‫ٌدها‬ ‫ٌزٌح‬ ‫نور‬: ‫اٌه‬ ً‫ف‬..‫؟‬ ً‫متوض‬ ‫طارق‬: ‫نور‬..‫معز‬ ‫انا‬ ‫ان‬ ‫بحسب‬ ‫كنت‬ ‫انا‬‫و‬‫بس‬ ‫م‬.. . ‫الزمة‬ ‫مالهاش‬ ‫لمتنا‬ ‫لكن‬..‫بٌجٌش‬ ‫ما‬ ‫عشان‬ ‫المصاٌب‬ ‫اال‬ ‫وراها‬ ‫من‬ ً‫فتمش‬ ً‫وٌمش‬ ‫ٌتركها‬‫خلفه‬ ‫نور‬: ‫طارق‬..‫طارق‬ ‫المحمول‬ ‫هاتها‬ ً‫ف‬ ‫امٌرة‬ ‫تتحدث‬ ‫امٌرة‬: ‫حاجة‬ ‫فاهمه‬ ‫مش‬ ‫انا‬ ‫اٌه‬ ‫وحادثة‬ ‫اٌه‬ ‫مستشفى‬ ..‫حاال‬ ‫هجٌلك‬ ‫انا‬ ‫مدحت‬ ‫مع‬ ‫الواقؾ‬ ‫رأفت‬ ‫الى‬ ‫امٌرة‬ ‫تتجه‬ ‫امٌرة‬: ‫مشكلة‬ ً‫ف‬ ‫امجد‬..‫ولو‬ ‫الحفلة‬ ‫من‬ ‫بالك‬ ‫خد‬ ‫موجودة‬ ‫انا‬ ‫علٌا‬ ‫سأل‬ ‫حد‬.. ‫ام‬ ‫بسرعه‬ ً‫تمش‬‫ومدحت‬ ‫رأفت‬ ‫تاركة‬ ‫مبتعدة‬ ‫ٌرة‬‫مدحت‬ ‫الى‬ ‫ٌنظر‬ ‫وهو‬ ‫رأفت‬ ‫فٌتنهد‬ ‫وحدهما‬ ‫رأفت‬: ‫بنتقبلش‬ ‫ما‬ ‫لٌه‬ ‫كلنا‬ ‫عارؾ‬ ‫انا‬..‫انت‬ ‫عادا‬ ‫ما‬ ‫مدحت‬ ‫ٌا‬..‫لٌه‬ ‫بعدت‬ ‫اسألك‬ ‫عاٌز‬ ‫كنت‬ ‫داٌما‬ ‫؟‬
 32. 32. 32 ‫مدحت‬: ‫امٌرة‬ ‫فٌه‬ ‫هحاسب‬ ً‫الل‬ ‫الٌوم‬ ‫عشان‬..‫ما‬ ‫ازاي‬ ً‫تقول‬ ‫تجٌش‬ ‫الخ‬ ‫باب‬ ‫الى‬ ‫وٌتجه‬ ‫مدحت‬ ‫ٌتركه‬‫روج‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬48‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫جراج‬ ‫سٌارته‬ ‫الى‬ ‫المتجه‬ ‫طارق‬ ‫خلؾ‬ ‫نور‬ ً‫تمش‬ ‫نور‬: ‫طارق‬..‫كده‬ ‫ٌصحش‬ ‫ما‬ ‫طارق‬ ‫الٌها‬ ‫ٌلتفت‬ ‫طارق‬: ‫نور‬ ‫ٌا‬ ‫اٌه‬ ‫عاٌزة‬ ‫نور‬: ‫معاك‬ ‫اقعد‬ ‫وعاٌزة‬ ً‫واحشن‬ ‫طارق‬ ‫ٌا‬ ‫اٌه‬ ً‫ف‬ ‫طارق‬: ‫شكرا‬..ً‫وحشان‬ ‫مش‬ ً‫انت‬..‫ومش‬ً‫فاض‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫اقعد‬ ‫نور‬: ‫اٌه‬ ‫قد‬ ‫بعزك‬ ‫انا‬ ‫عارؾ‬ ‫انت‬ ‫طارق‬ ‫ٌا‬ ‫طارق‬: ‫نور‬..‫ماما‬ ‫ٌا‬ ‫بتصور‬ ‫كامٌرات‬ ‫فٌش‬ ‫ما‬.. ‫علٌا‬ ‫مش‬ ‫ده‬ ‫المالك‬ ‫دور‬ ‫من‬ ً‫اطلع‬ ‫تماما‬ ‫تبدلت‬ ‫وكأنها‬ ‫نور‬ ‫مالمح‬ ‫تتنمر‬ ‫نور‬: ‫ٌا‬ ‫امثل‬ ‫كامٌرات‬ ‫قدام‬ ‫بقؾ‬ ً‫الل‬ ‫بس‬ ‫انا‬ ‫هو‬ ‫شٌخنا‬ ‫طارق‬: ‫الااااااااااا‬..ً‫بٌن‬ ً‫تقارن‬ ‫انك‬ ‫خٌالك‬ ‫من‬ ‫ابعد‬ ‫وبٌنك‬..‫ارتباط‬ ‫اي‬ ‫فٌش‬ ‫ما‬ ‫الن‬..ً‫الل‬ ‫بٌن‬ ‫وٌلبسهم‬ ‫الناس‬ ‫بٌقلع‬
 33. 33. 33 ‫رقٌعة‬ ‫ضحكة‬ ‫نور‬ ‫تضحك‬ ‫نور‬: ‫وحٌاتك‬ ً‫ف‬ ‫ال‬..‫نفس‬ ‫عند‬ ‫بٌشتؽلوا‬ ‫االتنٌن‬ ‫الهدوم‬ ‫مصنع‬ ‫صاحب‬.‫تلبس‬ ‫وانت‬ ‫اقلع‬ ‫انا‬.. ‫ٌبٌع‬ ‫هو‬ ‫عشان‬..‫مصدق‬ ‫بقٌت‬ ‫انك‬ ‫بس‬ ‫الفرق‬ ‫قوي‬ ‫نفسك‬ ‫ط‬‫ارق‬:‫هتفضل‬‫ي‬ً‫انت‬ ‫ما‬ ‫زي‬ ‫عمرك‬ ‫طول‬.. ‫عوالم‬ ‫اخالق‬ ‫نور‬: ً‫ٌوم‬ ‫من‬ ‫عالمة‬ ‫انا‬ ‫االقل‬ ‫على‬..‫بقى‬ ‫شوؾ‬ ‫اٌه‬ ‫وبقٌت‬ ‫اٌه‬ ‫كنت‬ ‫انت‬ ‫وهو‬ ‫الدهشة‬ ‫علٌه‬ ‫فٌبدو‬ ‫لٌقرأها‬ ‫فٌخرجه‬ ‫المحمول‬ ‫هاتفه‬ ‫على‬ ‫رساله‬ ‫فتصله‬ ‫بالرد‬ ‫طارق‬ ‫ٌهم‬ ‫نور‬ ‫الى‬ ‫ٌنظر‬ ‫طارق‬: ‫؟‬ ‫دي‬ ‫الؽرٌبة‬ ‫الرساله‬ ‫اٌه‬ ‫ٌناول‬‫الشاشة‬ ‫على‬ ‫مكتوب‬ ‫فنرى‬ ‫الرسالة‬ ‫للتقرأ‬ ‫الهاتؾ‬ ‫ها‬"‫الح‬ ‫من‬ ‫تمشٌش‬ ‫ما‬‫فل‬‫ة‬19‫نوفمبر‬ 1989 ‫لطع‬ ‫يشيذ‬49‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫يذحت‬ ‫سيارج‬ ‫مكتوب‬ ‫بداخلها‬ ‫لٌجد‬ ‫فٌفتحها‬ ‫رسالة‬ ‫المحمول‬ ‫هاتفه‬ ‫الى‬ ‫فتصل‬ ‫سٌارته‬ ‫مدحت‬ ‫ٌقود‬"‫لٌه‬ ‫مشٌت‬ 7‫ٌونٌو‬1992"‫به‬ ‫وٌلؾ‬ ‫السٌارة‬ ‫مدحت‬ ‫ٌفرمل‬‫بسرعه‬ ‫ا‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬50‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫يستشفى‬–‫يًر‬ ‫امجد‬ ‫امٌرة‬ ‫تحتضن‬ ‫امٌرة‬: ‫حاجة‬ ‫اي‬ ‫فاهمه‬ ‫مش‬ ‫انا‬ ‫امجد‬: ‫كده‬ ‫بقولك‬ ‫ما‬ ‫زي‬..ً‫اخت‬ ‫انها‬ ‫بتقول‬
 34. 34. 34 ‫امٌرة‬: ً‫ٌعن‬ ‫ازاي‬ ‫اختك‬..‫مجنونة‬ ‫اكٌد‬ ‫دي‬ ‫امجد‬: ‫ازاي‬ ‫قولتلها‬ ‫ولما‬ ‫قالته‬ ً‫الل‬ ‫بقلك‬ ‫انا‬..ً‫قالتل‬ ‫ا‬‫مامتك‬ ‫سأل‬. ‫امٌرة‬: ‫فٌن‬ ً‫ه‬‫؟‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬51‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫يستشفى‬–‫غرفح‬ ‫امٌرة‬ ‫له‬ ‫فتنظر‬ ‫الخالٌة‬ ‫الؽرفة‬ ‫الى‬ ‫ٌنظرا‬ ‫وامٌرة‬ ‫امجد‬ ‫ٌقؾ‬ ‫امجد‬: ‫هلل‬ ‫الحمد‬..‫المستشفى‬ ‫كشوؾ‬ ً‫ف‬ ‫متقٌدة‬ ‫انها‬ ..‫العادة‬ ‫زي‬ ‫مجنون‬ ‫علٌا‬ ً‫هتقول‬ ً‫كنت‬ ‫وال‬ ‫بذراع‬ ‫وتحٌطه‬ ‫امٌرة‬ ‫تتنهد‬‫علٌه‬ ‫ٌرقد‬ ‫كان‬ ‫انه‬ ‫ٌبدو‬ ‫والذي‬ ً‫الخال‬ ‫الفراش‬ ‫الى‬ ‫تنظر‬ ً‫وه‬ ‫بحب‬ ‫ها‬ ‫احدهم‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬52‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انفيال‬ ‫حذيمح‬ ‫االضطراب‬ ‫علٌهما‬ ‫ٌبدو‬ ‫وقفا‬ ‫الذٌن‬ ‫وطارق‬ ‫نور‬ ‫الى‬ ‫مدحت‬ ‫ٌتجه‬ ‫مدحت‬: ‫؟‬ ‫رجعكوا‬ ً‫الل‬ ‫اٌه‬ ‫انتوا‬ ‫نور‬: ‫رجعك‬ ً‫الل‬ ‫انه‬ ‫واضح‬ ‫مدح‬ ‫ٌتنقل‬‫الحفلة‬ ‫بعٌنوهم‬ ‫ٌتابعون‬ ‫الثالثة‬ ‫وٌظال‬ ‫بجوارهما‬ ‫لٌقؾ‬ ‫ٌعتدل‬ ‫ثم‬ ‫عٌونهم‬ ‫بٌن‬ ‫بعٌنه‬ ‫ت‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬53‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫اييرج‬ ‫سيارج‬ ‫امجد‬ ‫ٌجلس‬ ‫وبجوارها‬ ‫سٌارتها‬ ‫امٌرة‬ ‫تقود‬
 35. 35. 35 ‫امٌرة‬: ‫؟‬ ‫صحابك‬ ‫ؼٌر‬ ‫لحد‬ ‫دعاوي‬ ‫بعت‬ ‫انت‬ ‫امجد‬: ً‫لصحاب‬ ‫حتى‬ ‫بعتش‬ ‫ما‬ ‫انا‬ ‫امٌرة‬: ‫؟‬ ‫متأكد‬ ‫امجد‬: ‫لٌه‬ ‫هكدب‬ ‫انا‬ ‫بالسٌارة‬ ‫بسرعه‬ ‫وتنطلق‬ ‫الشدٌد‬ ‫االستؽراب‬ ‫امٌرة‬ ‫على‬ ‫ٌبدو‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬54‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انيٌل‬ ‫بسرعه‬ ‫العلوي‬ ‫الدور‬ ‫الى‬ ‫امجد‬ ‫فٌتجه‬ ‫الفٌال‬ ‫الى‬ ‫امٌرة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ٌدخل‬ ‫امٌرة‬: ‫بسرعه‬ ‫ؼٌر‬ ‫امجد‬: ‫حاضر‬ ‫امٌرة‬ ‫من‬ ‫الخدم‬ ‫احد‬ ‫ٌقترب‬ ‫الخادم‬: ‫المكتب‬ ‫اوضة‬ ً‫ف‬ ‫حضرتك‬ ‫مستنٌة‬ ‫واحدة‬ ً‫ف‬ ‫امٌرة‬: ‫؟‬ ‫الحفلة‬ ‫من‬ ‫الخادم‬: ‫هانم‬ ‫ٌا‬ ‫ال‬..‫دعوة‬ ‫عهاش‬ ‫ما‬..‫انها‬ ‫واصرت‬ ‫تقابلك‬ ‫الزم‬ ‫امٌرة‬: ‫؟‬ ‫اٌه‬ ‫اسمها‬ ‫الخادم‬: ‫ما‬‫رض‬‫تقول‬ ‫تش‬ ‫لطع‬
 36. 36. 36 ‫يشيذ‬55‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬ ‫مضط‬ ‫نهال‬ ‫تجلس‬‫بشدة‬ ‫الؽرفة‬ ‫تلك‬ ‫تكره‬ ‫انها‬ ‫علٌها‬ ‫بدا‬ ‫وقد‬ ‫المكتب‬ ‫امام‬ ‫ربة‬‫باب‬ ‫امٌرة‬ ‫فتفتح‬ ‫بسرعه‬ ‫خلفها‬ ‫الباب‬ ‫وتؽلق‬ ‫فتدخل‬ ‫الفزع‬ ‫علٌها‬ ‫فٌبدو‬ ‫بداخلها‬ ‫نهال‬ ‫فتجد‬ ‫لتدخل‬ ‫الؽرفة‬ ‫امٌرة‬: ً‫اتجننت‬ ‫وال‬ ً‫بتهرٌج‬ ً‫انت‬..ً‫هتقولٌل‬ ‫وال‬ ‫دعوة‬ ‫اتبعتلك‬ ‫كمان‬ ً‫انت‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬56‫نيم‬-‫خا‬‫رجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انفيال‬ ‫حذيمح‬ ‫فٌفتحها‬ ‫المحمول‬ ‫هاتفه‬ ‫على‬ ‫رساله‬ ‫فتصله‬ ‫المدعوٌن‬ ‫بعض‬ ‫ومعه‬ ‫كرسٌه‬ ‫على‬ ‫رأفت‬ ‫ٌجلس‬ ‫فٌها‬ ‫ومكتوب‬ ‫رساله‬ ‫له‬ ‫ارسل‬ ‫الؽامض‬ ‫الرقم‬ ‫نفس‬ ‫لٌجده‬"ً‫دلوقت‬ ‫المكتب‬ ‫اوضة‬ ً‫ف‬ ‫تكون‬ ‫الزم‬ " ‫مؽلق‬ ‫فٌجده‬ ‫بسرعه‬ ‫بالرقم‬ ‫االتصال‬ ‫رأفت‬ ‫ٌحاول‬‫ث‬ ‫التعصب‬ ‫علٌه‬ ‫فٌبدو‬‫المدعوٌن‬ ‫الى‬ ‫ٌنظر‬ ‫م‬ ‫رأفت‬: ‫اذنكوا‬ ‫عن‬ ‫رأفت‬ ‫ٌبتعد‬ ‫بٌنما‬ ‫دٌاب‬ ‫لعمرو‬ ‫لٌه‬ ‫بعدت‬ ‫اؼنٌة‬ ‫نسمع‬ ‫الخلفٌة‬ ً‫ف‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬57‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬ ‫دٌاب‬ ‫لعمرو‬ ‫لٌه‬ ‫بعدت‬ ‫اؼنٌة‬ ‫صوت‬ ‫صدى‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ً‫ٌأت‬ ‫امٌرة‬: ‫حاجة‬ ‫كل‬ ‫ٌهد‬ ‫ممكن‬ ‫كده‬ ً‫مج‬ ً‫انت‬.. ‫وا‬‫هنا‬ ‫كلهم‬ ‫ان‬ ‫لمصٌبة‬ ‫نهال‬: ‫حاجة‬ ‫فاهمة‬ ‫مش‬ ً‫انت‬..‫عشان‬ ‫اصبري‬ ‫افهمك‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬58‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انفيال‬ ‫حذيمح‬ ‫دٌاب‬ ‫عمرو‬ ً‫ٌؽن‬ ‫الخلفٌة‬ ً‫وف‬ ‫ٌبتعد‬ ‫وهو‬ ‫رأفت‬ ‫الى‬ ‫ٌنظرون‬ ‫الثالثة‬ ‫ٌقؾ‬"‫لٌه‬ ‫بعدت‬"
 37. 37. 37 ‫لٌج‬ ‫الرساله‬ ‫فٌفتحوا‬ ‫الثالثة‬ ‫هاوتفهم‬ ‫الى‬ ‫رسالة‬ ‫تصل‬‫منهم‬ ‫لكل‬ ‫بداخلها‬ ‫مكتوب‬ ‫دوا‬"‫ورا‬ ً‫امش‬ ‫رأفت‬" ‫لطع‬ ‫يشيذ‬59‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬ ‫الخلفٌة‬ ً‫ف‬ ‫دٌاب‬ ‫عمرو‬ ‫صوت‬ ‫صدى‬ ‫ومازال‬ ‫نهال‬ ‫امام‬ ً‫كرس‬ ‫على‬ ‫نفسها‬ ‫امٌرة‬ ً‫ترم‬ ‫امٌرة‬: ‫؟‬ ‫حاجة‬ ‫كل‬ ‫عرفت‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬60‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫يًر‬ ‫ي‬‫بعدت‬ ‫اؼنٌة‬ ‫صوت‬ ‫صدى‬ ‫الخلفٌة‬ ً‫وف‬ ‫كرسٌه‬ ‫على‬ ‫الممر‬ ‫فى‬ ‫رأفت‬ ‫سٌر‬‫خلفه‬ ‫ٌدخل‬ ‫بٌنما‬ ‫لٌه‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫من‬ ‫كل‬‫وطارق‬ ‫مدحت‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬61‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬ ‫نهال‬ ‫الى‬ ‫امٌرة‬ ‫تنظر‬ ‫بٌنما‬ ‫لٌه‬ ‫بعدت‬ ‫ؼنٌة‬ ‫صوا‬ ‫نسمع‬ ‫الخلفٌة‬ ً‫ف‬ ‫امٌرة‬: ‫ال‬ ‫فى‬ ‫كانت‬ ً‫الل‬ ً‫ه‬ ً‫ٌعن‬‫؟‬ ‫النهارده‬ ‫مستشفى‬ ‫ؼاضبة‬ ‫تنهض‬ ‫فجأة‬ ‫امٌرة‬: ‫كده‬ ‫زي‬ ‫حاجة‬ ‫تعمل‬ ‫سبتٌها‬ ‫ازاي‬..ً‫انت‬ ‫؟‬ ‫اٌه‬ ‫معناه‬ ‫ده‬ ‫عارفة‬ ‫طارق‬ ‫ٌتبعه‬ ‫بٌنما‬ ‫مصدوما‬ ‫لنهال‬ ‫ٌنظر‬ ‫الباب‬ ‫على‬ ‫بكرسٌه‬ ‫رأفت‬ ‫لٌقؾ‬ ‫المكتب‬ ‫باب‬ ‫ٌفتح‬ ‫اغ‬ ‫لتتوقؾ‬ ‫النور‬ ‫ٌنقطع‬ ‫وفجأة‬ ‫بصدمة‬ ‫نهال‬ ‫الى‬ ‫ٌنظروا‬ ‫ٌقفوا‬ ‫الذٌن‬ ‫ونور‬ ‫ومدحت‬‫عمرو‬ ‫نٌة‬ ‫دٌاب‬ ‫ٌخرج‬‫تصدٌق‬ ‫بعدم‬ ‫نهال‬ ‫الى‬ ‫لهٌبها‬ ‫وٌوجهوا‬ ‫وٌشعلها‬ ‫والعته‬ ‫ورأفت‬ ‫ومدحت‬ ‫طارق‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مدحت‬: ‫؟‬ ‫اٌه‬ ً‫ٌعن‬
 38. 38. 38 ‫امٌرة‬ ‫الى‬ ‫رأفت‬ ‫ٌنظر‬ ‫رأفت‬: ‫؟‬ ‫ده‬ ‫بٌحصل‬ ً‫الل‬ ‫اٌه‬ ً‫فهمٌن‬ ‫طارق‬: ‫؟‬ ‫مٌن‬ ‫كانت‬ ‫دي‬ ‫دفناها‬ ً‫الل‬ ‫امال‬ ‫نور‬ ‫فتمسكها‬ ‫بالخروج‬ ‫وتهم‬ ‫بسرعه‬ ‫نهال‬ ‫تنهض‬‫ٌدها‬ ‫من‬ ‫نور‬: ‫نفهم‬ ‫لما‬ ‫اال‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫هٌخرج‬ ‫حد‬ ‫فٌش‬ ‫ما‬ ‫ال‬ ‫نهال‬ ‫فتجري‬ ‫نور‬ ‫من‬ ‫نهال‬ ‫ٌد‬ ‫لتفك‬ ‫الٌهما‬ ‫وتتجه‬ ‫امٌرة‬ ‫تنهض‬ ‫امٌرة‬: ً‫تمش‬ ‫خلٌها‬ ‫بره‬ ‫ناس‬ ً‫ف‬ ‫فضاٌح‬ ‫بالش‬ ‫خلفها‬ ‫مدحت‬ ‫فٌجري‬ ‫نهال‬ ‫تجري‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬62‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫جراج‬ ‫الس‬ ‫تجاه‬ ‫نهال‬ ‫تجري‬‫من‬ ‫وٌمسكها‬ ‫مدحت‬ ‫ورائها‬ ‫فٌجري‬ ‫السائق‬ ‫بداخلها‬ ‫الموجود‬ ‫اللٌموزٌن‬ ‫ٌارة‬ ‫ٌدها‬ ‫مدحت‬: ‫؟‬ ‫فٌن‬ ً‫بنت‬‫نهال‬ ‫ٌا‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬63‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬ ‫امٌرة‬ ‫تجاه‬ ‫رأفت‬ ‫فٌتحرك‬ ‫مقطوع‬ ‫النور‬ ‫مازال‬ ‫رأفت‬: ‫خناق‬ ‫ؼٌر‬ ‫ومن‬ ‫ٌعال‬ ‫ما‬ ً‫صوت‬ ‫ؼٌر‬ ‫من‬.. ‫هتخر‬ ‫مش‬‫افهم‬ ‫لما‬ ‫ؼٌر‬ ‫المكتب‬ ‫من‬ ً‫ج‬.. ‫؟‬ ‫ازاي‬ ‫عاٌشة‬ ‫نهال‬ ‫لطع‬
 39. 39. 39 ‫يشيذ‬64‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫جراج‬ ‫علٌه‬ ‫فترد‬ ‫المحمول‬ ‫هاتفها‬ ‫فٌرن‬ ‫بالتحدث‬ ‫وتهم‬ ‫مدحت‬ ‫الى‬ ‫نهال‬ ‫تنظر‬ ‫نهال‬: ‫الو‬..‫رنا‬ ‫ٌا‬ ‫اٌة‬..‫فٌن‬ ً‫انت‬..‫اٌه‬ ً‫ف‬.. ‫طب‬ ً‫فهمٌن‬..‫طب‬ ‫اهدي‬..‫العنوان‬ ً‫ادٌن‬ ‫ق‬‫طع‬ ‫يشيذ‬65‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫انًكتة‬ ‫غرفح‬ ‫وطارق‬ ‫ونور‬ ‫رأفت‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫الى‬ ‫لتنظر‬ ‫عٌنٌها‬ ‫امٌرة‬ ‫ترفع‬ ‫نور‬: ‫امٌرة‬..‫بعدنا‬ ‫احنا‬ ‫قوي‬ ‫كوٌس‬ ‫عارفه‬ ً‫انت‬ ‫لٌه‬..‫بعد‬ ‫ساكته‬ ‫هنسٌبك‬ ‫احنا‬ ‫ان‬ ‫تتخٌلٌش‬ ‫فما‬ ‫الماض‬ ‫قبر‬ ‫من‬ ‫طالعلنا‬ ‫نهال‬ ‫لقٌنا‬ ‫ما‬..‫حٌه‬ ‫ٌرن‬‫رأفت‬ ‫هاتؾ‬‫علٌه‬ ‫فٌرد‬ ‫المحمول‬ ‫رأفت‬: ‫ٌاسر‬ ‫ٌا‬ ‫اٌوة‬..‫؟؟؟‬ ‫انا‬ ً‫بأسم‬..‫والعنوان‬.. ‫رساله‬ ً‫ف‬ ً‫ابعتهول‬ ‫بدهشة‬ ‫لهم‬ ‫لٌنظر‬ ‫عٌنه‬ ‫ٌرفع‬ ‫وهو‬ ‫رأفت‬: ‫الرساٌل‬ ً‫بعتل‬ ً‫الل‬ ‫الرقم‬..‫انا‬ ً‫باسم‬..‫بس‬ ‫امبابة‬ ً‫ف‬ ‫بعنوان‬ ‫امٌرة‬: ‫؟‬ ‫امبابة‬. ‫نور‬: ‫زي‬ ‫المعلم‬ ‫بربطة‬ ‫كده‬ ‫بٌنا‬ ‫ٌاال‬ ‫ٌبقى‬‫احنا‬ ‫ما‬ ‫امبابة‬ ‫على‬ ‫لطع‬
 40. 40. 40 ‫يشيذ‬66‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫فيال‬‫رأفت‬–‫جراج‬ ‫ٌنظر‬ ‫الجراج‬ ‫الى‬ ‫امجد‬ ‫ٌدخل‬‫وخلفها‬ ‫ونهال‬ ‫مدحت‬ ‫وداخلها‬ ‫تنطلق‬ ً‫وه‬ ‫مدحت‬ ‫سٌارة‬ ‫الى‬ ‫فٌستػ‬ ‫ونور‬ ‫طارق‬ ‫وبداخلها‬ ‫طارق‬ ‫سٌارة‬ ‫وخلفهما‬ ‫ورأفت‬ ‫امٌرة‬ ‫بداخلها‬ ً‫وه‬ ‫امٌرة‬ ‫سٌارة‬‫رب‬ ‫سٌارته‬ ‫الى‬ ‫وٌتجه‬ ‫بشدة‬‫و‬ ‫لٌركب‬‫له‬ ‫فٌنظر‬ ‫الضخم‬ ‫الجلدي‬ ‫الكتاب‬ ‫بداخلها‬ ‫ٌجد‬ ‫ٌفتحها‬ ‫عندما‬ ‫لكن‬ ‫ودهشة‬ ‫باستؽراب‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬67‫نيم‬-‫خارجي‬ ‫تأيثاتح‬ ‫اييرج‬ ‫ينزل‬ ‫اياو‬ ‫على‬ ‫رأفت‬ ‫و‬ ‫قدمٌه‬ ‫على‬ ‫كل‬ ‫اصدقاء‬ ‫الست‬ ‫امامه‬ ‫وٌقؾ‬ ‫القدٌم‬ ‫المنزل‬ ‫امام‬ ‫سٌارات‬ ‫الثالث‬ ‫تركن‬ ‫ث‬ ‫باستؽراب‬ ‫للمنزل‬ ‫ٌنظرون‬ ً‫الكرس‬‫الدخول‬ ‫باب‬ ‫الى‬ ‫جمٌعا‬ ‫ٌتجهون‬ ‫م‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬68‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫اييرج‬ ‫شمح‬ ‫اياو‬ ‫فتهز‬ ‫امٌرة‬ ‫الى‬ ‫مدحت‬ ‫فٌنظر‬ ‫احد‬ ‫علٌهم‬ ‫ٌرد‬ ‫فال‬ ‫الباب‬ ‫على‬ ‫ٌطرقون‬ ‫الباب‬ ‫امام‬ ‫الستة‬ ‫ٌقؾ‬ ‫نظرته‬ ‫فهمت‬ ‫وكانها‬ ‫باالٌجاب‬ ‫رأسها‬ ‫لطع‬ ‫يشيذ‬69(‫انفينانح‬)‫نيم‬-‫داخهي‬ ‫اييرج‬ ‫شمح‬–‫انصانح‬ ‫الحالك‬ ‫الظالم‬ ‫ٌسودها‬ ً‫الت‬ ‫الصالة‬ ‫الى‬ ‫الجمٌع‬ ‫ٌدخل‬ ‫بعده‬ ‫ومن‬ ‫مدحت‬ ‫وٌدخل‬ ‫عنوة‬ ‫الباب‬ ‫ٌفتح‬ ‫الستة‬ ‫لٌقؾ‬ ‫الصالة‬ ‫بها‬ ‫لٌضٌئوا‬ ‫شعلتها‬ ‫ٌطلقون‬ ‫والعتهم‬ ‫ورأفت‬ ‫ومدحت‬ ‫طارق‬ ‫فٌخرج‬ ‫دمائها‬ ً‫ف‬ ‫ؼارقة‬ ‫االرض‬ ‫على‬ ‫القٌت‬ ً‫الت‬ ‫رنا‬ ‫جثة‬ ‫الى‬ ‫ٌنظرون‬ ‫األًنى‬ ‫انشعهح‬ ‫نيايح‬

×