Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ngoại Khoa Lâm Sàng

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
NGOẠI KHOA LÂM SÀNG-2007
CÂN BẰNG NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI
1-Rối loạn cân bằng nước và natri:
1.1-Cân bằng nước và natri:
Nước ch...
NGOẠI KHOA LÂM SÀNG-2007
ƒ Truyền manitol
ƒ Ăn quá nhiều protein
Tăng thể tích dịch ngoại bào:
o Sai lầm trong điều trị: t...
NGOẠI KHOA LÂM SÀNG-2007
1.2.3.2-Trường hợp tăng thể tích:
Nếu BN bị quá tải natri, cắt ngay các loại dịch truyền gây quá ...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 593 Anzeige