Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Adhipateyya sutta vladajuci principi

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Dzozef marfi moc-podsvesti
Dzozef marfi moc-podsvesti
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Adhipateyya sutta vladajuci principi

  1. 1. Home --- Tipitaka --- Sutta pitaka --- Anguttara nikaya --- Kontekst ove sutte Anguttara nikaya III.40 Adhipateyya sutta Vladajući principi Prevod Branislav Kovačević Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme "Postoje tri vladajuća principa. Koja tri? Sopstvo je vladajući princip, kosmos je vladajući princip i dhamma je vladajući princip. Kakav je to vladajući princip sopstvo? Ima slučajeva kada monah, otišavši u divljinu, u podnožje drveta ili na neko usamljeno mesto, razmišlja o ovome: ’Ja nisam u beskućnike otišao zbog odeće, niti zbog isprošene hrane, niti zbog skloništa, niti sam zbog ovog ili onog [budućeg] života otišao u beskućnike. Jednostavno, bio sam pritisnut rođenjem, starošću i smrću, jadom, žalošću, bolovima, nespokojstvom i očajem, pritisnut patnjom, preplavljen patnjom [i u nadi]: ’Možda kraj čitave ove ogromne količine patnje i nespokojstva može biti dostignut!’ Sada, da tragam za istom onom vrstom čulnih zadovoljstava koja sam napustio odlazeći u beskućnike -- ili za nekim još gorima -- na to ne mogu da pristanem.’ Tako on razmišlja: ’Moja upornost biće još veća, a ne manja; moja sabranost učvršćena, a ne poremećena; moje telo mirno, a ne uznemireno; moj um skoncentrisan i jedinstven.’ Uzevši sebe kao vladajući princip, on napušta ono što je loše, razvija ono što je dobro, napušta ono što je vredno prezira, razvija ono što je hvale vredno i vodi računa o svojoj čistoti. To ja nazivam sopstvom kao vladajućim principom. A kakav je to vladajući princip kosmos? Ima slučajeva kada monah, otišavši u divljinu, u podnožje drveta ili na neko usamljeno mesto, razmišlja o ovome: ’Ja nisam u beskućnike otišao zbog odeće, niti zbog isprošene hrane, niti zbog skloništa, niti sam zbog ovog ili onog [budućeg] života otišao u beskućnike. Jednostavno, bio sam pritisnut rođenjem, starošću i smrću, jadom, žalošću, bolovima, nespokojstvom i očajem, pritisnut patnjom, preplavljen patnjom [i u nadi]: ’Možda kraj čitave ove ogromne količine patnje i nespokojstva može biti dostignut!’ Sada, ako bih ovako, otišavši u beskućnike, imao misli ispunjenje požudom, misli ispunjene zlovoljom ili misli ispunjene zlonamernošću: velika je zajednica ovaj kosmos. I u velikoj zajednici ovog kosmosa ima sveštenika i asketa koji poseduju psihičke moći, koji su jasnovidi, vešti [u čitanju] tuđih Page 1 of 3AN III.40: Adhipateyya sutta 4/7/2007file://D:new%20siteSAJTcanonanguttaraan3-40.html
  2. 2. misli. Oni mogu da vide čak i na daljinu. Čak i kad su blizu, oni su nevidljivi. Svojom svešću oni znaju umove drugih. Oni bi mogli da ovo o meni znaju: ’Gledajte, prijatelji, na onog čoveka koji - - iako je u dobroj veri otišao u beskućnike -- ostaje ipak preplavljen lošim, štetnim sadržajima uma.’ Ima takođe božanstava koja poseduju psihičke moći, koja su jasnovida, vešta [u čitanju] tuđih misli. Ona mogu da vide čak i na daljinu. Čak i kad su blizu, ona su nevidljiva. Svojom svešću ona znaju umove drugih. Ona bi mogla da ovo o meni znaju: ’Gledajte, prijatelji, na onog čoveka koji -- iako je u dobroj veri otišao u beskućnike -- ostaje ipak preplavljen lošim, štetnim sadržajima uma.’ Tako on razmišlja o ovome: ’Moja upornost biće još veća, a ne manja; moja sabranost učvršćena, a ne poremećena; moje telo mirno, a ne uznemireno; moj um skoncentrisan i jedinstven.’ Uzevši kosmos kao vladajući princip, on napušta ono što je loše, razvija ono što je dobro, napušta ono što je vredno prezira, razvija ono što je hvale vredno i vodi računa o svojoj čistoti. To ja nazivam kosmosom kao vladajućim principom. A kakav je to vladajući princip dhamma? Ima slučajeva kada monah, otišavši u divljinu, u podnožje drveta ili na neko usamljeno mesto, razmišlja o ovome: ’Ja nisam u beskućnike otišao zbog odeće, niti zbog isprošene hrane, niti zbog skloništa, niti sam zbog ovog ili onog [budućeg] života otišao u beskućnike. Jednostavno, bio sam pritisnut rođenjem, starošću i smrću, jadom, žalošću, bolovima, nespokojstvom i očajem, pritisnut patnjom, preplavljen patnjom [i u nadi]: ’Možda kraj čitave ove ogromne količine patnje i nespokojstva može biti dostignut!’ Sada, dhammi na pravi način podučava Blaženi, nju je moguće videti ovde i sada, ona poziva da se dođe i vidi, postojana je, nju uviđaju mudri za sebe. Ima onih koji žive svetački život kao i ja. I ako ja -- prepustivši se dhammi i vinayi tako dobro podučavanim -- ostanem lenj i nepažljiv, na to ne mogu da pristanem. Tako on razmišlja: ’Moja upornost biće još veća, a ne manja; moja sabranost učvršćena, a ne poremećena; moje telo mirno, a ne uznemireno; moj um skoncentrisan i jedinstven.’ Uzevši dhammu kao vladajući princip, on napušta ono što je loše, razvija ono što je dobro, napušta ono što je vredno prezira, razvija ono što je hvale vredno i vodi računa o svojoj čistoti. To ja nazivam dhammom kao vladajućim principom. To su tri vladajuća principa. Ne postoji u ovom kosmosu nijedno skrovito mesto za onoga ko je počinio neko lpše delo. Tvoje sopstvo zna, dobri moj čoveče, jesi li iskren Page 2 of 3AN III.40: Adhipateyya sutta 4/7/2007file://D:new%20siteSAJTcanonanguttaraan3-40.html
  3. 3. ili lažeš. Ti potcenjuješ pažljivog svedoka a taj je tvoje sopstvo, pa gde ćeš ti sa tim zlom u sebi moći dfa se skriješ. Ova božanstva i Tathagate vide budalu što tumara bez kraja ovim kosmosom. Zato bi trebalo da ideš samoobuzdan, pažljiv; rukovođen kosmosom, znalac, u zadubljenju; rukovođen dhammom, delujući u skladu sa dhammom. Mudrac koji u istinu uloži napor nikad više ne propada. Ko god sopstvenim naporom -- savladavši Maru, pobeđujući vladara prolaznosti -- stigne do na kraj kruga rođenja, jeste Takodošavši, znalac kosmosa, razuman, mudrac nepomućen bilo čime. 1/2/2003 www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-40.html Page 3 of 3AN III.40: Adhipateyya sutta 4/7/2007file://D:new%20siteSAJTcanonanguttaraan3-40.html

×