SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 1
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ORACIONS COORDINADES:
Són oracions unides al mateix nivell sintàctic, sense dependències, i mitjançant
conjuncions o locucions conjuntives gràcies a les quals distingim els següents tipus:
1. Copulatives: Simples: et, -que (enclític), ac, atque = i.
* et: pot actuar com un adverbi, "també"
nec, neque, neue, neu = ni, i no
Correlatives: et ...et
non solum (vero)...sed etiam
Non tantum ... sed etiam } No sols... sinó també
cum ...tum
ne .. quidem= ni tan sols, ni tampoc.
neque ... neque
} ni ... ni
neue ...neue
2. Disjuntives: Simples: aut, vel, -ve (enclític), sive, seu = o, o bé.
Correlatives: aut...aut
vel...vel } o...o
sive...sive
3. Adversatives: sed, verum, = però, sinó (darrera d’una negativa), oposició dèbil.
autem, vero = mes, emperò, però, oposició lleu.
at, at vero = però, al contrari, oposició forta.
tamen = no obstant, tanmateix.
4. Explicatives - causals: nam, namque = car, perquè
enim, etenim = en efecte
5. Il·latives o conclusives: ergo, igitur, itaque = per tant, doncs, en conseqüència

Weitere ähnliche Inhalte

Oració coordinada- tª.pdf

  • 1. ORACIONS COORDINADES: Són oracions unides al mateix nivell sintàctic, sense dependències, i mitjançant conjuncions o locucions conjuntives gràcies a les quals distingim els següents tipus: 1. Copulatives: Simples: et, -que (enclític), ac, atque = i. * et: pot actuar com un adverbi, "també" nec, neque, neue, neu = ni, i no Correlatives: et ...et non solum (vero)...sed etiam Non tantum ... sed etiam } No sols... sinó també cum ...tum ne .. quidem= ni tan sols, ni tampoc. neque ... neque } ni ... ni neue ...neue 2. Disjuntives: Simples: aut, vel, -ve (enclític), sive, seu = o, o bé. Correlatives: aut...aut vel...vel } o...o sive...sive 3. Adversatives: sed, verum, = però, sinó (darrera d’una negativa), oposició dèbil. autem, vero = mes, emperò, però, oposició lleu. at, at vero = però, al contrari, oposició forta. tamen = no obstant, tanmateix. 4. Explicatives - causals: nam, namque = car, perquè enim, etenim = en efecte 5. Il·latives o conclusives: ergo, igitur, itaque = per tant, doncs, en conseqüència