Anzeige

LP 1 ppt..pptx

26. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

LP 1 ppt..pptx

 1. MGA ANYO NG KONTEMPORARYONG PANITIKAN (TABLOID, MAGASIN, KOMIKS, KONTEMPORARYONG DAGLI)
 2. PROTOCOL NG KLASE  May dalawa akong panuto sa talakayan. 1. Itaas ang kanang kamay kung may nais kayong sabihin, idagdag o itanong. 2. Huwag mahihiyang sumagot, kung mali ang inyong kasagutan, atin itong itatama. Maliwanag ba?
 3. ANG MGA TIYAK NA LAYUNIN AY ANG MGA SUMUSUNOD: Naihahambing ang tekstong binasa sa iba pang teksto batay sa : paksa, layon, at paraan ng pagkakasulat (F8PB-IIIa-c-29); Nakikilala ang mga katuturan ng mga kontemporaryong panitikan;
 4. ANG MGA TIYAK NA LAYUNIN AY ANG MGA SUMUSUNOD: Nagagamit ang iba’t ibang estratehiya sa pangangalap ng mga ideya sa pagsulat ng balita, komentaryo at iba pa (F8PU–IIIa-c- 30); Naiiulat nang maayos at mabisa ang nalikom na datos sa pananaliksik (F8PS-IIIa-c-30)
 5. Panuto: Form an Acronym. B- A- L- I- T- A-
 6. Alam niyo bang ang Del superior govierno ang kauna-unahang pahayagan na lumabas sa Pilipinas noong agosto 8, 1811 sa pamamatnugot ni Gobernador Heneral Manuel Fernandez de Folgueras. Ngunit di rin ito nagtagal at pinalitan kaagad nang La Espereranza, La Estrella, Diario de Manila at iba pa hanggang sa
 7. Ngunit mapapansin din natin na kahit nagbabago na ang panahon dahil sa teknolohiya at modernisasyon ay hindi parin nabubura sa sistema ng bawat Pilipino ang tradisyon sa Panitikan. Ang estilo, pamamaraan, kaalamang teknikal nito ay nabigyan lamang ng bagong mukha sa kontemporaryong panitikan.
 8. Ang Panitikan ay bungang isip na isinatitik. Ito rin ay sumasaklaw sa uri ng katha na tumutulong sa wastong ikauunawa ng noon, ngayon, at bukas ng isang bansa. Ito rin ay pagpapahayag ng damdamin at mga karanasan ng sangkatauhan na nasusulat sa masining at makahulugang mga pahayag. (Ruffino Alejandro at Julian Pineda).
 9. ANO ANG KONTEMPORARYONG PANITIKAN?  Ito ay tumutukoy sa uri ng panitikang moderno o makabago. Ilan sa mga kilalang kontemporaryo ay yaong mga nakikita, nababasa, at naririnig sa popular na kultura o panitikang popular, na siyang pinapalawig ng makabagong teknolohiya, tulad ng internet at telebisyon.
 10. ANYO NG KONTEMPORARYONG PANITIKAN 1. Tabloid  ay isa sa mga uri ng kontemporaryong panitikan na nasa anyong print media na naglalaman ng balita, impormasyon, at patalastas.
 11. Ito ay naging mahalagang bahagi na ng ating kultura na kailanman ay hindi mamamatay. Subalit, dito ay masyadong binibigyang diin ang tungkol sa sex at karahasan kaya’t tinagurian itong sensationalized journalism.
 12. MGA BAHAGI NG TABLOID 1. Headline- tumutukoy ito sa mismong titulo ng pangunahing balita sa diyaryo. 2. Front page- nagsisilbing pabalat sa diyaryo. 3. Sports page- naglalaman ng mga kasalukuyang balita tungkol sa palakasan.
 13. MGA BAHAGI NG TABLOID 4. Editorial page- napapalooban ng mga opinion ng mga manunulat. 5. Showbiz- binubuo ng mga balita tungkol sa mga artista. 6. News section- ang pangunahing parte ng diyaryo kung saan naglalaman lahat ng balita na nagaganap sa kasalukuyan.
 14. Ang Broadsheet ay ang pinakamalaking pormat ng pahayagan. Ito ay may mahabang patayong mga pahina na karaniwang 22 pulgada o 560 milimeters. Ang target na mambabasa nito ay mga class A at B.
 15. ANG PAGKAKAIBA NG TABLOID AT BROADSHEET
 16. ANYO NG KONTEMPORARYONG PANITIKAN 2.Komiks ay isang grapikong midyum na ang salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kuwento.
 17. Maaring naglalaman ang komiks ng diyalogo sapagkat binubuo ito ng isa o higit pang mga larawan, na maaring maglarawan o maghambing ng pagkakaiba ng teksto upang higit na makaapekto nang may lalim.
 18. Ito ay inilalarawan bilang isang makulay at popular na babasahin na nagbibigay-aliw sa mambabasa, nagtuturo ng iba’t ibang kaalaman, at nagsusulong ng kulturang Pilipino.
 19. ANYO NG KONTEMPORARYONG PANITIKAN 3. Magasin Isang uri ng babasahing kinahuhumalingan ng mga Pilipino dahil sa aliw na hatid nito at mga impormasyong makukuha rito.
 20. Hindi mawawala ang liwayway kung ang pag- uusapan ay ang paglaganap ng magasin sa Pilipinas.
 21. URI NG MAGASIN
 22. URI NG MAGASIN
 23. URI NG MAGASIN
 24. URI NG MAGASIN FHM (For Him Magazine)ang magasing ito ay tumatayo bilang mapagkakatiwalaan at puno ng impormasyon na nagiging instrument upang mapag- usapan ng kalalakihan ang maraming bagay tulad ng buhay, pag-ibig, at iba pa na walang pag-aalinlangan.
 25. URI NG MAGASIN
 26. URI NG MAGASIN
 27. URI NG MAGASIN
 28. URI NG MAGASIN
 29. URI NG MAGASIN
 30. Isang uri o paraan ng pagsulat ng isang akda na mas maikli sa isang maikling kwento. Kaya naman ito ay kilala rin sa tawag na maikling- kwento. Karaniwan, ang dagli ay may “sipa sa huli”. Matagal nang nakikita at nababasa ang ganitong anyo sa ating local na panitikan, at sa kasalukuyan, ilan lamang sa mga kilalang kuwentista n gating panahon sina Eros Atalia, Juan Bautista atpb.
 31. Kadalasan, ang isang dagli ay binubuo lamang ng isandaan hanggang tatlongdaang salita. Upang maging epektibo ang isang dagli, ito ay ilan lamang sa mga kinakailangang isaalang- alang:
 32. 1. Mensahe- maari kang magparating ng isang mensahe sa pamamagitan ng pagsulat ng isang dagli. Kahit na kathang-isip lang ang isang dagli ay maaari mo itong gamitin bilang salamin ng reyalismo.
 33. 2. Tagpo at Dayalogo- importatnte ang pagbuo ng isang makabuluhang tagpo sa umpisa ng iyong dagli, upang maiksi man ang iyong akda ay mayroon pa ring mabuong imahen ang mambabasa.
 34. 3. Damdamin- lahat ng uri ng pasulat, awit, kuwento, nobela, o tula ay nangangailang ng damdamin. Kaya naman kinakailangang epektibo ang ‘pagtatahi” ng mga salita sa pagbubuo ng isang dagli. Nang sa gayo’y sumibat pa rin sa damdamin ng ating mga mambabasa ang bawat dagli na iyong isusulat sa hinaharap.
 35. ANG PAGHIHINTAY ni Hernan B. Estaloza Labing tatlong taon pa lamang ako nang umusbong sa mura kong puso ang pagmamahal sa kanya. “Hintayin mo ang pagbabalik ko, Bela.” Natatandaan ko pa ang wika ni Kenneth nang lisanin ng pamilya nila ang lugar namin labinglimang taon na ang nakalilipas. Papunta sila ng Amerika noon. Matapos makapag-asawa ng Amerikano si Auntie Mona, ang Mama ni Kenneth, ay niyaya na raw sila ng bagong asawa nito na doon manirahan.
 36. Walang tigil sa pag-agos ng luha ko habang yakap-yakap niya ako. “Ooo…”Iyon lang ang nasambit ko dahil sa lubos na kalungkutang nadarama. Ewan ko kung bakit ganoon na lamang ang sakit na nadarama ko sa paglisan niya. Kung tutuusin, magkaibigan lang naman kami. Pero sa mga murang puso namin, alam ko… pareho lang ang isinisigaw…
 37. “Masaya ako para sa iyo anak”… Para akong nagising mula sa isang panaginip. Si Papa, habang magkahawak kami ng aming mga kamay habang naglalakad patungong altar. ‘Asan ako? Bulong ko sa aking isipan. Nilibot ng aking mga mata ang paligid. Nasa simbahan kami. Puno ng tao. Puno ng mga bulaklak.
 38. Bigla akong napangiti. Oo nga pala, kasal ko pala ngayon. Sa altar ay naghihintay ang lalaking aking mapapangasawa, walang iba kundi si Kenneth na abot hanggang langit ang ngiti. Iba pala ang pag-ibig, marunong maghintay.
 39. PANUTO: TUKUYIN MO ANG MGA KAGAMITAN O KAGANAPAN TUWING KALINGA DAY. 1. 2 3. 4. 5.
 40. Panuto: Batay sa mga sinulat niyong kasagutan sa naunang gawain, ano ang mga nabasa niyong balita o artikulo sa internet ukol sa mga ito. Gawain 2
 41. PANUTO: SAGUTIN ANG MGA SUMUSUSNOD NA KATAUNGAN KAUGNAY SA ARALIN. 1. Ito ay ang Pabalat ng Magasin o pahayagan. 2. Ito ay Tumutukoy sa titulo ng balita sa diyaryo.
 42. 7. Isang anyong pampanitikan na maituturing na maikling-maikling kwento. 8. Mga salita at larawan ang ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kuwento. 9. Nasa anyong print media na ma sabot kaya ng masa kaysa sa broad sheet. 10. Ito ay peryodikong publikasyon na naglalaman ng maraming artikulo, kuwento, larawan, anunsyo, at iba pa.
 43. TAKDANG ARALIN Gawain 1: Panuto: Upang lalo mong mapagyaman ang iyong mga natutuhan tungkol sa ating aralin, magtanong sa tatlong matatanda na nakaranas bumasa ng liwayway at itala ang kanilang opinion at masayang karanasan tungkol sa nasabing magasin. Sundin ang mga sumusunod na pamantayan.
 44. Matanda 1 Matanda 2 Matanda 3 Mga Pamantayan: Pamantayan Deskripsyon Puntos Nilalaman Mahusay na naitala ang mga opinion ng mga matatandang kinapanayam 20 Pagkamalikhain Malinaw na naipakita ang paggamit mabisang estratehiya sa pakikipanayam 15 Kabuuang presentasyon Malinis at maayos ang pagkakatala ng mga ideyang nakalap. 15
 45. Gawain 2: Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Bilang mamayang Pilipino, paano natin pahahalagahan o mabigyang halaga ang ating kultura at panitikan? 2. Ang pagtangkilik ba sa mga likhang Pinoy ay maituturing pagmamahal sa bansa?
Anzeige