Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

PPT HISTORY.pptx

  1. Bài 17: CHIẾN TRANH THẾ GIÓI THỨ 2 (1939-1945) TỔ 3
  2. V. KẾT THÚC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2
  3. Kết cục Hậu quả 1 2
  4. NỘI DUNG 1: Kết cục 1
  5. Kết cục 1 - Chủ nghĩa phát xít Đức – Italia – Nhật Bản xụp đổ hoàn toan
  6. - Thắng lợi hoàn toàn thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít.
  7. - Trong đó, 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Tranh cổ động của Liên Xô
  8. 2 NỘI DUNG 2 NỘI DUNG 2: Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai
  9. - Hơn 70 quốc gia bị lôi cuốn vào vòng chiến. - 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương.
  10. - Nhiều thành phố, làng mạc, cơ sở kinh tế bị phá hủy. * Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.
Anzeige